2021-12-04 - Sorry the Gramps wiki is currently being upgraded to a newer software version. Please check back after the 2021-12-08. We apologize for the inconvenience.

Sk:Gramps 5.1 Wiki manuál - Predslov

From Gramps
Revision as of 18:55, 25 October 2021 by Milan (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index NasledujúcaGramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.

Gramps je softvérový balík s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že môžete voľne vytvárať kópie a šíriť ho ďalej. Je vyvíjaný a udržiavaný celosvetovým tímom dobrovoľníkov, ktorých cieľom je, aby bol program Gramps výkonný, ale zároveň jednoduchý na používanie.