Gramps 5.1 Wiki Manual - Main Window/nb

From Gramps
Revision as of 09:49, 29 July 2021 by Daleathan (talk | contribs) (Innledning)
Jump to: navigation, search
Previous Index Next

Innledning

Når du åpner en database (enten en eksisterende eller en ny) vil det følgende vinduet vises:

Fig. .1 Annotated Main Gramps window parts, showing the People Category - People Tree View - example using the Grouped People option


Hovedvinduet i Gramps inneholder følgende element:

 • Menubar: Menylinja er plassert helt øverst i vinduet (like under vindustittelen) og gir tilgang til alle mulighetene i Gramps.
 • Toolbar: Verktøylinja er plassert like under menylinja. Denne gir tilgang til de mest brukte funksjonene i Gramps. Du kan styre hvordan den skal se ut ved å gå til RedigereInnstillinger. Du kan også skjule den helt ved å gå til VisVerktøylinje.
 • Progress Bar: Fremdriftslinja er plassert nederst i venstre hjørne i Gramps-vinduet. Denne viser fremdrift for tidkrevende operasjoner slik som å åpne og lukke store databaser, importere og eksportere til andre filformat, lage nettsider osv. Når du ikke utfører slikt tidkrevende oppgaver vil ikke Fremdriftslinja vises.
 • Status Bar: Statuslinjen er plassert til høyre for Fremdriftalinja - helt nederst i Gramps-vinduet. Den viser informasjon om den pågående aktiviteten i Gramps og tilhørende informasjon om de valgte elementene.
 • Display area: Det største området i midten av Gramps-vinduet er visningsområdet. Hva som skal vises der avhenger av hvilket visningsmodus en er i. Vi skal diskutere Visningsmodus senere.

Forskjellige visninger

Genealogisk informasjon er omfattende og kan være veldig detaljert. Det er en stor utfordring å vise dette, og den utfordringen tar Gramps ved å dele opp og organisere informasjonen i en serie med Visninger. Hver Visningen viser en del av den totale informasjonen ut fra valgt kategori. Dette vil komme klarere fram når vi nå skal gå gjennom de ulike Visningene:

 • Gramplet View: Viser forskjellige Gramplets, små vrktøy som kan hjelpe deg med historisk research.
 • People View: Viser listen med personer i databasen.
 • Relationships View: Viser slektskap mellom den valgte personen og andre personer i databasen. Dette inkluderer foreldre, ektefeller og barn.
 • Family List View: Viser listen med alle familier i databasen
 • Pedigree View: Viser et grafisk stamtavletre for den valgte personen
 • Events View: Viser listen med alle hendelser i databasen
 • Sources View: Viser listen med alle kildene i databasen
 • Places View: Viser listen med alle stedene i databasen
 • Media View: Viser listen med alle mediene i databasen
 • Repositories View: Viser listen med alle bibliotekene i databasen
 • Notes View: Viser alle notater i databasen.

Før vi går inn på en detaljert beskrivelse av hver Visning må vi først beskrive hvordan vi veksler mellom de ulike Visningene.

3.Endre visninger og visningsmoduser

Fig. 2.1. Sidebar view mode


Som nevnt over er det ni ulike Visninger. I tillegg er det to ulike Visningsmodi. Du kan med en gang se hvilken Visningsmodus du er i.


Hvis du ikke er i Sidestolpevisning kan du velge Visning ved å klikke på et av ikonene i sidestolpen.

Gramplets View

Fig.2.z Gramplets view

Gramplets view viser noen verktøy, kallt Gramplets, som kan hjelpe deg med din research. To Gramplets er vist under oppstart (the Welcome og Top Surname Grampletsen), men ved et høyreklikk på fanen får du mulighet til å legge til flere Gramplets.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Previous Index Next
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions