Template:Main page/intro/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

גרמפס הוא פרויקט לפתוח, תמיכה ותחזוקה של חבילת תכנה גנאלוגית, המציע תכנת גנאלוגיה ברמה מקצועית, לצד אתר ויקי זמין ופתוח לכולם. זהו פרויקט קהילתי, שנוצר, פותח ומתוחזק על ידי גנאלוגיסטים.