Sv:Linux Genealogy CD

From Gramps
Revision as of 15:17, 6 April 2007 by Tosv (talk | contribs) (Added language bar.)
Jump to: navigation, search
Cdlabel web l.jpg

The Linux Genealogy Desktop CD 2.0 släpptes den andra juni 2006. Den har sammanfattats av Dick Eastman i hans Online Genealogy Newsletter.

Den här Live CD:n är baserad på Ubuntu 6.06 (Dapper Drake) Desktop CD och har kompletterats med programmen GRAMPS, GeneWeb och LifeLines samt programmet GraphViz som kan skapa snygga diagram i GRAMPS. CD:n finns endast tillgänglig för x86-architektur.

Till skillnad från de tidigare versionerna så medger denna utgåva permanent installation av Linux och de olika genealogiprogrammen på din dators hårddisk. På detta sätt så kommer du att uppnå en större effektivitet. Du får möjlighet att spara dina data, och kan samtidigt använda resten av linuxprogrammen till annat arbete. Allt påminner om livesessionen förutom att det här är en permanent installation.

Skaffa denna CD

Du kan skaffa CD:n på flera olika sätt.

  • Ladda ner själv. Tack vare att utrymme donerats till oss så kan en CD-avbild laddas ner via protokollen http, ftp eller rsync (rsync://ftp.gwdg.de/pub/linux/gramps/).
  • BitTorrent. Använd följande filer för att ladda ner- och verifiera CD-avbilden via BitTorrent: torrentfilen, filens md5-summa, och filens gpg-signatur. Var Kom ihåg att torrentfilerna tillhandahålls av några vänliga människor från deras privata datorer och att nedladdningshastighet och filernas tillgänglighet helt och fullt beror på dessa.
  • Köp skivor. Ett alternativ till att ladda ner på egen hand är att köpa färdiga skivor. Dessa finns för närvarande till salu i Australien och USA.