Open main menu

Gramps β

Nl:Gramps-3.4 Wiki Handleiding - Instellingen

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vorige Index VolgendeContents

Voorkeuren

 
Fig. 9.1 Voorkeursdialoog

De meeste basisinstellingen in GRAMPS worden ingesteld met de Voorkeuren dialoog. Om deze dialoog op te roepen gaat u via het menu Bewerken ->Voorkeuren... .

De tabbladen bovenaan tonen de verschillende beschikbare opties.

Algemeen

Deze sectie bevat informatie die belangrijk is voor de algemene werking van het programma. Opties zijn:

 • Voeg standaard bron toe bij importeren: deze optie is van toepassing wanneer u gegevens importeert. Als de optie aangevinkt is, zal elk item dat geimporteerd wordt, een bronreferentie bevatten naar het geimporteerde bestand.
 
Opmerking

Het toevoegen van een standaardbron kan het importeren erg vertragen.

 • Spellingscontrole aanzetten: deze optie regelt het aan of uitzetten van de spellingscontrole bij het opstellen van opmerkingen. Het gtkspell pakket moet geladen zijn voor deze optie.
 • Tip van de dag weergeven: deze optie regelt het aan of uitzetten van de dagtip. Deze tip verschijnt al of niet bij het opstarten.
 • Gebruik van schaduwen bij het relatiescherm: deze optie regelt of er al of niet schaduwen worden gebruikt in het relatiescherm. Als de optie aangevinkt is, zal informatie die bij mekaar hoort samengebracht worden in gebieden met een achtergrondschaduw.
 • Toon de aanpasknoppen in het relatiescherm: Als deze optie actief is dan kunt u deze aanpas knoppen naast de getoonde namen zien, aan de rechterzijde.
 • Onthoud laatst getoonde beeld: deze optie regelt het al dan niet tonen van het laatste beeld. Indien deze optie actief is dan zal het programma u terugbrengen naar het scherm waar u het programma de laatste maal verliet.
 • Maximum aantal generaties waarvoor de verwantschap wordt bepaald: U kan hier het aantal generaties invullenwaarvoor een verwantschap dient berekend te worden. De standaardwaarde is 15.
 • Standaardpad voor relatieve mediapaden: hier kan u een basispad voor de media-objecten vastleggen. Wanneer u op de map knop klikt, wordt het selecteer media-objectmap aanpasscherm getoond. Hier kan u dan het vereiste pad invullen.

Gegevensbestand

 
Fig. 9.2 Voorkeursdialoog gegevensbestand

Deze tab bevat voorkeuren die invloed hebben op het gegevensbestandspad.

 • Gegevensbestandspad: het standaard pad waar de gegevensbestanden worden opgeslagen is thuismap/.gramps/grampsdb. Tenzij u dit absoluut wil veranderen, is het best om bij dit standaard pad te blijven.
 • Laatste gegevensbestand automatisch laden: deze optie regelt of het laatste bestand waar u mee werkte, bij een niewstart opnieuw opgeladen wordt of niet.


Weergave

 
Fig. 9.3.a Weergavevoorkeuren

Deze tab bevat voorkeuren die verband houden met het weergave van namen en datums. De beschikbare opties zijn:

 • Naamformaat: deze optie regelt de weergave van namen van personen. In GRAMPS zijn er twee naamformaten: de voorgedefineerde formaten en de formaten die door de gebruiker aangemaakt zijn. Er zijn verschillende voorgedefinieeerde naamformaten beschikbaar:
  • Voornaam Patroniemen Voorvoegsel Achternaam Achtervoegsel
  • Voorvoegsel Patroniemen Achtervoegsel Voornaam
  • Voornaam -- ACHTERNAAM, Voornaam (roepnaam).

Door op de Bewerken... knop te klikken, wordt een Toon het naambewerkingsscherm getoond waar de lijst van beschikbare naamopties te zien is. Is de juiste keuze niet beschikbaar, dan kunt u zelf een naamformaat aanmaken. U kan dan de Toevoegen knop gebruiken om een nieuw naamformaat aan te maken en toe te voegen aan de lijst. Door eenmaal te klikken verkrijgt u het formaat ACHTERNAAM, Voornaam voorvoegsel(roepnaam) of als voorbeeld: PEETERS, Jozef Sr (Jef). Indien u naamformaten hebt toegevoegd aan de lijst, worden de Verwijderen en Bewerken knoppen beschikbaar.

 
Opmerking

Naast de systeeminstellingen van GRAMPS kunt u ook het naamformaat per persoon instellen. via de Aanpassen naam dialoog (zie naam aanpassen ).

 
Opmerking

Naamformaten door de gebruiker aangemaakt worden opgeslagen in de gegevensbestanden. Voor er een gegevensbestand is geladen, is deze optie dus niet beschikbaar.

 • Datumformaat: deze optie regelt de weergave van datums. Verschillende datumformaten zijn beschikbaar die afhankelijk kunnen zijn van uw lokale datuminstellingen op uw computer:
  • Dag Mnd. Jaar
  • JJJJ-MM-DD (ISO)
  • Numerisch DD/MM/JJ
  • Maand Dag, Jaar
  • Mnd. Dag Jaar
  • Dag Maand Jaar
  • Dag Mnd. Jaar
 • Achternaam raden: deze optie regelt hoe de initiele familienaam van een kind ingevuld wordt, wanneer het kind toegevoegd wordt aan het gegevensbestand. Wanneer Geen werd gekozen, zal er geen naam ingevuld worden. Door Achternaam vader te kiezen zal de familienaam van de vader automatisch worden ingevuld. Combinatie van achternamen van vader en moeder zal volgend resultaat geven: de achternaam van de vader gevolgd door de achternaam van de moeder. Als laatste mogelijkheid is er de Ijsland-stijl hier wordt de achternaam van de vader gebruikt, gevolgd door het "sson" achtervoegsel (zoon van de zoon van Peeters zal dus als Peetersson worden ingevuld).
 
Tip

deze optie is enkel beschikbaar wanneer een Persoon Bewerken dialoog wordt gestart. U kunt steeds de naam wijzigen op de manier die voor u het beste lijkt. Zet dit naamformaat op het formaat dat u het vaakst gebruikt, en u zal veel typwerk besparen.

 • Statusbalk: deze optie regelt welke informatie getoond wordt in de statusbalk. Er zijn twee mogelijkheden:
  • Naam en GRAMPS-ID van actieve persoon
  • Relatie met de beginpersoon.
 • Toont tekst in de knoppen van de zijbalk (enkel van toepassing na herstart): deze optie regelt of er al of niet een tekstbeschrijving wordt getoond naast de iconen van de zijbalk. Deze optie wordt enkel actief wanneer GRAMPS opnieuw gestart wordt.
 
Fig. 9.3.b Voorbeeld

In dit voorbeeld zijn een aantal aanpassingen te zien:

 • In de statusbalk wordt een aangepast,eigen aangemaakt, naamformaat getoond, samen met de relatie naar de beginpersoon (deze persoon wordt in het groen aangegeven). Bovendien worden in de zijbalk enkel iconen getoond, dus zonder tekst.


Tekst

 
Fig. 9.4 Tekstvoorkeuren

deze sectie bevat de voorkeuren die bepalen hoe ontbrekende namen privégegevens getoond worden.

 • Ontbrekende achternaam: in het invoerveld kunt u vastleggen hoe een ontbrekende achternaam zal getoond worden. De standaard waarde [xx]. U kan dit veranderen in [--] of gelijk welke tekst die u beter uitkomt.
 • Ontbrekende voornaam: in het invoerveld kunt u vastleggen hoe een ontbrekende achternaam zal getoond worden. De standaard waarde [xx]. U kan dit veranderen in [--] of gelijk welke tekst die u beter uitkomt.
 • Ontbrekend gegeven: standaard is hier [Ontbrekend gegeven] ingevuld.
 • Achternaam privé: standaard is hier [Levend] ingevuld.
 • Voornaam privé: standaard is hier [Levend] ingevuld.
 • Gegevens privé: standaard is hier [Gegevens privé] ingevuld.ID Formaten

 
Fig. 9.6 Formaatvoorkeuren

Deze sectie bevat de voorkeuren die de automatische aanmaak van ID's controleert.

 
ID voorvoegsels

Deze ID voorvoegsels gebruiken de gemeenschappelijke formaatovereenkomsten zoals gebruikt in C, Python en andere computerprogrammeertalen. Zo wordt %04d omgezet in een geheel getal, opgevuld naar links met nullen en een totale lengte van 4 cijfers. Wilt u liever dat de ID's 1, 2, 3... zijn, zet dan gewoon de formaatparameter op %d.


 • Persoon: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een persoon. Standaard waarde: I%04d.
 • Familie: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een familie. Standaard waarde: F%04d.
 • Locatie: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een locatie. Standaard waarde: P%04d.
 • Bron: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een bron. Standaard waarde: S%04d.
 • Media-object: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een media-object. Standaard waarde: O%04d.
 • Gebeurtenis: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een gebeurtenis. Standaard waarde: E%04d.
 • Bibliotheek: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een bibliotheek. Standaard waarde: R%04d.
 • Opmerking: bevat het sjabloon voor aanmaken van Id's voor een opmerking. Standaard waarde: N%04d.


Datums

 
Fig. 9.5 Datumvoorkeuren

deze sectie bevat voorkeuren die allerhande zaken i.v.m. datums vastleggen: de waarden zijn in jaren.

 • Datum ongeveer bereik: Standaardwaarde: 10.
 • Datum na bereik: Standaardwaarde: 10.
 • Datum voor bereik: Standaardwaarde: 10.
 • Maximum leeftijd van personen die waarschijnlijk in leven zijn: Standaardwaarde: 110.
 • Maximum leeftijdsverschil tussen broers en zussen: Standaardwaarde: 20.
 • Minimum leeftijdsverschil tussen generaties: Standaardwaarde: 13.
 • Gemiddeld leeftijdsverschil tussen generaties: Standaardwaarde: 20.
 • Aanduiding voor ongeldig datumformaat: Standaardwaarde: %s.


Waarschuwingen

 
Fig. 9.7 Waarschuwingen

deze sectie regelt de voorkeuren i.v.m. waarschuwingen die al of niet getoond worden.

 • Onderdruk al of niet de waarschuwing als ouders aan een kind worden toegevoegd
 • Onderdruk al of niet de waarschuwing wanneer verwijderopdracht wordt gegeven voor veranderde gegevens
 • Onderdruk al of niet de waarschuwing over een ontbrekende onderzoeker wanneer naar GEDCOM wordt geëxporteerd
 • Toon al of niet de status de plugins wanneer een fout optreed bij laden van de plugins


Onderzoeker

 
Fig. 9.8 Onderzoekersvoorkeuren

Vul hier uw persoonlijke informatie in, in de juiste invoervelden. Deze informatie wordt enkel gebruikt door GRAMPS om geldige GEDCOM-bestanden aan te maken. Zo een geldig GEDCOM-bestand moet informatie bevatten over de aanmaker van het bestand. Indien u dit wenst, kunt u alle invoervelden leeg laten, maar geen van uw geëxporteerde GEDCOM-bestanden zullen geldig zijn.

De beschikbare invoervelden zijn:

 • Naam:
 • Adres:
 • Dorp of stad:
 • Deelstaat/Provincie:
 • Land:
 • Postcode:
 • Telefoon:
 • E-mail:


Aanduidingskleuren

 
Fig. 9.9 Aanduidingskleuren

deze sectie legt de voorkeuren vast i.v.m. de aanduidingskleuren: dit zijn de kleuren die in de persoonslijst gebruikt worden wanneer een aanduiding geplaatst werd bij een persoon, een familie of een briefje.

U kan verschillende kleuren kiezen voor:

 • Voltooid: standaard kleur groen: #008b00
 • Nog te doen: standaard kleur rood: #ff0000
 • Aangepast formaat: standaard kleur paars: #8b008b

Door te klikken op de gekleurde rechthoeken, wordt een Kies een kleur scherm getoond. Hier kunt u de standaard kleuren aanpassen naar de kleur die u verkiest. U kunt in dit veld een hexadecimale kleurwaarde in HTML-stijl ingeven, of gewoon een kleur (in het Engels) invoeren zoals 'blue'.

Door op de Terugdraaien knop te klikken worden de veranderingen niet opgeslagen.

Internet Maps

 
Fig. 9.10 Internetkaarten

deze sectie bepaalt welk kaartprogramma er gekozen wordt.

U moet over een breedbandverbinding beschikken om de kaarttoepassingen vanuit GRAMPS te kunnen starten.

 • GeoView aan GRAMPS toevoegen om internetkaarten te tonen die gebaseerd zijn op uw gegevens. GeoView gebruikt OpenStreetMap en één andere kaartleverancier. Kies uit:
  • Google Maps
  • Yahoo! Maps
  • OpenLayers
  • Microsoft Maps

Om de vorige instellingen toe te passen, dient u GRAMPS te herstarten.

Andere instellingen

Naast de Voorkeuren dialoog zijn er nog andere instellingen in GRAMPS beschikbaar.

Kolommen aanpassen...

 
Fig. 9.11 Kolommen aanpassen


Kolommen van de verschillende lijstschermen kunnen toegevoegd, verwijderd of de volgorde gewijzigd via het Kolommen aanpas scherm. Enkel de aangevinkte kolommen worden in de lijst getoond. Het aanpasscherm wordt opgeroepen via Bewerken -> Kolommen aanpassen...

Om de kolomvolgorde te veranderen, kunt u simpelweg iedere kolom verslepen in het aanpasscherm. Door op OK te klikken worden de veranderingen bijgehouden. will reflect the changes in the appropriate view.

 
Kolom aanpasscherm

Het aanpasscherm is beschikbaar en werkt ook op dezelfde manier in alle lijstschermen.


Dit overzicht geeft een idee van de mogelijke kolommen in de verschillende schermen.

 • Persoonsscherm:
  • ID
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Sterfdatum
  • Sterfplaats
  • Echtgenoot
  • Laatste wijziging
 • Familiescherm:
  • ID
  • Vader
  • Moeder
  • Relatie
  • Huwelijksdatum
 • Gebeurtenissenscherm:
  • Beschrijving
  • ID
  • Type
  • Datum
  • Locatie
  • Laatste wijziging
 • Bronnenscherm:
  • Titel
  • ID
  • Auteur
  • Afkorting
  • Publicatie-informatie
  • Laatste wijziging
 • Locatiescherm:
  • Locatienaam
  • ID
  • Straat
  • Postcode
  • Stad of dorp
  • Provincie
  • Deelstaat
  • Land
  • Breedtegraad
  • Lengtegraad
  • Laatste wijziging
  • Parochie
 • Mediascherm:
  • Titel
  • ID
  • Type
  • Pad
  • Datum
  • Laatste wjziging
 • Bibliothekenscherm
  • Naam
  • ID
  • Postcode
  • Stad of dorp
  • Type
  • Begin URL
  • Straat
  • Provincie
  • Deelstaat
  • Land
  • E-mail
  • Laatste wijziging
 • Opmerkingen:
  • Voorbeeld
  • ID
  • Type
  • Aanduiding

De beginpersoon instellen

De beginpersoon is de persoon die, wanneer het gegevensbestand geopend wordt, de actieve persoon wordt. de beginpersoon kan op verschillende wijzen worden ingesteld:

 • Door in de werkbalk op het Begin icoontje te klikken. Dit icoon is beschikbaar in het personen-, relatie-, en stamboomscherm.
 • Door via het menu naar Ga naar -> Begin te gaan
 • Door op vele schermen rechts te klikken. Hierdoor wordt een menu getoond waar u ook Begin kunt selecteren.
 • Door eerst een persoon (zo wordt deze actief) te selecteren en dan via het menu Bewerken -> Beginpersoon instellen....

Aanpassen van de schermen

Of de werk-, zij- of filterzijbalk in het hoofdscherm getoond worden (niet beschikbaar in stamboom- en relatiescherm) wordt geregeld via het Scherm menu.


Door in de verschillende schermen op het Scherm menu te klikken verschijnen er vier keuzes, die u door aanvinken kunt activeren:

 • Navigation
 • Werkbalk
 • Zijbalk
 • Bottom
 • Volledig beeld F11

Bovendien en afhankelijk van het scherm waar u zich bevindt, zijn er nog andere keuzes mogelijk.

 • Gramplets:
  • Verdelen over 1 kolom
  • Verdelen over 2 kolommen
  • Verdelen over 3 kolommen
 • Relatiescherm:
  • Toon broers en zussen
  • Details tonen


Alle andere schermen hebben geen bijkomende keuzemogelijkheden.

Een scherm exporteren

 
Fig. 9.12 Export naar ods

Van de meeste schermen kunnen de getoonde gegevens worden geëxporteerd. Kies in het menu Familiestambomen -> Exporteer scherm.... GRAMPS zal dan deze schermgegevens exporteren volgens het CSV formaat of het Open Document rekenblad formaat. Het voorbeeld toont een export naar een Oo rekenblad.

Dit is een zeer krachtige functie, zonder de beperkingen zoals die aanwezig zijn bij verslagen.

Modulariteit en plugins

De schermen zijn nu eigenlijk "plugins". Gramps 3.4 is meer modulair en flexibel gemaakt.

Zie ook plugin-systeem en Addons.

 
Fig. 9.13 De plugin-manager
 
Fig. 9.14 Mogelijkheid om plugins te verbergen


Stijlen aanpassen


Indien u een verslag aanmaakt, ziet u bovenaan in het scherm de opties die verband houden met dit specifieke verslag. In het onderste schermdeel ziet u de Documentopties. Via een uitvalmenu kunt u nu een stijl kiezen U kunt uw eigen stijl aanmaken wanneer u klikt op de knop Stijl bewerken....

Wanneer u op deze knop klikt, ziet u een venster met een ingaveveld Stijlnaam. U kunt hier een gepaste naam voor uw stijl invullen.

Links van het scherm is een kolom Alinea. Deze sectie is steeds specifiek voor één type verslag.

Het voorbeeld toont de alinea's voor een Titel Pagina: Voetnoot, Ondertitel en titel.

Rechts ziet u drie tabs:

 • Beschrijving: De beschrijving van elke alinea. Hier de gebruikte stijl voor een voetnoot.
 • Lettertype-opties: hier geeft u op het soort lettertype Roman of Zwitsers, de Grootte van het lettertype in pt., de Kleur van het lettertype en sommige andere Opties zoals Vet, Cursief of Onderstreept.
 • Alinea-opties: hier geeft u op de Uitlijning, de Achtergrondkleur, Inspringen, Spatiëring en Randen van uw stijl.

Wanneer u tevreden bent met de veranderingen klikt u op de knop OK button of u verwerpt de aanpassingen met de Annuleren knop.

Gevorderde aanpassing van de instellingen

 
Waarschuwing

De inhoud van deze sectie valt buiten de interessesfeer van de modale gebruiker van GRAMPS. Wenst u toch verder te gaan met het verfijnen van deze grondinstellingen denk er dan aan dat dit uw GRAMPS installatie kan beschadigen. Wees dus voorzichtig. U BENT GEWAARSCHUWD!


 
Fig 9.12 het keys.ini bestand

GRAMPS 3 gebruikt INI sleutels. Deze tekstbestanden zijn te vinden onder de map .gramps (zowel voor gramplets als voor keys). Hier worden de gebruikersvoorkeuren opgeslagen. De lijst heeft volgende onderverdelingen:

 • behavior: typische sleutels zijn: betawarn, enable-autobackup, use-tips...
 • export: sleutels van de recent geimporteerde bestanden
 • interface: een heleboel sleutels om de hoogte en de breedte van de verschillende schermen vast te leggen: event-height: 450, event-ref-height: 585, event-ref-width: 728, event-width: 712...
 • paths: sleutel die verband houden met recentelijk geïmporteerde bestanden en mappen
 • preferences: sleutels die te maken hebben met voorkeuren: alle gebruikelijke voorvoegsels, NOG TE DOEN kleuren..
 • researcher: alle informatie i.v.m. de onderzoeker


Naamformaat aanpassen

Nieuwe formaten worden aangemaakt en bestaande formaten worden aangepast via een aanpasscherm.

 • Naamformaat: de naam van het standaardformaat. Dit formaat kan gelijk welke tekenreeks zijn. Het wordt enkel gebruikt om het formaat terug te kunnen vinden in de formaat lijst.
 • Formaatdefinitie: het eigenijke formaat wordt bepaald door speciale formaatlettertekens te gebruiken. Voor en na deze speciale lettertekens is elk letterteken of lettertekenreeks toegelaten.

Voorbeeld:"(%t) %L, %f" geeft "(Dr.) SMITH, Edwin". De formaatlettertekens zijn:

align="center"
Letterteken Naam LETTERTEKEN NAAM
%f Voornaam %F VOORNAAM
%l Achternaam %L ACHTERNAAM
%t Titel %T TITEL
%p Prefix %P- PREFIX
%s- Suffix %S SUFFIX
%c Roepnaam %C ROEPNAAM
%y Patroniem %Y PATRONIEM
 • Voorbeeld: toont een dynamisch voorbeeld van hoe de naam zal getoond worden met de huidige formaatdefinitie tekenreeks.
 • Formaatdefinitie details: toont een herinnering van de speciale formaatlettertekens.


Vorige Index Volgende