Nl:Genealogie de basis

From Gramps
Jump to: navigation, search


Enkele aanbevelingen:

 • Vind de juiste bron. Het kan zijn dat je na verloop van tijd zeer veel informatie hebt verzameld over je familiestamboom. Toch is deze informatie maar zo goed als de bronnen waaruit deze gegevens werden gehaald. Besteed dus voldoende tijd wanneer je bronnen ontdekt en schrijf zoveel mogelijk details op.
 • Start je onderzoek van de gegevens die je kent en ga dan naar de dingen die je nog niet kent. Noteer alles wat bekend is voor je een veronderstelling maakt. De feiten kunnen een richting aangeven waar je verder onderzoek naar kan doen. Verspil je tijd echter niet met het dornemen van duizenden gegevens in de hoop dat je zo een spoor zou ontdekken als je nog andere niet onderzochte bronnen kan vinden.
 • Wees beschrijvend. Beperk je niet tot een opsomming van namen, datums en locaties. Genealogie is niet alleen de studie en analyse van wat er gebeurd is, maar ook het waarom en welke gebeurtenissen een beslissende invloed hadden op het nageslacht. Bovendien is een leuk verhaal hier en daar belangrijk om de geschiedenis van je familie even boeiend te maken voor anderen als voor jezelf.
 • Wees zo nauwkeurig mogelijk. Maak geen veronderstellingen wanneer je gegevens noteert van primaire bronnen. Schrijf exact neer wat je ziet. Gebruik commentaren tussen rechte haakjes om je eigen toevoegingen, weglatingen of opmerkingen te noteren. Maak gebruik van het latijnse "[sic]": dit is de standaard methode om een duidelijke fout in de latijnse brontekst aan te geven. Het is best mogelijk dat hetgene wat je eerst zag als een afkorting of een verkeerde spelling eigenlijk een andere schrijfwijze was (misschien periode gebonden) of een feitelijk onderscheid tussen twee verschillende spellingsvormen.
 • Noteer iedereen. Schrijf alle personen op die je bij een gebeurtenis vindt. Mensen leefden, werkten of deden andere dingen vaak samen zodat verwanten vermeld kunnen worden bij gebeurtenissen van broers en zusters, buren of locale kerkgemeenschappen.
 • Maak een plan. Als je weet naar wat je moet zoeken kun je heel wat tijd besparen. Speciale zoektochten naar originele documenten, begraafplaatsen, bibliotheken of om interviews af te nemen van bepaalde personen kunnen vaak niet herhaald worden. Stel dus zeker dat je alle informatie over al hetgene waarnaar je opzoek bent noteert. En benut deze vaak unieke kans om zoveel mogelijk te noteren. Het is zeer frustrerend achteraf vast te stellen dat je een vitaal gegeven niet genoteerd hebt toen de informatie voor het grijpen was.
 • Kijk aandachtig. Soms geeft een herinterpretatie van een reeks ogenschijnlijk niet verbonden gegevens plotseling een verdere onderzoekslijn. Plotselinge veranderingen in een familie, zoals dat kan gebeuren bij verhuizingen, immigratie, een overlijden, een huwelijk of geboorte kunnen, een richting aangeven voor verder onderzoek.
 • Noteer de kwaliteit van je gegevens. Bij het opstellen van je gegevens bouw je soms een bepaalde theorie op, of heb je vragen over de neergeschreven informatie. Er is niks verkeerds mee dat anderen begrijpen dat je niet altijd zeker bent over de juistheid van bepaalde gegevens. Het kan anderen helpen je standpunt te begrijpen. Wanneer andere onderzoekers dit lezen kunnen ze misschien helpen de vragen op te lossen indien ze onderzoek doen over hetzelfde onderwerp. Daarom is het belangrijk om rechte haken of een soortgelijke noteertechniek te gebruiken zodat anderen het verschil kunnen maken tussen jouw opmerkingen en de oorspronkelijke tekst.
 • Respecteer het privéleven van de levenden. Genealogie is niet bedoeld om de privacy van mensen aan te tasten door medische informatie, nummers van de sociale zekerheid en andere privégegevens te openbaren. Wees voorzichtig wanneer je over bepaalde onderwerpen schrijft die voor sommige familieleden kwetsend of te persoonlijk kunnen zijn.
 • Maak voortdurend reservekopeën van je electronische informatie. Indien je ontelbare uren hebt besteed aan het ingeven van al die informatie in een genealogisch programma, gebruik dan die enkele bijkomende minuut om je bestanden veilig weg te schrijven naar een cd of een usb-stick of een ander medium. Schrijf de informatie over de bestanden op de cd met een cd-stift (let wel: niet alle permante stiften zijn hier voor geschikt!). Noteer de datum en bewaar de cd in een donkere, koele en droge plaats.
 • Neem veel foto's. Gebruik foto's om details vast te leggen. Dit bespaart dikwijls tijd. Foto's van een grafsteen kunnen nuttig zijn, maar maak ook eens een foto van de kerk of de weg die naar deze plaats voert. Ook van de grafstenen in de omgeving of foto's van verschillende gezichtshoeken. Een algemeen overzicht van de plaats, zelfs van de personen die mee waren op deze tocht. Later kan dit zeer nuttig zijn om verder onderzoek te doen of het laat je even terug denken aan de ervaringen van anderen en jezelf aan die dag.