Tags in Gramps/nl

From Gramps
Jump to: navigation, search

Wat zijn tags? Voor diegene die gmail of thunderbird gebruiken zal het tagconcept niet nieuw zijn. In plaats van mails in aparte mappen te plaatsen zoals in Outlook (Windows) of Evolution (Linux), kunnen mails geclassificeerd worden door er tags aan toe te wijzen. In plaats van een N:1 classificatie (een mail kan slechts in één map aanwezig zijn en een map kan verschillende mails bevatten), kunt u zoals in gmail of thunderbird een N:M classificatie (een mail kan verschillende tags hebben en een tag kan voor meerdere mails toegepast worden) gebruiken. Als u bijvoorbeeld een zeer grote familiestamboom hebt, zal u misschien bepaalde onderdelen van die stamboom maken. Deze onderdelen kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen. Als voorbeeld nemen we een onderdeel met enkel de familie langs vaderskant en een ander onderdeel met enkel de familie aan moederskant, een ander deel dat naar de V.S. uitweek of bekende personen in uw stamboom. De idee is dan om een verschillende tag aan ieder onderdeel toe te wijzen: VADER, MOEDER, USA en BEKEND bijvoorbeeld.

Kenmerken zijn niet hetzelfde als tags. Kenmerken zijn zoals mappen voor mails. Een persoon kan slechts één kenmerk hebben. Tags zijn een beetje zoals kenmerken maar kunnen meerdere waarden bezitten. Tags zijn statisch.

Wanneer u een persoon aan uw stamboom toevoegt langs vaderszijde, dient u zelf de tag VADER toe te voegen. Filters zijn dynamisch. Stel u voegt een voorouder toe langs vaderszijde in uw gegevensbestand, dan wordt deze voorouder automatisch toegevoegd aan het filter 'langs vaderszijde'. Waarschijnlijk zijn de objecten die het meest van een tag voorzien zullen worden, personen. Maar ook voor andere objecten kunnen tags handig zijn:

    • Opmerkingen: bijvoorbeeld "ter voorbereiding", of "in het Duits",
    • Media-objecten: bijvoorbeeld "eigendom van nonkel Alfred".

Tags zijn beschikbaar voor Personen, Families, Opmerkingen en Media.

Zie voor meer informatie in het handboek