2021-12-04 - Sorry the Gramps wiki is currently being upgraded to a newer software version. Please check back after the 2021-12-06.

Events in Gramps/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search

Zdarzenia są jedną z podstaw w badaniach genealogicznych. Dlatego bardzo ważne jest to, aby terminologia i użycie były ze sobą spójne i dobrze zdefiniowane, tak ,aby umożliwić optymalną komunikację, internacjonalizację i przenośność danych.

Pełna lista zdarzeń wraz z opisami znajduje się na angielskiej wersji tej strony.


Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.