Nl:Genealogie

From Gramps
(Redirected from Genealogy/nl)
Jump to: navigation, search

Genealogie is de studie van en het opstellen van de familiestamboomafstammelingen. Dit houdt in dat de namen van verwanten, zowel de levenden als de overledenen, worden verzameld. Dan worden de onderlinge relaties, gebaseerd op primaire, secondaire en/of evidentie en documentatie opgesteld. Samen vormen die een stamboom. Genealogie (vaak verkeerd gespeld als "geneologie") wordt ook vaak aangeduid als de familiegeschiedenis. Deze termen worden vaak door mekaar gebruikt maar zijn toch twee verschillende begrippen. Het eerste refereert naar het basisonderzoek van wie is met wie gerelateerd. Het laatste verondersteld dat de levenslopen van de personen meer uitgediept worden en persoonlijke geschiedenissen worden beschreven.

Externe Links

Wikipedia:Genealogie