Difference between revisions of "Sk:Úvod"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 6: Line 6:
  
 
Slovenská verzia manuálu 3.2.x vo formáte PDF (152 strán, 1,9MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  
 
Slovenská verzia manuálu 3.2.x vo formáte PDF (152 strán, 1,9MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  
download GrampsManual32_SK.pdf  [[Media: GrampsManual32_SK.pdf|offline version]]
+
download GrampsManual32_SK.pdf  [[Media: GrampsManual32_SK.pdf|{{man menu|offline version}}]]
  
 
Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF
 
Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF

Revision as of 09:59, 29 July 2021

Previous Index Next


Manuál Grampsu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.

Slovenská verzia manuálu 3.2.x vo formáte PDF (152 strán, 1,9MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku: download GrampsManual32_SK.pdf offline version

Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF

Previous Index Next


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions