Screenshots/pl

From Gramps
Revision as of 21:58, 10 March 2008 by Yenidai (talk | contribs) (Initial translation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png

Please update or expand this section.


Główne okno

Widok głównego okna w GRAMPSie, z tekstem poniżej prowadzącym do bardziej kompletnego opisu.

Edit windows

Edit Preferences

Tabs in Edit->Preferences dialog box, Version 2.2.6