Difference between revisions of "Nl:Genealogie de basis"

From Gramps
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Categorie:Genealogie]]
+
[[Category:Nl:Documentatie|Besprekingen]]
 +
{{languages|Genealogy_basics|Genealogie de basis}}
 +
 
  
 
Enkele aanbevelingen:
 
Enkele aanbevelingen:
  
* '''Vind de juiste bron.''' Het kan zijn dat je na verloop van tijd zeer veel informatie hebt verzameld over je familiestamboom. Toch is deze informatie maar zo goed als de bronnen waaruit deze gegevens werden gehaald. Besteed dus voldoende tijd wanneer je bronnen ontdekt en schrijf zoveel mogelijk details op.
+
* '''Vind de juiste bron.''' Het kan zijn dat je na verloop van tijd zeer veel informatie hebt verzameld over je familiestamboom. Toch is deze informatie maar zo goed als de [[Sources/nl|bronnen]] waaruit deze gegevens werden gehaald. Besteed dus voldoende tijd wanneer je bronnen ontdekt en schrijf zoveel mogelijk details op.
* '''Start je onderzoek van de gegevens die je kent en ga dan naar de dingen die je nog niet kent.''' Noteer alles wat gekend is voor je een veronderstelling maakt. De feiten kunnen een richting aangeven waar je verder onderzoek naar kan doen. Verspil je tijd echter niet met het dornemen van duizenden gegevens in de hoop dat je zo een spoor zou ontdekken als je nog andere niet onderzochte bronnen kan vinden.
+
* '''Start je onderzoek van de gegevens die je kent en ga dan naar de dingen die je nog niet kent.''' Noteer alles wat bekend is voor je een veronderstelling maakt. De feiten kunnen een richting aangeven waar je verder onderzoek naar kan doen. Verspil je tijd echter niet met het dornemen van duizenden gegevens in de hoop dat je zo een spoor zou ontdekken als je nog andere niet onderzochte bronnen kan vinden.
 
* '''Wees beschrijvend.''' Beperk je niet tot een opsomming van namen, datums en locaties. Genealogie is niet alleen de studie en analyse van wat er gebeurd is, maar ook het waarom en welke gebeurtenissen een beslissende invloed hadden op het nageslacht. Bovendien is een leuk verhaal hier en daar belangrijk om de geschiedenis van  je familie even boeiend te maken voor anderen als voor jezelf.
 
* '''Wees beschrijvend.''' Beperk je niet tot een opsomming van namen, datums en locaties. Genealogie is niet alleen de studie en analyse van wat er gebeurd is, maar ook het waarom en welke gebeurtenissen een beslissende invloed hadden op het nageslacht. Bovendien is een leuk verhaal hier en daar belangrijk om de geschiedenis van  je familie even boeiend te maken voor anderen als voor jezelf.
* '''Wees zo nauwkeurig mogelijk.''' Maak geen veronderstellingen wanneer je gegevens noteert van primaire bronnen. Schrijf exact neer wat je ziet. Gebruik commentaren tussen rechte haakjes om je eigen toevoegingen, weglatingen of opmerkingen te noteren. Maak gebruik van het latijnse "[sic]": dit is de standaard methode om een duidelijk fout in de latijnse brontekst aan te geven. Het is best mogelijk dat hetgene wat je eerst zag als een afkorting of een verkeerde spelling eigenlijk een andere schrijfwijze was (misschien periode gebonden) of een feitelijk onderscheid tussen twee verschillende spellingsvormen.
+
* '''Wees zo nauwkeurig mogelijk.''' Maak geen veronderstellingen wanneer je gegevens noteert van primaire bronnen. Schrijf exact neer wat je ziet. Gebruik commentaren tussen rechte haakjes om je eigen toevoegingen, weglatingen of opmerkingen te noteren. Maak gebruik van het latijnse "[sic]": dit is de standaard methode om een duidelijke fout in de latijnse brontekst aan te geven. Het is best mogelijk dat hetgene wat je eerst zag als een afkorting of een verkeerde spelling eigenlijk een andere schrijfwijze was (misschien periode gebonden) of een feitelijk onderscheid tussen twee verschillende spellingsvormen.
* '''Noteer iedereen.''' Schrijf alle personen op die je bij een gebeurtenis vind. Mensen leefden, werkten of deden andere dingen vaak samen zodat verwanten vermeld kunnen worden bij gebeurtenissen van broers en zusters, buren of locale kerkgemeenschappen.
+
* '''Noteer iedereen.''' Schrijf alle personen op die je bij een gebeurtenis vindt. Mensen leefden, werkten of deden andere dingen vaak samen zodat verwanten vermeld kunnen worden bij gebeurtenissen van broers en zusters, buren of locale kerkgemeenschappen.
* '''Maak een plan.''' Als je weet naar wat je moet zoeken kan je heel wat tijd besparen. Speciale zoektochten naar originele documenten, begraafplaatsen, bibliotheken of om interviews af te nemen van bepaalde personen kunnen vaak niet herhaald worden. Stel dus zeker dat je alle informatie over al hetgene waarnaar je opzoek bent noteert. En benut deze vaak unieke kans om zoveel mogelijk te noteren. Het is zeer frustrerend achteraf vast te stellen dat je een vitaal gegeven niet genoteerd hebt wanneer de informatie voor het grijpen was.  
+
* '''Maak een plan.''' Als je weet naar wat je moet zoeken kun je heel wat tijd besparen. Speciale zoektochten naar originele documenten, begraafplaatsen, bibliotheken of om interviews af te nemen van bepaalde personen kunnen vaak niet herhaald worden. Stel dus zeker dat je alle informatie over al hetgene waarnaar je opzoek bent noteert. En benut deze vaak unieke kans om zoveel mogelijk te noteren. Het is zeer frustrerend achteraf vast te stellen dat je een vitaal gegeven niet genoteerd hebt toen de informatie voor het grijpen was.  
* '''Kijk aandachtig.''' Soms geeft een herinterpretatie van een reeks ogenschijnlijk niet verbonden gegevens plotseling een verdere onderzoekslijn. Plotse veranderingen in een familie zoals dat kan gebeuren bij verhuizingen, immigratie, een overlijden, een huwelijk of geboorte kunnen een richting aangeven voor verder onderzoek.
+
* '''Kijk aandachtig.''' Soms geeft een herinterpretatie van een reeks ogenschijnlijk niet verbonden gegevens plotseling een verdere onderzoekslijn. Plotselinge veranderingen in een familie, zoals dat kan gebeuren bij verhuizingen, immigratie, een overlijden, een huwelijk of geboorte kunnen, een richting aangeven voor verder onderzoek.
* '''Qualify what you record.''' Include your theories or questions about information as you write it. There's nothing wrong with others understanding that you might not be comfortable in the accuracy of a certain fact or hypothesis. It can help others to understand your perspective and bring further information to bear as they try to make sense of questions or research in the same area. Be sure to use brackets or other notation technique to clearly distinguish your comments from those of the source.
+
* '''Noteer de kwaliteit van je gegevens.''' Bij het opstellen van je gegevens bouw je soms een bepaalde theorie op, of heb je vragen over de neergeschreven informatie. Er is niks verkeerds mee dat anderen begrijpen dat je niet altijd zeker bent over de juistheid van bepaalde gegevens. Het kan anderen helpen je standpunt te begrijpen. Wanneer andere onderzoekers dit lezen kunnen ze misschien helpen de vragen op te lossen indien ze onderzoek doen over hetzelfde onderwerp. Daarom is het belangrijk om rechte haken of een soortgelijke noteertechniek te gebruiken zodat anderen het verschil kunnen maken tussen jouw opmerkingen en de oorspronkelijke tekst.
* '''Respect the privacy of the living.''' Genealogy is not intended to invade people's privacy by revealing their current health conditions, their social security numbers, and other still-hidden secrets. Be sensitive when writing about issues that some family members might not be comfortable discussing.
+
* '''Respecteer het privéleven van de levenden.''' Genealogie is niet bedoeld om de privacy van mensen aan te tasten door medische informatie, nummers van de sociale zekerheid en andere privégegevens te openbaren. Wees voorzichtig wanneer je over bepaalde onderwerpen schrijft die voor sommige familieleden kwetsend of te persoonlijk kunnen zijn.
* '''Back up your electronic information frequently.''' If you spend countless hours entering information into a genealogy program, take the extra five minutes every now and then to back up the files on a CD. Write the description of what is on the disc with a CD marker (not just any permanent marker!) and the date and store it in a dark, cool and dry place.
+
* '''Maak voortdurend reservekopeën van je electronische informatie.''' Indien je ontelbare uren hebt besteed aan het ingeven van al die informatie in een genealogisch programma, gebruik dan die enkele bijkomende minuut om je bestanden veilig weg te schrijven naar een cd of een usb-stick of een ander medium. Schrijf de informatie over de bestanden op de cd met een cd-stift (let wel: niet alle permante stiften zijn hier voor geschikt!). Noteer de datum en bewaar de cd in een donkere, koele en droge plaats.
* '''Take lots of pictures.''' Use photographs to remember details you don't have time to write down. Pictures of a cemetery stone can be useful, but you may also want a picture of the church that sits in front, a view from the road leading up to the site, views looking toward the stone from various positions, stones adjacent and otherwise interesting, a general overview of the place, even those who accompanied you on the visit. Later, these may help you find it and other areas for more research or simply remind you and others of the experience of that day.
+
* '''Neem veel foto's.''' Gebruik foto's om details vast te leggen. Dit bespaart dikwijls tijd. Foto's van een grafsteen kunnen nuttig zijn, maar maak ook eens een foto van de kerk of de weg die naar deze plaats voert. Ook van de grafstenen in de omgeving of foto's van verschillende gezichtshoeken. Een algemeen overzicht van de plaats, zelfs van de personen die mee waren op deze tocht. Later kan dit zeer nuttig zijn om verder onderzoek te doen of het laat je even terug denken aan de ervaringen van anderen en jezelf aan die dag.
 
 
{{languages|Genealogy basics}}
 

Latest revision as of 10:03, 13 March 2013


Enkele aanbevelingen:

 • Vind de juiste bron. Het kan zijn dat je na verloop van tijd zeer veel informatie hebt verzameld over je familiestamboom. Toch is deze informatie maar zo goed als de bronnen waaruit deze gegevens werden gehaald. Besteed dus voldoende tijd wanneer je bronnen ontdekt en schrijf zoveel mogelijk details op.
 • Start je onderzoek van de gegevens die je kent en ga dan naar de dingen die je nog niet kent. Noteer alles wat bekend is voor je een veronderstelling maakt. De feiten kunnen een richting aangeven waar je verder onderzoek naar kan doen. Verspil je tijd echter niet met het dornemen van duizenden gegevens in de hoop dat je zo een spoor zou ontdekken als je nog andere niet onderzochte bronnen kan vinden.
 • Wees beschrijvend. Beperk je niet tot een opsomming van namen, datums en locaties. Genealogie is niet alleen de studie en analyse van wat er gebeurd is, maar ook het waarom en welke gebeurtenissen een beslissende invloed hadden op het nageslacht. Bovendien is een leuk verhaal hier en daar belangrijk om de geschiedenis van je familie even boeiend te maken voor anderen als voor jezelf.
 • Wees zo nauwkeurig mogelijk. Maak geen veronderstellingen wanneer je gegevens noteert van primaire bronnen. Schrijf exact neer wat je ziet. Gebruik commentaren tussen rechte haakjes om je eigen toevoegingen, weglatingen of opmerkingen te noteren. Maak gebruik van het latijnse "[sic]": dit is de standaard methode om een duidelijke fout in de latijnse brontekst aan te geven. Het is best mogelijk dat hetgene wat je eerst zag als een afkorting of een verkeerde spelling eigenlijk een andere schrijfwijze was (misschien periode gebonden) of een feitelijk onderscheid tussen twee verschillende spellingsvormen.
 • Noteer iedereen. Schrijf alle personen op die je bij een gebeurtenis vindt. Mensen leefden, werkten of deden andere dingen vaak samen zodat verwanten vermeld kunnen worden bij gebeurtenissen van broers en zusters, buren of locale kerkgemeenschappen.
 • Maak een plan. Als je weet naar wat je moet zoeken kun je heel wat tijd besparen. Speciale zoektochten naar originele documenten, begraafplaatsen, bibliotheken of om interviews af te nemen van bepaalde personen kunnen vaak niet herhaald worden. Stel dus zeker dat je alle informatie over al hetgene waarnaar je opzoek bent noteert. En benut deze vaak unieke kans om zoveel mogelijk te noteren. Het is zeer frustrerend achteraf vast te stellen dat je een vitaal gegeven niet genoteerd hebt toen de informatie voor het grijpen was.
 • Kijk aandachtig. Soms geeft een herinterpretatie van een reeks ogenschijnlijk niet verbonden gegevens plotseling een verdere onderzoekslijn. Plotselinge veranderingen in een familie, zoals dat kan gebeuren bij verhuizingen, immigratie, een overlijden, een huwelijk of geboorte kunnen, een richting aangeven voor verder onderzoek.
 • Noteer de kwaliteit van je gegevens. Bij het opstellen van je gegevens bouw je soms een bepaalde theorie op, of heb je vragen over de neergeschreven informatie. Er is niks verkeerds mee dat anderen begrijpen dat je niet altijd zeker bent over de juistheid van bepaalde gegevens. Het kan anderen helpen je standpunt te begrijpen. Wanneer andere onderzoekers dit lezen kunnen ze misschien helpen de vragen op te lossen indien ze onderzoek doen over hetzelfde onderwerp. Daarom is het belangrijk om rechte haken of een soortgelijke noteertechniek te gebruiken zodat anderen het verschil kunnen maken tussen jouw opmerkingen en de oorspronkelijke tekst.
 • Respecteer het privéleven van de levenden. Genealogie is niet bedoeld om de privacy van mensen aan te tasten door medische informatie, nummers van de sociale zekerheid en andere privégegevens te openbaren. Wees voorzichtig wanneer je over bepaalde onderwerpen schrijft die voor sommige familieleden kwetsend of te persoonlijk kunnen zijn.
 • Maak voortdurend reservekopeën van je electronische informatie. Indien je ontelbare uren hebt besteed aan het ingeven van al die informatie in een genealogisch programma, gebruik dan die enkele bijkomende minuut om je bestanden veilig weg te schrijven naar een cd of een usb-stick of een ander medium. Schrijf de informatie over de bestanden op de cd met een cd-stift (let wel: niet alle permante stiften zijn hier voor geschikt!). Noteer de datum en bewaar de cd in een donkere, koele en droge plaats.
 • Neem veel foto's. Gebruik foto's om details vast te leggen. Dit bespaart dikwijls tijd. Foto's van een grafsteen kunnen nuttig zijn, maar maak ook eens een foto van de kerk of de weg die naar deze plaats voert. Ook van de grafstenen in de omgeving of foto's van verschillende gezichtshoeken. Een algemeen overzicht van de plaats, zelfs van de personen die mee waren op deze tocht. Later kan dit zeer nuttig zijn om verder onderzoek te doen of het laat je even terug denken aan de ervaringen van anderen en jezelf aan die dag.