Nl:Gramps 5.2 Wiki Handleiding - Invoeren en aanpassen gegevens: kort

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Dit deel is bedoeld om u een basiskennis te geven zodat u kunt starten met uw genealogische informatie in Gramps in te geven. Hier wordt uitgelegd hoe personen in het gegevensbestand in te voegen en hoe familierelaties te bepalen. (Meer uitleg volgt in het volgende deel: detailinformatie.)

Introductie

Laat ons eerst even bekijken welke informatie u kunt ingeven in het Gramps-gegevensbestand:

  • Persoonlijke informatie over een persoon (namen, adressen, geboorte- en overlijdensdatum, enz.)
  • Informatie over de relaties van een persoon (huwelijken, echtscheidingen, wettelijke verbintenissen, enz.)
  • Informatie over de ouders en de kinderen van een persoon
  • Bronnen die uw onderzoek ondersteunen
Gramps-notes.png
Sneltoetsen

Bovenover de mogelijk om interactief in Gramps te werken via menu's en knoppen, kunt u gebruik maken van een uitgebreide verzameling sneltoetsen. Meer informatie hierover vindt u onder: sneltoetsen.

Laat ons nu even overlopen hoe u bovenstaande informatie kunt ingeven en aanpassen.

Een persoon toevoegen of aanpassen

Fig. 1. Het personenscherm

Er zijn verschillende manieren om een persoon aan het gegevensbestand toe te voegen. We zullen sommige hieronder behandelen. De eenvoudigste manier om een persoon toe te voegen is in het personenscherm. Wanneer u zich bevindt in dit personenscherm, klikt u op de + Toevoegen van de werkbalk. Vul vervolgens alle gekende gegevens van deze persoon in, in de velden van het venster Nieuw persoon. Wanneer de persoon zich al in het gegevensbestand bevindt, kunt u deze persoon selecteren in het personenscherm en op de knop Bewerken van de werkbalk klikken.


Gramps-notes.png
Andere manieren om een persoon toe te voegen of aan te passen in het personenscherm

U kunt ook de menu-items Toevoegen... en Bewerken... gebruiken die beschikbaar zijn onder het menu Bewerken. Of u klikt met de rechtermuisknop op de persoon en selecteert Toevoegen... of Bewerken... via het getoonde menu.

Personen kunnen ook toegevoegd worden via het relatiescherm en het venster: Familie aanpassen en op andere plaatsen waar dit zin maakt.

Een relatie bepalen

Fig. 2. Een familie bewerken

Er zijn twee hoofdmethoden om relaties tussen personen op te geven. U kunt het relatiescherm gebruiken of het venster Familie aanpassen van het familiescherm. Het familiescherm wordt gewoonlijk gebruikt om alle relaties binnen eenzelfde familie op te bouwen. Het relatiescherm wordt gewoonlijk gebruikt om meerdere relaties van één persoon in te geven. Om een nieuwe relatie van de actieve persoon in te geven gaat u naar het relatiescherm. U ziet dat de actieve persoon wordt weergegeven. Naast het label Familie bevindt zich een knop STOCK_ADD. Wanneer u op deze knop STOCK_ADD klikt wordt het venster Nieuwe familie getoond met de actieve persoon als de vader of de moeder. Indien deze knop STOCK_ADD niet zichtbaar is, kan u de werkbalk gebruiken. Klik op het icoon Voeg een nieuwe familie toe. Stel u nu eerst de vraag of de persoon die een relatie heeft met de actieve persoon, al bestaat in het gegevensbestand. Is dit het geval, klik dan op de knop Selecteer . Vervolgens hebt u de mogelijkheid om een persoon te kiezen uit de lijst van personen die zich in het gegevensbestand bevinden. Bevindt de persoon zich nog niet in het gegevensbestand, gebruik dan de knop STOCK_ADD. Dit laat u toe om een nieuwe persoon aan het gegevensbestand toe te voegen en vervolgens de relatie in te voeren die deze persoon met de actieve persoon heeft.


Gramps-notes.png
Filteren

Standaard zal Gramps enkel die lijst van personen tonen die louter theoretisch een relatie kunnen hebben met de actieve persoon. Zodoende zal Gramps enkel die personen tonen waarvan de geboorte- en overlijdensdatums passen in de levensjaren van de actieve persoon. Indien u dit wenst, kan u een persoon toevoegen aan de lijst met de + knop. Om de filter volledig uit te schakelen en toch alle personen te tonen, vinkt u het Alles tonen -vierkantje aan, dat onderaan links getoond wordt.

Tango-Dialog-information.png
Een persoon zoeken

Vergeet niet dat u steeds een persoon kunt zoeken door de eerste letter van de naam in te geven. (zie gegevens vinden)


Fig. 3. Een persoon selecteren

Om een bestaande relatie via het relatiescherm aan te passen, klikt u op de knop Familie bewerken die zich naast het familiegedeelte bevindt. Zijn er meerdere relaties, dan kunt u de partner of echtgeno(o)t(e) selecteren door op de overeenkomstige Partner bewerken knop die zich naast het relatiegedeelte bevindt. Om een nieuwe relatie in het familiescherm in te voeren, klikt u op de knop STOCK_ADD van de werkbalk. Er verschijnt dan een leeg venster Nieuwe familie. Nu kunt u personen aan de familie toevoegen.


Ouders vastleggen

Fig. 4. Familie selecteren
Fig. 5. Duplicaat van familie

U kunt de ouders van de actieve persoon vastleggen in het relatiescherm. Maar u moet wel opletten dat u geen duplicaten van bestaande families aanmaakt. Indien u de actieve persoon wenst toe te voegen aan een al bestaande familie, klikt u op de knop Voeg een bestaand kind toe als kind van de familie. Bestaat de familie nog niet, moet u op de knop STOCK_ADD klikken. Klikt u op de knop Voeg een bestaand kind toe.. kan u via het venster Familie selecteren een bestaande familie selecteren. De actieve persoon zal dan als kind toegevoegd worden in deze familie. Indien u klikt op de knop STOCK_ADD zal een nieuw venster Nieuwe familie geopend worden. De actieve persoon wordt getoond als kind van deze nieuwe familie. U kunt vervolgens ouders toevoegen aan deze familie. Dit kan door nieuwe personen toe te voegen als vader en moeder, of door reeds bestaande personen te selecteren uit het gegevensbestand.


Gnome-important.png
Let op

Indien u een nieuwe familie aanmaakt en ouders selecteert die al ouders zijn in een bestaande familie, zal Gramps een waarschuwingsvenster tonen. Indien u de nieuwe familie toch opslaat, hebt u een duplicaat van een bestaande familie aangemaakt.

U kunt ook de ouders van een persoon opgeven in het familiescherm. Bestaat de familie reeds, klik dan op de knop een bestaande familie bewerken van de werkbalk en voeg de persoon toe als kind wanneer het venster van die familie wordt getoond. Indien de familie nog niet bestaat klik dan op de knop STOCK_ADD om een nieuwe familie aan te maken en vervolgens de actieve persoon en de juiste ouders te kunnen toevoegen.

Kinderen opgeven

Fig. 6. Kindrelatie aanpassen

Kinderen aan een relatie toevoegen, gebeurt op een gelijkaardige manier. Via het relatiescherm of het familiescherm kunt u ofwel een nieuwe familie aanmaken of een bestaande familie kiezen. Kinderen worden dan met de STOCK_ADD toegevoegd. Personen die zich al in het gegevensbestand bevinden kunnen met de knop Voeg een bestaande persoon toe..., toegevoegd worden aan de familie. Door op de STOCK_ADD knop te klikken wordt een venster Nieuwe persoon geopend. Door op de selectieknop Voeg een bestaande persoon toe.., kunt u een bestaande persoon uit de lijst selecteren. Standaard wordt de gekozen of toegevoegde persoon met een relatietype geboorte met beide ouders verbonden. Wenst u echter de ouder/kind relatie te wijzigen, klik dan met de rechtermuisknop op het kind en selecteer in het menu Relatie bewerken. Vervolgens wordt het venster Referentie naar kind bewerken getoond van deze persoon waar u de nodige relatiegegevens naar vader en moeder kunt wijzigen. De volgorde van de kinderen kunt u wijzigen door de pijlen te gebruiken of de slepen en neerzetten functie in het Familiescherm.


Foto's en andere media-objecten toevoegen

Fig. 7. Media-object toevoegen
Fig. 8. Een mediabestand selecteren

U kunt foto's en andere media-objecten toevoegen aan individuele personen, gebeurtenissen, bronnen en locaties. U kunt ook afbeeldingen toevoegen niet niet gebonden zijn aan een enkele persoon of gebeurtenis (zoals een groepsfoto). Wilt u een afbeelding toevoegen aan een individu, gaat u naar het personenscherm waar u een persoon selecteert en vervolgens op het icoon De geselecteerde persoon aanpassen van de werkbalk klikt. Het venster Persoon:... wordt geopend. Selecteer de tab Galerij en klik op de knop +. Vervolgens wordt een venster Selecteer een media-object geopend. Geef een bestandsnaam op of zoek het afbeeldingsbestand dat u wilt gebruiken. Geef een titel op voor die afbeelding. Herhaal voor alle afbeeldingen die u wenst toe te voegen. Om een afbeelding verbonden met een bepaalde relatie (een huwelijksfoto bijvoorbeeld), gaat u eerst naar het familiescherm en klikt tweemaal op een familie van de lijst. Nu wordt het venster Familie:... getoond. Selecteer de tab Galerij en klik op de knop + STOCK_ADD om een bestand toe te voegen. Om afbeeldingen die verbonden zijn aan een bron of een locatie gaat u eerst naar het bronnenscherm of het locatiescherm. Selecteer een bron of een locatie. Klik tweemaal op de bron of de locatie uit de lijst of gebruik het icoon Bewerken van de werkbalk. Selecteer de tab Galerij en klik op de knop STOCK_ADD om een afbeelding toe te voegen. Om tenslotte afbeeldingen in het gegevensbestand op te slaan die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoon, relatie, bron of locatie, gaat u naar het mediascherm. Klik vervolgens op de knop STOCK_ADD van de werkbalk om de afbeelding toe te voegen. Indien u reeds afbeeldingen aan individuele galerijen heeft toegevoegd, zal u deze terugvinden in de lijst van reeds bestaande media-objecten.


Gramps-notes.png
Een andere manier om afbeeldingen aan een galerij toe te voegen

Een afbeelding kan steeds toegevoegd worden aan een galerij door de slepen en neerzetten methode te gebruiken. Items kunnen versleept worden vanuit het mediascherm, gelijk welke galerij, een bureaublad, een bestandenlijst of een 'web browser'. Ze kunnen dan geplaatst worden in de doelgalerij. Zo worden afbeeldingen toegevoegd aan de galerij.

In iedere galerij kunt u ook de knop Bewerken gebruiken om de informatie van de afbeelding te bewerken en ook de knop - om de verwijzing naar de afbeelding te verwijderen in deze galerij.

Gramps-notes.png
Een afbeelding uit de galerij verwijderen

Wanneer een media-object uit een galerij verwijderd wordt, wordt de eigenlijke afbeelding niet verwijderd uit het gegevensbestand. Om de afbeelding volledig te verwijderen dient u eerst via het mediascherm de afbeelding te selecteren en vervolgens op de knop STOCK_REMOVE van de werkbalk te klikken.

Gebeurtenissen, bronnen, locaties en bibliotheken aanpassen

Om een gebeurtenis, een bron, een locatie of een bibliotheek aan het gegevensbestand toe te voegen, gaat u naar het desbetreffende scherm. Voor gebeurtenissen naar het gebeurtenissenscherm, voor bronnen het bronnenscherm, voor locaties het locatiescherm en voor bibliotheken het bibliothekenscherm. Klik in de schermen op de STOCK_ADD knop van de werkbalk en voeg de informatie toe. Vul de informatie in, in het getoonde venster. Om de opgeslagen informatie over gebeurtenissen, bronnen, locaties en bibliotheken aan te passen, gaat u naar het desbetreffende scherm en selecteer het gegeven dat u wilt wijzigen. Klik vervolgens op de de geselecteerde ... Bewerken van de werkbalk. Of u kunt dubbelklikken op het geselecteerde gegeven om de informatie aan te passen.

Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.