He:תכונות בגרמפס

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


החשיבה מאחורי החלוקה לאירועים_בגרמפס ותכונות הייתה כדלהלן:

התכונות משמות כמשהו קבוע, או לפחות קבוע במקצת: צבע עיניים, סוג דם ועוד. בדרך כלל לא יהיו יותר ממאפין אחד לכל סוג מאפיינים עבור אדם/משפחה/או כל אובייקט דומה אחר.
לעומת זאת, לאירועים יש מסגרת זמן המשויכת אליהם. התאריך בהם לא בהכרך קבוע, ישנם אירועים בעלי טווחי זמן. לדוגמה, לא נדיר למצוא אנשים שהמירו את דתם, שינו מקום מגורים, רכשו השכלה ועוד. כל אחד מהאירועים הללו יכול להיות משוייך לטווח זמן או אפילו למספר טווחי זמן, במקרה זה עשויים להיות רבים מאותו סוג.

האם זה הגיוני? אני יודע שזה לא תואם במאת האחוזים לתקן של ג'דקום, אבל אנחנו מנסים לעשות מה שהגיוני ולא רק ליישם תקן שנכתב בצורה גרועה. Re: (Gramps-users) Events & Attributes, and column widths. מאת: אלכס רויטמן - 2006

במידה והתכונה הדרושה לא קיימת ברשימת הבחירה המוגדרת מראש, ניתן להגדיר אותה על ידי הזנת שמה בשדה שם התכונה. אין גבול ברור בין תכונות לאירועים. יש שיעדיפו שיהיה "עיסוק" כתכונה, ללא פרק זמן; אחרים, או במצבים אחרים, עשויים למצוא באירוע שימוש נוח יותר.

  • היתרון הבולט בשימוש בתכונה על פני אירוע, הוא בכך שניתן לצרף לתכונה מובאה ממקור מסויים.

אירועים לעומת זאת ניתן לתייג ותכונות לא, למרות שתגים לא באמת אמורים לאחסן נתונים גנאלוגיים.

אסטרטגיות למינוף תכונות

  • ניתן להשתמש במסננים מותאמים אישית בשילוב Set Attribute Tool (third-party addon) כדי להגר נתונים לתכונות. (לדוגמה: חיפוש בתיאורי אירועים של 'שפעת', 'גריפה', 'דלקת ריאות'. והגדרת התכונה 'מגיפה' ל'אפשרית')
  • Types Cleanup Tool (third-party addon) מאפיינים מנוהלים על ידי Custom Types. לכן, רצוי מעת לעת לאחד תכונות מותאמות אישית, עם שמות נרדפים (או שגיאות אוית).
  • התאמת דוחות אישיים כך שיכללו מינוף Attributes. למדו להשתמש ב- Rules for groups כדי להימנע משומר-מקום "ריק מודגש" למועד שבו התכונה נעדרת.

שיח כללי לגבי תכונות