He:כיצד לבצע שיחזור

From Gramps
(Redirected from How to restore a backup/he)
Jump to: navigation, search

כיצד לשחזר עותק מסד־נתונים אילן־יוחסין

תהליך השחזור בגרמפס מתבצע בשני שלבים:

  1. ייצירת אילן־יוחסין (מסד־נתונים) חדש (משמש מעין 'מיכל' לקליטת הנתונים).
  2. ייבוא קובץ גיבוי לתוך אילן־היוחסין שנוצר בשלב הקודם
Gramps-notes.png
החל מגרסת גרמפס 3.3 ואילך

תפריט - אילנות־יוחסין ← ניהול אילנות־יוחסין...
ייבוא אילן־יוחסין – דוגמת דו־שיח

להלן סדר הפעולות אותן יש לבצע לשחזור קובץ מגיבוי:

לאחר אתחול גרמספ, נא לבחור בתפריט אילנות־יוחסין ← ניהול אילנות־יוחסין... ואז, מחלון דו־השיח שיפתח: אילנות־יוחסין.

  • נא לבחור בפריט חדש. כעת ניתן לשנות את שם אילן־היוחסין או פשוט לקבל את ברירת־המחדל שגרמפס מציע.
  • נא לבחור ב טעינת אילן־יוחסין
  • מהטפריט נא לבחור באילנות־יוחסין ← ייבוא... ואז מחלון הדו־שיח ייבוא אילן־יוחסין ניתן לנווט לרשימת גיבויי אילות־יוחסין ולבחור את הקובץ המבוקש.
  • על לחץןלביצוה פעולת השיחזור נא ללחוץ ייבוא.

לאחר סיום ריצת תוכנית השחזור, יוצג חלון דו־שיח: סטטיסטיקת ייבוא לאישור סיום מוצלח של פעולת הייבוא.

כעט ניתן לחזור ולהשתמש באילן־היוחסין שזה עתה שוחזר.

לקריאה נוספת

align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות