Nl:GRAMPS 3.1 Wiki Handleiding - Gramplets

From Gramps
Jump to: navigation, search

Deze pagina beschrijft de functies van de gramplets. Wilt u graag meer technische details lezen over hoe u uw eigen gramplets maakt, kijk dan naar Gramplets. Er zijn bovendien gramplets die niet tot de officiële versie behoren, maar die de GRAMPS-functionaliteit kunnen verhogen. Voor deze gramplets kan u hier terecht.


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vorige Index VolgendeGramplets

Fig. 7.1 Grampletsscherm
Fig. 7.2 Losgekoppeld grampletsscherm

Een GRAMPS-gramplet is een dynamische voorstelling van de GRAMPS-gegevens. Sommige gramplets bieden een interactieve methode om uw genealogische gegevens te bekijken. Wat is nu het verschil tussen gramplets, verslagen, snelschermen en hulpgereedschappen?

 • Verslagen geven een statische weergaveformaat van uw gegevens, zeer geschikt om uit te drukken
 • Snelschermen geven gewoonlijk een korte, interactieve lijst die afgeleid wordt van uw gegevens
 • Hulpmiddelen geven methoden om uw gegevens te verwerken
 • Gramplets geven een dynamisch beeld van uw gegevens en een mogelijk om uw gegevens te veranderen

Gramplets zijn de widgets die deel uitmaken van GRAMPS en ze zijn te zien op het Grampletsscherm. Deze widgets geven een hele reeks mogelijkheden die nuttig kunnen zijn voor de onderzoeker.

Wanneer u de eerste maal start zult u de welkom gramplet en de top achternamengramplet zien.

U kan de eigenschappenknop (links bovenaan) van alle gramplets verslepen en verplaatsen op het scherm. Wanneer u echter klikt op deze knop dan kan u de gramplet loskoppelen van het grampletscherm en de gramplet in zijn eigen scherm plaatsen. Dit scherm blijft open onafhankelijk van de pagina (relatie, stamboom, enz.) die bekeken wordt. Door het sluiten van dit venster gaat u terug naar het grampletscherm. Wanneer u GRAMPS verlaat met een geopend scherm, wordt dit grampletscherm automatisch opnieuw geopend als u terug GRAMPS opstart.

Wanneer één of meerdere gramplets losgekoppeld zijn van het grampletsscherm, kunt u naar een ander scherm (het personenscherm of het stamboomscherm) navigeren. Dat is vooral handig om dat u nu deze gramplets kunt gebruiken als een hulpmiddel met een specifiek scherm met bijkomende details en de functionaliteit van deze gramplet.

U kunt steeds gramplets toevoegen door rechts te klikken op een open ruimte in het grampletsscherm. U kunt bovendien het aantal getoonde kolommen wijzigen door rechts te klikken. Er zijn 18 standaard gramplets:

 1. Leeftijd op datum gramplet - toon de levende personen en hun leeftijd op een bepaalde datum
 2. Leeftijdstatistiekengramplet - toon leeftijdsbereikengrafiek
 3. Kenmerkengramplet - bekijk de kenmerken van de actieve persoon
 4. Kalendergramplet - bekijk de gebeurtenissen van bepaalde personen op een bepaalde datum, in een maand of een jaar
 5. Nakomelingengramplet - toon de nakomelingen van de actieve persoon
 6. Waaiergramplet - toon de stamboomvan de actieve persoon in een ronde waaiervorm
 7. Voornamenwolkgramplet - de populairste voornamen
 8. Stamboomgramplet - bekijk een volledige stamboom in een samengevatte tekstvorm
 9. Snelscherm - toont een snelscherm van een geselecteerde persoon
 10. Recordsgramplet - zie de wereldrecords van uw GRAMPS-gegevens
 11. Aanverwantengramplet - toon de aanverwanten van de actieve persoon
 12. Log gramplet - hou een lijst bij van wat u juist deed en welke gegevens u bekeken heeft
 13. Statistiekengramplet - bekijk statistieken van uw gegevensbestand
 14. Achternamenwolkgramplet - de populairste achternamen in een tekstwolk
 15. NOG TE DOEN gramplet - een notitieblok om uw onderzoek te organiseren
 16. Top Achternamen gramplet - top 10 van de populairste achternamen
 17. Welkom gramplet - een GRAMPS welkomstboodschap
 18. Volgense Stappen-gramplet - wat vervolgens kan gedaan worden in uw onderzoek 

Er zijn nog andere gramplets beschikbaar via de Third-party Plugins :

  * Data Entry gramplet 
  * Note gramplet 
  * Headline News gramplet 
  * FAQ gramplet 
  * Python gramplet 
  * Cairo klok gramplet
  * Deep Connections gramplet
  * Descendant Count gramplet
  * Plugin Manager gramplet

Wanneer een verwijzing in een gramplet naar een bepaalde persoon wijst, kunt u door klikken op deze verwijzing de actieve persoon veranderen. Door dubbel te klikken wordt het juiste aanpasscherm opgeroepen. Om een persoon met verwijing aan te passen, zonder echter de actieve persoon te veranderen, kunt u rechtsklikken op de verwijzing. Afhankelijk van het soort informatie dat getoond wordt, kunt u door dubbelklikken op gelijk welke rij in een snelscherm, bijkomende informatie bekomen of het juiste aanpasscherm oproepen.

Deze sectie beschrijft elke gramplet en zijn basisfuncties.

Gramps-notes.png
Aanpassen instellingen

U kan de instellingen wijzigen van de gramplets door aanpassen van het ~/.gramps/gramplets.ini bestand. Maar u kunt dit enkel doen wanneer GRAMPS niet loopt. Open dit bestand met een normale teksteditor en maak de nodige aanpassingen. U kunt de titel van de gramplet wijzigen door de sectienaam (dat is de naam omgeven door rechte haakjes) te veranderen. Deze opties zullen bij een volgende vesie van GRAMPS aanpasbaar zijn via het grampletscherm zelf. Hebt u een idee voor een bijkomende gramplet, laat het ons dan weten!

Welkom Gramplet

Fig. 7.3 Welkom Gramplet

De welkom gramplet geeft een inleidende boodschap voor nieuwe gebruikers en enkele basisinstructies.

De welkom gramplet beschrijft wat GRAMPS is, dat dit programma openbron is en hoe u een Familiestamboom start.

Deze informatie is tevens te vinden op de GRAMPS startpagina

Top achternamen Gramplet

Fig. 7.4 Top 10 achternamen

deze gramplet toont de top 10 (standaard ingesteld) van de gebruikte achternamen.

De top tien wordt als volgt voorgesteld:

 • Achternaam
 • percentage
 • voorkomen

De lijst geeft u tevens het aantal unieke achternamen in het gegevensbestand en het totaal aantal personen in het gegevensbestand.

Wanneer u dubbelklikt op een achternaam wordt een zelfde achternaam snelscherm getoond. Hier wordt een snelscherm geopend waar alle mensen met die achternaam in getoond worden.

Een tabel wordt gepresenteerd die alle personen met een overeenkomende of alternatieve naam, bevat. Persoonsnaam, geboortedatum en naamtype wordt opgegeven.

U kunt het aantal getoonde namen veranderen door de gepaste sectie aan te passen in ~/.gramps/gramplets.ini.

Achternamenwolkgramplet

Fig. 7.5 Achternamenwolk

De achternamenwolkgramplet toont de top 100 (standaard ingesteld) van de gebruikte achternamen. De lettergrootte is evenredig met het aantal mensen met dezelfde achternaam.

Wanneer u dubbelklikt op een achternaam wordt een zelfde achternaam snelscherm getoond. Hier wordt een snelscherm geopend waar alle mensen met die achternaam in getoond worden.

Wanneer u met de muis over een naam gaat, ziet u het voorkomingspercentage en het aantal maal dat de naam voorkomt. U kunt het aantal getoonde namen veranderen door de gepaste sectie aan te passen in ~/.gramps/gramplets.ini.

NOG TE DOEN Gramplet

Fig. 7.6 NOG TE DOEN Gramplet

De NOG TE DOEN gramplet levert een vrije tekstruimte. U kunt deze ruimte gebruiken om opmerkingen, notities of dingen die u zeker nog moet doen in verband met uw onderzoek. Er zijn verschillende andere beschikbare NOG TE DOEN lijsten zoals 'Tomboy', maar deze gramplet heeft het voordeel dat het in het GRAMPS programma bewaard blijft. In volgende versie zult u bovendien de mogelijkheid hebben om verbanden naar GRAMPS-items (zoals personen, gebeurtenissen en families) op te slaan. Dit laat u toe om een verzameling verbanden, waar u momenteel mee aan het werken bent, samen te houden.

De tekst wordt bewaard tussen verschillende sessies. De gegevens worden opgeslagen zodra u GRAMPS verlaat.

U kunt meerdere NOG TE DOEN lijstjes aanmaken om zo verscheidene onderwerpen op te slaan en uw informatie te organiseren.

Verander de titel van de gramplet door de gepaste sectie in ~/.gramps/gramplets.ini aan te passen

Statistiekengramplet

Fig. 7.7 Statistiekengramplet

De statistekengramplet levert een statistiekenverslag. U kunt dubbelklikken op de zinnen om de gepaste informatie te tonen.

Volgende informatie wqordt getoond in deze gramplet:

 • Personen
  • Aantal personen
  • Mannen
  • Vrouwen
  • Personen met onbekend geslacht
  • Personen met onvolledige namen
  • Personen met ontbrekende geboortedatums
  • Personen zonder relatie naar andere personen
 • Families
  • Aantal families
  • unieke achternamen
 • Media-objecten
  • Personen met media-objecten
  • Totaal aantal verwijzingen naar media-objecten
  • Aantal unieke media-objecten
  • Totale grootte van de media-objecten
  • Ontbrekende media-objecten


Zoals bij alle andere gramplets, kunt u door linkse gereedschaps knop te klikken, het scherm los koppelen. Wanneer u nu personen toevoegt aan uw familiestamboom, zult u merken dat het totaal aantal personen dynamisch wordt aangepast.

Stamboomgramplet

Fig. 7.8 Stamboomgramplet


De stamboomgramplet toont een samengedrukt beeld van de directe voorouders van de actieve persoon. De standaardwaarde is 100 generaties ver. Op d enamen kunt u klikken om de actieve persoon te veranderen. Dubbelklikken (of rechtsklikken) geeft u de mogelijkheid om de persoon aan te passen. Bovendien worden de geboorte- en sterfdatums getoond. beweeg met de muis over de koppelingen voor opties.

Deze gramplet toont onderaan ook het aantal personen per generatie. Dubbelklikken op het generatienummer toont de overkomende personen.

 • Generatie 2 heeft 2 van 2 personen (100,00percentage compleet)
 • ...
 • Generatie14 heeft 6 van 8192 personen (0,07percentage compleet)
 • ...
 • Alle generaties samen hebben 397 personen

Recordsgramplet

Fig 7.9 Recordsgramplet

De recordsgramplet toont een aantal interessante records van uw gegevensbestand, die meestal leeftijdsgebonden zijn. De lijst geeft telkens de top drie voor elk element indien aanwezig).

 • Jongste persoon nog in leven
 • Oudste persoon nog in leven
 • Persoon stierf op de jongste leeftijd
 • Persoon stierf op de oudste leeftijd
 • Persoon huwde op de jongste leeftijd
 • Persoon huwde op de oudste leeftijd
 • Persoon gescheiden op de jongste leeftijd
 • Persoon gescheiden op de oudste leeftijd
 • Jongste vader
 • Jongste moeder
 • Oudste vader
 • Oudste moeder
 • Koppel met de meeste kinderen
 • Koppel nog in leven dat het korst geleden gehuwd is
 • Koppel nog in leven dat het langst geleden gehuwd is
 • Korstdurendee huwelijk
 • Langstdurende huwelijk


De lijst is niet alleen op zich zelf boeiend om te bekijken, maar is ook een goede controle van de gegevens. Voor sommige items is het misschien nodig om enkele bijkomende gebeurtenissen te definiëren. Dit illustreert volgend voorbeeld.


Koppel nog in leven dat het korst geleden gehuwd is

 1. van Dosselaere, Egidius and Rechters, Petronella (382 jaren, 1 maand)
 2. de Richter, Petrus and Asscericx, Catharina (379 jaren, 9 maanden)

Dit voorbeeld geeft weer dat er een huwelijksgebeurtenis was (en dus een berekening van de periode), maar geen van beide partners had een overlijdensgebeurtenis. Zelfs indien u de overlijdensdatum niet kent, voegt u voor één van beide personen een overlijdensgebeurtenis in (zonder verdere gegevens) en de lijst zal gecorrigeerd worden. Hiervoor sluit u en opent u de Gramplet opnieuw en de aangepaste gegevens worden automatisch getoond.

Log gramplet

Fig. 7.10 Log Gramplet

Verander de instellingen door de correcte sectie in ~/.gramps/gramplets.ini aan te passen. Deze gramplet houdt de activiteiten bij van de huidige sessie. Het geeft een overzicht van geselecteerde en veranderde objecten.

Eenmaal klikken om de actieve persoon te veranderen. Dubbelklikken op een naam of familie toont het aanpasscherm voor dat object. Bovendien, indien u een persoon wilt aanpassen, maar de actieve persoon niet wilt veranderen, kan u rechtsklikken op een persoonsnaam.

Deze gramplet is zeer handig omdat u zeer snel de actieve persoon kan aanpassen of een object aanpassen via de sessielijst.

Kalendergramplet

Fig 7.11 Kalender

Deze gramplet toont een maandkalender. Voor de momenteel actieve persoon worden de gebeurtenissen in vet aangegeven. De huidige datum wordt met een kleur aangeduid. Met de < en > knoppen bovenaan links kunt u naar de vorige of volgende maanden gaan. Met de < en > knoppen bovenaan rechts (jaar) kunt u naar vorige of volgende jaren gaan. U kunt dubbelklikken op een datum om het op deze dag snelverslag te zien. Het scherm toont u de gebeurtenissen van de geselecteerde dag: alle gebeurtenissen die plaatsvonden op deze datum en de gebeurtenissen van maand/dag in de geschiedenis worden getoond, samen met andere gebeurtenissen van dat jaar.

De informatie wordt in deze tabelvorm voorgesteld:

 • Datum
 • Type
 • Locatie
 • Referentie

U kunt ook een datum naar het datuminvoerveld slepen van de leeftijd op datum gramplet om een datum daar in te geven.

Leeftijd op datum gramplet

Deze gramplet geeft u de mogelijkheid om een datum in te geven in een invoerveld. Als u dan op Ok drukt, zal de gramplet de leeftijd berekenen voor iedereen in uw familiestamboom op die datum. De datum dient wel ingegeven te worden in een formaat dat GRAMPS herkent.

U kan dan sorteren op de leeftijdskolom. U kunt tevens dubbelklikken op de rij om deze te bekijken of aan te passen.

Aanverwantengramplet

Fig 7.12 Aanverwantengramplet

Deze gramplet toont u alle verwanten van de actieve persoon. Deze gramplet is bedoeld als een navigatiehulp, een soort alternatieve methode om door uw gegevensbestand te lopen. Wanneer u deze gramplet loskoppelt en de gramplet bv. naast een stamboomscherm plaatst is deze kombinatie zeer krachtig. Wanneer u nu in het stamboomscherm werkt, is de actieve persoon de persoon uiterst links. Door op een naam te klikken in de lijst van de aanverwantenggramplet kunt u zeer snel de actieve persoon veranderen en alle personen worden automatisch aangepast in het stamboomscherm. Omdat deze gramplet bovendien alle echtgenoten, alle kinderen en alle ouders toont, is dit een goede manier om de gegevens te bekijken.

De namen in de gramplet kunnen ook gebruikt worden om rechtstreeks een persoonsaanpasscherm op te roepen. Dit doet u door op de naam rechts te klikken.

Kenmerkengramplet

Fig. 7.13 Kenmerkengramplet
Fig. 7.14 Kenmerken snelscherm

De kenmerkengramplet toont u alle kenmerken van de actieve persoon. Door dubbelklikken op een kenmerknaam wordt een snelscherm getoond waar alle personen die dit kenmerk ook hebben met de waarde gelijst worden. Door op de kolomnaam te klikken kunnen de kenmerkwaarden gesorteerd worden.

In het snelscherm kan de actieve persoon veranderd worden en door dubbelklikken wordt een persoonsaanpasscherm getoond.

Snelschermgramplet

Fig. 7.15 Snelschermgramplet

De snelschermgramplet laat u toe om snel overzicht te hebben dat dynamisch aangepast wordt wanneer u van persoon naar persoon gaat. (Momenteel kan een een snelscherm voor personen getoond worden). U kunt meerdere snelschermen lopen voor een persoon.

U kunt de opties veranderen door op de optieknop te klikken (linksboven). Zo wordt de gramplet losgekoppeld en wordt een apart scherm getoond. Selecteer Opties op de bovenste rij en een lijst met mogelijke opties wordt getoond. Druk op opslaan om te veranderingen te bewaren en de aanpassingen toe te passen op het snelscherm. U kunt het venster nu sluiten om de gramplet opnieuw te koppelen.

Momenteel kunnen de instellingen niet bewaard worden tussen verschillende sessies. U dient dus deze stap te herhalen indien u GRAMPS opnieuw start. Dit zal verbetert worden in een volgende versie van GRAMPS.


Volgende Stappen gramplet

Fig. 7.16 Volgende stappen gramplet

Deze gramplet toont een lijst met de meest dringende ontbrekende informatie in uw familiestamboom. De dringendheid wordt gebaseerd op de volgende veronderstellingen::

 • U wenst de voornaam en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en overlijdensdatum en plaats van iedere persoon te weten
 • U wenst de vader, moeder, huwelijksdatum en plaats en - indien gescheiden- plaats en datum van elke familie met getrouwde ouders te weten
 • U wenst tenminste de moeder van elke familie met ongetrouwde ouders te weten
 • Hoe dichter de persoon tot de hoofdpersoon staat, hoe dringender de ontbrekende informatie is
 • Hoe dichter de gemeenschappelijke voorouder is tot de hoofdpersoon, hoe dringender de ontbrekende informatie is (v.b. neven worden als dringender beschouwd dan nonkels ook al is de relatieafstand gelijk aan 3. Dit omdat neven een gemeenschappelijke voorouder in vader/moeder hebben terwijl dit voor nonkels de grootvader/grootmoeder is)
 • Huwelijksdata en persoonlijke gegevens van de echtgenote is minder dringend dan persoonlijke data van een directe relatie
 • Half broers zijn minder dringend dan broers


Voornamenwolkgramplet

Fig. 7.17 Voornamenwolk

Net zoals de achternamengramplet, toont deze gramplet de populairste voornamen in uw familiestamboom. De grootte van de voornaam is een maat van de populariteit. Ga met de muis over een voornaam om het juiste aantal te zien en het percentage van de mensen in uw stamboom met dezelfde voornaam.

De gramplet splitst de voornamen op (delen die door spaties worden opgedeeld). Zo wordt "Sarah Elizabeth" zowel weergegeven als "Sarah" en "Elizabeth".

Dubbelklikken op de voornaam toont een snelscherm van alle personen met die voornaam.


Waaiergramplet

Fig. 7.18 Waaiergramplet

Deze gramplet toont de rechtstreekse voorouders van de actieve persoon in een ronde waaiervorm. deze gramplet is identisch aan een stamboomscherm, maar de voorouders worden nu centraal rond de actieve persoon getoond. De vorige generaties worden in schillen daar rond voorgesteld.

Door op een ouder te klikken wordt de waaier groter of kleiner gemaakt. Door rechts te klikken kunt u:

 • die persoon tot actieve persoon maken
 • die persoon aanpassen
 • een van de verwanten tot actieve persoon maken

Door op een lege ruimte (geen persoon) te klikken en met muis te verslepen, kan de waaier gedraaid worden rond het centrum.

Een witte rand aan de buitenkant geeft aan dat er nog meer generaties zijn. Een zwarte cirkel in het centrum geeft aan dat de centrale persoon kinderen heeft.

De waaiergramplet zal aangepast worden wanneer de actieve persoon veranderd.

Door de gramplet te minimaliseren worden er geen verdere aanpassigen doorgevoerd.


Afstammelingengramplet

Fig. 7.19 Afstammelingengramplet

Deze gramplet toont de rechtstreekse nakomelinge van de actieve persoon.

De getoonde volgorde van echtgenoten en kinderen, is die volgorde die ook in het aanpasscherm wordt weergegeven. Om de volgorde van de echtgenoten aan te passen, klikt u op volgorde in het relatiescherm. Om de volgorde van de kinderen aan te passen, kunt u de namen van de kinderen verslepen met de muis en op de juiste plaats plaatsen in het familie-aanpasscherm.

De basis voor deze gramplet is het afstammelingenverslag, beschikbaar via de tekstverslagen.

De gramplet wordt automatisch aangepast wanneer de actieve persoon veranderd wordt. Maar de aanpassing gebeurd niet automatisch wanneer er verbeteringen of toevoegingen gebeuren. Dit omdat het lopen van het verslag vrij tijdrovend is.

Minimaliseren van de gramplet verhindert het automatisch aanpassen.


Vorige Index Volgende