Sv:Kontakt

From Gramps
Revision as of 09:29, 3 April 2007 by Bmcage (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Rapportera fel

Det finns flera olika sätt att rapportera ett fel, inklusive GRAMPS Bugs mailing list. Du behöver inte vara medlem för att posta där.

Det bästa sättet att rapportera ett fel är dock via GRAMPS Bug Tracker, (se: Hur man rapporterar fel). Det här ger oss möjlighet att på ett formellt sätt hantera och lösa det problem som du rapporterat. På grund av den stora mängd e-post som de primära utvecklarna får ta emot, så finns det alltid risk att ett brev hamnar vid sidan av och försvinner. Genom att använda felhanteringssystemet så säkerställs att din rapport kommer att bli behandlad.

Föreslå förbättningar

Att föreslå förbättringar kan göras antingen via e-postlistorna gramps-users eller gramps-devel, eller genom att skapa en rapport i felhanteringssystemet. Vi föredrar att allvarligt menade förslag rapporteras dit. Klicka på Report Issue och välj feature för att ange att din rapport handlar om förbättringar. Än en gång, det här gör det möjligt för oss att på ett formellt sätt hantera din förfrågan.

E-postlistor

Det finns flera e-postlistor som hanterar olika ämnen relaterade till GRAMPS:

gramps-announce (prenumerera, arkiv
Anslag och allmänna, viktiga nyheter. Mycket låg trafik.
gramps-users (prenumerera, archives)
Diskussioner om att använda GRAMPS. Medelhög trafik.
gramps-bugs (prenumerera, arkiv)
För att spåra och arkivera programvarufel. Låg trafik
gramps-windows (prenumerera, arkiv)
Ämnen särskilt relaterade till Windowsversionen av GRAMPS. Medelhög trafik.
gramps-devel (prenumerera, arkiv)
För ämnen relaterade till programvaruutveckling. Medelhög trafik.

IRC

Titta gärna in på kanalen #gramps på servern irc.freenode.net. Alla användare och utvecklare är välkomna!

GRAMPS Forum

En uppsättning forum för GRAMPS-användare fanns tidigare på adressen http://forum.gramps-project.org. På grund av skräppostattacker som upptog det mesta av vår bandbredd så har vi tillfälligt tvingats stänga dessa forum.

Överträdelser av copyright

Var vänlig skriv till utvecklarnas e-postlista (kräver medlemskap) med uppgift om den wiki-sida som innehåller överträdelsen, såväl som typen av överträdelse.