Screenshots/pl

From Gramps
Revision as of 09:43, 3 September 2015 by Sam888 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png

To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.


Główne okno

Widok głównego okna w GRAMPSie, z tekstem poniżej prowadzącym do bardziej kompletnego opisu.

Okna edycji

Edycja preferencji

Zakładki w oknie Edycja->Preferencje, wersja 2.2.6