Open main menu

Gramps β

Nl:Vaak gestelde vragen

Dit artikel bevat een lijst van veel gestelde vragen in de forums en de maillijsten. Uiteraard kan deze lijst niet volledig zijn en alle zaken behandelen. Indien je vragen/antwoorden wil toevoegen aan deze lijst, stuur dan je voorstellen per e-mail naar [email protected]

Contents

Algemeen

Wat is GRAMPS?

GRAMPS is een programma om genealogische gegevens te onderzoeken en te analyseren. Met andere woorden, dit programma stelt je in staat om je persoonlijke (familie-)gegevens op te slaan, te bewerken en te onderzoeken op je pc. About.

Waar haal ik het programma vandaan en hoeveel kost het?

GRAMPS kan kosteloos geïnstalleerd worden op je pc. GRAMPS is een Open Source Project onder de GNU General Public Licensie. Je hebt volledige toegang tot de broncode en je kunt dit programma en de broncode vrijelijk verdelen.

Bestaat GRAMPS ook in andere talen?

Ja, momenteel is GRAMPS vertaald in zowat 15 talen Gramps translations.

Hoe maak ik reservekopieën?

Het is van het uiterste belang dat je reservekopieën maakt van je bestanden en belangrijk is natuurlijk ook om die op een veilige plaats op te slaan. GRAMPS beschikt over een specifiek overplaatsbaar bestandsformaat. Dit is een compact en door mensen te lezen formaat. De bestandsextensie is .gramps. Indien je dit actief hebt gemaakt bij je voorkeuren zal GRAMPS een reservekopie van je gegevensbestand maken bij verlaten van het programma. Je kunt deze reservekopie op regelmatige tijdstippen kopiëren naar een veilige plaats (bv. een usb-stick).

Sla geen kopieën op in een GEDCOM-formaat. Niet alle informatie die GRAMPS opslaat kun je in een GEDCOM-formaat wegschrijven. Dus indien je de volgende acties uitvoert: een export/import operatie GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, zul je gegevens verliezen. Gebruik dus het .gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Sla ook geen kopieën op in het GRDB-formaat. Dit bestandsformaat is een database en die is computerafhankelijk (wat eigenlijk wil zeggen: werkt niet op een andere pc). Kleine beschadigingen van het bestand kunnen ook niet meer hersteld worden. Gebruik dus het .gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Ondersteunt Gramps Unicode-karaktersets? En meer bepaald, niet-Romaanse Unicode-karaktersets?

Ja. GRAMPS werkt intern met Unicode (UTF-8). zodoende kunnen alle alfabetten gebruikt worden voor alle ingavevelden. Ook ondersteunen alle verslagen Unicode. Voor PDF/PS bestanden moet je echter via gnome-print of OOo werken.

Installatie

Wat is nodig om GRAMPS onder Linux, Solaris, of FreeBSD te laten draaien?

GRAMPS is een GTK toepassing. Daarom dienen de pygtk bibliotheken geïnstalleerd te zijn op het systeem. Indien deze vereiste voldaan is zou GRAMPS moeten werken. GRAMPS werkt onder de GNOME desktop, KDE desktop of any other desktop. If the GNOME bindings for Python are installed on the system, GRAMPS will have additional functionality. The GRAMPS project recommends version 2.8 or higher of GTK.

Werkt het ook onder Windows (tm)?

Een experimentele Windows installeerprocedure is beschikbaar, maar we hebben niet de nodige mankracht om dit te ondersteunen. Er bestaat een windows mailing list maar we doen er alles aan om de problemen verbonden met de installatie onder Windows op te lossen.

Werkt het op een Mac?

Het Fink project heeft een aantal oudere GRAMPS-versies omgezet naar OS X (tm). Het formaat Mac OS X wordt niet rechtreeks ondersteund door het GRAMPS project. De reden daarvoor is simpel, geen ontwikkelaar heeft toegang tot een Mac OS X -systeem en bovendien is OS X niet open bron.

De huidige versie van GRAMPS (2.2.x) is blijkbaar nog niet omgezet door het Fink. Maar enkele gebruikers haddden resultaat met het installeren van de 2.2.x versie op een Mac OS X door ofwel in native mode te gebruiken ofwel op X11 te draaien door gebruik te maken van enkele Fink paketten.

Wat zijn de minimum specificaties waaraan een computer moet voldoen om GRAMPS te draaien?

We raden een minimum schermresolutie aan van 800x600. De geheugenvereisten voor GRAMPS 2.0 zijn verminderd en GRAMPS draait uitstekend op een 256MB systeem en kan bovendien meer personen bevatten. Een systeem met 512MB kan tot 200.000 personen bevatten. De benodigde hardeschuifruimte is echter verhoogd. Een normaal gegevensbestand wordt snel enkele meagabytes groot. Voor een gegevensbestand van ongeveer 120.000 personen is de ruimte nodig ongeveer 530MB. Beelden en andere media-objecten worden apart opgeslagen op harde schijf. Dus een grote harde schijf is wenselijk.

Voorkeuren

Kan ik het datumformaat in verslagen aanpassen naar 'dag maand jaar'?

Yes, change in the preferences ("Edit->Preferences") the date for GRAMPS to the required format (eg YYYY-MM-DD or day month year), and make the report. Your global date preferences will be used


Overzetbaarheid - Samenwerking

Is GRAMPS compatibel met andere genealogische programma's?

GRAMPS makes every effort to maintain compatibility with GEDCOM, the general standard of recording genealogical information. We have import and export filters that enable GRAMPS to read and write GEDCOM files.

It is important to understand that the GEDCOM standard is poorly implemented -- virtually every genealogical software has its own "flavour" of GEDCOM. As we learn about new flavour, the import/export filters can be created very quickly. However, finding out about the unknown flavours requires user feedback. Please feel free to inform us about any GEDCOM flavour not supported by GRAMPS, and we will do our best to support it!

Kan GRAMPS bestanden lezen gemaakt door andere genealogische programma's?

See FAQ#Is GRAMPS compatible with other genealogical software?.

Kan GRAMPS naar bestanden schrijven die dan ook leesbaar zijn voor andere programma's?

See FAQ#Is GRAMPS compatible with other genealogical software?.

Welke standaarden worden door GRAMPS ondersteund?

Het aardige van standaarden is, dat er zoveel zijn om uit te kiezen. GRAMPS ondersteunt de volgende GEDCOM-smaken: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, en Visual Généalogie.

Hoe importeer je gegevens van een willekeurig genelogisch programma in GRAMPS?

De beste manier is door een nieuwe GRAMPS database (.grdb) te creëren en in het File-menu de Import-optie te selecteren. Vervolgens kies je het GEDCOM-bestand (.ged) dat je met het andere programma hebt aangemaakt, en importeert dat.

Kan je GRAMPS installeren op een Linux webserver en het dan via een web browser gebruiken? Dit laat mij en mijn verwanten toe om gegevens wereldwijd te kunnen bekijken en aan te passen.

While GRAMPS can generate web sites, it does not provide a web interface that allows for editing. If this is a requirement, then GeneWeb or PhpGedView are programs more likely to meet your needs. However, you may wish to ask yourself the following questions:

  • Do I really want relatives or other people to directly edit my genealogy database?
  • Do I implicitly trust, without verification, any data that people may enter?
  • Do these people have the same understanding of good genealogy practice that I have?

A better approach may be to provide a web form interface that allows others to enter data that is then held for your examination. You can then decide if the information should be entered into your database.

You may also want to consider the effects of possible downtime of your site if you cannot afford yourself a premium webhosting service.

Verslagen

Can GRAMPS print a genealogical tree for my family?

Yes. Different people have different ideas of what a genealogical tree is. Some think of it as a chart going from the distant ancestor and listing all his/her descendants and their families. Others think it should be a chart going from the person back in time, listing the ancestors and their families. Yet other people think of a table, text report, etc.

GRAMPS can produce any of the above, and many more different charts and reports. Moreover, the plugin architecture enables users (you) to create their own plugins which could be new reports, charts, or research tools.

In what formats can GRAMPS output its reports?

Text reports are available in HTML, PDF, ODT, LaTeX, and RTF formats. Graphical reports (charts and diagrams) are available in PostScript, PDF, SVG, ODS, and GraphViz formats.

How can I change the default language in reports?

The reports are in the language of your linux installation. You can change it by installing extra language packs, see Howto: Change the language of reports

Is GRAMPS compatible with the Internet?

GRAMPS can store web addresses and direct your browser to them. It can import data that you download from the Internet. It can export data that you could send over the Internet. GRAMPS is familiar with the standard file formats widely used on the Internet (e.g. JPEG, PNG, and GIF images, MP3, OGG, and WAV sound files, QuickTime, MPEG, and AVI movie files, etc). Other than that, there is little that a genealogical program can do with the Internet.

Can I create custom reports/filters/whatever?

Yes. There are many levels of customization. One is creating or modifying the templates used for the reports. This gives you some control over the fonts, colours, and some layout of the reports. You can also use GRAMPS controls in the report dialogs to tell what contents should be used for a particular report. In addition to this, you have an ability to create your own filters -- this is useful in selecting people based on criteria set by you. You can combine these filters to create new, more complex filters. Finally, you have an option to create your own plugins. These may be new reports, research tools, import/export filters, etc. This assumes some knowledge of programming in Python.

Why are non-Latin characters displayed as garbage in PDF/PS reports?

This is a limitation of the built-in fonts of PS and PDF formats. To print non-Latin text, use the Print... in the format selection menu of the report dialog. This will use the gnome-print backend, which supports PS and PDF creation, as well as direct printing. (Note: you might need to install gnome-print separately as it is not required for GRAMPS).

If you only have Latin text, the PDF option will produce a smaller PDF compared to that created by gnome-print, simply because no font information will be embedded.

Ik wil graag bijdragen aan GRAMPS door zelf mijn favoriete verslag te schrijven. Hoe moet ik dat doen?

Je kunt het gemakkelijkste een bijdrage te leveren door een bestaand verslag, filter. hulpgereedschap en zo voort te copiëren. Kun je maken wat je wilt hebben door bestaande code te wijzigen -- geweldig! Als je wens niet past in een reeds bestaand GRAMPS gereedschap, zul je je eigen plugin van voor af aan moeten schrijven. Er is hulp aanwezig op Developers Portal, of op de Developers mailing list: [email protected].

Om je werk (tussentijds) te testen sla je je plugin op in de map $HOME/.gramps/plugins. Bij het starten van GRAMPS wordt het dan gevonden en geïmporteerd. Als de code van de plugin correct is wordt de plugin automatisch geregistreerd en wordt een menu-item gemaakt en zo voort.

Als je tevreden bent over je plugin en de code aan het GRAMPS project wilt aanbieden, ben je welkom om contact met ons op te nemen op mailadres [email protected]

Database - GRAMPS-bestandsformaten

What is the maximum database size (bytes) GRAMPS can handle?

GRAMPS has no hard limits on the size of a database that it can handle. Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. In reality, however, there are practical limits. The main limiting factors are the available memory on the system and the cache size used for BSDDB database access. With common memory sizes these days, GRAMPS should have no problem using databases with tens of thousands of people.

How many people can GRAMPS database handle?

See above. Again, this is dependent on how much memory you have, see Gramps Performance.

My database is really big. Is there a way around loading all the data into memory?

Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. The fileformat used is .grdb which means gramps database.

Can I run GRAMPS from a database on a NFS share?

Yes you can.

Why is the database format not portable?

The biggest issue with GRAMPS portability lies with 'transactions'. With GRAMPS 2.2, we added support for atomic transactions to protect data. With atomic transactions, multiple changes are committed as a single unit. Either all the changes make it, or none of the changes make it. You are never left in a situation with a partial set of changes. A side benefit of using transactions is that database access (reads and writes) are faster.


The problem with transactions (at least using BSDDB) is that it does not allow all the data to be stored in a single file. Logging files are needed to keep track of things. These logging files are kept in a DB Environment directory. We need a separate directory for each file, otherwise the log files can interfere with each other.


In 2.2, we keep the log files under the ~/.gramps/<path> directory, creating a unique directory for each database. The problem is that your GRDB file needs the log files, which are in a different directory. Copying the GRDB file is only copying a portion of the database.

Fouten en Vragen

I found a bug and I want it fixed right now! What do I do?

The best thing you can do is to fix the bug and send the patch to [email protected] :-)

If that is not possible, you should submit a bug report

A good bug report would include:

  • Version of gramps you were using when you encountered the bug (available through Help → About menu item).
  • Language under which gramps was run (available by executing echo $LANG in your terminal).
  • Symptoms indicating that this is indeed a bug.
  • Any Traceback messages, error messages, warnings, etc, that showed up in your terminal or a in separate traceback window.

Most problems can be fixed quickly provided there is enough information. To ensure this, please follow up on your bug reports. Then we will have a way of contacting you should we need more information.

GRAMPS zou eigenlijk .... soort van toepassing moeten zijn

It is obvious that GRAMPS absolutely needs to become a (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) application. When is this going to happen?

The surest way to see it happen is to get it done by yourself. Since GRAMPS is free/open source, nobody prevents you from taking all of the code and continuing its development in whatever direction you see fit. In doing so, you may consider giving your new project another name to avoid confusion with the continuing GRAMPS development. If you would like the GRAMPS project to provide advice, expertise, filters, etc., we will gladly cooperate with your new project, to ensure compatibility or import/export options to your new format of a project.

If, however, you would like the GRAMPS project to adopt your strategy, you would need to convince GRAMPS developers that your strategy is good for GRAMPS and superior to the present development strategy.