Nl:Gramps 3.2 Wiki Handleiding - Verslagen - deel 3

From Gramps
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dit deel beschrijft het boekverslag één van de vele verslagen die beschikbaar zijn in GRAMPS.

Vorige Index Volgende


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Terug naar verslagenoverzicht.

Boeken

Boekverslag

Fig. 8.1 Boekverslag
Fig. 8.2 Titelpagina

Momenteel is het enige beschikbare verslag in deze categorie het Boekverslag.

Het boekverslag maakt slechts één document (het boek) aan. Dit document bevat een verzameling van grafische of tekstverslagen. Met dit verslag beschikt u over een zeer brede waaier van mogelijkheden.

Wanneer Verslagen-->Boeken-->Boekverslag... wordt geselecteerd, wordt de volgende Boekverslag dialoog getoond:

Het Boeknaam tekstveld wordt gebruikt om het huidige boek op te slaan (samen met een verzameling van gemaakte keuzes) voor verder gebruik. Het bovenste schermgedeelte Beschikbare items geeft een lijst van de elementen die beschikbaar zijn om in het boekverslag toe te voegen. In de tabel wordt zowel de naam (bv. Voorouderstamboom) als het type (bv. Grafisch) vermeld. Het onderste schermgedeelte Huidig boek geeft een lijst van de momenteel geselecteerde elementen en wel in de volgorde dat ze in het boekverslag zullen verschijnen. In de lijst worden de Itemnaam, het Type en het Onderwerp vermeld.

De knoppen die zich naast de boeknaam bevinden, werken op het gehele boekverslag. Klik op de bezem knop (boek wissen) om alle elementen in het huidige boek te wissen. Klik op de Opslaan knop om de huidige verzameling geconfigureerde selecties op te slaan onder de naam ingevuld in het Boeknaam tekstveld.

Tango-Dialog-information.png
Opslaan van de instellingen

Door het boekverslag op te slaan wordt ook de instelling van elk element bewaard.


Klik op de Openen knop om een eerder aangemaakt boek te openen. Wordt op deze knop geklikt dan word teen Boekenlijst venster getoond met een lijst van beschikbare boeken.

Tenslotte is er een Aanpassen knop. Ook met deze knop wordt het vorige venster getoond, maar hier beschikt u over een Verwijderen knop om de lijst van beschikbare boeken aan te passen en te beheren. Buiten de keuze tussen alle bijna mogelijke verslagen (uiteraard zijn de web pagina's niet beschikbaar) kunt u ook een Titelpagina toevoegen.

De verticale verzameling van knoppen die zich rechts van het onderste schermgedeelte bevindt werkt enkel op de geselecteerde deelelementen. Gebruik de Toevoegen knop om een geselecteerd element van het bovenste schermdeel naar onderen te verplaatsen. Gebruik de Verwijderen knop om een geselecteerd item uit het boek te verwijderen. Gebruik de pijl naar boven en Pijl naar beneden om de volgorde van de deelelementen te veranderen. Hier is het waarschijnlijk logisch dat de Titelpagina bovenaan de lijst wordt geplaatst.

Klik tenslotte op de Voorkeuren knop om de instellingen van een deelelement aan te passen.

De instellingsdialoog die dan getoond wordt, is specifiek voor dat deelelement. Als u dit deelelement niet wenst in te stellen, worden de standaardwaarden gebruikt.

Nemen we als voorbeeld de Titelpagina : in dit scherm kunnen enkel die zaken aangepast worden die relevant zijn voor dit element. In dit geval de Titel en Ondertitel en een Voetnoot.

De gemeenschappelijke optie voor alle boekelementen is de centrale persoon. Dat is de persoon waarrond het element werd opgebouwd. Deze optie maakt het mogelijk, om een boekverslag aan te maken dat opgebouwd is rond verscheidene personen. Zo kunt u een apart hoofdstuk wijden aan de voorouders van uw moeder en een apart hoofdstuk aan de voorouders van uw vader. Standaard is de centrale persoon de huidige persoon.

Zijn alle selecties en aanpassingen die in het boek opgenomen moeten worden, gedaan klik dan op de OK knop (of gebruik <alt+O>). Dan wordt een GRAMPS-boek scherm getoond.

Voor ieder verslag wordt standaard een scherm getoond met Documentopties en Andere Opties zoals Papieropties.

Hier is onderaan slechts één tab beschikbaar: Papieropties . Hier verandert u het papierformaat en de marges. Voor het papierformaat zijn de Grootte en Oriëntatie aanpasbaar. De marges kunnen aangepast worden. Er si een aanklikbox voorhanden om metrische waarden in te stellen.

In bovenste schermgedeelte kunt u een aantal Documentopties aanpassen.

  • Uitvoerformaat: in he getoonde menu hebt u de keuze uit: Open Document tekst, PDF-document of Afdrukken.... Een aanklikbox is beschikbaar om het aangemaakte verslag na aanmaak, te openen met een gepast programma. Dit kan een tekstbewerkingsprogramma zijn of een programma geschikt om PDF-bestanden te bekijken.
  • Bestandsnaam: de standaard waarde is hier /home/gebruikersnaam/book.odt. Klik op de Openen knop en vervolgens kunt u de bestandsnaam wijzigen op de gebruikelijke wijze.Vorige Index Volgende