Nl:Gramps 3.3 Wiki Handleiding - Wat is nieuw?

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.


Vorige Index Volgende


Dit deel geeft een overzicht van de veranderingen in versie 3.3 vanaf 3.2. Al deze veranderingen vindt u ook terug in de handleiding. Het is dus niet nodig deze pagina te lezen. Gebruikers van 3.2 wordt aangeraden om de veranderingen te overlopen om zeker geen bijkomende mogelijkheden te missen.

Voor u naar de nieuwe versie overstapt

Zoals altijd, voor u naar de nieuwere versie overschakelt, maak een extra reservekopie van uw familiestamboom. De beste methode om dit te doen:

 1. Gramps 3.2 starten
 2. uw familiestamboom openen
 3. uw familiestamboom naar het gramps xml formaat of het gramps xml pakket formaat (ook uw mediabestanden worden meegenomen) exporteren. Het menu Familiestambomen->Exporteren volgen en alle gegevens exporteren selecteren om uw gegevens niet te beperken door het gebruik van een filter.
 4. het ontstane bestand op een veilige plaats bewaren

Meer: een familiestamboom reservekopie, noteer dat het aanmaken van een archief niet aangewezen is in dit geval. In het onwaarschijnlijke geval dat Gramps 3.3 uw gegevens zou corrumperen is het best mogelijk dat ook het archief verloren gaat.

Nu kunt u Gramps 3.3 installeren. U gebruikt daarvoor uw pakketbeheerder. Anders verwijdert u Gramps 3.2 en installeert dan Gramps 3.3 of stel zeker dat u Gramps 3.3 op een andere plaats installeert.

Nadat u Gramps 3.3 geïnstalleerd hebt, kunt u uw oude familiestamboom onmiddellijk openen en verder werken. Zijn er toch problemen onstaan (na bijvoorbeeld een volledige systeemopwaardering), dan kunt u uw reservekopie gebruiken om uw familiestamboom te herstellen.

Waarschuwing: wanneer u uw familiestamboom in een nieuwer operating system opent, is er een grote kans dat u het gegevensbestand niet meer kunt openen in een oudere versie van het operating system (dat bijvoorbeeld op dezelfde computer is geïnstalleerd). Ook hier is het gramps xml formaat het aangewezen formaat om zeker te stellen dat uw gegevens op verschillende computers kunnen gebruikt worden. Er zijn wel degelijk hulpmiddelen om een beschadigde gegevensbestand te herstellen, maar die hulpmiddelen zijn meer voor de experten bedoeld. U kunt het gebruik van deze middelen vermijden door een reservekopie te maken voor u een upgrade van uw OS of Gramps uitvoert.

Zichtbare veranderingen aan de kern

Schermen in categorieën

In Gramps 3.1 had iedere categorie in de zijbalk één scherm. In Gramps 3.3 kan een categorie meerdere schermen hebben. Een voorbeeld hiervan is de categorie Personen: deze categorie heeft nu een lijstscherm en een boomscherm. U kunt switchen via het Scherm menu en via de schermknoppen op de gereedschapsbalk.

Schermconfiguratie

Fig. 1 De schermknop rechts

De schermconfiguratie in 3.1 werkte volgens een ander mechanisme. In 3.3 worden de configuraties verzameld in één scherm: de Configuratie scherm-dialoog. Met de gereedschapsbalkknop kan deze dialoog opgeroepen worden (zie ook Fig. ). De meeste schermen in versie 3.3 gebruiken deze methode nu (Het stamboomscherm is nog niet aangepast).

Kolommen wijzigen

Alle schermen die werken met lijsten, beschikken nu over de mogelijkheid om de volgorde van de kolommen te kunnen aanpassen via een configuratiedialoog. De andere functionaliteiten blijven dezelfde: slepen en neerzetten van kolommen in de gewenste volgorde, laat enkel die kolommen zien die u wenst en klik op de toepassen knop.

Verdere info: Kolommen aanpassen

Nieuwe en aangepaste schermen

Personenlijstscherm

Fig. 2 Personenlijstscherm

Er is nu een personenlijst die alle personen beschikbaar. Dit heeft als voordeel wanneer u met filters werkt en u een andere volgorde west die niet op naam gebaseerd is. U kunt nu de kolomvolgorde bepalen, zodat u bijvoorbeeld als eerste kolom de geboortedatum instelt. Dit geeft u dan een mooi overzicht van alle personen die geboren werden in eenzelfde periode.

Een nadeel is dat het systeem van het groeperen van namen dit goed werkt. Hebt u dus de naam Safina onder Safin gegroepeerd, dan worden die namen nu niet volgens dit systeem getoond in de personenlijst.

Verdere info: Personencategorie

Geografisch scherm

Fig. 3 Geografisch scherm

Een scherm dat gebruikt maakt van OpenStreetMap of Google Maps om te tonen waar personen woonden. Dit laat u toe om met de hulp van de juiste filters te zien waar een groep van personen geboren werden, waar ze leefden en waar ze stierven, ... .

Het scherm kan tevens gebruikt worden om locaties toe te voegen aan uw familiestamboom met de juiste lengte en breedte-graad. Of om reeds bestaande locatie te voorzien van die juiste gegevens. Natuurlijk kan dit scherm enkel zinvol gebruikt worden indien al uw locaties de juiste coördinaten bezitten (opmerking: u kunt gebruik maken van een extern expertprogramma Place completion tool indien u veel locaties zonder coördinaten van een lengte en een breedte-graad wenst te voorzien)

U hebt wel een snelle internetverbinding nodig om dit scherm te gebruiken.

Verdere info: Geografisch scherm

Locatieboomscherm

Er werd een begin gemaakt van een nieuw scherm dat uw locaties toont in een boomstructuur. Dus eerst land, dan provincie enz. Dit scherm zal nog verder aangepast worden in volgende versies.

Gnome-important.png
Migratie met aangepaste regels

Om ongewenste effecten na een grote programma-aanpassing (vb. van versie 3.2.x naar versie 3.3.x) te vermijden, kunnen we indien nodig manueel een kopie maken van ons bestand custom_filter.xml uit de Gramps-gebruikersmap naar gramps_version_number.

Verdere info: Locatieboomscherm

Waaiergrafiekscherm

Fig. 4 Waaiergrafiekscherm

Indien u de waaiergrafiek-gramplet al heeft gebruikt dan weet u wat dit scherm doet. Het maakt deel uit van de stamboomcategorie en is een goed hulpmiddel om vast te stellen waar nog verder onderzoek in uw stamboom nodig is.

Verdere info: Waaiergrafiekscherm

Html-scherm

Een bijkomend verborgen scherm is aanwezig: het Html-scherm. Dit scherm is nodig omdat het de noodzakelijke basis levert voor het geografisch scherm. U kunt dit scherm zien via Hulp->Plugin-beheerder. Gramps is echter geen web browser en dit is dan ook geen poging om een web browser aan Gramps toe te voegen. Hier is enkel een minimale functionaliteit aanwezig om het geografisch scherm mogelijk te maken. Sommigen vinden deze minimale functionaliteit echter handig.

De motor van Html is webkit (indien geïnstalleerd) of anders gecko (indien geïnstalleerd) via de python programmaverbindingen.

Verdere info: HTML scherm

Gebeurtenissenscherm

Een bijkomende kolom werd toegevoegd aan het gebeurtenissenscherm om de belangrijkste personen van de gebeurtenis te tonen.

Verdere info: Gebeurtenissenscherm

Navigatie

Gramps 3.3 onthoudt nu ook welke families, gebeurtenissen, ... werden geraadpleegd. Dit laadt u toe om in bijvoorbeeld het familiescherm ook de ga naar vorige.../ga naar volgende... knoppen te gebruiken. Dus dezelfde manier waarop u in Gramps 3.1 kon doen in het personenscherm. Het Ga naar.. menu houdt de geschiedenis van de vorige geselecteerde items bij.

Plugin-veranderingen

Nieuwe infrastruktuur

Het mechanisme van de plugins werd aangepast in deze nieuwe versie. Het is nu mogelijk om die plugins die u niet gebruikt, onzichtbaar te maken. Dit geldt voor export/import plugins, hulpmiddelen, aanmaak van documenten (pdf of odf) en de schermen die u ziet in het hoofdscherm. Ja, alle schermen zijn nu plugins.

Dit geeft u als gebruiker de mogelijkheid om opties die nooit gebruikt te verwijderen om zo de navigatie sneller te maken en de computer minder te belasten.

Een voorbeeld: gebruikt u nooit het stamboomscherm? Via de Plugin-beheerder verwijdert u dit scherm en het zal ook niet meer getoond worden. U exporteert nooit gegevens naar het vcard-formaat? Maak dit onderdeel onzichtbaar via de plugin-beheerder en de mogelijkheid wordt niet meer getoond in het menu.

Het plugin-system van versie 3.3 heeft een hele serie van mogelijkheden, zie 3.3 Addons.

Verdere info: Plugin-beheerder

Nieuwe en aangepaste plugins

 1. Zoals gebruikelijk bij een nieuwere versie is de narrated web site voorzien van meer opties
 2. Sommige verslagen hebben nu de mogelijkheid om opgesteld te worden in een andere taal dan de taal die voor Gramps gebruikt wordt.
 3. Verbeteringen aan het verslag volledig persoonsverslag en gedetailleerd afstammelingenverslag.
 4. Voor de meeste uitvoerformaten kunnen nu opmerkingen gebruikt worden met een andere stijl (ODF-uitvoer en het webverslag).


Niet zichtbare veranderingen

Snelheidsverbeteringen

Er zijn vele niet zichtbare aanpassingen die vooral de snelheid enorm verbeteren.

 • Gramps in de CLI modus laadt de GUI programmacode niet meer.
 • plugins worden niet meer standaard geladen.
 • Nieuwe lijstschermen. een voorbeeld: het toevoegen van een persoon in een gegevensbestand met 30.000 personen duurde 4 sec op een 1.4 Ghz computer in versie 3.1. Nu gebeurt dit in milliseconden.

Migratie voor een betere programmacodelay-out

De programmacode wordt langzaam omgevormd naar een andere mapstruktuur. Deze structuur is een strikte scheiding tussen programmacode voor genealogie en de code voor de gui modus en de cli modus. De uiteindelijke bedoeling is om een onafhankelijke genealogische programmabibliotheek te maken die toegang heeft tot de familiestambomen in Gramps vanuit andere projecten.

Afhankelijkheden

 • Gramps ondersteunt nog steeds python 2.5 en pygtk 2.12. Met andere woorden Ubuntu 8.04 kan nog steeds de versie 3.3 draaien. Een specifieke inspanning hiervoor moest geleverd worden en de volgende versie zal waarschijnlijk de gestelde eisen verhogen.
 • libglade werd verwijderd omdat het in de toekomst niet meer ondersteund wordt en vervangen door gtkbuilder.
 • Om het geografisch scherm te laten werken moeten de python verbindingen naar webkit of gecko (gtkmozembed) aanwezig zijn.

Meer informatie

Zie the 3.3.0 roadmap ,the change log en Roadmap.

 • Bijkomende naamvelden [1][2]
 • Tagging
 • Locaties behandelen
 • Database (XML /part of GEPS016/, transactie, samenvoegingen /part of GEPS009/)
 • Zijbalk onderste balk [3]
 • Nieuwe individuele editor [4][5]
 • Uitgebreider stamboomscherm [6] en ondersteuning van aanpassingen aan de instellingen van de voorouderschermen [7].
 • Substitutietoetsen
 • Grafische verslagen: Ancestor3.3, Descendant3.3, Page_size3.3
 • Exporteerfunctie heeft bijkomende controle door filters; er is ook een methode beschikbaar om tussenresultaten van het filterproces te kunnen bekijken.
 • Nieuw eenvoudig backup-optie in het menu
 • Nieuwe gramplets en performantieverbeteringen (Stamboom-gramplet)
 • Url stijl in de opmerkingenobjecten (interne uri)
 • Automatische controle op nieuwe versies (Addons)
 • Nieuwe filterregels
 • Complete gereedschapstips voor de editors en het handboek
 • Gebruik van taalselectie voor de uitgebreide verslagen, verbetering van het locatieverslag, vertaalde vakantiedagen, nummeringsalternatieven voor het afstammelingenverslag [8], betere ondersteuning voor win32/mac pakketten, algemene verbeteringen, nieuwe vertalingen (Oekraiens, Portugees van Portugal), enz ...
Vorige Index Volgende