Gramps 5.1 Wiki Manual - Main Window/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא


רכיבי החלון הראשי בגרמפס או
מדריך חזותי למנשק המשתמש.

מנשקי משתמש גרפיים (GUI) הם דרך לסדור מידע על צג מחשב באופן שיקל עלינו להבין את הנעשה ויפשט את השימוש, לשם כך נעשה נעזרים בסמלים, בתפריטים, עכבר ומקלדת, ולא רק במלל.

בעוד שהשימוש ב־GUI הרבה יותר אינטואיטיבי מאשר שינון פקודות מקלדת, עדיין יהיה די קשה ללמוד על 'תכונה' מסויימת רק מתיעוד, וזאת מבלי לדעת כלל את שם ה'תכונה' כדי שנוכל לחפש אותה בתיעוד. רכיבים רבים אינם מתוייגים בתוכנת גרמפס, על מנת להפחית את העומס על המסך ולמרב את המקום להצגת מידע גנאלוגי. יתרה מכך, ישנן אפשרויות העדפות שמאפשרות להגדיר את המצג כך שתוויות מלל הלחצנים (סמלים) בחלונית ניווט סוגי־אב לא יוצגו כלל. מקטע זה במדריך הוויקי מפרט את שמות רכיבי מסך גרמפס התקניים. חמושים בשמות התקניים, ניתן להשתמש במנוע חיפוש (כמו גוגל) כדי למצוא עמודים במדריך המקוון הדנים ברכיב מסויים, וזאת בצורה פשוטה ויעילה יותר. לדוגמה, כדי לחפש את עמודי מדריך Gramps Wiki ־ב"Navigator Mode", ניתן להשתמש בביטוי מונחי חיפוש גוגל הבא:

"navigator mode" site:gramps-project.org/wiki

החיפוש המסויים הזה אפילו מוצא איורים על פי תיאור על בחירת המצבים עבור בסרגל־צד ניווט. בחירה באחת מהתמונות הללו תציג עמוד מרשתת עם מידע על אודות האיור והיכן הוא משמש בתיעוד. עמודים מאוירים אלה נוטים לכלול חומר מבוא רב יותר.

אם רכיב מסך מסוים לא מופיע בין התמונות מטה, לעיין ב Gramps Screenshot Gallery. העמוד מציג צילומי מסך בצורתת מונות־ממוזערות של חלונות ומסכי גרמפס שיללו את התעוד לכול אורכו. נקשה על תמונה ממוזערת תציג אתה בגודל מלא יחד עם גרסאות נוספות של אותה תמונה. גליל מטה לקטע "שימוש בקבצים" למציאת עמודי ויקי להמחשת תכונות אותו screenshot.כמו כן, ה־גלריית סמלים של גרמפס מזהה את שמות הסמלים המתאימיםש משמשים ברחבי המערכת.

לאחר היכרות עם רכיבי המסך, ניתן כעט לחקור את צרופי מקשים או מקשים חמים כדי ללמוד את קיצורי־הדרך לתכונות שבשימוש כה תכוף עד שהוחלט לייצור להם קיצורי־מקלדת.

חלון ראשי

בעת פתיחת מסד נתונים (חדש או קיים) אילו יוחסין חלון לוח מחוונים יוצג ב"אזור התצוגה" כשסרגל הצד וסרגל התחתית מוסתרים. עם בחירת סוג־אב אנשים מסרגל הנייט, פריסת החלון הראשי תתעדכן ותציג את "תצוגת אדם" (רשימה) ב"אזור התצוגה". ראו איור. 3.1:

איור. 3.1 אזורי החלון הראשי, מצג סוג־אב אנשים מקובצים – אנשים ברשימה מדורגת – דוגמה לשימוש באפשרות קיבוץ אנשים


החלון הראשי בגרמפס כולל את הרכיבים הבאים:

סרגל כותרת חלון

 • שורת הכותרת בחלון הראשי מציגה את: שם אילן־היוחסין שנבחר, שם המצג הפעיל, שם יישומון גרמפס ולחצני מזעור והרחבת החלון. סרגל הכותרת מאפשר גם לגרור את החלון.

סרגל תפריט

 • סרגל תפריט: ממוקם בחלק העליון של החלון (ממש מתחת לכותרת החלון) ומספק גישה לכל תכונות גרמפס (תפריט ראשי) .
 • תפריטי הקשריים - האפשרויות המוצגות תלויות בסוג־האב הפעיל.
 • הקשה על תווית כותרת תפריט, תפתח תפריט משנה מסוים 'זה'. פריטי תפריט משנה עשויים להיות 'אפרפרים' (לא זמינים) כאשר אין בהם שימוש עם הפריט הפעיל.

בחירות התפריט במדריך הוויקי על פי מוסכמות טיפוגרפיות ייראו כך: תפריט ← תפריט משנה ← פריט תפריט.

Tango-Dialog-information.png
חשיפת רכיבים

מתפריט מצג,ניתן להסתיר או לחשוף מספר כריבים בחלון הראשי.
בנוסף, קיימת אפשרות 'העדפות', להסתרת או חשיפת היבטי רכיבים -- כמו: תוויות מלל, פסי גלילה וסגירת גאדג'טים.


תפרית רשימה נפתחת

איור. 3.2 Gramplet Bar Menu the unlabeled Down Arrowhead pull-down menu button

Outside the menubar, the occurrence of the תפריט סרגל גרמפלט an unlabeled Down Arrowhead pull-down menu button indicates additional options are available for the interface item to its left.

תפריטים צצים

איור. 3.3 Clipboard - with example contextual pop-up menu from right-clicking a Family
The most invisible interface option might be the contextual pop-up menu.

Right-clicking an interface item will reveal shortcuts to some frequently useful features for that item.

איור. 3.4 Person Editor - with example contextual pop-up menu from right-clicking the empty header space
Right-clicking on objects is a familiar theme in GUIs. But right-clicking in the empty header space of any Object Editor is less obvious. However, this reveals another contextual pop-up menu with other shortcuts to useful reporting and navigation options.


סרגל כלים

 • Toolbar: The toolbar ( Toolbar )is located right below the menubar. It gives you access to the most frequently used functions of Gramps.
 • Tools shown depend on which category is active
 • ⚙ Configurable Options: most Category views have a Gramps-config.pngConfigure... button as an alternative to choosing the View > Configure... from the View menu, or pressing the Configure active view keyboard keybinding. This option opens a dialog with choices for displaying records in the View.
 • Hovering over a toolbar icon shows a tip of its function
Fig. 3.5 Tip for the Tools button of the Dashboard category toolbar

The Toolbar can be hidden or revealed by the option in menu View ← Toolbar.

Tango-Dialog-information.png

allows Gramps to show toolbar text labels for each Toolbar button. The Themes addon augments the Preferences dialog with a Theme tab.

One of options of the Theme tab is a ☑ Toolbar Text checkbox. Selecting the checkbox causes the text labels to appear.
This checkbox isdeselected by default.

Fig. 3.6 Added Theme tab options for the Preferences dialog.


ניווט

 • Navigator: The navigator is an optional sidebar located at the left of the window and allows selection of the different categories. See Categories of the Navigator
The Navigator is shown by default but this sidebar can be optionally hidden or revealed from the menu View ← Navigator or the keybinding CTRL+M. ( Cmd+M on MacOS.)

ראו גם:

 • Switching Navigator modes
 • You can hide the text labels by deselecting the ☑Show text label beside Navigator buttons option in the Edit ← Preferences Display tab.
 • Navigator sidebar features (View categories, View Modes, and Navigator interface styles) can be added, removed, hidden or revealed using the Plugin Manager.

אזור תצוגה

סרגל מצב והתקדמות

 • Status Bar and Progress Bar: These are located at the very bottom of the Gramps window.
  • The Progress Bar is located in the lower left corner of the Gramps window. It displays the progress of time consuming operations, such as opening and saving large Family Tree databases, importing and exporting to other formats, generating web sites, etc. When you are not doing these types of operations, the Progress Bar is not shown.
  • The Status Bar is located to the right of the Progress Bar. It displays information about current Gramps activity and contextual information about the selected items. (You can also edit the Display Preferences to show the Active Person's Relationship to the home person.)
  • The Status Bar may occasionally show a passing alert, warning of unusual conditions. An informative Warning button with a superficial summary (like the one below) will be displayed for three minutes at the left of the Status Bar. Clicking this lightbulb icon will show details of these minor alerts.
Fig. 3.7 Gramps Main Window showing Warning button on the Status Bar


סרגל צד ותחתון

סרגל גרמפלט שנקרא לפעמים גם סרגל־צד או סרגל תחתון ממוקם כברירת מחדל בחלונית השמאלית והתחתונה של החלון הראשי.

 • סרגל תחתון: ממוקם כאמור בתחתית חלון המצג הראשי כחלונית נפרדת.
 • סרגל־צד: ממוקם כאמור בצידו השמאלי חלון המצג הראשי כחלונית נפרדת.


ניתן להסתיר את שני הסרגלים הללו, באופן יחידני ללא תלות האחד בשני, באמצעות האפשרויות בתפריט מצג או צרוף המקשים הרלוונטי. כאשר סרגל־הצד מוסתר סרגל חיפוש יוצג.

שני הסרגלים מאפשרים לגרמפלטים ומסננים להיות מוצגים לצד חלון המצג הראשי.


סרגל תפריט גרמפלט

איור. 3.8 מקום תפריט סרגל גרמםלטים ללא תוית חץ מטה (∨) הוספה/הסרה/שחזור תפריט גרמפלטים

ניתן לשלוט בפריטים שבסרגל, להוסיף, להסיר ולשחזר לתפריט ברירת מחדל על ידי (לחצן חץ מטה) מכונה לעיתים גם תפריט סרגל גרמפלט בחלק השמאלי־עליון של הסרגל, ובחירת אחת האפשרויות מהתפרית הנפתח, כלומר:

 • תפריט סרגל גרמפלט
  • הוספת גרמפלט - הצגת רשימת הגרמפלטים הזמינים והוספת אחד לסרגל הגרמפלט
  • הסרת גרמפלט - הצגת רשימת גרמפלטים שמותקנים במערכת ומופיעים בסרגל הגרמפלט וזמינים להסרה.
  • שחזור לגרמפלטי ברירת מחדל - אישור הצגת דו־שיח שיחזור לברירת מחדל?, שישחזרו את סרגל הגרמפלטים לברירת המחדל של המערכת.


שחזור ברירות מחדל? דו־שיח
איור. 3.9 Restore to defaults? dialog

The שיחזור לברירת המחדל? dialog, allows you to restore the Gramplet Bar to its default Gramplets. This action cannot be undone. Select בסדר to confirm or select ביטול.

סרגל חיפוש

איור. 3.10 People Category View - showing Search Bar after Sidebar has been hidden

If the Sidebar is not displayed in a Category view with a list, then the סרגל חיפוש is displayed instead. Available search options vary depending on Category View you are in. But a visible sidebar makes the Search Bar Invisible.

Fig. 3.11 Family Category view - showing the sidebar superseding the Search Bar

A Search Bar is available for the following Views and the Select windows for the following Categories: People, Relationships, Families, Events, Places, Sources, Citations, Repositories, Media, Notes. Not Available in the following Category Views: Dashboard, Relationships, Charts, Geography.

Typing the characters into the סרגל חיפוש and clicking the חיפוש button will display only lines that match the text.לתשומת לב, לבררים רבים יש סרגלי חיפוש גם כן:


איור. 3.12 ברר משפחה - מציג סרגל־חיפוש


Switching Navigator modes

איור. 3.13 Navigator mode selection drop down list

You can choose the navigator mode from the sidebar Category drop down list:

When labels have been disabled for Navigator, this Category drop-down list control limits how narrow the sidebar may be resized. The control can be made to disappear by using the Plugin Manager to hide (or remove) all but a single preferred Navigator sidebar mode. (When is only one mode, there is no need for a menu.)

Category navigator mode (default)

איור. 3.14 Category (default) Navigator mode

Category Sidebar - A sidebar to allow the selection of view categories.

Expander navigator mode

איור. 3.15 Expander navigator mode

Expander Sidebar - Selection of views from lists with expanders arrows.

Drop-Down navigator mode

איור. 3.16 Drop-Down navigator mode

Drop-down Sidebar - Selection of categories and views from drop-down lists.

החלפת סוג־אב

Gramps comes with number of different categories as standard. The built-in categories are described in categories.

Gramps-notes.png
Expanding the Views

You can download addon a 'Gramps View' in the General tab Preferences menu (or activate or remove previously downloaded Addon Views) via the Plugin Manager.

 • If the view is a new mode (subcategory), the toolbar, menus and Navigator mode lists are modified to give access to the new layout.
 • If it is a View of a existing category, then the view layout is replaced for that category.
 • If it is a new category of view, then an entire new visualization will be added with an additional icon appended to the navigator selections.

The way you change the currently displayed category depends on the navigator mode. Normally (for most navigator modes) you can select the category you want by clicking one of the navigator icons.

Alternatively you can use the keyboard shortcuts CTRL+N and CTRL+P ( Cmd+N and Cmd+P on a Mac) go to the next or previous category respectively or use keyboard shortcuts CTRL+Alt+<number> ( Cmd+ Opt+<number> on a Mac) Shortcut are only available for the first 10 categories (e.g. Repositories/Media/Notes categories miss out on shortcuts.) If you have hidden the Navigator then shortcuts will be the only way to change categories until you turn the Navigator on again.

החלפת מצג

A category can contain different ways of presenting the data, called a מצג. If there are several viewing modes, you can switch between modes interactively. The way you change between the modes depends on the Category View. The Configuration options for each mode are independently controlled.

In Views styled in tables of data with rows and columns, the modes are typically between a hierarchically grouped outline or a simple single-level sortable list. Table style view modes are configured with the עורך עמודות and have have מיון options.

In some graphical Category Views (like תרשימים and גאוגרפיה) there may be a wide variety of viewing modes.

איור. 3.17 Navigator sidebar in Expander mode
When there are multiple viewing modes, will be additional icon buttons on the toolbar to switch between those different viewing modes.

You can also switch via the מצג menu, or the View menu keybindings by pressing Ctrl+Alt+<number> (for Linux & Windows) or Cmd+Alt+<number> (for MacOS), where <number> corresponds to the order of viewing modes listed in the category's View menu.

Modes are also selectable from the Navigator sidebar when using the Drop-down or Expander arrangements. The Navigator sidebar defaults to the ניהול סוגי־אב which has no mode selector. Using the Drop-Down or Expander mode makes the additional viewing modes available as Navigator icons.

מסננים

איור. 3.18 מצג פקדי מסנן

Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. That means it is possible for a View to contain a list of data so long that is difficult to navigate. Beyond the basic seek-as-you-type תיבת חיפוש for precision navigation of the list, Gramps gives you two different means for filtering a list to a more manageable size.

שיטות אלו הן חיפוש וסינון.

A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter.

Search is a simple but fast method of searching the columns displayed on the screen. When the sidebar is not displayed, the סרגל חיפוש is displayed. Typing the characters into the סרגל חיפוש and clicking the Find button will display only lines that match the text.

Alternatively, you can enable a filter in either the סרגל תחתון או סרגל־צד. When the filter sidebar is displayed, the סרגל חיפוש is not displayed. The Filter allows you to interactively build a set of filter rules that can be applied to the display. The filter is applied based on the rules and the data, not on the screen display. Filters of the displayed category can also be constructed by clicking on the corresponding 'editor' button in the עריכה menu.

Further details of how filters work is given in the פרק מסננים


Tango-Dialog-information.png
חיפוש לעומת סינון

Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match because it matches the date value rather than the formatted date.


When Gramps opens a Family Tree, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the Family Tree are listed by default.

פתרון בעיות בממשק סורר

אם מנשק המשתמש הגרפי(ה־GUI של גרמפס) מתנהג באופן שונה המתואר במדריך זה, ייתכן וקיימת בעיית התקנה או תאימות קלה. סביר להניח שהתנהגות כזו נצפתה כבר בעבר וזוהה פתרון לבעיה.

נא לעיין ב־עמוד פתרון בעיות. אם לא מצאתם שם את הפתרון, פרסמו תיאור של הסוגיה בקהילת גרמפס הכללית דרך רשימות הדיוור שלנו. אנחנו עוזרים אחד לשני כל הזמן שם.

הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות