Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
(Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
Line 25: Line 25:
 
</span>
 
</span>
 
<onlyinclude>V tejto knihe sú niektoré slová označené špeciálnou typografiou:  
 
<onlyinclude>V tejto knihe sú niektoré slová označené špeciálnou typografiou:  
* %22_Článok#Vytvoriť_stránku|Interné odkazy]]. [[Write_a_%22How_Do_I...%22_Article#Create_a_page|Internal links]] (alias: horúce odkazy, hypertextové odkazy) označujú terminológiu alebo postupy, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené na inom mieste (na tej istej alebo inej webovej stránke) interne v rámci wiki projektu Gramps.  
+
* {{Napíšte%22Ako ...%22_Článok#Vytvoriť_stránku|Interné odkazy]]. [[Write_a_%22How_Do_I...%22_Article#Create_a_page|Internal links]] (alias: hotlinky, hypertextové odkazy) označujú terminológiu alebo postupy, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené na inom mieste (na tejto istej alebo inej webovej stránke) interne v rámci wiki projektu Gramps.  
  
 
* [https://wikipedia.org/wiki/Wikipedia:External_links Externé odkazy] označujú terminológiu, ktorá nie je špecifická pre Gramps a ktorej dobre definované vysvetlenie možno nájsť na webovej stránke mimo wiki Gramps-Project.
 
* [https://wikipedia.org/wiki/Wikipedia:External_links Externé odkazy] označujú terminológiu, ktorá nie je špecifická pre Gramps a ktorej dobre definované vysvetlenie možno nájsť na webovej stránke mimo wiki Gramps-Project.
  
*Aplikácie
+
*Programy
  
 
*<pre>Príkazy, ktoré zadávate v príkazovom riadku</pre>
 
*<pre>Príkazy, ktoré zadávate v príkazovom riadku</pre>
Line 37: Line 37:
 
*<tt>''Nahraditeľný text''</tt>
 
*<tt>''Nahraditeľný text''</tt>
  
*{{man label|Labels}} pre tlačidlá a iné časti grafického rozhrania. Koncové &#x25B4; a &#x25BE; v záhlaví stĺpca označuje poradie zoradenia stĺpca tabuľky. &#x25C2; viac záhlaví alebo záložiek &#x25B8;
+
*{{man label|Označenia}} pre tlačidlá a iné časti grafického rozhrania. Koncové &#x25B4; a &#x25BE; v záhlaví stĺpca označuje poradie stĺpca v tabuľke. &#x25C2; viac záhlaví alebo záložiek &#x25B8;
  
*{{man tooltip|text nápovedy}} pre nápovedy pri nabehnutí alebo preklopení (tzv. Tooltipy), ktoré identifikujú prvky grafického rozhrania
+
*{{man tooltip|Text nápovedy}} pre nápovedu pri prebehnutí alebo umiestnení kurzora myši (tzv. nástrojové popisky), ktoré identifikujú prvky grafického rozhrania
  
*Výbery z menu vyzerajú takto: {{Man menu|Menu -> Podmenu -> Položka menu}} (Medzery by mali uzatvárať <kód>-></kód>, aby automatický preklad webovej stránky rozpoznal slová menu.) Vyskakovacie menu grampletu označené {{Man button|&or;}} (''Tlačidlo šípky nadol'').
+
*Výbery z menu vyzerajú takto: {{Man menu|Menu -> Podmenu -> Položka menu}} (Medzery by mali uzatvárať <code>-></code>, aby automatický preklad webovej stránky rozpoznal slová menu.) Vyskakovacie menu grampletu je označené {{Man button|&or;}} (''tlačidlo šípky nadol'').
  
*{{man button|Tlačidlá}} môžete kliknúť na
+
*{{man button|Tlačidlá}}, na ktoré môžete kliknúť
  
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Disclosure_widget Zverejnenie trojuholníka] uzol {{man button|&#x25B6;}}rozšíriť alebo {{man button|&#x25BC;}}rozbaliť trojuholníkový widget zverejnenia. Všetky uzly režimu stromového zobrazenia možno súčasne zložiť alebo rozbaliť z kontextového menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.
+
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Disclosure_widget Zverejňovací trojuholník] uzol {{man button|&#x25B6;}} rozpínať alebo {{man button|&#x25BC;}}rozbaliť zverejňovací trojuholník. Všetky uzly režimu stromového zobrazenia možno súčasne zbaliť alebo rozbaliť z kontextového menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.
  
*{{Man key press|CTRL|D}} [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Keybindings|Klávesové kombinácie]], ktoré môžete stlačiť na klávesnici.
+
*{{Man key press|CTRL|D}} [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Keybindings|Klávesové skratky]], ktoré môžete stlačiť na klávesnici.
  
 
*<tt>Všetko, čo napíšete</tt>
 
*<tt>Všetko, čo napíšete</tt>
Line 54: Line 54:
 
*{{checkbox|0|Nezačiarknuté}} - Začiarkovacie políčko, ktoré je &#x274f; nevyznačené
 
*{{checkbox|0|Nezačiarknuté}} - Začiarkovacie políčko, ktoré je &#x274f; nevyznačené
 
*[[File:RadioButton_Selected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je ◉ vybrané
 
*[[File:RadioButton_Selected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je ◉ vybrané
*[[File:RadioButton_Deselected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je &#128280; odznačené
+
*[[File:RadioButton_Deselected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je &#128280; nevybrané
 
   
 
   
 
* Skrátené [[Genealogy_Glossary#latin|Latinské zápisy]]: <abbr title="exempli gratia - latinský výraz znamenajúci "napríklad" >napr.</abbr>, <abbr title="et cetera - latinský výraz znamenajúci "a tak ďalej" >teda </abbr>, <abbr title="id est - latinský výraz znamenajúci "to je" >napr.</abbr>, <abbr title="nota bene (jednotné číslo), notate bene (množné číslo) - latinský výraz znamenajúci "dobre si všimnite" >N. B.</abbr>, <abbr title="post scriptum - latinská fráza s významom "postskriptum - po tom, čo bolo napísané"">P.S.</abbr>, <abbr title="videlicet - latinská fráza s významom "totiž"; "vtip"; "presne"; "teda"">viz.</abbr>, <abbr title="versus - latinská fráza s významom "proti"">vs,</abbr>  
 
* Skrátené [[Genealogy_Glossary#latin|Latinské zápisy]]: <abbr title="exempli gratia - latinský výraz znamenajúci "napríklad" >napr.</abbr>, <abbr title="et cetera - latinský výraz znamenajúci "a tak ďalej" >teda </abbr>, <abbr title="id est - latinský výraz znamenajúci "to je" >napr.</abbr>, <abbr title="nota bene (jednotné číslo), notate bene (množné číslo) - latinský výraz znamenajúci "dobre si všimnite" >N. B.</abbr>, <abbr title="post scriptum - latinská fráza s významom "postskriptum - po tom, čo bolo napísané"">P.S.</abbr>, <abbr title="videlicet - latinská fráza s významom "totiž"; "vtip"; "presne"; "teda"">viz.</abbr>, <abbr title="versus - latinská fráza s významom "proti"">vs,</abbr>  

Revision as of 18:49, 27 October 2021

Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.

Gramps je softvérový balík s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že môžete voľne vytvárať kópie a šíriť ho ďalej. Je vyvíjaný a udržiavaný celosvetovým tímom dobrovoľníkov, ktorých cieľom je, aby bol program Gramps výkonný, ale zároveň jednoduchý na používanie.

Prečo používať Gramps?

Väčšina genealogických programov umožňuje zadávať informácie o vašich predkoch a potomkoch. Zvyčajne môžu zobrazovať rodinné vzťahy prostredníctvom tabuliek, grafov, alebo prehľadov. Niektoré umožňujú pripojiť obrázky alebo iné médiá. Väčšina z nich vám umožňuje zahrnúť informácie o ľuďoch, aj keď títo ľudia nie sú príbuzní primárnej rodiny, ktorú skúmate. A môžu obsahovať funkcie, ktoré vám umožnia vymieňať si údaje s inými programami a tlačiť rôzne typy správ.

Gramps má všetky tieto schopnosti a ešte viac. Najmä vám umožňuje integrovať útržky a kúsky údajov, ktoré vzniknú pri vašom výskume, a uložiť ich na jedno miesto vo vašom počítači. Potom môžete počítač používať na manipuláciu, harmonizovanie a analýzu údajov namiesto toho, aby ste sa trápili so stohmi papiera.

Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli

V tejto knihe sú niektoré slová označené špeciálnou typografiou:

 • {{Napíšte%22Ako ...%22_Článok#Vytvoriť_stránku|Interné odkazy]]. Internal links (alias: hotlinky, hypertextové odkazy) označujú terminológiu alebo postupy, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené na inom mieste (na tejto istej alebo inej webovej stránke) interne v rámci wiki projektu Gramps.
 • Externé odkazy označujú terminológiu, ktorá nie je špecifická pre Gramps a ktorej dobre definované vysvetlenie možno nájsť na webovej stránke mimo wiki Gramps-Project.
 • Programy
 • Príkazy, ktoré zadávate v príkazovom riadku
 • Názvy súborov' alebo Názvy súborov
 • Nahraditeľný text
 • Označenia pre tlačidlá a iné časti grafického rozhrania. Koncové ▴ a ▾ v záhlaví stĺpca označuje poradie stĺpca v tabuľke. ◂ viac záhlaví alebo záložiek ▸
 • Text nápovedy pre nápovedu pri prebehnutí alebo umiestnení kurzora myši (tzv. nástrojové popisky), ktoré identifikujú prvky grafického rozhrania
 • Výbery z menu vyzerajú takto: Menu -> Podmenu -> Položka menu (Medzery by mali uzatvárať ->, aby automatický preklad webovej stránky rozpoznal slová menu.) Vyskakovacie menu grampletu je označené (tlačidlo šípky nadol).
 • Tlačidlá, na ktoré môžete kliknúť
 • Zverejňovací trojuholník uzol rozpínať alebo rozbaliť zverejňovací trojuholník. Všetky uzly režimu stromového zobrazenia možno súčasne zbaliť alebo rozbaliť z kontextového menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.
 • Všetko, čo napíšete
 • Začiarknuté - Začiarkovacie políčko, ktoré je ☑ označené
 • Nezačiarknuté - Začiarkovacie políčko, ktoré je ❏ nevyznačené
 • RadioButton Selected.png - Rádiové tlačidlo, ktoré je ◉ vybrané
 • RadioButton Deselected.png - Rádiové tlačidlo, ktoré je 🔘 nevybrané

Príručka poskytuje aj rôzne ďalšie informácie v nasledujúcich tipoch a poznámkach:

Tango-Dialog-information.png
Ukážka tipu

Tipy a kúsky dodatočných informácií budú vyzerať takto.


Gramps-notes.png
Ukážka poznámky

Poznámky budú vyzerať takto.

Nakoniec sú tu varovania, ktoré vás upozorňujú, kde by ste mali byť opatrní:

Gnome-important.png
Príklad varovania

Takto vyzerá varovanie. Ak existuje možnosť, že sa dostanete do problémov, budete vopred upozornení.


Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions