Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 7/sk

From Gramps
Revision as of 12:24, 10 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 8/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports - part 7}} {{#va...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Back to Register správ.Fig. 13.7.1 Správy >Webové stránky>... Prehľad ponuky

V tejto časti sú popísané zostavy Webové stránky, Naratívna webová stránka a Webový kalendár ako súčasť rôznych zostáv dostupných v programe Gramps.