He:מילון מונחי גרמפס

From Gramps
(Redirected from Gramps Glossary/he)
Jump to: navigation, search


מילון מונחים זה סוקר מונחים שונים, אך בעיקר את אליו הייעודיים לגנאלוגיה ובעיקר מושגים בהם נעשה שימוש בגרמפס, ומספקת תיאור קצר, וקישור למאמרים רלוונטיים.

למילון מונחים גנאלוגיים כלליים, נא לעיין במילון מונחים גנאלוגי.

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 
 A B D G P T X

א

Gramps-person.png
אדם
(People אובייקט ראשי) – מכיל מידע מסוים אודות אדם בודד המאוגד בסוג־אב אנשים.
Gramps Go-Home48x48 win.png
אדם בית
(מושג ליבה) - 'אדם בית' שהוגדר ככזה במערכת, הוא אדםאבן היסוד באילן היוחסין (מסד־הנתונים שבעבודה כעת בגרמפס). אדם זה הוא היעד המרכזי של מחקר גנאלוגי וכול ההפניות למשפחת ולבני אנוש אחרים שמקושרים לאדם מרכזי זה. באופן אידיאלי, כל אדם, אירוע או מקור באילן (במישירין או עקיפין) יפנה חזרה לאדם בית.
כברירת מחדל, דוחות מסד הנתונים מתארים כל אחד מהעצמים במערכץ בהקשר ל'אדם' זה. סרגל הכלים, מצג מהיר המכונה "הקשר לאדם הבית",גרמפלט ומתקעי צד שלישי המכונים "Deep Connections" מתארים כולם היבטים שונים בקשרי־הגומלין של האדם הפעיל לאדם הבית.
אתם (או הלקוח שלכם) על פי הנוהג (( מוגדרים כאדם הבית)). והכינוי בית משמש כנקודת ייחוס קבועה לשאר האובייקטים באילן היוחסין, בדוחות באופן כללי ולאדם הפעיל בפירוט. אך ניתן להגדיר באופן זמני אדם בית אחר בעת הפקת דוחות או בעת חקר ביוגרפיה או הספד מורכבים במיוחד.
מידע מרתק מפתה לעתים קרובות את חוקרי גרמפס לנדוד הרחק הרחק מחוץ למסלול המחקר שקבעו לעצמם מראש. כאשר האדם הפעיל אובד, ניתן להחזיר את הגלגל לאחור באופן מיידי על ידי ניווט בחירת האדם הפעיל בחזרה לאדם הבית.
ניווט לאדם הבית - קיצורי מקלדת Alt+Home הקשה על סרגל הכלים Gramps Go-Home48x48 win.pngבית.
כלל המסנן המותאם אישית לאיתור אדם הבית ממוקם במסנן סוגי-אב אנשים ברשימת המסננים הכלליים וכונה 'אדם ברירת המחדל' עד לגרסה 5.1.
אדם פעיל
(מושג ליבה) – האדם שהוגדר (או 'נבחר') באופן זמני (עד בחירת אדם אחר), כמוקד נתוני מסד הנתונים שבשימוש. אדם זה משפיע על ההקשר לפעולות אפשריות ועל אופן הצגת כלל המידע שסובב אותו. שינוי המיקוד נעשה על ידי העברת הבחירה תוך ניווט לאדם 'פעיל אחר.
קשר־הגומלין של האדם הפעיל אל אדם הבית מגדיר את היקף התִּשְׁקֹפֶת.
אובייקט ראשי
אובייקטים ראשיים הם מבני נתונים ברמה העליונה של אוסף מדרג רשומות. לצד המבנה הראשי של הנתונים, הם יכולים להכיל גם מדרג של אובייקט משני, וניתן להפנות אליהם גם מאובייקטים ראשיים או משניים אחרים. במסד הנתונים בגרמפס, אובייקטים ראשיים ומשניים אותם הם מכילים, מאוחסנים כרשומות נפרדות. כל סוג אובייקט ראשי מאוחסן בטבלה נפרדת. ראו שימוש ב־ API מסד נתונים, אובייקט ראשי (ראו גם אובייקט משני)
להלן רשימת האובייקטים הראשיים:
People אדם, Events אירוע, Notes הערה, Repositories מאגר, Media מדיה, Citations מובאה, Family משפחה, Places מקום, Sources (v3.4.x) מקור, 16x16-gramps-tag.png תג.
אובייקט משני
אובייקטים משניים כלולים בתוך אובייקטים אחרים, ולא ניתן להפנות אליהם ישירות. הם יכולים להכיל גם אובייקטים משניים אחרים. דוגמאות להכללות כאלו הם: שם, תאריך וכתובת. ראו שימוש ב- API של מסד הנתונים, אובייקטים משניים (ראו גם אובייקט ראשי)
Gramps-event.png
אירוע
(Events אובייקט ראשי) - התרחשות מציאותית מוגדרת במקום ובזמן, בו אדם או אנשים, אודותם מנוהל המידע באילן היוחסין, נטלו חלק ומלאו בו תפקיד מסויים. האירוע בגרמפס מכיל את המידע הקשור להתרחשות. הוספת רשומת אירוע מספקת את ההקשר של פְּעוּלַת הגוֹמְלִין בין התפקידים של אנשים / משפחות בפעילויות, תאריכים ומקומות.
אירוע עשוי להיות רגע מכונן בחייו של אדם אך לא בהכרח. ראו גם אירועים בגרמפס על האופן בו הגנאלוגיה עושה שימוש באירועים, לאירועים שהוגדרו מראש על ידיגרמפס מציעים שמות לאירועים נפוצים.
איש דת
(תפקיד אירוע) מונח החל על איש דת ללא קשר לדת מסוימת. לדוגמה, נזיר או כומר, רב או חזן. ראו גם: מנהל הטקס.
מינוח דתי נתון לעתים קרובות למחלוקת, מינוח בלתי תלוי אפשר למצוא בעמוד Merriam-Webster מרים וויבסטר.
אנגליזציה
(באנגלית: אנגליזציה בעברית נקרא גם אינגלוז) תהליך שבו מקום או אדם מושפעים מהתרבות האנגלית ו/או התרבות הבריטית, או תהליך של שינוי תרבותי ו/או לשוני שבו משהו שאינו אנגלי הופך לאנגלית. לרבות השפעת התרבות ועולם העסקים האנגליים, על מדינות אחרות מחוץ לאנגליה או הממלכה בריטית, בכלל זה, על המדיה, המטבח, התרבות העממית, הטכנולוגיה, שיטות העבודה העסקיות, החוקים או המערכות הפוליטיות שלהן. כאשר מהגר (או צאצאיו) מאמץ לעצמו שם 'מאונגלז' ברוח השמות המקומיים, ניתן להוסיף זאת ככינוי מועדף עם סוג שם יודע גם כ בלשונית 'שמות'. ניתן לסווג את הכינויים לפי סוגים, את שמות המשפחה ניתן לקבץ על פי גרסאות באמצעות עורך השמות.


ב


ג

ג'דקום
ראשי תיבות באנגלית של Genealogy Data Communication.
ניתן למצוא מידע נוסף במילון מונחים גנאלוגיים: Gedcom
גרמפלט
גרמפלט הוא תוסף או מתקע שמרחיב את יכולות גרמפס על ידי מתן מצג וממשק דינמיים לנתוני אילן־היוחסין. אוסף מתקעים צג שלישי; כולל גרמפלטים, דוחות, מצגים מהירים וכלים; שמנוהלים באמצעות מנהל המתקעים.
מידע על פיתוח מתקעים עצמאי ניתן למצוא בגרמפלטים למפתחי פייתון.
גרמפס
גרמפס מערכת גנאולוגית, כתובה בקוד פתוח, פרויקט קהילתי ותוכנה חינמית. השם במקור, GRAMPS נכתב באותיות רישיות, ונגזר למעשה מצרוף האותיות הראשונות של:
"Genealogical (גנאולוגיה) Research (מחקר) ו־Analysis (ניתוח) Management (ניהול) Programming (תכנות) System" (מערכת). בתרגום חופשי של השם לעברית, יתקבל "מערכת תוכנה, לנהול, מחקר, ונתוח גנאלוגי"
באקרונים פותח בסביבות שנת 2001 על ידי האבא של דון אלינגהם אבל נדחק הצידה בסביבות מרץ 2011 לטובת GRAMPS כשם הרשמי של המערכת. אבל, שמות תוכנה באותיות רישיות יצאו מאז מהאופנה...


ד

דוחות ספר
תפריט דוחות בגרמפס מציע תכונה שמאפשרת עיצוב או חילול חוזר של ספר גנאלוגי מותאם אישית. 'דוח ספר' מורכב מאסופת דוחות ותרשימי גרמפס מילוליים המאורגנים במסמך אחד יחיד.
דו־שיח
דו־שיח הוא חלון־צץ (חלונית, או תיבה) שמציג טופס אחד או יותר, להזנת ועריכת נתונים המאוגדים בסוג־אב מסוים. מספר דוגמאות בגרמפס כוללות את תיבת דו־השיח עריכת אדם ועורך משפחה,אך בפועל קיימים עוד רבים נוספים. דו־שיח כולל לעתים קרובות סדרה של 'לשוניות מחברת' שמקבצות את המידע לתת־סוגי־אב.


ה

Gramps-relation.png
הפניה
מערכת הקישורים בין עצמים (אובייקטים) בגרמפס נקראת הפניה. כשעצמים בגרמפס מקושרים, לשונית ההפניות מציגה מַרְאֵה מָקוֹם, בצורת רשימת העצמים אליהם ניתן לקשר עצמים אחרים, כך שעצם אחד 'מצביע' על עצם אחר ולהפך.
Gramps-notes.png
הערה
(Notes אובייקט ראשי) - מכילה מידע שמייצג תיעוד עובדות קצר וכיצד אלו מפנים לעצמים אחרים באילן־היוחסין. למעשה, ניתן להוסיף הערות לכל עצם ובכל רמה באילן, לעתים קרובות נעשה בהן שימוש לפירוט ההקשר של רשומה באילן.
רשומות בסוג־אב הערות ,מכילות תכונות כגון: כתיבת מלל במבנה חופשי עיצוב בסיסי ואפשרות קישור. ניתן לקטלג הערות באמצעות תג וסוג בנוסף לעצמים אליהם הן מצורפות. המידע האמור, נוצר ונערך באמצעות עורך ההערות.


ו

ויקי
(מילה שאולה) מהוואית שמשמעותה 'מהיר'; או 'ויקיויקי' כלומר 'מהיר מאוד'. למשתמשי גרמפס, ויקי מתייחס לאתר השיתופי שמכיל את כלל חומרי הדרכה והעזרה, אלו מנוהלים ומאורגים באמצעות מערכת ניהול התוכן של ויקי מדיה. עמודי הליבה באתר ויקי, מאכלסים גם את מדריך ההפעלה המובנה למשתמשי גרמפס ,שמוכרים בשם 'מדריך ויקי'.
עבור מקצת ממשתמשי המרשתת הותיקים יותר, המילה מרמזת בשוגג על 1995 WikiWikiWeb. האתר הראשון שהנגיש כלים מובנים ועודד משתמשים לשתף פעולה במהירות ובקלות, להרחבת תוכנו הוא למעשה. ויקימילון בויקי


ז


ח

חתן
(תפקיד אירוע) מונח החל על גבר בטקס נישואין שישא את תפקיד הבעל בנישואין. ראו גם: אב.


ט


י


כ

כלה
(תפקיד אירוע) מונח החל על אישה בטקס נישואין שתישא את תפקיד האישה בנישואין. ראו גם: אם.


ל

לטינית
תַּעְתִּיק לִכְתָב לָטִינִי. ייצוג לשוני של מילה באלפבית הרומי (הלטיני)
לא ידוע
(תפקיד אירוע) שומר מקום כאשר התפקיד של אחד המשתתפים באירוע טרם נקבע. גרמפס מגדירה תפקיד ברירת מחדל מתאים בעת יצירת כל סוג אירוע חדש. אך כאשר משתתף חדש משויך לאירוע קיים דרך שיתוף או גרירה ושחרור, ה'תפקיד' אינו כה צפוי. במקרה כזה, יישתל שומר מקום 'לא ידוע'.
כול סוג תפקיד אירוע 'לא ידוע' יוצר סדרה שלמה של בעיות דיווח. לכן יש למצוא באופן ידני כול אדם או משפחה בתפקיד 'לא ידוע' ולהחליף תפקיד זה במהירות האפשרית.


מ

Gramps-repository.png
מאגר
(Repositories אובייקט ראשי) מכיל מידע הקשור למבנה גשמי או מדומה בו מאוחסנים מקורות גנאלוגיים והיסטוריה משפחתית. ברגע שמאגר מתווסף לאילן יוחסין בגרמפס, הוא יכול לשמש לארגון מקורות.
מדווח
(תפקיד אירוע) מונח שמגדיר תפקיד של האדם שדווח על האירוע.
Gramps-media.png
מדיה
(Media אובייקט ראשי) - מכילה מידע הקשור לאובייקט מדיה. אובייקטי מדיה כוללים תמונות, קטעי וידאו, הקלטות שמע, מסמכים, דפי מרשתת או כל סוג אחר של קבצים קשורים.
Gramps-citation.png
מובאה
(Citations אובייקט ראשי) - (או ציטוט) היא שילוב של קטע שפורסם ביצירה (מקור מידע) אחרת, ככתבו וכלשונו. ניתן לצטט גם דברים שנאמרו בעל-פה. ציטוט פסקאות קצרות, בעלות רלוונטיות גבוהה לנושא הנדון, מקובל בספרים ובמאמרים רבים. ציטטות מגוונות את הכתוב ומפיחות בו רוח-חיים, בהראותן את יחסם של אנשים נוספים לנושאים הנידונים בספר. המובאה בעולם התוכן של גרמפס, מכילה את המידע המאפשר למנהלן אילן היוחסין (החוקר) ולאחרים (אורחים המוזמנים לצפות באילן היוחסין) לאתר את מסמך המקור ממנו נגזר המידע לאילן היוחסין. אפשרי ליצור מובאה מבודדת מבלי ליצור תחילה אובייקט מובאה יעודי מקור. אך אם נדרש להפנות לאותו מקור מידע שוב ושוב באילן היוחסין, הקמת אובייקט מקור מובאה נפרד יפשטו את הגישה למובאה ויצמצמו מידע שחוזר על עצמו וייתרו את הצורך לסנכרן ולתאם את כל הרשומות שמקורם למעשה ממידע שמגיע מאותה מובאה.
מחוזות מנהליים
יחידה במערכת שכבתית שמטרתה חלוקת אזור גיאופוליטי (גיאוגרפי ו/או פוליטי) לחלוקת משנה. חלוקות המשנה הללו מתועדות בגרמפס כסוגי מקום. בעוד שמבנה מדרג המקום נבנה על ידי שכבות באמצעות לשונית 'מוכל על ידי' בעורך המקום, חלוקות המשנה מסווגות לפעמים כישות, יישוב, מחוז או אזור. המונחים של ישות תת־לאומית, יחידה מכוננת או חלוקת משנה של מדינה, נוטים לרמוז על חלוקה שקשורה יותר לייצוג פוליטי מאשר חלוקה מינהלית. הגדרה מושגית בויקיפדיה ניתן למצוא בעמוד
חלוקה מנהלית  או רשימת חלוקות מנהליות לפי מדינות במדינות מסויימות.
מטרונים
(מוֹצָא תכונות שם.) - הוא שם משפחה המבוסס על השם הפרטי של האם, הסבתא או אשה מאמהות המשפחה. זו המקבילה הנקבית של פטרונים. בחברות פטריארכליות מטרונים נפוצים פחות מאשר פטרונים.
מנהל הטקס
(תפקיד אירוע) מונח המתאר תפקיד של האדם שמוביל את טקס, לדוגמה כומר בטקס סְעוּדַת יֵשׁוּ, או רב בחתונה יהודית.
מנשק משתמש גראפי (GUI)
ראשי תיבות באנגלית של: Graphical User Interface. מידע נוסף ניתן למצוא במילון מוניחים גנאלוגיים Graphical_User_Interface (GUI).
מען
(אובייקט משני) - 'מען' במושגי גרמפס הוא מקום מסוים, תחומה במסגרת זמן מסויימת, שמגדירים את גבולות ה'מען'. במילים אחרות, הכתובת למשלוח דואר, או מען המגורים בפועל בתקופה מסויימת. המען נועד לייצג את המקום בו אדם גר ומתי. הכתובת מורכבת מהשדות הבאים:
 • תאריך
 • רחוב ובית
 • שכונה
 • עיר
 • חבל
 • מדינה / מחוז
 • מיקוד
 • ארץ
 • טלפון
נא לא להחליף בטעות עם מקום המייצג נקודה קבועה במרחב או על המפה (המיקום של המען). נא להשתמש בזה בזהירות. לצורך מחקר גנאלוגי, ניתן להשתמש גם באירוע מגורים, יחד עם המקום. לדיוור (דוא"ל, דואר צב), נא להוסיף מען לאדם או למאגר.
מסנן
מסנן למעשה מסתיר (מַסְנִין) רשומות במסד הנתונים ומציג רק את הרשומות התואמות לתבחינים שצוינו. (התבחינים הם כללי השוואה המתארים תכונה כלשהי ברשומה). ניתן ליישם גם 'שכבות של תבחינים', אך לא בלי 'עלות' מסויימת, שכן כל שכבה דורשת עיבוד נוסף ובכך מאטה את ביצועי המנשק.
בגרמפס, התבחינים יכולים להיות פשוטים או מורכבים, עם מספר רבדים.
החיפוש הבסיסי הוא מסנן לתבחין בודד. ערך החיפוש מושווה למול תכונת רשומה אחת בלבד שנבחרה מהתפריט הצץ. לעומת זאת, גרמפלט הסינון משווה מספר תבחינים למספר תכונות בו זמנית. התאמת מסנן באופן אישי, יאפשרו השוואות מורכבות ביותר, מבוססות־כללים והגדרת אפשרויות שכבות של צמתים לכללים אלה (כללים נוספים זמינים כתוספות).
Tango-Dialog-information.png
'לתשומת לב'!

כל הגברת יכולת או הרחבה, מאטה את ביצועי המנשק.

כאמור, ברירת המחדל היא חיפוש התאמה מדויקת אך ניתן להשתמש בביטויים רגילים (RegEx) להתאמת דפוסים וגם לשלוב מסנן מותאם אישית.
מסננים מותאמים אישית מוסיפים יכולות השוואה מורכבת ועשירה המבוססת על כללים ואפשרויות לכללים אלה. שכבות של צמתים כבר מוגדרים מראש כתבחינים להתאמה. מסננים מותאמים אישית מאפשרים ליצור מסננים מחזוריים עם כללים וערכים מוגדרים מראש כתבחיני ההתאמה. בנוסף ליכולות ההסתרה (או חשיפה) ההדודית של רשומות במצגים, ניתן להשתמש במסננים מותאמים אישית, להגדרת מגבלות ייצוא, תכולות והיקפים לדוחות ולכידת פעילות כלים.
בנוסף לכללי סינון מובנים, תוספות כללים זמינות עבור מסננים מותאמים אישית.
מצג
מצג - (מונח מנשק משתמש גרפי), הוא שם מסויים של גרמפס לתאור אסופת מצבי תצוגה (פריסות תצוגה) להנגשת המידע באופן מובנה וניתן לצפיה מראש. את המצגים השונים בוחרים ומחליפים באמצעות נווט (סרגל־צד),
הפריסות הן בתבניות טבלה, מתאר או גרפיקה; כתלות בדרך המועדפת לייצוג האופן שבו רכיבי הנתונים קשורים האחד בשני.
גרמפס מחלקת ומארגנת את המידע על כל אחד מהם אובייקט ראשי לסדרת סוג־אב, עם מצג משלו. כל אחד ממצגי סוג־האב מציג חלק קטן ו'ניתן לעיכול' מכלל המידע האגור בעץ גנאלוגי.
להלן רשימת מצגי סוגי־האב: Dashboard לוח־מחוונים, People אנשים, Relationships קשרי־גומלין, Family משפחות, Charts תרשימים, Events ארועים, Places מקומות, Geography גאוגרפיה, Sources (v3.4.x) מקורות, Citations מובאות, Repositories קשרי־גומלין, Media מדיה, Notes הערות
מצב תצוגה
(מושג מנשק משתמש גרפי)מצב תצוגה הוא שם שיועד בגרמפס לפריסות מצגי סוג־אב להנגשת המידע באופן מובנה וצפוי. למצג סוג־אב עשויים להיות מצבי תצוגה (תת סוגי־אב) חלופיים בפריסת התצוגה. (לדוגמה, למצג בפריסה טבלאית, עשויות להיות מצגי רשימה שטוחה או מקובצת באופן מדורג.) הניווט בין מצבי התצוגה מתבצע מסרגל הכלים וניווט.
כל מצב בסוג־האב ניתן להגדיר באופן עצמאי Gramps-config.png . כל מצב עשוי לשמור על בחירת עצם, סינון וארגון נפרדים עבור סרגלי הגרמפלט שלו.
ניתן לחלק את הנתונים המוצגים עוד יותר, על ידי פריסות עם לשוניות.
Gramps-place.png
מקום
(Places אובייקט ראשי) - המושג 'מקום' בגרמפס הוא 'מיקום גאוגרפי מסוים' ללא תלות בציר הזמן. לאורך ההיסטוריה, ל'מקום' מסויים, עשויים להיות כתובת שונות ושמות שונים, כתוצאה משינוי גבולות (בהסכמה או מלחמה), מצב פוליטי שהשתנה או קריסת אימפריות ללאומים השונים שהרכיבו אותן. לדוגמה, שמות הערים, לנינגרד וסנט פטרסבורג מייצגים את אותו המקום, השינויים בשם במקרה זה נבעו מקריסת אימפריות ושינוי שיטת הממשל. מקומות בגרמפס מאוחסנים במדרג אליהם ניתן לגשת ישירות דרך מצג סוג־אב מקומות.

מקום מורכב מ:

 • כותרת תיאורית
 • שם
 • סוג (חלוקה מנהלתית כגון: מחוז, ארץ, מדינה ...)
 • קו אורך/רוחב
 • קוד (כגון קוד מדינה או מיקוד)
 • רשימת שמות נוספים למקום
 • רשימת אזורים המכילים את המקום
Gramps-source.png
מקור
(Sources (v3.4.x) אובייקט ראשי) - אדם (משפחה, חבר, חוקר אחר), דבר (ספר, עיתון מגזין, מפקד אוכלוסין) או מקום (בית משפט, בית כנסת, כנסייה, ספרייה, קהילה גנאלוגית/היסטורית, יד ושם, אתר מורשת) שממנו מגיע מידע, באופן יזום או או באופן סביל. לאחר הוספת מקור לאילן יוחסין בגרמפס, ניתן להפנות את המקור למובאה ולארגן מקורות לפי מאגרים מאגרים. הרחבה נוספת ניתן למצוא במקורות גנאולוגיים.
מקור שם
תכונה (מאפיין) חלופית שמזהה כיצד נגזר שמו של אדם#. תפריט בחירת מוצא כוללים פריטים מוגדרים מראש, בהם: ירושה, משפחת האב, משפחת האם, ניתן, נלקח, patronymic, מטרונימי, פיאודלי, בדוי, עיסוק.
זמינים כתכונה תקנית בשמות בגרמפס.
משפחה
 1. Gramps-family.png
  משפחה (Symbol question.svg אובייקט ראשי) – יחידה משפחתית מכילה מידע מסויים על קשרי־גומלין בין אנשים. משפחה בגרמפס תכלול לרוב הורה אחד או שניים, ללא צאצאים, או צאצא אחד ויותר. יחידה משפחתית נוצרת בגרמפס במספר דרכים, ידי ידי: הוספת הורים לאדם, הוספת [[Add_a_spouse| בן/בת זוג] ] או יצירת 'משפחה' תחילה ואז הוספת אנשים למשפחה זו.
  הקשר המשפחתי (קשרי־גומלין), הוא מושג ליבה בגרמפס. הוא מתאר את היחסים הבסיסיים בין אנשים. בדרך משפחה תכיל אב, אם וכמה צאצאים, אך לא רק, היא יכולה להכיל רק את חלק מהפרטים (למשל, שני אחים, אם וצאצה אחד). אנשים יכולים גם להוות חלק מכמה משפחות (אימוץ, נשואים חוזרים, ביגמיה או תרבות ומסורת (ריבוי נשים על פי דין)...)
 2. משפחה (תפקיד אירוע) ניתן לקשור אירוע למשפחה, כלומר, המשפחה כולה הייתה מעורבת באירוע. ככלל אירוע 'נישואין' יקושר למשפחה בתפקיד אירוע משפחה.
מתקע
(באנגלית: plug-in)
1) סוג של מסגרת הרחבה המאפשרת התאמה אישית של גרמפס על ידי חשיפת נקודות מנשק שיוכלו לזהות ולהשתמש בקוד חיצוני.
2) פירקן קוד מותאם שנבנה כדי לספק תכונה או יכולת מסויימת שאינה רכיב מובנה בתכנת הליבה. ניתן להפעיל או להשבית את פירקני קוד המתקע באמצעות מנהל ההמתקעים בגרמפס.


נ


ס

סוג אב
(מושג ליבה) גרמפס מחלק ומארגן את המידע לכול אובייקט ראשי לסדרה של סכמות תיאוריות המכונות סוג-אב (קטגוריה), כשלכל אחד מסוגי האב מצג משלו. כל סוג-אב מאגד בתוכו חלק קטן יותר וקל יותר ל'עיכול' מכלל המידע שנצבר באילן יוחסים (עץ גנאלוגי). קיימים מספר סוגי־אב מצג והם: Dashboard לוח בקרה, People אנשים, Relationships קישרי-גומלין, Family משפחות, Charts תרשימים, Events אירועים, Places מקומות, Geography גאוגרפיה, Sources (v3.4.x) מקורות, Citations מובאות, Repositories מאגרים, Media מדיה, Notes הערות
סוג אירוע
המכנה משותף שאליו ניתן לשייך אירוע, למשל, נישואין... נוצריים, אזרחיים, יהודיים, טיבטיים, כולם משתייכים לסוג אירוע נישואין. :אירועים בגרמפסלסקירה כללית נא לעיין ב.
סוגים מותאמים אישית
הם סוגים שהוגדרו אישית על ידי המשתמש, בניגוד לסוגים שהגיעו מוגדרים מראש עם חבילת גרמפס. במידה ואף אחד מהסוגים המוגדרים מראש אינו מתאים, ניתן להוסיף סוג מותאם אישית חדש על ידי כתיבה ישירה לתיבת הבחירה המשולבת. אם הערך אינו תואם במדויק לאף אחד מפריטי התפריט הקיימים, סוג מותאם אישית חדש ייווצר בעת ההקשה על לחצן OK.
כל סוג מותאם אישית חדש שהתווסף, יישאר זמין באותו תפריט מורחב... אלא אם אילן־היוחסין יוצא ויובא מחדש באמצעות תוסף צד שלישי כמו Type Cleanup.
''סוגים מותאמים אישית עבור: תכונות אירוע, תכונות משפחה, תכונות מדיה, תכונות אדם, אירוע תפקיד, סוגי אירועים, סוגי קשר־גומלין, סוגי הפניות לצאצאים, סוגי מקור שמות, סוגי שמות, סוגי הערות, סוגי מקומות, סוגי מאגרים, תכונות מקור, סוגי מקור מדיה, סוגי כתובות URL.
סרגל כלים
(מושג מנשק משתמש חזותי) ־ סרגל הכלים (ממוקם מתחת למספר גרסת היישומון) עם לחצני קיצורי־דרך לפעילויות הנחוצות ביותר הקשורות למצג הנוכחי. מגוון הלחצנים משתנה בתגובה להקשר של המצג הנוכחי. לדוגמה, לחצני סרגל כלים להחלפת מיפוי אפני תצןגה יצוצו רק במצב מצג גאוגרפיה.)


ע

עד
(תפקיד אירוע) המונח מתאר את 'תפקיד' אותם אנשים שנתבקשו להיות נוכחים באירוע על מנת שיוכלו להעיד על התרחשותו, לדוגמה שני העדים בחתונה יהודית.
עוזר
(תפקיד אירוע) מונח המתאר תפקיד של 'עוזר' משהו שעוזר או מסייע.
תפקיד עיקרי
(תפקיד אירוע) תאור תפקיד של אדם מסויים באירוע מסויים.


פ

פטרונים
(מוצא תכונת שם.) - הוא שם משפחה המבוסס על השם הפרטי של האב, הסב או אדם אחר מאבות המשפחה. פטרוניםבחברות פטריארכליות פטרונים נפוצים יותר מאשר מטרונים, המקבילה הנקבית.


צ

צוואה

במובן הכללי, היא כל אמרה, אמירה, ציווי, אשר מבקש ומצפה אדם שיעשה למענו או בענייניו לאחר מותו. במובן המשפטי, צוואה היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, אשר יהא בר-תוקף - אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בו פגם שלא ניתן לתיקון.

ק

קשר־גומלין
בגרמפס זוהי מערכת של קשרים הדדיים בין עצמים (אובייקטים). בעת הוספת אובייקט נוסף/חדש לרשומה, נוצרת הפניה (קישור) לאובייקט שהתווסף.


ר


ש

שפת סימון
(מושג כללי) שפת סימון (באנגלית: Markup language) היא שפת מחשב, קבוצה של כללים, שנועדה להקל על השימוש של בני אנוש ותכנות מחשב. היא מסדירה את ניהול המידע הנלווה למלל במסמך אלקטרוני, כגון תמונות, או מידע חזותי אחר, שבדרך כלל לא נכללים במצג המסמך אותו יראו משתמשי הקצה. המידע הנלווה עשוי להגדיר את אופן הצגת המידע החזותי (צבע, גופן, גודל מלל, הדגשה...) וכן את סוגי שדות המידע החזותי (מבנה, מדרג גודל, מיקום...). שפת סימון יכולה להגדיר ל'מילים' את סוג המידע אליו הן מתייחסות (שמות אנשים, שמות מקומות, שמות עצם ועוד) ול'משפטים' את אופי המשפט (שאלה, תשובה, אמת, שקר, מנגינה, הטעמה). הרעיון והמינוח שאולים מ"סימון" כתבי־יד מנייר, שנכתבו באופן מסורתי בעט אדום או עיפרון כחול על כתבי יד של סופרים (כלומר, הוראות התיקון על גבי כתב־היד שסומנו על ידי העורכים).


ת

תאריך
(אובייקט משני) - תאריכים בגרמפס מורכבים הרבה יותר מסתם ציון חודש, יום, שנה. התאריכים מתייחסים תמיד ליומן מסויים, ויכולים להשתרע על פני טווח זמן, איכות התאריך במקרים בהם אין מידע על תאריך מדוייק, יכולה להיות 'משוערת' וקיימת גם תמיכה בדקויות רבות אחרות יחודיות לנתונים גנאלוגים.
Gramps-tag.png
תג
(16x16-gramps-tag.png אובייקט ראשי) - תווית הניתנת להצמדה ל: Citations מובאה, Events אירוע, Family משפחה, Media מדיה, Notes הערה, People אדם, Places מקום, Repositories מאגר או Sources (v3.4.x) מקור למטרת פישוט החיפוש או המיון.
מילת מפתח או ביטוי המשמשים לקיבוץ האוסף לצורך הפקת דוח.
Gramps-unlock.png
תג פרטי
אפשרות הפרטית, מתייגת מידע רגיש שסומן ככזה, אותו תוכלו להחליט שלא לחשוף בעת שיתוף נתונים, ייצוא לקובץ או הדפסת דוחות. רשומות מוצגות עם סמל: מנעול 'נעול' כשהרשומה סומנה כ'פרטי', ומנעול 'פתוח' כשהרשומה היא פומבית. הקשה על סמל המנעול מחליפה בין דגל ציבורי לפרטי בעת שיתוף נתונים או הדפסת דוחות. עקיפה ידנית זו משלימה את תכונת האוטומטיציה כנראה בחיים ואת תכונת מסנן המותאם אישית שמסיעת לגרמפס לכבד מידע רגיש.
גרמפס הוא מסד נתונים למשתמש יחיד, לכן הוא משמיט את תכונות האבטחה האופייניות למערכת מרובת משתמשים. כך שנתונים פרטיים יהיו נגישים גם מתוך גרמפס. עם זאת, יצירת דוחות וייצוא נתונים כברירת מחדל לניתוח מידע מסומן כפרטי.
תוסף
היא (באנגלית: addon) הרחבה חלופית שנוצרה על ידי צד ג' ונועדה להוספת תכונה מסוימת לגרמפס. מערכת המתקעים בגרמפס מאפשרת התקנה ו/או הסרה של מתקעים והתאמתם באופן עצמי. תוספים עשויים שלא להתאים לתקני איכות העיצוב או הקוד הנהוגים במייזם גרמפס. לכן השימוש הוא באחריות המשתמש בלבד.
חלקים חלופיים מובנים בפרויקט הליבה (אך ניתן לאפשר או להשבית ממערכת ניהול התוספים) נקראים בשם הגנרי יותר: מתקעים.
תכונה
(אובייקט משני) – תכונות מיועדות לציון 'מאפיין' קבוע, או לפחות קבוע במקצת: צבע עיניים, סוג דם, גובה, צבע שיער ועוד. בדרך כלל לא ימצא יותר מאחד כזה לכול סוג תכונת אדם/משפחה/ ועוד. תכונות מנוהלות מלשונית התכונה בעורך בכול אובייקט ראשי. בגרמפס אין תכונות מובנות, אלה אך ורק סוגים מותאמים אישית.
תפקיד
מעמד מוגדר של אדם (או עצם אחר בגרמפס) במסגרת כלשהי ובמצב מסוים (משימה, שליחות, שירות). כאשר עצמים מקושרים בגרמפס, נוצרת הפניה בה ה'תפקיד' מבטא למעשה את ה'אופי המוחלט' של הפניה.
ראו גם תפקיד באירוע
תפקיד אירוע
תפקיד אותו ממלא אדם באירוע. בגרמפס ניתן לקשר אירוע יחיד למספר רב (לא מוגבל) של משתתפים. כל אדם עשוי למלא מספר תפקידים שונים באירוע אחד, אך גם יותר מאדם אחד יכולים למלא את אותו התפקיד. אובייקט 'תפקיד באירוע' לוכד את המידע הזה. מספר תפקידים נפוצים הוגדרו בגרמפס מראש, ניתן להוסיף תפקידים מותאמים אישית על ידי הזנת סוג תפקיד מתאים אישית חדש מעורך הפניות לאירועים.
סוגים מוגדרים מראש של תפקידי אירוע: עוזר, כלה, מנהל הטקס, איש דת, משפחה, חתן, מידע, ראשוני, עדות, לא ידוע, מותאם אישית


B

BSDDB
(database backend) The Berkeley Software Distribution database (also known as BSDDB) was the default database engine used by the 2.0 through the 5.0 versions of Gramps. The default changed to SQLite in the 5.1 version via the DB-API Database Backend. (Manual updates to the BSDDB engine for the 5.1.3 version may be advisable.)


D

DNA

ראשי תיבות באנגלית: deoxyribonucleic acid ובעברית, חומצת גריןתרכובות אורגניות המצויות בכל התאים החיים כוללות הוראות לבניין התא ומאפשרות העברת מידע גנטי הטמון בתא בכול דור נתון, לצאצאיו בדור הבא (תורשה).

DTD
acronym: Document Type Definition. A document that defines the tagging structure which identifies the individual components of an SGML or XML document.


G

מנשק משתמש חזותי (GUI)
GUI ראשי תיבות באנגלית של Graphical User Interface.
ראו גם Graphical User Interface
Graphical User Interface.


P

POSIX
Portable Operating System Interface: a family of OS standards specified by the IEEE Computer Society for maintaining compatibility with variants of Unix (such as Linux) and other operating systems. Although the MacOS is "POSIX-certified", the term is used in this manual to generically refer to just the "Mostly POSIX-compliant" Linux and BSD distributions with verified Gramps downloads and which use the POSIX-style environment.


T

Typographical conventions
The customary formatting having special (and possibly peculiar) meaning when used throughout the MediaWiki driven Gramps manual and documentation. The different typeface accents, highlighting and enclosures indicate specific parts of the Gramps Graphical User Interface (GUI) or prompt a User activity.


X

XML
ראשי תיבות באנגלית: Extensible Markup Language. סכימה המשמשת להגדרת המבנה הצפוי של נתונים בתבנית מלולית. המערכת כותבת הערות למסמך באופן שבו ניתן להבחין באופן תחבירי בין רכיבי נתונים לבין תגי זהוי. שפת סימון מגדירה קבוצת כללים לקידוד מסמכים בתבנית, די סובלנית לפגמים, ובא בעת קריאה (יחסית) לבני אנוש, אך גם למכונה.
גרמפס מחוללת תבניות XML באופן מובנה, בצורה דחוסה או לא. זהיא התבנית שתומכתך באופן מוחלט בכל נתון גנאלוגי שמאוחסן בגרמפס.


Tango-Dialog-information.png
מדריך הויקי

נא להרחיב את וויקי – ליצירת מונחי מילון חדשים והוספתם למדריך הויקי. נא להשתמש באותיות קטנות (במזהים באותיות לועזיות) וללא ניקוד (למזהים הכתובים עברית) עבור מזהי מונחי מילון כדי שיהיו זכירים וצפויים יותר ומופרדים בקו תחתון (_) לרווחים בין מילים. הוספת "מונח מילונאי" לרשימת המונחים זו

;<span id="מונח_מילונאי">מונח מילונאי</span>: הגדרת המונח.

הוספת מונח לעמוד מילון המונחים במדריך גרמפס

[[Gramps_Glossary/he#glossary_term|מונח גרמפס]]

מידע נוסף על הוספת מקטעי ויקימדיה חדשים ניתן למצוא בעמוד: