Nl:Overlijdensakte

From Gramps
Jump to: navigation, search

Een overljjdensakte is een bewijs voor het overlijden van een persoon. Deze akte kan belangrijke informatie bevatten, zoals de volledige naam (indien niet eerder geweten), samen met de namen van de kinderen en de meisjesnaam van de moeder.


Overlijdensakten in de United States

In de United States, bestaan er twee mogelijke vormen van overlijdensakten: officiële en onofficiële. Kopieën kunnen bekomen worden in de staat of the plaatselijke afdelingen van de gezondheidszorg waar de persoon overleed.

Het onofficiële certificaat is gewoonlijk een computeruitdruk van enkele gegevens die vervat zijn in de officiële overlijdensakte.

Meestal zal het de volledige persoonsnaam bevatten, samen met de volledige namen van de ouders (met inbegrip van de meisjesnaam van de moeder, indien gekend), samen met de county en de staat van overlijden. Sommige streken vermelden ook de plaats van overlijden en de begraafplaats.

Een officiële overlijdensakte is een wettelijke kopie van de registratie van het overlijden. Een groot verschil tussen deze versie en de onofficiële versie is vaak dat de officiële versie de doodsoorzaak vermeld. In de meeste staten van de VS wordt dit als gevoelige informatie beschouwd, die enkel aan de familieleden of hun nakomelingen wordt openbaar gemaakt.

De officiële kopie kan naast de informatie van de onofficiële kopie ook vermelden wie het overlijden aangaf, wat een autopsie aan het licht bracht (indien er een autopsie werd uitgevoerd) en het tijdstip van overlijden. Bovendien kan vermeld worden over de overleden persoon een veteraan was, samen met het nummer van de sociale zekerheid. Het document is vaak een exacte kopie van het origineel (in een archief), gedrukt op officieel overheidspapier met juiste hoofding samen met een stempel en een geldige ondertekening door het overheidsambt.

Het vermelden van de doodsoorzaak kan zeer nuttig zijn om een overzicht te hebben van de medische geschiedenis van voorouders. Vaak zijn aandoeningen of ziekten erfelijk.

Voor het verkrijgen van een onofficiële overlijdensakte wordt gewoonlijk een klein bedrag gevraagd. Voor een officiële kopie betaalt u meestal meer, samen met een bewijs dat de aanvrager een afstammeling is van de overledene. Afhankelijk van de (staats)-instelling die het officiële document bezit, is bij de aanvraag gewoonlijk een geldige kopie van de identiteit samen met het aanvraagformulier vereist.

Externe verwijzingen en bronnen

Engelstalig: