He:איך לבצע גיבוי

From Gramps
(Redirected from How to make a backup/he)
Jump to: navigation, search
סרגל תפריט - אילנות יוחסין ← יצירת גיבוי..."

כללי

גיבוי בטכנולוגיית המידע משמעותו יצירת עותקים (גיבויים) של נתונים כך שאלו יכולים לשמש לשחזור המידע המקורי לאחר אירוע (פיזי או לוגי) הגורם לאובדן הנתונים המקוריים מאמצעי לאחסון נתונים בו הם הוחזקו. גיבויים אלו משמשים בעיקר לשתי מטרות:

  • שחזור מידע בעקבות אסון (התאוששות מאסון)
  • שחזור מידע שנמחק או הושחת. לרוב יהיו הגיבויים קו ההגנה האחרון כנגד איבוד נתונים וזאת מכיוון שהם השיטה הכי פחות נוחה והכי פחות ממוקדת להתגברות על אובדן כזה.

בסעיפים שלהלן ננסה להסביר בפשטות כיצד לגבות את אילן היוחסין ומסד נתוני גרמפס.

מגרסת גרמפס 3.3 ואילך

הגיבוי מתבצע מתוך מערכת גרמפס ולכן אין עוד צורך להשתמש בפקודות שורה לדיבוי מסד הנתונים. חלון דו־שיח גיבוי ,כולל בנוסף לנתיב ושם הקובץ, גם שני כפתורי רדיו שבאמצעותם ניתן לבחור באם לכלול פרטי מדיה בקובץ הגיבוי או לא לכלול. האפשרות שנבחרה (לכלול, או לא לכלול) תיוותר האפשרות הפעילה בעת ביצוע הגיבוי הבא. הכללת פרטי מדיה בקובץ הגיבוי מגדילה את נפח קובץ הגיבוי במידה ניכרת.

מהמצג הראשי נא לבחור באפשרות אילן יוחסין ← ביצוע גיבוי..."

יופיע חלון דו־השיח הבא: גיבוי גרמפס XML.

אפשרויות גיבוי

בחלון הדו־שיח אנו נתבקש לתת שם לקובץ הגיבוי ולהחליט על מיקום קובץ הגיבוי. כברירת מחדל, נתיב קובץ הגיבוי ושמו ילקחו מערכי מהגדרות המערכת שבמועדפים, זאת במידה והוגדר מיקום ברירת מחדל לשמירת קובצי הגיבוי. בכל אופן, ניתן להזין באופן ידני את הנתיב שבו מעוניינים לאחסן את קובץ הגיבוי, או לבחור נתיב באמצעות לחצן בורר הנתיב. ניתן להזין שם קובץ באופן ידני או להשתמש בשם הקובץ שנוצר באופן אוטומטי. ניתן לבחור בין הכללה או החרגה של קובצי המדיה:.

Gramps-notes.png
הערה

זהו ייצוא XML רגיל, ללא סינון נתונים כלל . ניתן לייבא נתונים אלו כרגיל כמו כל קובץ יצוא.

גרסאות גרמפס 3.1.x עד 3.2.x

עם קובצי מדיה

בהנחה שמסד הנתונים נקרא "אילן היוחסין שלי" ("My Family Tree"), והכוונה היא שהגיבוי יכלול גם אובייקטי מדיה חיצונית כגון תמונות ומסמכים, השיטה המומלצת ליצור גיבוי היא להשתמש בפורמט gramps-pkg:

gramps -O "My Family Tree" -e backup.gpkg

או

gramps --open="My Family Tree" --export=backup.gpkg

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

במידה ומתעוררות בעיות, ניתן להוסיף את תבנית הפלט לפקודה לעיל. לחבילת גרמפס:

--format=gpkg

או

--format=gramps-pkg

ללא קובצי מדיה

במידה ואין עניין בהכללת פריטי המדיה בגיבוי, ניתן להשתמש בתבנית Gramps XML:

gramps -O "My Family Tree" -e backup.gramps 

או

gramps --open="My Family Tree" --export=backup.gramps 

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

ניתן למצוא מידע נוסף בעמוד Generate XML על כל מה שניתן לעשות עם קובץ .gramps

גרמפס גרסה 3.0.x

עם קובצי מדיה

בהנחה שמסד הנתונים נקרא "אילן היוחסין שלי", והכוונה היא שהגיבוי יכלול גם אובייקטי מדיה חיצונית כגון תמונות ומסמכים, השיטה המומלצת ליצור גיבוי היא להשתמש בפורמט gramps-pkg:

gramps --open="אילן היוחסין שלי" --output=backup.gpkg --format=gramps-pkg

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

ללא קובצי מדיה

במידה ואין עניין בהכללת פריטי המדיה בגיבוי, ניתן להשתמש בתבנית Gramps XML:

gramps --open="My Family Tree" --output=backup.gramps --format=gramps-xml

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

בעמוד Generate XML קיים מידע נוסף על כל מה שניתן לבצע עם קובצי .gramps.

גרמפס גרסה 2.2.x

ללא קובצי מדיה

מבנה הנתונים gramps-xml יפיק קובץ גיבוי נתוני אילן היוחסין, למעט אובייקטי מדיה, כגון תמונות ומסמכים חיצוניים. הדוגמה הבאה מראה כיצד ליצור קובץ gramps-xml ממסד נתונים שנקרא "MyFamilyTree.grdb":

gramps -O MyFamilyTree.grdb -o backup.gramps -f gramps-xml

ייצוא לקובץ ג'דקום

Gnome-important.png
יצוא ג'דקום

לתשומת לב, לא מומלץ להשתמש בג'דקום למטרות גיבוי בגלל צורת תבנות הנתונים בתבנות 'רופף' (lossy).

דרך יעילה להעברת נתונים גנאולוגיים בין תוכנות או אתרים מקוונים היא באמצעות קובץ ג'דקום. (.gedcom) פקודה הבאה נועדה לייצוא מסד הנתונים כקובץ ג'דקום:

gramps --open="My Family Tree" --output=export.ged --format=gedcom
Gramps-notes.png
נא להחליף את המחרוזת "My Family Tree" בשם הממשי של קובץ הנתונים.

שלמות הגיבוי

גרמפס מייצא עצמים שמשוייכים לרשומות באילן־היוחסין. לכן, עצמים שהותאמו־אישית ונוצרו במסד־הנתונים מבלי שהוחלו (שוייכו) על רשומה אחת לפחות (עצמים יתומים), כגון: 'תגים' או 'סוגים' לא יכללו בקובץ גבוי. כעיקרון תוכנית הגיבוי בחבילת גרמפס חלה רק על המידע שבאילן־היוחסין. אם תיבת־הסימון המורה על הכללת פרטי מדי סומנה, אז גם פרטי המדיה יגובו.

מספר פרטי מידע (כגון הגדרות וקובצי התצורה מסויימים) לא מגובים על ידי תוכנית הגיבוי של גרמפס ובכלל זה:

Template:Custom Filter migration/he

ניתן לשמור את ההגדרות המותאמות אישית לעיל, על ידי העתקה באופן ידני של כל אחד מקבצי ה־*.xml ממחיצת משתמש למחיצה המתאימה בספרית gramps_version_number החדשה. לתשומת לב: ייתכן שההגדרות כלל לא יפעלו יותר (עקב שינויים בגרסאות גרמפס השונות ). לכן חשוב לבדוק הכול בהקפדה.

{-}

לקריאה נוספת