Gramps 5.1 Wiki Manual - Plugin Manager/he

From Gramps
Revision as of 10:37, 1 July 2023 by Avma (talk | contribs) (דו שיח מידע מפורט: translation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא


למנהל המתקעים בגרמפס ניתן לגשת מתפריטט עזרה ← מנהל מתקעים.

חלק מתכונות מנהל־המתקעים נועדו למפתחים, לכן תיאור חלונות הדו־שיח שלהלן מתאימים גם למפתחים. בכול בקום בו קיים שוני בתכונות למשתמשים מהשורה, הוא יצויין בהתאם. גרמפס מזהה אם הוא אותחל במצב משתמש או במצב מפתח בעזרת דגל אפשרות פייתון 'מיטוב':

 • python -O gramps.py

נא לקרוא עוד על ניפוי תקלים במתקעים ותוספים.

גרמפס מורכב ממערכת ליבה לצד מתקעים רבים. בעת אתחול גרמפס, ליבת המערכת יחד עם מספר מתקעים מוגבל נטענים. תכונה זו נועדה להאצת זמן האתחול וצמצום דרישות זיכרון. בהמשך, מתקעים רבים נוספים יטענו אוטומטית ברקע לפי הצורך, כך שמשתמשים למעשה לא חייבים להיות מודעים לקיומם של מתקעים, או לטעינתם המושהית.

מנהל המתקעים מאפשר לשלוט על האופן בו גרמפס מנהל תוספים.

Tango-Dialog-information.png
את מנהל המתקעים המובנה ניתן גם להחליף

במנהל מתקעים חלופי צד ג' מנהל מתקעים מורחב תוסף שמספק מצג אחיד ויחיד שמשלב בו את כל המצגים הרשומים והטעונים לרבות כל תוספי צד ג' שזמינים


סוגי מתקעים

תוספי גרמפס נחלקים לשני סוגים עקריים: "תוספי משתמש" ו"תוספי מערכת". תוספי משתמש מתאפיינים בכך שהם נשלטים על ידי המשתמש כדי לספק פונקציונליות שונה על פי צרכי כל משתמש. תוספי המערכת משמשים את מערכת גרמפס.

להלן רשימת סוגי תוספי משתמש שקיימים בגרמפס:

 1. יצרני מסמכים: צדי־שרת שעבורם גרמפס יכול לכתוב דוחות (pdf, odf, ascii text, ...)
 2. מייצאים: ייצוא מבנים שבאמצעותם ניתן לייצא נתונים מאילן היוחסין מתפריט אילנות יוחסין ← ייצוא...
 3. גרמפלטס: תוכניות קטנות שניתנות להטמעה במצג לוח המחוונים, או במנותק כחלון תקני
 4. מצגי גרמפס: המצגים הגלויים בחלון הראשי
 5. מייבאים: ייבוא מבנים שבאמצעותם ניתן לייבא נתונים לאילן היוחסין מתפריט אילנות יוחסין ← ייבוא...
 6. שירות מפות: יעדים בהם ניתן להשתמש במצג מקום כדי לעבור לשירות מפות מרשתת חיצוני (לחצן מעבר בסרגל הכלים)
 7. דוח־מהיר: מצגים מהירים הם למעשה דוחות קטנים שזמינים מתפריט ההקשר במצג רשימה, או באמצעות גרמפלט 'מצג מהיר'
 8. דוחות: דוחות מלוליים או גרפיים אותם גרמפס מסוגל להפיק
 9. כלים: כלים שניתן להפעיל מתפריט כלים

להלן רשימת סוגי תוספי מערכת שקיימים בגרמפס:

 1. מסד נתונים: צד־שרת המרחיב את תמיכת גרמפס בסוגי מסדי נתונים חלופיים.
 2. plugin libs: ספריות קיימות שמעניקות פונקציונליות נוספת.
 3. יחסי־גומלין: מחשבוני יחסי קירבה בשפות שונות
 4. כלל (החל מגרסת גרמפס 5.1.x ואילך)

ישנם מתקעים רבים שמגיעים יחד עם גרמפס. עם זאת, כל אחד מוזמן גם לכתוב מתקע ולשתף אותו. מתקעים אלה של צד ג' נקראים "תוספים". אנו במייזם גרמפס מעודדים מאוד משתמשים ומפתחים לשתף את היצירות שלהם עם משתמשי גרמפס אחרים.

רישום וטעינה

בגרמפס, מתקעים מוחזקים בשני אופנים:

 1. באופן מקומי במחשב כאשר גרמפס "מודע" לקיומם, כפי שנאמר, הם רשומים, או שהם מוחזקים במחשב מרוחק וגרמפס "יודע" רק את: שמם, סוגם ותיאורם, אלו האחרונים נקראים תוספים.

כאשר גרמפס מאתחל, מידע על מתקעים המקומיים נקרא אוטומטית, כך שהם מיד 'נרשמים'. ניתן להשתמש במנהל המתקעים להורדת תוספים מאתרים מרוחקים וכך גם הם 'יירשמו'.

מתקעים רשומים (כלומר מקומיים) נטענים על ידי גרמפס במצבים הבאים:

 1. בעת אתחול (באופן אוטמטי). מספר סוגי מתקעים נטענים בעת האתחול (לדוגמה, מצגים גלויים), לחלק מהמתקעים קיים דגל שמאלץ טעינה בעת אתחול
 2. בעת הקשה על מצג או הפקת דוח, במקרים אלו הם יטענו באופן אוטומטי רק בזכות אותה הקשת משתמש
 3. בעת בקשת טעינה מפורשת מתפריט מנהל המתקעים,עזרה ← מנהל מתקעים... והקשה על לחצן' בדיקת זמינות עדכוני תוספים'
 4. מתקעים מרוחקים נטענים בעת רישומם מתפריט עריכה ← העדפות... בלשונית כללי והקשה על לחצן 'בדיקת זמינות עדכוני תוספים'

גילוי/הסתרה

ניתן להשתמש במנהל המתקעים כדי להסתיר או לחשוף מתקעים. תוספים מוסתרים לא יוצגו בחלק מהתפריטים, כך שהם לא ניתנים לבחירה. לדוגמה, כאשר גרמפלט מוסתר, הוא לא יופיע בתפריט ההקשר "הוספת גרמפלט" (מופיע בהקשת עכבר ימנית על רקע הלשונית הראשית בגרמפס). יחד עם זאת, להסתרת תוספים מסוימים לא תהיה כל השפעה (כגון קישרי־גומלין או מצגי גרמפס) וייתכן אף לא תתאפשר הסתרה.

פעולות

מנהל מתקעים מורכב משתי לשוניות על פי סוג המתקעים:

מתקעים רשומים

איור. 11.1 מתקעים רשומים

כאן תוצג רשימת כל המתקעים שגרמפס איתר. מתקעים מובנים בליבת גרמפס, ומתקעים ששוכנים בתקיית gramps51/plugins בתוך מחיצת משתמש גרמפס. העמודה הראשונה מציינת את סוג המתקע.

ניתן לחשוף או להסתיר מתקע על ידי בחירת שורה והקשה על לחצן גילוי/הסתרה. תכונה זו משמשת רק עבור מתקעי משתמשים.

הצגת תיבת דו־השיח מידע מפורט, נעשת על ידי בחירת שורה והקשה כפולה עליה או הקשה על לחצן מידע


מתקעים טעונים

איור. 11.2 מתקעים טעונים

כאן תוצג רשימת כל המתקעים אותם ניסה גרמפס לטעון. באופן תקני ייטענו באופן אוטומטי, כל המצגים (כגון מצג יחסי־גומלין), וכל הגרמפלטס/דוחות/כלים בהם נעשה שימוש קודם.

אם אירעה שגיאה במהלך טעינת מתקע, עמודת מצב תוצג בלשונית זו. הקשה כפולה על שורה שמציגה כשל, תפתח את תיבת דו־השיח מידע מפורט שם ניתן למצוא פרטים נוספים על השגיאה. שימושי ליצרת קשר עם יוצרי המתקע או לו לרשימת תקלים בגרמפס.

בהמשך אם תוסף מסויים כבר 'לא מתאים לי' , ניתן לסמנו כ"מוסתר" והוא לא יוצג עוד.

ניתן לחשוף או להסתיר מתקע על ידי בחירת שורה והקשה על לחצן גילוי/הסתרה. תכונה זו משמשת רק עבור מתקעי משתמשים.

הצגת תיבת דו־השיח מידע מפורט, נעשת על ידי בחירת שורה והקשה כפולה עליה או הקשה על לחצן מידעדו שיח מידע מפורט

איור. 11.3 דוגמ – חלון דו־שיח – מידע מפורט

דו־שיח מידע מפורט יציג מידע על התוסף/מתקע שנבחר. ניתן להשתמש בתכונה זו לייצירת קשד עם היוצר או רשימת תקלי גרמפס.


 • שם מתקע:
 • תאור:
 • גרסה:
 • יוצרים:
 • דוא"ל:
 • שם קובץ:
 • מיקום:הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות