News/nl

From Gramps
Jump to: navigation, search
 De uitgave Gramps 4.1.2 (De "That's no ordinary rabbit", onderhoudsuitgave) vrijgegeven.
Gramps-release.png
28/02/2015

Gramps-team bracht versie 4.1.2 uit.


 • Zeer vele programmacorrecties
 • Verbeteringen en aanvullingen aan de aanpasschermen
 • Verbeteringen aan de uitbreidingen, verslagen en hulpmiddelen
 • Verbeteringen aan de gramplets
 • Opwaardering van de versies van sommige afhankelijkheden voor Mac OS en Windows OS.
 • Nieuwe vertaling: Ijslands
 • Verbeterde vertalingen voor de volgende talen: cs, de, eo, fi, fr, hr, hu, it, nb, nn, ru, sk, sr, sv, uk, zh_CN


Zie ook Changelog.


 De uitgave Gramps 4.0.1 (De "What is washing when we are on the verge of a great scientific breakthrough?" uitgave) vrijgegeven.
Gramps-release.png
24/06/2013

Versie 4.0.1, de "What is washing when we are on the verge of a great scientific breakthrough?" werd uitgegeven. Dit is een onderhoudsuitgave voor de volgende generatie van Gramps, gelieve niet op te waarderen indien u niet zeker bent dat uw systeem deze uitgave kan draaien.

Veranderingen

 • Gtk3: menu voor personen en geografisch scherm verbeterd
 • Gedcom: crash bij export bij adressen
 • Geen bladwijzers voor bronnen in het citatenscherm
 • Betere RTL-ondersteuning bij het stamboomscherm en positie van de gramplets
 • Verbeterde schaalbaarheid in adressenscherm
 • Oplossen van fout bij voorouderverslag
 • Oplossen van navigatieproblemen bij geselecteerde lijn
 • Verbeterde grootte van de 'Tip van de dag'
 • Oplossen fout rechtsklikken op tabel in de snelschermen
 • Verbetering van de cursorfout bij het stamboomscherm
 • Verbeteringen bij het exporten via CLI
 • Verslagen: Verschillende verbeteringen van dialogen, uitvoerbestandsformaten en opkuis van foutboodschappen
 • MacOS: verbetering van foute bestandsnaam op Gramps URL, osm-gps-map revisie, beeldpaden en maclocale
 • Verplaatsen van de HTML-zaken van gramps/plugins/webstuff naar Data en Images
 • Namen in Gramplet persoonsdetails (patch van Heinz Brinker)
 • Nieuwe feestdagen, datum en verwantschapberekening voor Oekraïne
 • Verbeteringen voor het testen van de plaatselijke verwantschapsberekeningen (bijdrage door Fedir)
 • Meer namen en gebeurtenissen in data.gramps sample
 • Aangepaste vertalingen: cs, de, es, fr, hu, nb, nl, ru, uk en nieuwe Arabische ondersteuning

Installatiestatus

 1. OS X: Mac OS X zal binnenkort een officiële installatiemethode krijgen die alle componenten bevat
 2. Linux: We verwachten Linux-paketten voor de verschillende distro's. Gramps 4.0 werkt enkel op distro's die uitgegeven zijn na Oktober 2012. Gebruik virtualbox voor oudere distro's. Voor de meeste distro's zijn sommige optionele afhankelijkheden momenteel nog niet beschikbaar. Wenst u deze toch, dan moet u die via de broncode installeren. Zie voor ubuntu en afgeleide distro's:installatiegids. Specificiek voor Ubuntu en afgeleide distro's spellingscontrole, geografisch scherm en and exiv beeldbehandeling dient u de broncomponenten te installeren.
 3. Windows: Veel werk werd verricht in de afgelopen maanden om een 'stack' te bekomen voor Gramps op Windows. Momenteel is er enkel een ruwe broncode installatiegids beschikbaar. We hopen dat dit de ontwikkelaars kan helpen om een 'AIO installer' op te stellen zoals voor de 3.4 versie

Zie ook de Engelstalige Changelog voor meer details.


 De uitgave Gramps 3.4.5 (De "We have also developed a tomato which can eject itself when an accident is imminent" bug fix) vrijgegeven.
Gramps-release.png
22 mei 2013

Om een fout te herstellen die was ontstaan in de vorige versie 3.4.4 en om de huidige 3.4.x blijvend te ondersteunen hebben de Gramps-ontwikkelaars de versie 3.4.5 uitgebracht.

De belangrijkste verandering:

 • een probleem dat ontstond na het opwaarderen van 3.3.1 naar 3.4.4 6746

Andere aanpassingen zijn terug te vinden in de verslagen:

 • Mogelijkheid om een zelfgekozen bestandsnaam bij uitvoer te behouden 6720:
 • Boekverslag: mogelijkheid om de instellingen te overschrijven wanneer de subitems werden aangepast 6657:
 • Eindelijnverslag: in het optiescherm met verbeterde mogelijkheden 1780:
 • Verscheidene aangepaste vertalingen: de, es, fr, nb, nl, pl, sk

Zie ook het Engelstalige changelog-bestand voor meer details.


 De uitgave Gramps 3.4.4 (De "The Ministry of Silly Names" bug fix) vrijgegeven.
Gramps-release.png
15/05/2013

Om enkele fouten weg te werken die met versie 3.4.3 geïntroduceerd werden en als voorbereiding op versie 4.0.0, hebben de Gramps-ontwikkelaars de volgende versie uitgebracht: 3.4.4.

We adviseren iedereen die werkt met een versie 3.x om over te gaan naar deze laatste en meest stabiele versie.

Voor alle Linux-gebruikers met een Linux-versie ouder dan oktober 2012, is de 3.4 uitgave de laatste versie die eenvoudig te installeren zal zijn. Daarom zullen programmafouten zeker nog een jaar gecorrigeerd worden in deze 3.4 serie.


Belangrijkste aanpassingen:

 • 6515 recursieve fout in narrative web
 • bescherming van stambomen wanneer versie 3.4 en 4.0 op dezelfde computer worden gebruikt (voorbereiding voor 4.0)
 • samenvoeging van media-opmerkingen met citaten werkt nu
 • 6493: crash met Calculate Preview van een gefilterde XML-export
 • verbetering van enkele lastige navigatiefouten bij citaten-gramplet en tag van een voorwerp
 • 6483: een lijst van stambomen kan deze stambomen beschadigen

Andere aanpassingen:

 • verscheidene verbeteringen in verband met het Gedcom-bestandsformaat
 • verbeterde citaten en bronnen import in het ProGen-formaat
 • verbeterde datumbehandeling en verbeterde alternatieve vertaalondersteuning voor enkele tekstverslagen onder de lokale taal onder Windows
 • voorkomen van fouten wanneer een verkeerde waarde werd ingevoerd voor de voorkeuren van het aangeven van ongeldige datums
 • verbetering lay-out van het PDF-formaat
 • Nieuw: vakantiedagen van Nieuw-Zeeland
 • verbetering van de XML-import (voorbereiding van 4.0)
 • reguliere uitdrukkingen gebruiken nu zoeken in plaats van een overeenkomst te zoeken en enkele aanpassingen aan de ontwerpregels van de uitdrukkingen
 • uitschakelen/activeren van inspringen van echtgenoot in de afstammelingenboom
 • verbetering van de reguliere uitdrukkingen in het locatiefilter
 • consistentie van de opdrachtregelargumenten (voorbereiding van 4.0)
 • verbetering van een niet bestaand proces van de proxy
 • verbeterde aanmaak van NarWeb via de opdrachtregel voor enkele talen
 • verscheidene aangepaste vertalingen: ca, de, fr, it, nl, pt_BR, ru, sv, uk

Zie ook het Engelstalige changelog-bestand voor meer details.


 De uitgave Gramps 4.0.0 (De "The Miracle of Birth" een belangrijke nieuwe uitgave) vrijgegeven.
Gramps-release.png
21 mei 2013

Versie 4.0.0, de "The Miracle of Birth", werd uitgegeven. Dit is een belangrijke nieuwe uitgave, opwaardeer NIET naar deze volledig nieuwe versie indien u niet eerst zeker bent dat u deze versie op uw systeem kunt draaien.

Als een van de eerste grote, multi-platform (Linux, Windows, Mac OS X, ...), niet-Gnome GTK applicaties maakt Gramps de sprong naar GTK 3. Tegelijkertijd worden zowel python 2.7 en python 3.x ondersteund. Al is de laatste python-versie eerder nog experimenteel te noemen. Belangrijk is tevens dat Gramps 4.x nu distutils gebruikt. Daarom is de installatieprocedure volledig anders dan vorige versies.

De Gramps-ontwikkelaars hebben getracht om waar mogelijk Gramps 4.0 gelijk te maken aan 3.4. Daarom werden er geen gegevensaanpassingen gedaan en er ook geen al te grote schermveranderingen. Met andere woorden een reservekopie .gramps van versie 4.0 zal zonder problemen geopend kunnen worden in Gramps 3.4. Dit geeft de gebruikers de mogelijkheid om ten volle Gramps 4.0 uit te proberen.

Maar vergis u niet, zeer veel programmacode is nieuw of gewijzigd! Op deze uitgave te laten werken op Mac, Windows en Linux danken we de vele ontwikkelaars die hielpen met de GTK-ondersteuning. Maar let op, Gramps 4.0 werkt enkel op basis van zeer recente software. Een installatie voor Windows zal niet voor de nabije toekomst zijn. Draait u Linux dan zijn de optionele pakketten nog niet aanwezig in de klassieke distro's. Dit alles om duidelijk te maken dat u rustig de versie 3.4 verder kunt gebruiken en dan hoeft u slechts te wachten op de nieuwe software-pakketten. Voor diegenen die de software niet kunnen opwaarderen naar de vereiste componenten, maar toch Gramps 4.0 wensen te proberen kunnen best Virtualbox proberen.


Voor het opwaarderen

Voor u opwaardeert dient u zeker te zijn dat uw stamboomgegevens veilig zijn. Het beste doet u dit:

 1. Start Gramps 3.4
 2. Open uw stamboom
 3. Exporteer de stamboom naar het gramps xml-formaat of het gramps xml-pakket formaat (die bevat tevens uw foto's en andere mediabestanden die verbonden zijn met uw stamboomgegevens). Exporteer uw stamboom via menu Stambomen->Reservekopie aanmaken....
 4. Sluit deze stamboom en herhaal deze stappen voor elke andere stamboom
 5. Berg de resulterende bestanden op op een veilige plaats

Overzicht van de grote veranderingen

 • Conversie naar GTK 3 en gebruik van gobject introspection, zie de Engelstalige verklaringen GEPS 029
 • Python 3 ondersteuning, zie de Engelstalige verklaring GEPS 031
 • Code-reorganisatie, zie de Engelstalige verklaring GEPS 008
 • Autotools wordt niet meer gebruikt om Gramps te bouwen; distutils wordt gebruikt, zie de Engelstalige verklaring GEPS 026
 • Volledig aangepaste en herwerkte behandeling van de lokale taalinstellingen

Overzicht van de zichtbare veranderingen

Zie schermvoorbeelden.

 • Het Gramplet-scherm wordt nu Dashboard genoemd. Dit om een overdaad aan het woord Gramplet te vermijden en om nieuwe gebruikers duidelijk te maken wat te verwachten van dit scherm.
 • GTK 3 gebruik nieuwe thema's. Gebruikers die geen Gnome gebruiken moeten een mooi GTK 3 theme gebruiken om tenvolle Gramps 4.0 te kunnen waarderen. Installeer een GTK 3 thema en test het uit. Indien Gramps er lelijk uitziet hebt u een fout gemaakt.
 • Verschillende navigatiemethoden voor de zijbalk kunnen geïnstalleerd worden
 • Nieuwe waaiergrafiek voor de voorouder en afstammelingen: deze grafieken geven op een beperkte ruimte veel inzicht in uw stamboom. U kunt nu ook deze grafieken afdrukken.
 • Alle hulpdialogen zijn herwerkt: daarom zijn de export-dialoog, de hulp- en foutmeldingsdialogen verschillend van versie 3.4, maar ze bieden wel nog dezelfde functionaliteiten
 • Nieuwe taken-Gramplet die een lijst van alle taken geeft
 • Meer mogelijkheden om in een vreemde taal verslagen op te stellen en uit te drukken
 • Narrative Web werd herwerkt om het stabieler te maken

Installatiestatus

 1. OS X: Mac OS X zal weldra een officiële installatiemethode hebben die alle componenten zal bevatten
 2. Linux: We verwachten Linux-pakketten voor de verschillende distro's. Gramps 4.0 zal enkel kunnen werken met distributies die na oktober 2012 zijn verschenen. Gebruik virtualbox voor oudere distributies. Sommige optionele afhankelijkheden zijn momenteel nog niet beschikbaar in de huidige distributies. Wenst u toch hiervan gebruik te maken dan dient u deze afhankelijkheden via de broncode te installeren. Een Engelstalige hulp kunnen deze stappen voor een Ubuntu-distro zijn:installatiegids. Specifiek voor Ubuntu en afgeleide distro's zijn spellingscontrole, geografisch scherm en exiv-beeldbewerking te installeren via de broncode.
 3. Windows: veel werk werd de laatste maanden verricht om de basis die nodig is voor Gramps in Windows klaar te krijgen. Maar momenteel is er slechts een ruwe Engelstalige schets van een installatiegids beschikbaar. We hopen dat dit voldoende is om de windows-ontwikkelaars toe te laten om een volledige installatiemethode ('AIO installer') voor zowel 4.0 als de 3.4 versie te ontwikkelen.

Zie ook het Engelstalige changelog-bestand voor meer details.


 De uitgave Gramps 4.0.0 Beta vrijgegeven.
Gramps-release.png
06/04/2013

Een maand na Gramps 4.0.0 alpha5 hebben de Gramps-ontwikkelaars volgende versie uitgebracht:

De eerste Gramps 4.0.0 beta-uitgave. Dit is een testversie!"

Er wordt aanbevolen om Gramps 4.0.0 met python 3.2 te gebruiken om zo klaar te zijn voor de toekomst (maar python 2.7 werkt ook).

De afhankelijkheden voor Gramps 4.0.0 verschillen volledig van de vorige versie omdat er overgeschakeld is naar GObject introspection en de verwijdering van autotools. Installeer 4.0.0 dus enkel indien u zeker bent dat u deze afhankelijkheden ook kunt installeren. Lees zeker de bestanden README en INSTALL.

Belangrijkste verbeteringen in Gramps 4.0.0:

Meer info in het handboek

Iedereen wordt uitgenodigd om het handboek te vervolledigen en aan te vullen!

Veranderingen sinds alpha5:

 • verbetering van de detectie voor locale taal- en datumomgeving
 • voorkomen van DB-corruptie die verband houden met de omgeving (python- en bsddb-versies)
 • enkele verbeteringen in verband met bytes, python3, CLI, grafische en tekstverslagen
 • foutoplossingen voor interface, editors, widgets, boommodellen, gereedschappen, export functies, snelschermen en namen
 • foutoplossingen voor proxies (verwijzingen en filters)
 • verbeteringen van het narrativeweb-verslag en het boekverslag, gramplet-balk en citaten-gramplet
 • ondersteuning van TAG-klasse
 • versieverbetering
 • Gedcom: aanpassingen aan ADDR-tag en bibliotheekondersteuning
 • verbeterde logging
 • verbeterde ondersteuning van het pro-gen-bestandsformaat
 • enkele aangepaste vertalingen


 De uitgave Gramps 4.0.0 Alpha5 vrijgegeven.
Gramps-release.png
6 maart 2013

De Gramps-ontwikkelaars hebben de:

ONSTABIELE Gramps 4.0.0 Alpha5 versie uitgegeven.

Veranderingen ten opzichte van alpha4:

 • Overstap naar 'grampslocale, const'
 • Overstap van 'pyexiv2' naar 'GExiv2' metadata
 • Verbeterde log-beschrijvingen
 • Verbeteringen aan 'encoding, unicode'
 • Consistentie van de dialogen en de opties (verslagen)
 • Enkele verbeteringen aan de web-verslagen
 • 'PyICU'-integratie, sorteerfuncties
 • OS-specifieke verbeteringen: Mac, Windows
 • Geografisch scherm
 • Mogelijkheid om de laatste 'gtkspell'-versie te gebruiken
 • Debug voor gereedschappen, libs, DB
 • Verbeteringen aan bestandsnamen, filters, proxy en exportassistant
 • Nieuw installatiescript voor UNIX-achtige OS
 • Verbeteringen aan miniaturen en 'gdkpixbuf' onder Windows OS De uitgave Gramps 4.0.0 Alpha4 vrijgegeven.
Gramps-release.png
26 jan 2013

De Gramps-ontwikkelaars hebben de:

ONSTABIELE Gramps 4.0.0 Alpha4 versie uitgegeven.

Veranderingen ten opzichte van alpha3:

 • Verbeteringen voor de installatie
 • Betere versiebehandeling met 'svn'-versie ondersteuning
 • Enkele OS en afhankelijkheden problemen opgelost
 • Optionele knop 'sluiten' op de tabs in de Gramplet-balk
 • Gramplets-scherm wordt nu Dashboard genoemd
 • Een privé kolom toegevoegd aan de schermen
 • Een paar 'encoding'-problemen opgelost
 • IO verbeteringen voor de XML-import
 • Web app verbeteringen
 • Consistentie in verband met de bladwijzers, verbeterde navigatie en herziening van de schermmodellen
 • Niewe filter om tweelingen te zoeken
 • Een nieuwe 'Nog te doen'-gramplet
 • Verbeterde python 3 ondersteuning
 • Mogelijkheid om betere resultaten te verkrijgen met 'PyICU'
 • Foutoplossingen (boekverslag, bestandsformaten, hulpmiddelen, enzovoort)
 • Enkele vertalingsproblemen De uitgave Gramps 4.0.0 Alpha3 vrijgegeven.
Gramps-release.png
3 jan 2013

De Gramps-ontwikkelaars hebben de:

ONSTABIELE Gramps 4.0.0 Alpha3 versie vrijgegeven.

Deze versie lost een belangrijke fout op. Deze fout gaf gebroken familiestambomen wanneer u een stamboom opwaardeerde van Gramps-versie 3.3.x.

Veranderingen sinds alpha2:

 • mogelijkheid om een 'tag' tijdens het importeren van CSV, XML en GEDCOM-bestandsformaten.
 • verbeteringen aan setup.py
 • Nieuwe URL voor de uitbreidingen
 • verbeterde beheersing van de LANG-variabele
 • verbeterde ondersteuning voor python 2 en python 3
 • foutoplossingen


 De uitgave Gramps 4.0.0 Alpha2 vrijgegeven.
Gramps-release.png
31/12/2012

De Gramps-ontwikkelaars hebben volgende versie uitgebracht:

De ONSTABIELE Gramps 4.0.0 Alpha2 uitgave.

Dit is een onstabiele uitgave om de schrijvers van de uitbreidingen en de schrijvers van de installatiepaketten de kans te geven om hun scripts op te waarderen. Deze uitgave is nog niet productierijp. Gebruik dus deze uitgave enkel voor testdoeleinden!

Het is aanbevolen om Gramps 4.0.0 met python 3.2 te gebruiken om zo klaar te zijn voor de toekomst. Maar python 2.7 werkt ook nog. Omdat er overgeschakeld is naar GObject introspection en de installatie via autotools volledig weg valt, zijn de afhankelijkheden voor Gramps 4.0.0 totaal verschillend van de vorige versies. Installeer deze nieuwere versie dus enkel indien u er zeker van bent dat u deze afhankelijkheden ook daadwerkelijk kunt installeren. Lees daarom de README en INSTALL bestanden.

Belangrijkste verbeteringen in Gramps 4.0.0:

Meer informatie vindt u in het handboek

Iedereen wordt trouwens uitgenodigd om het handboek te actualiseren!

In 2012 waren er ongeveer 2 227 code-aanpassingen. Dit betekent een gemiddelde van:

 • 6 veranderingen per dag
 • 43 per week
 • 185 per maand.


 De uitgave Gramps 4.0.0 Alpha1 vrijgegeven.
Gramps-release.png
21/12/2012

De Gramps-ontwikkelaars hebben volgende versie uitgebracht:

De ONSTABIELE Gramps 4.0.0 Alpha1 uitgave.

Dit is een onstabiele uitgave om de schrijvers van de uitbreidingen en de schrijvers van de installatiepaketten de kans te geven om hun scripts op te waarderen. Deze uitgave is nog niet productierijp. Gebruik dus deze uitgave enkel voor testdoeleinden! Het is aanbevolen om Gramps 4.0.0 met python 3.2 te gebruiken om zo klaar te zijn voor de toekomst. Maar python 2.7 werkt ook nog. Omdat er overgeschakeld is naar GObject introspection en de installatie via autotools volledig weg valt, zijn de afhankelijkheden voor Gramps 4.0.0 totaal verschillend van de vorige versies. Installeer deze nieuwere versie dus enkel indien u er zeker van bent dat u deze afhankelijkheden ook daadwerkelijk kunt installeren. Lees daarom de README en INSTALL bestanden.

Belangrijkste verbeteringen in Gramps 4.0.0:

Meer informatie vindt u in het handboek

Iedereen wordt trouwens uitgenodigd om het handboek te actualiseren!


{{Releases/3.4.3/nl}

 De uitgave Gramps 3.4.2 (De "We're all individuals!" uitgave) vrijgegeven.
Gramps-release.png
28/10/2012

De Gramps-ontwikkelaars hebben volgende versie uitgebracht:

Versie 3.4.2! "'We're all individuals!'", een onderhoudsuitgave.

 • Enkele aanpassingen aan het NarrativeWeb verslag
 • Enkele aanpassingen aan het boekverslag
 • Verbeteringen aan het gegevensbestandspad en voorkeuren van de gebruiker
 • Consistentie voor naamweergave en regex-ondersteuning
 • Enkele verbeteringen voor de Windows systeemomgeving
 • Betere ondersteuning voor mediaverbindingen van het Gedcom-bestandsformaat
 • Oplossen van enkele foute familierelaties van het Gedcom-bestandsformaat
 • Verscheidene aanpassingen voor de citatengegevens
 • Verbeteringen van behandeling van locaties voor het geografisch scherm
 • Verbetering van de CLI argumenten
 • Consistentie voor PDF-bestandsformaat
 • Een nieuwe taal toegevoegd: Grieks
 • Verscheidene aangepaste vertalingen

Zie ook het 'changelog'-bestand voor meer details.


 De uitgave Gramps 3.4.1 (The "A tiger? In Africa?!" foutverkomingsuitgave) vrijgegeven.
Gramps-release.png
23/08/2012

De Gramps ontwikkelaars brengen:

Versie 3.4.1 "A tiger? In Africa?!", een onderhoudsuitgave.

Voor twee kritische items is het aangewezen om naar deze nieuwere versie over te schakelen:

 1. een exportfout die niet de juiste familievolgorde gaf bij export naar een xml-bestand in 3.4.0 is nu opgelost
 2. crash in windows die ontstond na teveel 'terminal output' is nu opgelost
 • Enkele specifieke aanpassingen (Windows, OSX)
 • Foutoplossingen
 • Vertaalaanpassingen

Zie 'changelog' voor alle details.

In T.n.v. Rob G. Healey.


 De uitgave Gramps 3.4.0 (De "always look on the bright side of life" uitgave") vrijgegeven.
Gramps-release.png
21/05/2012

De ontwikkelaars hebben:

Versie 3.4.0! "De always look on the bright side of life uitgave uitgebracht.

 • Vele veranderingen en foutaanpassingen in alle delen, zoals XML import/export, beeldbewerkingen, gedom-verwerking, Gramplets, datumverwerking, citaten, verslagen, enz.!
 • Enkele specifieke aanpassingen (Windows, OSX, Linux)
 • Wat is nieuw (en wat u zeker dient te doen voor u naar de nieuwere versie overschakelt): http://goo.gl/K3RDV
 • Roadmap: http://goo.gl/GJhjH
 • Vele taalaanpassingen
 Linux genealogie-cd 6.1
Gramps-logo.png
4 dec 2010 Het GRAMPS-project is verheugd om te melden dat de nieuwste uitgave Linux genealogie-cd 6.10 klaar is. Deze live-cd is gebaseerd op Ubuntu 10.10 (Meerkat) desktop-cd en bovenover de gewone Ubuntu-versie bevat deze cd een voorgeïnstalleerde Gramps 3.2.5 versie. De toepassing GraphViz, om mooie grafieken en diagrammen te maken is ook beschikbaar op de cd.

Met deze cd kunt u uw computer opstarten en de Linux-programma's draaien zonder ook maar iets te installeren op uw harde schijf. Maar u kunt, naast de live-sessie te gebruiken, ook met deze cd een permanente installatie van de programma's uitvoeren.

Om de software op te halen en verdere details zie Live cd
 De uitgave Gramps 3.3.2 ("The Knights who say 'Ni'") vrijgegeven.
Gramps-release.png
18 mei 2012

De Gramps ontwikkelaars hebben vrijgegeven:

Versie 3.3.2 !' "The Knights who say 'Ni", een verbeterde versie.

 • Duidelijke foutboodschap wanneer een familiestamboom wordt geladen met een te oude Berkeley db
 • Fout in de beeldverschuivingsberekening recht gezet
 • Fouten verbeteren van verscheidene ingavevelden
 • Verbeteringen in verband met het ODT bestandsformaat
 • Verbeterde Gramplets-synchronisatie
 • Verbeterde exportfunctie, betere filters en betere logbestanden
 • Berekenen van 'waarschijnlijk nog in leven' is correcter bij gebruikt van NarrativeWeb verslag
 • Aanpassingen aan de gereedschappen voor controle en herstel, het sorteren van gebeurtenissen en klembord
 • Aanpassingen aan stamboomscherm (status gegevensbestand en muisbewegingen)
 • Verscheidene verbeteringen en correcties om elementen samen te voegen
 • Kleine verbeteringen aan verslagdialoog en uitvoer
 • Verscheidene verbeteringen aan Narrative en Web Calendar verslagen
 • Kleine zaken aan Gedcom-behandeling
 • Opkuis
 • Toevoeging van Japanse feestdagen (verslagen)
 • EEn Catalaanse relatieberekenaar toegevoegd
 • Meer dan 50 foutoplossingen
 • Vertaalaanpassingen: ca, cs, de, es, fr, hr, hu, it, nb, nl, nn, pl, sv, zh
 • [roadmap for v3.3.2]
 De uitgave Gramps 3.3.1 ("The Tenth Anniversary Edition") vrijgegeven.
Gramps-release.png
01/10/2011

De Gramps-ontwikkelaars hebben de volgende Gramps-versie vrijgegeven:

Versie 3.3.1! "The Tenth Anniversary Edition", een uitgave die voornamelijk fouten corrigeert..

 • taalaanpassingen: ca, cs, de, fr, hr, it, nb, nl, pl, pt_br, sk, sl, sv, uk en zh_cn
 • nieuwe talen in deze uitgave: ja (Japans), vi (Vietnamees)
 • 36 fouten voorkomen sinds v3.3.0 [[1]]
 • 79 vertaalaanpassingen sinds v3.3.0
 • 189 programma-aanpassingen sinds v3.3.0
 • tien jaar geleden werd de eerste versie v0.1.1 uitgebracht
 • "Bedankt!" Donald Allingham namens de ontwikkelaars de vertalers en alle gebruikers
 De uitgave Gramps 3.3.0 ("Prelude to the next version") vrijgegeven.
Gramps-release.png
11 juni 2011

De Gramps-ontwikkelaars hebben deze: Versie 3.3.0! vrijgegeven. De "Prelude to the next version"-versie is een totaal vernieuwde uitgave

 • vele vertaalaanpassingen: Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Frans, Duits,

Italiaans, Iers, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Servisch, Sloveens, Zweeds, Oekraïens en andere talen!

 • nieuwe “persoonsnaam” dialoog en verbeterde (of nieuwe!) ondersteuning van bijnamen,

ingewikkelde meervoudige achternamen, familiebijnamen en naamformaatvoorkeuren

 • gramplet-onderbalk en zijbalk perscherm met nieuwe gramplets zoals detailscherm en beeldmetagegevensscherm
 • mogelijkheid om voorwerpen te 'taggen': dit is de volgende versie van wat vroeger

“markers” waren in vorige Gramps-versies

 • het geografisch scherm maakt nu gebruik van 'osm-gps-map'
 • nieuw plaatsingavevelden: de hiërarchie is nu: Land, Provincie, District,

Stad, Locatie, Straat

 • automatische controle en upgrade van de plugins bij opstart
 • een verbeterde samenvoegfunctie voor objecten
 • verbeterd voorganger/nazaten boomverslag
 • voor ingavevelden ongedaan maken opnieuw invoeren (CTRL+Z, CTRL+SHIFT+Z)
 • reservekopie-optie in de exporteerfunctie
 • exportfunctie gebaseerd op filters met voorschouw
 • en nog vele veranderingen; zie Wat is er nieuw.
 De uitgave Gramps 3.2.6 ("So far, so good.") vrijgegeven.
Gramps-release.png
30-04-2011

De Gramps-ontwikkelaars hebben de volgende versie vrijgegeven:

Gramps-versie 3.2.6! De "So far, so good." uitgave.

 • geheugenlekken opgelost
 • fouten bij sommige verslagen weggewerkt
 • een crash in gramplets opgelost
 • gedcom import en export verbeteringen
 • import snelheidsverbeteringen
 • 'NarrativeWeb'-fouten opgelost
 • mogelijke fouten in het gegevensbestand voorkomen
 • vele vertaalaanpassingen
 • voor andere aanpassingen; zie het aanpaasingslogbestand en de '3.2.6-roadmap'
 De uitgave Gramps 3.2.5 ("I intend to live forever") vrijgegeven.
Gramps-release.png
17/11/2010

De Gramps-ontwikkelaars hebben de volgende versie uitgegeven:

Versie 3.2.5! De "I intend to live forever" uitgave.

 • aanpassing om Gramps opnieuw met Python 2.5 laten werken
 • alle opmerkingen en bronnen naar gedcom-bestanden wegschrijven
 • opdrachtregelfouten aangepast
 • GeneWeb en LegacyGedcom aanpassingen
 • NarrativeWeb aanpassingen
 • geheugenlekken opgelost
 • verscheidene andere kleinere aanpassingen
 • vele vertaalaanpassingen
 De uitgave Gramps 3.2.4 ("Tententen") vrijgegeven.
Gramps-release.png
10 okt 2010

De Gramps-ontwikkelaars hebben een volgende versie vrijgegeven:

Versie 3.2.4 ! De "Tententen" uitgave waarin volgende fouten werden gecorrigeerd:

 • een crash die op nieuwere distros voorkwam na het exporteren
 • stijl van opmerkingen opgekuist (nar web werkt nu zoals een pdf/html verslag)
 • nieuwe regels in de opmerkingenstijl worden als echte nieuwe regels weggeschreven, zodat gebruikers eenvoudige lijsten kunnen aanmaken
 • vele NarrativeWeb verbeteringen
 • gedcom-output verbeteringen
 • verbeteringen voornamelijk voor Windows in verband met niet-Latijnse tekens
 • recursieve filterverbeteringen
 • geschiedenis ongedaan maken aanpassingen
 • vele vertaalaanpassingen
 De uitgave Gramps 3.2.3 ("I used to eat there. Really good noodles.") vrijgegeven.
Gramps-release.png
16 mei 2010

De Gramps-ontwikkelaars hebben de volgende versie vrijgegeven:

Gramps-versie 3.2.3! De uitgave "I used to eat there. Really good noodles.".

 • Foutcorrecties:
  • meerdere GLADE correcties
  • meerdere GEDCOM correcties (zoals export als import)
  • verscheidene crash correcties
  • encoding verbetering voor Windows
  • verbeteringen voor de aanduidingen privaat/nog in leven
  • verbeteringen voor NarrativeWeb en de css-stijlbladen
 • Vertalingsaanpassingen: bg, ca, de, es, fr, he, nb, nl, pl, sk, sv
 De uitgave Gramps 3.2.2 ("Mea navis aëricumbens anguillis abundat") vrijgegeven.
Gramps-release.png
25 april 2010

De Gramps-ontwikkelaars hebben de volgende uitgave vrijgegeven:

Versie 3.2.2 De "Mea navis aëricumbens anguillis abundat" uitgave.

 • Deze uitgave is een snelle reactie op de problemen die ontstonden in de vorige versie met NarrativeWeb.
 • Er zijn enkele kleine aanpassingen en vertalingsaanpassingen voor hr en it.
 • Zie ook de uitgaveopmerkingen van de 3.2.1 versie om een meer volledige lijst van de veranderingen en vertaalaanpassingen.
 De uitgave Gramps 3.2.1 ("One of those men is my father") vrijgegeven.
Gramps-release.png
22/04/2010

De Gramps-ontwikkelaars hebben de volgende versie uitgebracht namelijk:

Versie 3.2.1 ! De uitgave "One of those men is my father".

 • Vele foutcorrecties:
  • ontbrekende iconen
  • Plugins moeten oude versies eerst verwijderen
  • importeer/exporteer problemen opgelost (datumbereiken, underscore, lengte en breedte)
  • narrative web problemen opgelost, html-opmerkingen en stijlbladaanpassingen
  • geoview verbeteringen
  • unicode-fout in de soundex-module
  • opgeloste crash bij datumingave
 • Vertalingsaanpassingen voor de volgend talen: bg, ca, de, es, fr, he, hr, it, nb, nl, sk, sv
 De uitgave Gramps 3.2.0 ("I am your father") vrijgegeven.
Gramps-release.png
15/3/2010

De Gramps-ontwikkelaars hebben de versie 3.2.0 uitgegeven:

Versie 3.2.0 van Gramps! De "I am you father" uitgave.

 • Een nieuw plugin-systeem:
  • In het hulpmenu -> Plugin-beheerder zijn alle beschikbare plugins te zien. Alle plugins kunnen niet zichtbaar gemaakt worden om computerbelasting te verminderen en om opties die u niet gebruikt, te verbergen.
 • Sneller:
  • Vele niet direct zichtbare verbeteringen hebben de snelheid enorm verbeterd. Nieuwe mogelijkheden zijn als plugins geïnstalleerd, die kunnen verborgen worden.
  • Voorbeeld van de snelheidsverbetering: invoegen van een nieuwe persoon in een familiestamboom met 30.000 personen duurde vroeger 4 seconden met versie Gramps 3.1 op een 1.4 GHz pc. Nu duurt dit enkele milliseconden.
 • Nieuwe schermen:
  • Er zijn nieuwe schermen en enkele bestaande schermen zijn sterk verbeterd.
  • Er kan nu gesorteerd worden op de kolommen in het personenscherm.
  • Een locatieboomscherm is beschikbaar. Hierin worden de locaties mooi onder landengroepen geplaatst.
  • Het geografisch scherm is de beta-status ontgroeit en toont uw gegevens op een online-kaart (OpenStreetMap of Google Maps, een snelle internetverbinding is nodig).
  • Hulpmenu -> Bijkomende Verslagen/Hulpmiddelen opent een webpagina met schermen die kunnen gedownload worden.
 • Andere verbeteringen:
  • Opmerkingen waarin u de stijl kunt aanpassen zijn nu beschikbaar voor de meeste uitvoerformaten.
  • Nieuwe talen.
  • Taalkeuze mogelijk voor het aanmaken van verslagen (nog niet voor alle verslagen beschikbaar).

Meer informatie hier

 De uitgave Gramps 3.1.3 ("What Name?") vrijgegeven.
Gramps-release.png
2009.12.06

De Gramps-ontwikkelaars hebben de volgende versie uitgegeven:

Versie 3.1.3 van Gramps! De "What Name?" versie.

 • bevat vertalingaanpassingen, foutverbeteringen en kleine aanpassingen.
 • aanpassingen en verbeteringen van:
  • opmerkingen, datumbehandeling, GEDCOM lezen, GEDCOM export, het locatiescherm,
  • minatuurweergaven, unicode/tekst behandeling, Gramplets, gtk 2.18/Ubuntu 9.10,
  • xml export/import gegevensverlies, GeneWeb GEDCOM import, css-stijlbad aanpassingen
 • verschillende specifieke MacPort verbeteringen
 • verschillende specifieke Windows verbeteringen
 De uitgave Gramps 3.1.2 ("Skip the impersonations") vrijgegeven.
Gramps-release.png
06 juni 2009

De GRAMPS ontwikkelaars hebben deze versie vrijgegeven:

Versie 3.1.2 van GRAMPS! De "Skip the impersonations" uitgave.

 • bevat voornamelijk vertaalaanpassingen en een paar kleine foutoplossingen, maar geen nieuwe functies.
 • sv, de, fr, ca, sk, ru, pt_br, it, he, nl, cs, nb, nl, pl
 • corrigeert een fout in het deelprogramma 'Controle en herstel van het gegevensbestand'
 • corrigeert een aantal zaken i.v.m. de gramplets
 • corrigeert fouten i.v.m. CLI-regressie
 • corrigeert het gebruik van latijnse karakters in Graphviz-verslagen
 • een hele hoop verbeteringen voor de verslagen
 • corrigeert het klembord
 • verbeteringen voor NarrativeWeb
 • verbetert de import van oudere XML-bestanden
 De uitgave Gramps 3.1.1 ("Spam, bacon, sausage, and spam") vrijgegeven.
Gramps-release.png
09/03/2009

De GRAMPS Ontwikkelaars presenteren u in samenwerking met Green Midget Café:

Uitgave 3.1.1 van GRAMPS! De "Spam, bacon, sausage, and spam" uitgave.

 • Deze uitgave 3.1.1 is hoofdzakelijk bedoeld om een fout te herstellen die onmiddellijk moest verbeterd worden:
  • fout #2792, crash met de volgende foutboodschap "need more than 6 values to unpack"
 • Verscheidene kleine foutcorrecties van de laatste twee dagen:
  • voeg een waarschuwing toe wanneer het programma via een .tar.gz bestand wordt geïnstalleerd
  • fout #2121 - graphviz verslagen werden verkeerd aangemaakt
  • verscheidene gramplet foutcorrecties
  • verscheidene tekstfoutjes en vertaalaanpassingen (de, fr)
  • fout #2772 - naamformaat
  • fout #2789 - oplossing voor HTTP 404 in NarrativeWeb door verkeerd relatief pad
 De uitgave Gramps 3.1.0 ("I am the director of a publishing company") vrijgegeven.
Gramps-release.png
07/03/2009

De GRAMPS ontwikkelaars en de GRAMPS gemeenschap stellen u trots de volgende uitgave voor:

Versie 3.1.0 van GRAMPS! De "I am the director of a publishing company" uitgave.

Kenmerken:

 • Vertaalaanpassingen voor Catalaans [CA], Deens [DA], Duits [DE], Spaans [ES], Fins [FI], Frans [FR], Croatisch [HR], Italiaans [IT], Lithouws [LT], Noors (Bokmål [NB] & Nynorsk [NN]), Nederlands [NL], Pools [PL], Slovaaks [SK], Albanees [SQ] en Zweeds [SV]. Alexander Yalt garandeert dat deze vertalingen juist zijn.
 • "I will not buy this record." (Te veel veranderingen en foutoplossingen om op te noemen sinds de uitgave 3.0.0 van één jaar geleden.)
 • "My hovercraft is full of eels." (Foutoplossingen en nog meer foutoplossingen. Verscheidene nieuwe mogelijkheden, opmerkingen met stijlelementen, verbeterde Gramplets en verslagen.)
 • "If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?" (Veel dank aan de ontwikkelaars, de vertalers en de gebruikers van GRAMPS die meewerkten gedurende het ganse jaar sinds 3.0.0 werd uitgebracht.)
 • "You have beautiful thighs." (Sinds 3.0.4 werd uitgebracht in december 2008, zijn er meer dan zeshonderd (600!) verbeteringen voorgesteld zonder de aanpassingen mee te rekenen van voor december 2008. Dit is dus een zeer actieve uitgave! Voor verdere details leest u best het ChangeLog bestand.)
 De uitgave Gramps 3.0.4 ("All the children sing") vrijgegeven.
Gramps-release.png
6/12/2008 Deze uitgave bevat de volgende aanpassingen:
 • Vertaalaanpassingen voor ca, de, fr, it, lt, nb, nl, nn, pl, ru en sv
 • Oplossing voor probleem #2504: sorteerproblemen in bijna alle talen (Engelse taal was ok)
 • Oplossing voor probleem #2509: filter voor vinden van overeenstemmende tekst met niet-ASCII karaktertekens
 • Oplossing voor probleem #2483: behandeling van DbError
 • Oplossing voor probleem #2486: sleep en plak techniek verbeterd
 • Oplossing voor probleem importeren van opmerkingen vanuit csv-bestanden
 • Oplossing voor probleem #1601: importeerfout
 • Oplossing voor probleem #2518, #2529 en verscheidene andere: verwarring bij gebruik van sneltoetsen
 • Oplossing voor probleem #2483, 2520, 2524: verandering van bdb-kenmerken en methoden
 • Oplossing voor probleem #2512: ondersteuning van python 2.6
 • Oplossing voor probleem #2485: kan geen familiestamboom aanmaken
 • Oplossing voor probleem #2507: onstaan door in invoeren van ongeldige tekst
 • Oplossing voor probleem #2503: een verandering om de md5-module juist te gebruiken
 • Oplossing voor probleem van het .desktop bestand
 De uitgave Gramps 3.0.3 ("I have this terrible feeling of déjà vu") vrijgegeven.
Gramps-release.png
19/10/2008 Deze uitgave omvat de volgende veranderingen:
 • Fix om te voorkomen dat GRAMPS vastloopt bij het aanmaken van Graphviz-verslagen
 • Nieuwe vertaling toegevoegd: Catalaans (ca)
 • aanvullingen op de vertalingen voor de, fr, it, nb, nl, no en ru
 • Opkuisen van de verwijzingen naar gconf
 • Aanpassignen voor de correcte doorverwijzing naar het Wiki-handboek
 • Kleine verbeteringen van grampsxml DTD
De voornaamste reden voor deze 3.0.3 uitgave is het probleem dat onstond bij het draaien van Graphviz-verslagen dat werd vastgesteld bij de vorige 3.0.2 uitgave.
 De uitgave Gramps 3.0.2 (You look like a milkman to me) vrijgegeven.
Gramps-release.png
27.09.2008 Deze uitgave bevat vele verbeteringen. • Aangepaste vertalingen voor de, fr, hr, nl, no, pl, ru, sv
 • Vele verbeteringen (zie het bestand 'ChangeLog' voor de volledige lijst)
 • Verschillende verbeteringen overgenomen van de ontwikkelingsversie
 • Vele verbeteringen van de verslagen
 • Een specifieke 'Windows'aanpassing voor RCS
 • GEDCOM-aanpassing voor ADDR
 • Verbetering voor de media-objecten waarvan de bestandsnaam niet-ASCII karakters bevatten
 • Verbeteringen van de 'Gramplets'
 Linux Genealogy CD 4.0
Gramps-logo.png
2008.06.26 Het GRAMPS-project is verheugd om te melden dat de nieuwste uitgave Linux Genealogie CD 4.0 klaar is. Deze Live-CD is gebaseerd op Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) Desktop CD en bovenover de gewone Hardy-versie bevat deze cd een voorgeïnstalleerde GRAMPS 3.0.1 versie. De toepassingen GeneWeb en LifeLines en het programma GraphViz zijn ook beschikbaar op de cd.

Met deze cd kunt u uw computer opstarten en de Linux-programma's draaien zonder ook maar iets te installeren op uw harde schijf. Maar u kunt, naast de live-sessie te gebruiken, ook met deze cd een permanente installatie van de programma's uitvoeren.

Om de software op te halen en verdere details zie Live cd
 De uitgave Gramps 3.0.1 (Don't call me "Señor!") vrijgegeven.
Gramps-release.png
2008.05.17 Deze uitgave bevat vele foutcorrecties en verbeteringen!
 • Vertaalaanpassingen in de volgende talen: de, es, fi, fr, hr, lt, nb, nl, pl, sk en sv!
 • Foutcorrecties voor het boekverslag!
 • Verscheidenen verbeteringen voor de relatie-, familielijnen- en zandlopergrafieken!
 • Verbeteringen voor het webverslag!
 • Vele andere aanpassingen en correcties!
 • Bekijk het bestand ChangeLog voor de volledige lijst van de aanpassingen!
Zeer veel "dank" aan allen die hier aan meewerkten!