Template:Using Gramps/intro/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

גרמפס מסייע בבנייה, ניהול ומעקב אחר אילן היוחסין שלכם. זהו כלי מעולה שמסוגל לאחסן, לערוך ולחקור נתונים גנאלוגיים באופן ממוחשב. גרמפס מנסה לספק את כל היכולות השכיחות של תכנות גנאלוגיות אחרות, אך חשוב מכך, לספק יכולת תכלול נוספת שאינה קיימת בתכנות הללו - היא היכולת לאסוף ולהזין כל פיסת מידע ישירות לתוך גרמפס ולארגן מחדש/לטפלל כל אירוע-נתונים הנמצא במסד הנתונים (בכל סדר או רצף) במטרה לסייע בבצוע המחקר, ניתוח נתונים והשלמת פערים ביחסי-הגומלין בין פיסות המידע השונות.

אודות | מדריך למשתמש | תכונות | צילומי מסך | דוגמאות דוחות | סקירות | התקנה | תמיכה | FAQ