Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 7/sk

From Gramps
Revision as of 12:25, 10 November 2021 by Milan (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Naspäť na Register správ.Fig. 13.7.1 Správy >Webové stránky>... Prehľad ponuky

V tejto časti sú popísané zostavy Webové stránky, Naratívna webová stránka a Webový kalendár ako súčasť rôznych zostáv dostupných v programe Gramps.