Open main menu

Gramps β

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 3/sk

Revision as of 12:02, 8 November 2021 by Milan (talk | contribs)
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Späť na Register správ.Obrázok 13.3.1 Položka ponuky pre Správy-->Knihy...

Táto časť popisuje správu Kniha, ktorá je k dispozícii v programe Gramps.