2021-12-04 - Sorry the Gramps wiki is currently being upgraded to a newer software version. Please check back after the 2021-12-06.

Sv:Gramps:Användarmanual

From Gramps
Revision as of 01:47, 9 June 2020 by Sam888 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Manualen för Gramps nås genom att inifrån Gramps trycka F1 eller via hjälpmenyn och innehåller detaljerad information om hur du använder programmet.

Gramps Manual

Manualer för Gramps från och med Gramps version 3.0 kommer enbart att finnas i wiki format. Åtkomst sker via Internet. Se ovan. Det finns ingen manual på svenska ännu. Om du träffar på ett fel eller har frågor om Gramps så är du välkommen att kontakta oss.