Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Prečo používať Gramps?)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
(Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?|5.1}}
+
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk|5.1}}
  
{{languages|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Preface}}
+
{{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Preface}}
  
 
Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.
 
Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.
Line 9: Line 9:
 
používanie.
 
používanie.
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
 +
 
== Prečo používať Gramps? ==
 
== Prečo používať Gramps? ==
  
Line 23: Line 24:
  
 
== Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli ==
 
== Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli ==
 +
</span>
 +
<onlyinclude>V tejto knihe sú niektoré slová označené špeciálnou typografiou:
 +
* [[Write_a_%22How_Do_I...%22_Article#Create_a_page|Internal links]] (alias: hotlinky, hypertextové odkazy) označujú terminológiu alebo postupy, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené na inom mieste (na tejto istej alebo inej webovej stránke) interne v rámci wiki projektu Gramps.
 +
 +
* [https://wikipedia.org/wiki/Wikipedia:External_links Externé odkazy] označujú terminológiu, ktorá nie je špecifická pre Gramps a ktorej dobre definované vysvetlenie možno nájsť na webovej stránke mimo wiki Gramps-Project.
 +
 +
*Programy
 +
 +
*<pre>Príkazy, ktoré zadávate v príkazovom riadku</pre>
 +
 +
*''Názvy súborov''' alebo <code>Názvy súborov</code>
 +
 +
*<tt>''Nahraditeľný text''</tt>
 +
 +
*{{man label|Označenia}} pre tlačidlá a iné časti grafického rozhrania. Koncové &#x25B4; a &#x25BE; v záhlaví stĺpca označuje poradie stĺpca v tabuľke. &#x25C2; viac záhlaví alebo záložiek &#x25B8;
 +
 +
*{{man tooltip|Text nápovedy}} pre nápovedu pri prebehnutí alebo umiestnení kurzora myši (tzv. nástrojové popisky), ktoré identifikujú prvky grafického rozhrania
 +
 +
*Výbery z ponuky vyzerajú takto: {{Man menu|Ponuka -> Podponuka -> Položka ponuky}} (Medzery by mali uzatvárať <code>-></code>, aby automatický preklad webovej stránky rozpoznal slová ponuky.) Vyskakovacia ponuka grampletu je označená {{Man button|&or;}} (''tlačidlom šípky nadol'').
 +
 +
*{{man button|Tlačidlá}}, na ktoré môžete kliknúť
 +
 +
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Disclosure_widget Zverejňovací trojuholník] uzol {{man button|&#x25B6;}} rozbalí alebo {{man button|&#x25BC;}}zbalí zverejňovací trojuholníkový widget. Všetky uzly režimu stromového zobrazenia možno súčasne zbaliť alebo rozbaliť z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.
 +
 +
*{{Man key press|CTRL|D}} [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Keybindings/sk|Klávesové skratky]], ktoré môžete stlačiť na klávesnici.
 +
 +
*<tt>Všetko, čo napíšete</tt>
 +
 +
*{{checkbox|1|Začiarknuté}} - Začiarkávacie políčko, ktoré je &#x2611; označené
 +
*{{checkbox|0|Nezačiarknuté}} - Začiarkávacie políčko, ktoré je &#x274f; nevyznačené
 +
*[[File:RadioButton_Selected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je ◉ vybrané
 +
*[[File:RadioButton_Deselected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je &#128280; nevybrané
 +
 +
* Skrátené [[Genealogy_Glossary#latin|Latinské zápisy]]: <abbr title="exempli gratia - latinský výraz znamenajúci "napríklad" >napr.</abbr>, <abbr title="et cetera - latinský výraz znamenajúci "a tak ďalej" >teda </abbr>, <abbr title="id est - latinský výraz znamenajúci "to je" >napr.</abbr>, <abbr title="nota bene (jednotné číslo), notate bene (množné číslo) - latinský výraz znamenajúci "dobre si všimnite" >N. B.</abbr>, <abbr title="post scriptum - latinská fráza s významom "postskriptum - po tom, čo bolo napísané"">P.S.</abbr>, <abbr title="videlicet - latinská fráza s významom "totiž"; "vtip"; "presne"; "teda"">viz.</abbr>, <abbr title="versus - latinská fráza s významom "proti"">vs,</abbr>
 +
 +
Príručka poskytuje aj rôzne ďalšie informácie v nasledujúcich tipoch a poznámkach:
 +
 +
{{man tip| 1=Ukážka tipu |2=Tipy a kúsky dodatočných informácií budú vyzerať takto.}}
 +
 +
{{man note|Ukážka poznámky |Poznámky budú vyzerať takto.}}
 +
 +
Nakoniec sú tu [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference/sk|varovania]], ktoré vás upozorňujú, kde by ste mali byť opatrní:
 +
 +
{{man warn|Príklad varovania |Takto vyzerá varovanie. Ak existuje možnosť, že sa dostanete do problémov, budete vopred upozornení.}}</onlyinclude>
 +
{{-}}
 +
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk|5.1}}
 +
{{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Preface}}
 +
{{grampsmanualcopyright}}
 +
 +
[[Category:Sk:Documentation]]

Latest revision as of 09:47, 22 November 2021

Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.

Gramps je softvérový balík s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že môžete voľne vytvárať kópie a šíriť ho ďalej. Je vyvíjaný a udržiavaný celosvetovým tímom dobrovoľníkov, ktorých cieľom je, aby bol program Gramps výkonný, ale zároveň jednoduchý na používanie.


Prečo používať Gramps?

Väčšina genealogických programov umožňuje zadávať informácie o vašich predkoch a potomkoch. Zvyčajne môžu zobrazovať rodinné vzťahy prostredníctvom tabuliek, grafov, alebo prehľadov. Niektoré umožňujú pripojiť obrázky alebo iné médiá. Väčšina z nich vám umožňuje zahrnúť informácie o ľuďoch, aj keď títo ľudia nie sú príbuzní primárnej rodiny, ktorú skúmate. A môžu obsahovať funkcie, ktoré vám umožnia vymieňať si údaje s inými programami a tlačiť rôzne typy správ.

Gramps má všetky tieto schopnosti a ešte viac. Najmä vám umožňuje integrovať útržky a kúsky údajov, ktoré vzniknú pri vašom výskume, a uložiť ich na jedno miesto vo vašom počítači. Potom môžete počítač používať na manipuláciu, harmonizovanie a analýzu údajov namiesto toho, aby ste sa trápili so stohmi papiera.

Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli

V tejto knihe sú niektoré slová označené špeciálnou typografiou:

 • Internal links (alias: hotlinky, hypertextové odkazy) označujú terminológiu alebo postupy, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené na inom mieste (na tejto istej alebo inej webovej stránke) interne v rámci wiki projektu Gramps.
 • Externé odkazy označujú terminológiu, ktorá nie je špecifická pre Gramps a ktorej dobre definované vysvetlenie možno nájsť na webovej stránke mimo wiki Gramps-Project.
 • Programy
 • Príkazy, ktoré zadávate v príkazovom riadku
 • Názvy súborov' alebo Názvy súborov
 • Nahraditeľný text
 • Označenia pre tlačidlá a iné časti grafického rozhrania. Koncové ▴ a ▾ v záhlaví stĺpca označuje poradie stĺpca v tabuľke. ◂ viac záhlaví alebo záložiek ▸
 • Text nápovedy pre nápovedu pri prebehnutí alebo umiestnení kurzora myši (tzv. nástrojové popisky), ktoré identifikujú prvky grafického rozhrania
 • Výbery z ponuky vyzerajú takto: Ponuka -> Podponuka -> Položka ponuky (Medzery by mali uzatvárať ->, aby automatický preklad webovej stránky rozpoznal slová ponuky.) Vyskakovacia ponuka grampletu je označená (tlačidlom šípky nadol).
 • Tlačidlá, na ktoré môžete kliknúť
 • Zverejňovací trojuholník uzol rozbalí alebo zbalí zverejňovací trojuholníkový widget. Všetky uzly režimu stromového zobrazenia možno súčasne zbaliť alebo rozbaliť z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.
 • Všetko, čo napíšete
 • Začiarknuté - Začiarkávacie políčko, ktoré je ☑ označené
 • Nezačiarknuté - Začiarkávacie políčko, ktoré je ❏ nevyznačené
 • RadioButton Selected.png - Rádiové tlačidlo, ktoré je ◉ vybrané
 • RadioButton Deselected.png - Rádiové tlačidlo, ktoré je 🔘 nevybrané

Príručka poskytuje aj rôzne ďalšie informácie v nasledujúcich tipoch a poznámkach:

Tango-Dialog-information.png
Ukážka tipu

Tipy a kúsky dodatočných informácií budú vyzerať takto.


Gramps-notes.png
Ukážka poznámky

Poznámky budú vyzerať takto.

Nakoniec sú tu varovania, ktoré vás upozorňujú, kde by ste mali byť opatrní:

Gnome-important.png
Príklad varovania

Takto vyzerá varovanie. Ak existuje možnosť, že sa dostanete do problémov, budete vopred upozornení.


Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions