Places in Gramps/pl

From Gramps
Revision as of 04:22, 4 February 2013 by Patsyblefebre (talk | contribs) (Patsyblefebre moved page Places in GRAMPS/pl to Places in Gramps/pl: Gramps)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Miejscem w Grampsie nazywamy przeważnie miejsce, gdzie dane zdarzenie miało miejsce. Ma to inne znaczenie niż adres (zobacz Dlaczego miejsce zdarzenia a nie adres? (ang.). Widok miejsc pokazuje wszystkie miejsca, które wprowadziłeś do swojej bazy danych i jest dobrym miejscem do sprawdzenia, czy nazwy są konsystentne


Po więcej informacji zobacz angielską wersję tej strony.


Gramps-notes.png

To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.