He:גנאלוגיה

From Gramps
Revision as of 08:58, 25 May 2021 by Avma (talk | contribs) (קישורים חיצוניים: fix)
Jump to: navigation, search

גֵּנֵאָלוֹגְיָה, או בעברית חקר יוחסין, היא מדעי עזר בהיסטוריה לחקר ההקשר הגנטי של קבוצת אורגניזמים. במובן הצר, המונח מתייחס לחקר היוחסין והשתלשלות הדורות. המונח הרשמי שנקבע בעברית למילה הלועזית Genealogy הוא: חֵקֶר יֻחֲסִין, והגנאלוג, אשר נקרא באנגלית Genealogist, הוא חוֹקֵר יֻחֲסִין

Gramps-notes.png
על פי החלטת האקדמיה ללשון העברית בישיבת המליאה מיום י"ז במרחשוון תשס"ח, 29 באוקטובר 2007 (ישיבה 298): [1]

.

גנאולוגיה הוא חקר ומעקב אחר שושלות אילנות יוחסין משפחתיים (גנאלוגיה עולה) וצאצאים (גנאלוגיה יורדת). מדובר באיסוף שמות של קרובי משפחה, חיים ונפטרים, וביסוס היחסים ביניהם על סמך ראיות או תיעוד ראשוני, משני ו/או נסיבתי, ובכך לבנות עץ משפחתי מגובש. גנאלוגיה מכונה לעיתים קרובות היסטוריה משפחתית, אם כי ניתן להשתמש במונחים אלה באופן מובהק: הראשון הוא המחקר הבסיסי של מי קשור למי; האחרון כולל יותר "העמקה" בחייהם ובהיסטוריה האישית של האנשים המעורבים.

הגנאלוג אוסף מידע על קשרי שארות, בין אם מדובר באנשים שעודם בחיים, ובין אם המדובר בנפטרים, ומבסס את היחסים המשפחתיים ביניהם, לצורך בניית אילן יוחסין, או עץ משפחה. המילה גנאלוגיה לקוחה מיוונית. genum פירושו גזע, או משפחה, בצירוף הסיומת לוגיה - תורה.

במושג גנאלוגיה משתמשים גם במטפורה(השאלה לשונית), כדי לתאר רצף היסטורי של ישויות מדיניות, כלכליות או אחרות, שירשו זו את זו או מוזגו זו לתוך זו.

קישורים חיצוניים