Keyboard shortcuts/pl

From Gramps
Revision as of 19:02, 10 March 2008 by Yenidai (talk | contribs) (Initial translation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Skróty klawiaturowe mogą sprawić, że Twa praca będzie łatwiejsza...


Ogólne skróty

Pełna lista skrótów dostępnych w GRAMPSie może być znaleziona w podręczniku użytkownika. Zobacz też tą stronę w innych wersjach językowych, np angielskiej.

Szybsze szukanie

If you are on a list view in GRAMPS, you can search an entry by simply typing the beginning letters.

In the person view, if you want person Duchatel.
Solution: Click on the list view (clicking on a person will do). Now type Du, and the list view will jump to people with the last name starting with Du.

Note: The same can be achieved with the key combination CTRL+F, on the list view.