Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 3/sk

From Gramps
Revision as of 12:01, 8 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 2/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports - part 3}} {{#va...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Späť na Index reportov.Obrázok 13.3.1 Položka ponuky pre Správy-->Knihy...

Táto časť popisuje správu Kniha, ktorá je k dispozícii v programe Gramps.