Nl:Beginnen

From Gramps
Jump to: navigation, search

Beginnen

In dit hoofdstuk starten we met de basis. We tonen u hoe u Gramps start en hoe hulp te krijgen wanneer u het nodig hebt.

Gramps starten

Figuur 1.1. Startvenster

U kunt Gramps op een aantal manieren starten:

  • Via het Toepassingen menu

Selecteer Gramps in de getoonde lijst van programma's in het menu Toepassingen van uw computer. (De plaats en het voorkomen van deze lijst hangt af van uw Linux distributie. Op het standaard GNOME bureaublad, vindt u Gramps onder het menu Toepassingen → Andere.

  • Via een opdrachtregel

Indien u vertrouwt bent met Linux en u graag via de opdrachtregel werkt, kunt u Gramps starten door via een terminal venster, en geef de opdracht

gramps

en druk dan Enter te drukken. Als u wilt dat bij het opstarten van Gramps een bepaald gegevensbestand geopend wordt, of een bepaald bestand geïmporteerd wordt, kunt u de bestandsnaam meegeven als een bijkomend gegeven in de opdrachtregel

gramps bestandsnaam.grdb

bestandsnaam.grdb is de naam van het bestand dat u wilt openen. De opdrachtregel geeft nog veel meer mogelijkheden om Gramps te starten en verscheidene taken uit te voeren.

Kies een gegevensbestand

Wanneer Gramps opstart zonder dat een gegevensbestand gekozen wordt, zal het opstartscherm weinig functionaliteit bieden. De meeste bewerkingen zijn niet beschikbaar. Om een gegevensbestand te laden, kiest u Nieuw om een nieuw gegevensbestand aan te maken, of Openen om een bestaand gegevensbestand te openen. Gramps houdt bij welke gegevensbestanden laatst geopend werden. Deze kunnen geselecteerd worden door op de pijl naast de Openen knop te klikken en dan een bestand te kiezen van het menu.

Hulp verkrijgen

Gramps bevat een Hulp menu dat u steeds kunt raadplegen. Het bevat volgende items:

  • Gebruikershandleiding

Een elektronische versie van de handleiding die u kunt raadplegen terwijl u in Gramps werkt.

  • FAQ : veelgestelde vragen(-lijst)

Veelgestelde vragen(-lijst) over Gramps.

  • Dagtip

geef de "Tip van de dag" dialog weer.

  • Status van de Plugin : additionele uitbreidingen

Gebruik deze item om de status van alle, door u toegevoegde, uitbreidingen weer te geven.

  • Gramps thuispagina

Deze item opent een web-browser en u wordt verbonden met de Gramps-webstek.

  • Gramps postlijsten

Deze item opent de pagina van de postlijsten in uw web-browser. U k unt de archieven van de postlijsten raadplegen of u inschrijven op van één van deze postlijsten.

  • Rapporteer een fout

Kies dit item om een foutrapport door te geven naar het foutopvolgingssysteem. (Denk eraan, Gramps is een levend project. We willen graag alle problemen die u tegenkomt, weten, zodat we oplossingen kunnen zoeken zodat Gramps steeds beter wordt.

  • Over

Dit item geeft een dialoog weer die algemene informatie toont over welke Gramps-versie u momenteel draait.