Open main menu

Gramps β

Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Verslagen - deel 5

Vorige Index Volgende

Dit deel beschrijft één van de vele verslagen die beschikbaar zijn in Gramps.

Terug naar verslagenoverzicht.

Contents

Grafieken

Deze grafieken worden met het programma GraphViz aangemaakt. GraphViz kan met het 'dot' gereedschap grafieken omzetten naar postscript, jpeg, png, vrml, svg en andere formaten. GraphViz-gereedschappen zijn vrij beschikbaar via de GraphViz site.

Daarom is het baelangrijk dat Graphviz geïnstalleerd is op uw computer. Op Linux-systemen kunt u uw pakketbeheerder daarvoor gebruiken. (De actuele versie is momenteel 2.28). Hier kunt u meer informatie vinden: Hoe een relatiegrafiek opmaken

De drie grafieken namelijk de familielijnen-, verwantschaps-, en de zandlopergrafiek hebben ook drie gemeenschappelijke opties: GraphViz-layout, GraphViz-opties en Opmerking.

Voor de grafieken zijn er ook gemeenschappelijke opties: Papier en Document.

Deze opties worden hier eerst besproken.

Gemeenschappelijke opties

GraphViz-layout

 
Fig. 1. Layout
 • Lettertypefamilie: Kies het lettertype. Indien internationale tekens niet worden weergegeven, gebruik dan het FreeSans-lettertype. Dit lettertype is verkrijgbaar bij de NonGNU org.
  • Standaard
  • PostScript/ Helvetica
  • True Type/ FreeSans
 • Lettertypegrootte: standaard 14 pts.
 • Grafiekrichting
  • Verticaal (van boven naar onder)
  • Verticaal (van onder naar boven)
  • Horizontaal (van links naar rechts)
  • Horizontaal (van rechts naar links)
 • Aantal horizontale pagina's: standaard 1. GraphViz kan zeer grote grafieken maken door deze te spreiden over een rechthoekige matrix van pagina's. Dit bepaalt het aantal horizontale pagina's in deze matrix. Is enkel van toepassing bij .dot, postcript en pdf via Ghostscript .
 • Aantal verticale pagina's: standaard 1. GraphViz kan zeer grote grafieken maken door deze te spreiden over een rechthoekige matrix van pagina's. Dit bepaalt het aantal verticale pagina's in deze matrix. Is enkel van toepassing bij .dot, postcript en pdf via Ghostscript.
 • Paginarichting: De volgorde waarin de grafiekpagina's worden verwerkt. Deze optie is enkel actief indien het aantal verticale of horizontale pagina's groter is dan 1.


GraphViz-opties

 
Fig. 2. GraphViz-opties
 • Weergaveverhouding: Bepaalt in grote mate hoe grafieken geschikt worden op de pagina. Kies in het uitvalmenu uit:
  • Minimale grootte
  • Het opgegeven bereik wordt gevuld
  • Gebruik het optimaal aantal pagina's
 • DPI: dots-per-inch. Typisch is dit getal ingesteld tussen de 75 en 120 als u .png of .gif-bestanden wenst aan te maken. De beste instelling om te printen is tussen de 300 en de 600 dpi. Indien u van plan bent om .gif of .png-bestanden aan te maken voor een webstek, gebruik dan best tussen de 100 en de 300 dpi. Voor het aanmaken van PDF-bestanden lijkt 75 dpi optimaal te zijn.
 • Spatie tussen knooppunten: De minimum vrije ruimte tussen de knopen, in inches. Voor de verticale grafieken, is dit de afstand tussen de kolommen. Voor horizontale grafieken is dit de afstand tussen de rijen. Standaardinstelling is 0.20 inch.
 • Spatie tussen rijen: De minimum vrije ruimte tussen de rijen, in inches. Voor de verticale grafieken, is dit de afstand tussen de rijen. Voor horizontale grafieken is dit de afstand tussen de kolommen. Standaardinstelling is 0.20 inch.

Een controlebox voor het gebruik van onderverdeling van grafieken: stelt 'GraphViz' in de gelegenheid om echtgenoten dichter bij elkaar te plaatsen, maar dit kan resulteren in langere lijnen en grotere grafieken.


Opmerking

 
Fig. 3. Opmerking
 • Bijschrift toevoegen aan grafiek: in het ingaveveld kunt u tekst plaatsen.
 • Opmerking locatie: kies uit
  • Onder
  • Boven
 • Grootte opmerkingen: in pts. standaard 32


Familielijnengrafiek

Een familielijnengrafiek wordt aangemaakt met GraphViz. Ga naar Verslagen -> Grafieken -> Familielijnengrafiek.

Interessante personen

 
Fig. 4. Interessante personen

De grafiek start met een lijst van interessante personen. Deze startlijst wordt gebruikt om zowel voorouders als nakomelingen te zoeken.

 • Interessante personen: op   of   klikken op personen toe te voegen of te verwijderen uit de lijst. Wanneer u twijfelt, kunt u uw grootouders toevoegen om te starten.

Drie controle-boxen:

 • Volg de ouders om een familielijn te bepalen: wanneer deze optie wordt geselecteerd, zal het programma de ouders volgen om de volledige lijst van interessante personen aan te vullen. Waarschijnlijk is dit een goede keuze.
 • Volg de kinderen om een familielijn te bepalen: wanneer deze keuze geselecteerd is, worden de kinderen van de interessante personen ook gevolgd.
 • Tracht extra personen en families te vermijden: wanneer deze optie is geselecteerd, zal getracht worden om extra voorouders en families te vermijden.


Familiekleuren

 
Fig. 5. Familiekleuren
 • Familiekleuren: een ingaveveld waar u familienamen kunt toevoegen of verwijderen. Gebruik   of  . Twee kolommen: de familienaam en de kleur. Door op de kleur te klikken kunt u met een standaard kleurenkiezer de kleur selecteren.


Individuen

 
Fig. 6. Individuen

Kies een kleur om de verschillende soorten personen waarvan de familienaam niet overeen komt met de tab Familiekleuren.

 • Mannen:
 • Vrouwen:
 • Onbekend:
 • Families: de gebruikte kleur voor de families (huwelijk)

Twee controle-boxen:

 • Het aantal voorouders beperken: indien u deze optie activeert kunt u in het ingaveveld het aantal generaties selecteren. Standaard 50. Keuze is enkel mogelijk als Volg de ouders is gekozen.
 • Het aantal nakomelingen beperken: indien u deze optie activeert kunt u in het ingaveveld het aantal generaties selecteren. Standaard 50. Is enkel actief als Volg de kinderen is gekozen.


Afbeeldingen

 
Fig. 7. Miniaturen

Controle-box: al of niet miniaturen van personen toevoegen. Indien deze keuze werd gemaakt , kunt u bepalen waar de miniaturen worden geplaatst: Boven of Naast de naam.


Opties

 
Fig. 8. Opties


 • Grafiekkleuren: keuze via het uitvalmenu:
  • Omtrek in zwart-wit
  • Gekleurde omtrek
  • Opvullen met kleuren (standaard)

Zes controle-boxen:

 • Gebruik afgeronde hoeken: afgeronde hoeken gebruiken om het verschil tussen mannen en vrouwen te zien op een zwart-wit versie.
 • Datums bijvoegen: al of niet datums voor personen, families en huwelijken toevoegen: geboortedatum, overlijdensdatum en huwelijksdatums.
 • Datums beperken tot de jaren alleen: er worden geen maanden, dagen of tijdsintervallen getoond.
 • Locaties bijvoegen: geboorteplaats, plaats van overlijden, huwelijksplaats.
 • Het aantal kinderen bijvoegen: de huwelijkstekst wordt aangevuld met het aantal kinderen.
 • Privégegevens bijvoegen: personen en gebeurtenissen die als privé zijn gemerkt al of niet toevoegen aan de grafiek.


Resultaat

 
Fig. 9. Familielijnen

Resultaat is te zien in de figuur.


Verwantschapsgrafiek

Een verwantschapsgrafiek wordt aangemaakt met GraphViz. Ga naar Verslagen -> Grafieken -> Verwantschapsgrafiek.

De verwantschapsgrafiek creëert een complexe grafiek in het GraphViz-formaat en zet deze dan om in een grafische output. Dit gebeurt normaal gezien achter de schermen met behulp van het GraphViz-hulpmiddel dot.

Specifieke opties voor dit verslag zijn onder andere het gebruik van filters, optie voor data en locaties en of de URL's en ID's van personen en/of families moeten getoond worden.

Dit programmaonderdeel gebruikt GraphViz. GraphViz verwerkt de .dot-bestanden en vormt ze om tot de uiteindelijke bestanden die in de gekende beeldbestandsformaten zoals .gif, .png, .pdf, .ps, enz. zijn.

Grafiekopties

 
Fig. 10. Verslagopties
 • Verslagopties: Een aantal belangrijke opties zijn hier te vinden:
  • Filter: Bepaald welke personen in de grafiek worden meegenomen. Standaard optie is hier het volledige gegevensbestand (niet aangewezen!), Afstammelingen van..., Familie-afstammelingen van..., Voorouders van..., Personen met dezelfde voorouder als... of een eigen gemaakte filter.
  • Persoonsfilter: Indien u koos voor een zelfgemaakte filter, dan kan u hier geen persoon selecteren. Anders kan u hier de juiste persoon instellen. Er zijn verschillende controle-boxen:
  • Geboortedata, trouwdata en sterfdata toevoegen: De datums waarop de persoon werd geboren, trouwde en/of overleed, tonen in de grafieklabels.
  • Datums beperken tot jaren alleen: Geeft enkel het jaartal. Er worden geen maanden, dagen of intervallen getoond.
  • Gebruik locatie indien geen datum beschikbaar: Indien geen geboorte, trouw, of sterfdatum beschikbaar is, wordt het corresponderende locatieveld gebruikt.
  • URL's bijvoegen: een URL bij elk grafiekknooppunt voegen zodat PDF en 'imagemap'-bestanden kunnen worden gegeneerd die actieve links bevatten naar de bestanden die gegeneerd zijn met het Website-verslag.
  • ID's bijvoegen: persoonlijke en Familie-ID's bijvoegen
  • Miniaturen van personen toevoegen: aanklikken hier geeft u toegang tot een andere ingaveveld plaats van de miniaturen
  • Plaats van de miniaturen: enkel actief indien de laatste controle-box aangevinkt was: Boven de naam of Naast de naam.


Grafiekstijl

 
Fig. 11. Grafiekstijl
 • Grafiekkleuren: Mannen krijgen een blauwe kleur, vrouwen een roze kleur. Als het geslacht van de persoon niet bekend is krijgt de persoon een grijze kleur. Opties zijn:
  • Omtrek in zwart en wit
  • Gekleurde omtrek
  • Opvullen met kleuren
  • Richting van de pijlen: Kies de richting van de pijlen: Afstammelingen <- Voorouders, Afstammelingen -> Voorouders, Afstammelingen <-> Voorouders, Afstammelingen - Voorouders

Een controle-box om afgeronde hoeken te gebruiken om een verschil te kunnen zien tussen mannen en vrouwen (op een zwart-wit versie)

  • Niet-geboorterelaties aanduiden met stippellijnen: Relaties die niet uit een geboorte zijn ontstaan worden in de grafiek met stippellijnen weergegeven.
  • Familieknooppunten tonen: Families worden weergeven als ovalen met verbindingen naar ouders en kinderen.

Resultaat

 
Fig. 12. Voorbeeld van Voorouders van...

Laat ons eens een eenvoudig voorbeeld maken We willen een verwantschapsgrafiek opstellen met de Voorouders van een persoon.

 1. Kijk eerst of de juiste persoon de actieve persoon is. (Later kunt u dat wel wijzigen, maar eerst instellen is handiger)
 2. Ga via het menu Verslagen -> Grafieken -> Verwantschapsgrafiek...
 3. Papieropties : A4 metrisch Liggend: we weten dat er niet al te veel personen op de grafiek komen, dus dat is oké zo.
 4. Verslagopties: filter: Voorouders van... duidt aan : geboortedatum bijvoegen Datums beperken tot jaren en ID's toevoegen Gebruik Locatie als...
 5. Grafiekstijl : Kleurenopvulling afgeronde hoeken en knooppunten tonen
 6. GraphViz-layout: Lettergrootte: 15 pts FreeSans Grafiekrichting: verticaal van boven naar onder
 7. GraphViz-opties: het gegevensbereik opvullen dpi 133
 8. opmerking : we voegen een titel toe locatie boven en grootte: 18 pts.
 9. Documentopties: Uitvoerformaat JPEG en we willen het aangemaakte beeld openen in een Afbeeldingviewer (EOG).

Het resultaat kan u rechts bekijken.

 
Fig. 13. Smith John Hjalmar as center person


Zandlopergrafiek

Een zandlopergrafiek wordt aangemaakt met GraphViz. Ga naar Verslagen -> Grafieken -> Zandlopergrafiek.

Opties

 
Fig. 14. Opties
 • Centrale persoon: dit is echt de persoon die centraal geplaatst wordt in de grafiek.
 • Maximum aantal afstammelingengeneraties: standaard 10
 • Max vooroudergeneraties: standaard 10


Grafiekstijl

 
Fig. 15. Stijl
 • Grafiekkleur: keuze uit uitvalmenu:
  • Omtrek in zwart en wit
  • Gekleurde omtrek
  • Opvullen met kleuren

Een controle-box om al of niet afgeronde hoeken te gebruiken om een verschil te kunnen zien tussen mannen en vrouwen (op een zwart-wit versie)


Resultaat

 
Fig. 16. Resultaat zandlopergrafiek

Rechts ziet u het resultaat van de zandlopergrafiek.


Vorige Index Volgende
  Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.