Nl:Gramps-4.2 Wiki Handleiding - Navigatie

From Gramps
Revision as of 21:36, 12 June 2018 by Sam888 (talk | contribs) (Protected "Nl:Gramps-4.2 Wiki Handleiding - Navigatie" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.


Vorige [[Nl:Gramps {{{3}}} Wiki Handleiding| Index]] Volgende
Zolang gelijk welk gegevensbestand geopend is, is Gramps gericht op één enkele persoon die gewoonlijk de actieve persoon genoemd wordt. Dit laadt u toe om gegevens van deze persoon en zijn of haar rechtstreekse familie, te bekijken en aan te passen. Navigeren in het gegevensbestand (dit wil zeggen van één persoon naar een andere persoon gaan) is eigenlijk niets anders dan de actieve persoon te veranderen.

Dit deel legt de vele verscheidene methodes uit om te navigeren in het gegevensbestand door zowel gebruik te maken van de complexe als van de eenvoudigere manieren die Gramps aanbiedt. Alle methoden beogen eigenlijk hetzelfde, maar sommige zijn eenvoudiger dan andere, afhankelijk van wat u juist op een bepaald moment in het programma aan het doen bent.

Het gebruik van het personenscherm

De meest eenvoudige methode om een actieve persoon te selecteren is via het personenscherm. Hiervoor klikt u, in het personenscherm, op de naam van de gewenste persoon in de lijst. De geselecteerde persoon wordt zo de actieve persoon. De statusbalk toont de verandering van actieve persoon.

Het gebruik van het familiescherm

Wanneer u zich in het relatiescherm bevindt, kunt u eenvoudig navigeren tussen de leden van de getoonde familie:

Om de momenteel geselecteerde echtgeno(o)t(e) tot actieve persoon te maken, klikt u op de dubbele pijl knop die zich rechts van de rechthoek van de actieve persoon bevindt. Of u klikt met de rechtermuisknop op de echtgenotenrechthoek en selecteert maak geselecteerde echtgeno(o)t(e) tot actieve persoon via het getoonde menu.

Om de momenteel geselecteerde ouders tot actieve familie te maken (de vader wordt zo de actieve persoon en de moeder de geselecteerde echtgenote), klikt u op de dubbele pijl knop die zich rechts van de rechthoek van de ouders van de actieve persoon bevindt. Of u klikt met de rechtermuisknop op de rechthoek van de ouders van de actieve persoon en selecteert maak geselecteerde ouders tot actieve familie via het getoonde menu.

Om de ouders van de momenteel geselecteerde echtgenote tot actieve familie te maken (de vader wordt zo de actieve persoon en de moeder de geselecteerde echtgenote), klikt u op de dubbele pijl knop die zich rechts van de rechthoek van de ouders van de echtgenote bevindt. Of u klikt met de rechtermuisknop op de rechthoek van de ouders van de echtgenote en selecteert maak geselecteerde ouders tot actieve familie via het getoonde menu.

Om het momentele kind tot actieve persoon te maken, klikt u op de linkse pijl knop die zich rechts van de rechthoek van het kind bevindt. Of u klikt met de rechtermuisknop in de rechthoek van het kind en selecteert maak geselecteerde kind actieve persoon via het getoonde menu.

Bovendien bezit Gramps een uitgebreide verzameling van toetsenbord navigatieopties. Een gedetailleerde beschrijving van de sneltoetsen vindt u in Sneltoetsen.

Het gebruik van het stamboomscherm

Het stamboomscherm laat u eveneens toe om te navigeren in de stamboom. Het voordeel van dit scherm is dat u meerdere generaties van de stamboom kunt zien. Ook kunt u onmiddellijk van een achterkleinzoon naar een overgrootvader springen zonder dat u de tussenliggende generaties moet doorlopen.

Indien u de actieve persoon veranderd, zal de stamboom opnieuw aangepast worden zodat tot vijf generaties worden getoond te beginnen met de nieuw geselecteerde actieve persoon. U kunt in het stamboomscherm eenvoudig navigeren tussen de leden van de getoonde stamboom:

Om gelijk welke getoonde persoon tot actieve persoon te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de desbetreffende rechthoek en u kiest de eerste menu-ingang.

Om een kind van de momenteel actieve persoon (indien aanwezig) tot actieve persoon te maken, klikt op de linkerpijl knop die zich links van de rechthoek bevindt. Zijn er meerdere kinderen dan wordt een lijst getoond waaruit u een kind kunt selecteren.

Om een gehele familie naar een vorige generatie te verschuiven, klikt u op de corresponderende rechter pijl knop die zich rechts van het scherm bevindt. Klikt u op de bovenste knop dan zal de stamboom verschoven worden via vaderszijde. Klikt u op de onderste knop dan wordt de stamboom via moederszijde verplaatst.

Klikken op deze beide knoppen komt volledig overeen met dubbelklikken op de verbindingslijnen die zich links van de overeenkomende rechthoeken van vader en moeder bevinden.

U kunt even eenvoudig naar alle echtgenoten, broers en zussen, kinderen en ouders van de getoonde persoon gaan. Beweeg de muis over de gewenste persoon en klik met de rechtermuisknop. Dan wordt een menu getoond. Het menu bevat submenu's waarin alle echtgenoten, broers en zussen, kinderen en ouders van de geselecteerde persoon in een lijst worden getoond.

Tango-Dialog-information.png
Voordelen van het gebruik van de menu's die getoond worden met de rechtermuisknop

Rechtstreekse toegang tot echtgeno(o)t(e) en broers en zussen en een volledige lijst van alle leden van alle categorieën.


Het gebruik van Gramplets

Fig. 7.1 Verwanten-gramplet in het personenscherm

Sommige Gramplets zijn voorzien van een uri/url ondersteuning (vaak is dit de standaard kleur voor web url).

In zijbalk en onderste balk kunt u een aantal gramplets activeren zoals:

Zo hebt u de mogelijkheid om in het scherm te navigeren met de afstammelingen of de voorouders van de actieve persoon.

Door op een verbinding te klikken kunt u de actieve persoon veranderen.


Instellen van de beginpersoon

Een en slechts één persoon in het gegevensbestand kan als beginpersoon geselecteerd worden. Als u zo een beginpersoon hebt ingesteld, kunt u met één klik naar deze persoon gaan ongeacht in welk scherm u zich ook bevindt.

Om de beginpersoon instellen, gaat u naar deze persoon via gelijk welke methode. Kies dan Bewerken -> Beginpersoon instellen. Als dit gebeurd is kunt u snel naar deze beginpersoon gaan door in gelijk welk scherm op het Thuis icoon van de werkbalk te klikken. U kunt ook Ga naar -> Begin via het menu gaan of het Thuis menu-item selecteren van elk menu dat getoond wordt door rechts te klikken.

Het gebruik van geschiedenishulpmiddelen

Gramps beschikt tevens over een krachtige verzameling hulpmiddelen die zich baseren op de geschiedenis. Deze werken zoals hulpmiddelen die gebruikt worden in webbrowsers.

Via het {{man menu|Ga naar} menu kunt u de items Vooruit en Terug en Begin gebruiken. Of via de Ga naar het vorige/volgende object in de geschiedenis knoppen van de werkbalk. De items zijn beschikbaar in het personen-, familie- en stamboomscherm.

Tevens wordt onder het Ga naar menu een lijst getoond van de recente selecties. Hier kunt u ook een keuze maken die u terug brengt naar een vorig object. Of u gebruik de sneltoetsen Alt+>, Alt+>, Alt+Home of Alt+n

Bladwijzers

Om verdere navigatie eenvoudiger te maken, kunt u analoog aan het instellen van een beginpersoon, andere personen voorzien van een bladwijzer. Om een bepaalde persoon van een bladwijzer te voorzien, gaat u naar deze persoon en kiest u Bladwijzers -> Bladwijzer toevoegen. U kunt nu steeds naar die persoon gaan via Bladwijzers -> Persoonen uit de lijst de gewenste persoon kiezen.

Fig. 7.2 Bladwijzers organiseren

U kunt uw bladwijzers beheren door Bladwijzers -> Bladwijzers bewerken te kiezen. Dit opent het Bladwijzers bewerken venster. Dit venster toont u een lijst van de beschikbare bladwijzers en de mogelijkheid om de volgorde van deze lijst te veranderen.

U kunt de Omhoog en Omlaag knoppen gebruiken om de lijstvolgorde te veranderen. O u gebruikt de Verwijderen knop om een bladwijzer te verwijderen uit de lijst. De Hulp knop brengt u naar deze pagina en met de Sluiten knop sluit u het scherm Bladwijzers organiseren.

De personen voorzien van een bladwijzer kunnen geselecteerd worden via het personenscherm maar ook in het relatiescherm, het familiescherm en het stamboomscherm.

Op dezelfde manier kunnen ook gebeurtenissen, bronnen, citaten, locaties, media-objecten, bibliotheken en opmerkingen van bladwijzers voorzien worden.


Gegevens vinden

Fig. 7.3 Gedeeltelijke tekstinvoer

Om een bepaald gegeven in het gegevensbestand te vinden, gaat u eerst naar het geschikte scherm. In het personen-, bronnen-, locatie of mediascherm wordt een lijst getoond van de beschikbare gegevens. Begin dan met de persoonsnaam of de bron-, locatie- of mediatitel in te voeren. U kunt ook Ctrl+F indrukken om naar de zoekmodus te gaan, en simpelweg tekst invoeren is voldoende.

Terwijl u tekst invoert, zal het eerste gegeven dat overeenstemt met de tekst worden geselecteerd.


Tango-Dialog-information.png
Personen vinden

Voor ingewikkelde zoekopdrachten kunt u best filters gebruiken. De filterinstellingen kunt u bekijken via Scherm ->Zijbalk. Kies dan de gewenste filter en klik Zoeken. Voor verdere details zie filters.


Gebruik van het klembord

Fig. 7.4 Klembord

Dit hulpmiddel voorziet in een tijdelijke ruimte om gegevens op te slaan die dan achteraf zeer eenvoudig kunnen hergebruikt worden. Dit is eigenlijk een vorm van een knip en plak functie voor tekst en andere soorten van Gramps-gegevens.

Het klembord ondersteunt adressen, kenmerken (zowel van personen als van families), gebeurtenissen (van personen en families), namen, media-objecten verwijzingen, bronnenverwijzingen, URL's en natuurlijk ook alle tekstinformatie in opmerkingen en commentaren. Om deze zaken op te slaan, versleept u simpelweg de informatie van de desbetreffend venster naar het klembord. Om het gegeven opnieuw te gebruiken, sleept u het gegeven van het klembord naar de juiste plaats in het bewerkingsvenster: het adres tabblad of het kenmerken tabblad enz..

Tango-Dialog-information.png
Het klembord maakt uitgebreid gebruik van de slepen naar... techniek

Om het klembord te gebruiken, klik op het Klembord icoon op de gereedschapsbalk of kies via het menu Bewerken->Klembord.Tango-Dialog-information.png
Tip

Sommige voorwerpen hebben links een koppelingsicoon. Dit wil zeggen dat door het verslepen van dit gegeven een verwijzing naar een bestaand object wordt aangemaakt en geen kopie van het eigenlijke object. als voorbeeld een mediabestand. Dit bestand wordt niet gedupliceerd, maar een verwijzing naar een bestaand media-object wordt opgeslagen.


Tango-Dialog-information.png
Tip

De gegevens die opgeslagen worden in het klembord worden bewaard voor de volledige huidige Gramps-sessie. Wordt het venster gesloten dan worden de gegevens toch bewaard. Wordt Gramps afgesloten, zijn de gegevens verloren.

De sneltoets die gebruikt kan worden is CTRL+B.

Voor een toepassing zoals Gramps is een klembord uiterst belangrijk en handig.

Een voorbeeld
Stel u vindt een geboortecertificaat van een bepaalde persoon. In dit document worden tevens de doopgetuigen vermeld. En dit certificaat bepaald ook een bron waar de informatie gevonden werd. Open nu het klembord en versleep de broninformatie naar het klembord. Nu kunt u eenvoudig vanuit het klembord deze broninformatie verslepen naar de plaatsen waar dit nodig is.

Vervolledig vervolgens de persoonsinformatie. Het doopgegeven wordt tevens naar het klembord versleept.

Nu kunt u twee nieuwe personen aanmaken (aangenomen dat de doopgetuigen zich nog niet in het gegevensbestand bevinden). Door simpelweg de doopgebeurtenis te verslepen van het klembord naar het gebeurtenis tabblad van de getuige, krijgt u automatisch de mogelijk om de rol aan te passen van deze persoon naar doopgetuige of een rol die u zelf verkiest. Doe vervolgens hetzelfde met de andere doopgetuige.

Deze methode bespaart u heel wat typewerk en omdat de gegevens versleept worden, ook heel wat fouten.

Vensters (Menu)

Fig. 7.5 Vensters beheren

Het Vensters-> menu geeft een overzicht en snelle toegang naar de vensters waar u mee aan het werken bent.


Tagging

Ga naar het menu Bewerken ->Tag.

Fig. 7.6 Tag-acties via het menu


Of klikken op de gereedschapsbalk op het icoon Tag.

Fig. 7.7 Tag-acties via gereedschapsbalk


Concept

Fig. 7.8 Tags organiseren
  • Voor diegene die gmail of thunderbird gebruiken zal het tagconcept niet nieuw zijn. In plaats van mails in aparte mappen te plaatsen zoals in Outlook (Windows) of Evolution (Linux), kunnen mails geclassificeerd worden door er tags aan toe te wijzen. In plaats van een N:1 classificatie (een mail kan slechts in één map aanwezig zijn en een map kan verschillende mails bevatten), kunt u zoals in gmail of thunderbird een N:M classificatie (een mail kan verschillende tags hebben en een tag kan voor meerdere mails toegepast worden) gebruiken.

Als u bijvoorbeeld een zeer grote stamboom hebt, zal u misschien bepaalde onderdelen van die stamboom maken. Deze onderdelen kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen. Als voorbeeld nemen we een onderdeel met enkel de familie langs vaderskant en een ander onderdeel met enkel de familie aan moederskant, een ander deel dat naar de V.S. uitweek of bekende personen in uw stamboom.

De idee is dan om een verschillende tag aan ieder onderdeel toe te wijzen: VADER, MOEDER, USA en BEKEND bijvoorbeeld.

Verschillen met kenmerken

Fig. 7.9 Tagselectie in het personenscherm
  • Kenmerken zijn zoals mappen voor mails. Een persoon kan slechts één kenmerk hebben. Tags zijn een beetje zoals kenmerken maar kunnen meerdere waarden bezitten.


Tags en filters

  • Tags en filters kunnen allebei een onderdeel van de stamboom aanmaken. Er zijn enkel praktische verschillen.
Fig. 7.10 Op een tag filteren via het scherm filterzijbalk

Uw familie langs vaderszijde bepalen wanneer u filters gebruikt, is vrij eenvoudig. Er zijn al voldoende filters met de juiste logica beschikbaar om dit uit te voeren. Aan de andere kant, personen uitfilteren die naar de V.S. emigreerden is al moeilijker. Voor het bepalen wie een bekend persoon was in uw stamboom via een filter, is nagenoeg onmogelijk omdat er hier geen logische regel kan opgebouwd worden. Tags zijn in dat geval veel praktischer.

Maar filters hebben dan weer het grote voordeel dat ze dynamisch zijn. Stel u voegt een voorouder toe langs vaderszijde in uw gegevensbestand, dan wordt deze voorouder automatisch toegevoegd aan het filter.

Tags aan de andere kant zijn statisch. Wanneer u een bekend persoon aan uw stamboom toevoegt, dient u zelf de tag BEKEND toe te voegen.

  • Waarschijnlijk zijn de objecten die het meest van een tag voorzien zullen worden, personen. Maar ook voor andere objecten kunnen tags handig zijn:
    • Opmerkingen: bijvoorbeeld "ter voorbereiding", of "in het Duits",
    • Media-objecten: bijvoorbeeld "eigendom van nonkel Alfred".

Tags zijn beschikbaar voor Personen, Families, Opmerkingen en Media.


Met tags werken

Hier volgen een paar mogelijkheden wat er mogelijk is met tags.

Filteren

De meest voor de hand liggend gebruik van de tags is het filteren van gegevens.

Een objectenselectie taggen

Fig. 7.11 Een nieuwe tag aan een selectie toevoegen

Omdat tags statisch zijn, kan het handig zijn om een tag aan een selectie van objecten toe te voegen via Ctrl, Shift, Ctrl+A. Men zou bijvoorbeeld in het personenscherm een aantal personen kunnen selecteren, zie personenscherm en deze selectie toevoegen aan een bestaande tag of voor de selectie een nieuwe tag aanmaken.


Kolom met tags

Fig. 7.12 Kolom met tags en gekleurde rijen

Het kan handig zijn om de kolom Tags te kunnen zien in de verschillende schermen. De inhoud is een lijst door komma's gescheiden van de aanwezige tags van de objecten.


Vorige [[Nl:Gramps {{{3}}} Wiki Handleiding| Index]] Volgende