Difference between revisions of "Keyboard shortcuts/pl"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Initial translation)
 
(Updating translation)
Line 7: Line 7:
  
 
== Szybsze szukanie ==
 
== Szybsze szukanie ==
If you are on a list view in GRAMPS, you can search an entry by simply typing the beginning letters.  
+
Jeśli znajdujesz się na widoku listy w GRAMPSie, możesz łatwo wyszukać interesujący Cię rekord, wystarczy że zaczniesz wpisywać początkowe litery.
  
;In the person view, if you want person Duchatel.:'''Solution:'''  Click on the list view (clicking on a person will do). Now type ''Du'', and the list view will jump to people with the last name starting with ''Du''.
+
;Jesteś W widoku osób i chcesz znaleźć osobę o nazwisku "Kowalski".:
 +
'''Rozwiązanie:'''  Kliknij na listę (zaznacz jakąkolwiek osobę). Wpisz litery ''Ko'', a lista przeskoczy do osób, których nazwisko zaczyna się od ''Ko''.
  
Note: The same can be achieved with the key combination <code>CTRL+F</code>, on the list view.
+
''Wskazówka:'' Ta sama funkcjonalność może być uzyskana przez użycie kombinacji klawiszy <code>CTRL+F</code> na widoku listy.
  
  
Line 18: Line 19:
 
[[Category:Tips]]
 
[[Category:Tips]]
 
[[Category:How do I...]]
 
[[Category:How do I...]]
[[Category:Tips/pl]]
 
[[Category:How do I.../pl]]
 

Revision as of 19:09, 10 March 2008

Skróty klawiaturowe mogą sprawić, że Twa praca będzie łatwiejsza...


Ogólne skróty

Pełna lista skrótów dostępnych w GRAMPSie może być znaleziona w podręczniku użytkownika. Zobacz też tą stronę w innych wersjach językowych, np angielskiej.

Szybsze szukanie

Jeśli znajdujesz się na widoku listy w GRAMPSie, możesz łatwo wyszukać interesujący Cię rekord, wystarczy że zaczniesz wpisywać początkowe litery.

Jesteś W widoku osób i chcesz znaleźć osobę o nazwisku "Kowalski".

Rozwiązanie: Kliknij na listę (zaznacz jakąkolwiek osobę). Wpisz litery Ko, a lista przeskoczy do osób, których nazwisko zaczyna się od Ko.

Wskazówka: Ta sama funkcjonalność może być uzyskana przez użycie kombinacji klawiszy CTRL+F na widoku listy.