Gramps 5.1 Wiki Manual - Keybindings/sk

From Gramps
Revision as of 12:16, 3 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Kontextová ponuka)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Táto príloha obsahuje zoznam väzieb klávesov (známych aj ako klávesové skratky alebo horúce klávesy), ktoré možno použiť v dialógových oknách programu Gramps ako alternatívu k používaniu myši.

Niektoré klávesové skratky vyžadujú, aby používateľ stlačil jednu klávesu alebo postupnosť klávesov za sebou. Iné klávesové skratky vyžadujú súčasné stlačenie a podržanie niekoľkých klávesov.

Zoznam pohľadov

Spoločné klávesové skratky

Tango-Dialog-information.png
Klávesnice nie sú všetky rovnaké!

Väzby klávesov môžu závisieť od rozloženia klávesnice (lokalizácie) a od operačného systému vášho počítača. Windows 180x160.png Macos 200x200.png Linux 220x261.png Bsd daemon.png

Vo všetkých kategóriách views|pohľadov sú k dispozícii nasledujúce klávesové skratky.

Akcia/Funkcia Microsoft Windows macOS KDE/GNOME
Správa rodinných stromov Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O|- Import rodinného stromu Ctrl+I Cmd+I Ctrl+I
Export rodinného stromu Ctrl+E Cmd+E Ctrl+E
Zmení na nasledujúcu kategóriu. Ctrl+N Cmd+N Ctrl+N
Zmení na preschádzajúcu kategóriu. Ctrl+P Cmd+P Ctrl+P
Zmena kategórie
na kategóriu číslo 0/1/2/../9
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3 ...
Cmd+1
Cmd+2
Cmd+3..
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3..
V rámci kategórie zmení pohľad
na režim pohľadu číslo 0/1/2/../9
Ctrl+Alt+1
Ctrl+Alt+2
Ctrl+Alt+3 ...
Cmd+ Opt+1
Cmd+ Opt+2
Cmd+ Opt+3..
Ctrl+Alt+1
Ctrl+Alt+2
Ctrl+Alt+3..
Otvorenie schránky Ctrl+B Cmd+B Ctrl+B
Pridanie vybranej položky ako záložky Ctrl+D Cmd+D Ctrl+D
Usporiadanie záložiek Shift+Ctrl+D Shift+ Cmd+D Shift+Ctrl+D
Otvorí dialógové okno Zrušiť históriu Ctrl+H Shift+ Cmd+H Ctrl+H
Prejsť na Gramps ID Ctrl+J Cmd+J Ctrl+J
Presunúť sa na predchádzajúcu položku v histórii Alt+ (šípka vľavo) Ctrl+ Opt+ (šípka vľavo) Alt+ (šípka vľavo)
Presunúť sa na nasledujúcu položku v histórii Alt+ (šípka vpravo) Ctrl+ Opt+ (šípka vpravo) Alt+ (šípka vpravo)
Prejsť k Domovskej osobe Alt+Home Alt+Home
Rovnaká akcia ako Gramps-config.png Konfigurácia tlačidla aktívneho pohľadu Shift+Ctrl+C Shift+ Cmd+C Shift+Ctrl+C
Prepnutie ľavého bočného panela grampletu (Navigátora) Ctrl+M Cmd+M Ctrl+M
Prepnutie pravého bočného panela grampletu (Bočný panel) Shift+Ctrl+R Shift+ Cmd+R Shift+Ctrl+R
Prepnutie spodného bočného panela grampletu (Spodný panel) Shift+Ctrl+B Shift+ Cmd+B Shift+Ctrl+B
Odvolať Ctrl+Z Cmd+Z Ctrl+Z
Zopakovať Shift+Ctrl+Z Shift+ Cmd+Z Shift+Ctrl+Z
Ukončiť Gramps Ctrl+Q Cmd+Q Ctrl+Q
Pridať/Vytvoriť nový objekt (Otvorí príslušný Editor)
Osoba
Rodina
Udalosť
Miesto
Zdroj
Citácia
Archív
Médium
Poznámka

Shift+Alt+P
Shift+Alt+F
Shift+Alt+E
Shift+Alt+L
Shift+Alt+S
Shift+Alt+C
Shift+Alt+R
Shift+Alt+M
Shift+Alt+N

Shift+Ctrl+ Opt+P
Shift+Ctrl+ Opt+F
Shift+Ctrl+ Opt+E
Shift+Ctrl+ Opt+L
Shift+Ctrl+ Opt+S
Shift+Ctrl+ Opt+C
Shift+Ctrl+ Opt+R
Shift+Ctrl+ Opt+M
Shift+Ctrl+ Opt+N

Shift+Alt+P
Shift+Alt+F
Shift+Alt+E
Shift+Alt+L
Shift+Alt+S
Shift+Alt+C
Shift+Alt+R
Shift+Alt+M
Shift+Alt+N

Všetky skratky zoznamu pohľadov

Nasledujúce väzby sú dostupné v celom zozname pohľadov: Pohľad Ľudia, Rodiny, Udalosti, Miesta, Zdroje, Citácie, Archívy, Médiá a Poznámky.

Akcia/Funkcia Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME Note
Upraví vybranú položku zoznamu Ctrl+ Enter Ctrl+ Enter
Pridá novú položku do databázy Ctrl+Insert Ctrl+Insert
Odstráni vybranú položku zoznamu Ctrl+Delete Ctrl+Delete
Aktivuje Nájsťpole Ctrl+F Cmd+F Ctrl+F Interaktívne vyhľadávanie v zozname pohľadu / Rýchle vyhľadávanie

Skratky pohľadu Ľudia

Akcia/Funkcia Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME
Rozšíri a skryje záznamy vybraného priezviska v režime Skupina Enter Enter Enter

Editory

Skratky karty Editor

Tieto väzby fungujú na stránkach s kartami editorov (teda nie na označeniach kariet!, stlačením karty na označení sa presuniete na obsah stránky s kartami).

Akcia/Funkcia Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME
Rovnaká akcia ako tlačidlo STOCK_EDIT, ak je toto tlačidlo prítomné Enter Return alebo Enter Enter
Rovnaká akcia ako tlačidlo STOCK_ADD, ak je toto tlačidlo prítomné Insert Insert
Rovnaká akcia ako tlačidlo STOCK_REMOVE, ak je toto tlačidlo prítomné Delete Delete
Rovnaká akcia ako tlačidlo Zdieľať, ak je toto tlačidlo prítomné Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O
Zmena karty na kartu vľavo Alt+ (šípka vľavo) Ctrl+ Opt+ (šípka vľavo) Alt+ (šípka vľavo)
Zmena karty na kartu vpravo Alt+ (šípka vpravo) Ctlr+ Opt+ (šípka vpravo) Alt+ (šípka vpravo)
Akcia/Funkcia Kľúč myši
Vyvolanie kontextovej ponuky context menu|kontextová ponuka Kliknutie pravým tlačidlom
Rovnaká akcia ako tlačidlo STOCK_EDIT Upraviť, ak je toto tlačidlo prítomné Dvojité kliknutie
Obvyklá akcia, ktorá nie je rovnaká ako tlačidlo STOCK_EDIT Upraviť. Napr: v Editore rodiny karta Dieťa, upraviť dieťa Kliknutie stredným tlačidlom

Skratky Editora

Tieto väzby fungujú v editoroch aktiváciou fokusu alebo zmenou stavu prepínacích tlačidiel (Prístupnosť).

Akcia/Funkcia Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME
Zmena stavu ochrany osobných údajov. Ctrl+P Cmd+P Ctrl+P
Vyvolanie Editora dátumu (ak je k dispozícii). Ctrl+D Cmd+D Ctrl+D
Aktivácia tlačidla STOCK_ADD Pridať (ak je prítomné). Ctrl+A Cmd+A Ctrl+A
Aktivácia tlačidla STOCK_EDIT Upraviť (ak je prítomné). Ctrl+E Cmd+E Ctrl+E
Aktivácia tlačidla Vybrať (ak je prítomné). Ctrl+S Cmd+S Ctrl+S
Aktivácia tlačidla Otec (ak je prítomné). Ctrl+F Cmd+F Ctrl+F
Aktivácia tlačidla Matka (ak je prítomné). Ctrl+M Cmd+M Ctrl+M

Praktické skratky

Akcia/Funkcia Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME Note
Celá obrazovka F11 F11 Maximalizuje program Gramps na celú obrazovku
Zobraziť túto používateľskú príručku F1 F1 F1
Vybrať tlačidlo OK Alt+O Praktické na použitie s obrazovkami s nízkym rozlíšením
Ukončenie (Vybrať tlačidlo Zrušiť) Esc ⎋ Esc Esc Praktické na použitie s obrazovkami s nízkym rozlíšením
Prepnutie dialógového okna Otvoriť/Uložiť

medzi omrvinami a cestami k súborom

Ctrl+L Ctrl+L
Esc
Ctrl+L Praktické na vkladanie ciest k súborom

Kontextová ponuka

context pop-up menu|Kontextová ponuka zobrazuje obmedzený počet možností týkajúcich sa aktuálne vybranej položky v grafickom používateľskom rozhraní. Ponuka sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku v operačných systémoch s 2 alebo 3-tlačidlovou myšou. V systéme macOS s jednotlačidlovou myšou sa kliknutím na Ctrl zobrazia Contextual Menus|Kontextové ponuky.

Klávesové skratky:

  • V systéme Windows sa používa Menu Key|kľúč ponuky (alias kláves programu) zobrazí kontextovú ponuku pre aktívne pole. Alternatívne môžete použiť keyboard shortcut|klávesovú skratku ⇧ Shift+F10, alebo niekedy Ctrl+⇧ Shift+F10
  • V systéme macOS budú musieť používatelia povoliť nastavenia univerzálneho prístupu v systémových nastaveniach.
Tango-Dialog-information.png
Rýchla navigácia k objektu

Schránka má navigačnú skratku. Skopírujte ľubovoľný objekt do schránky (potiahnutím myšou alebo výberom a stlačením klávesovej skratky) Ctrl+C, potom vyberte objekt v schránke a kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte kontextovú vyskakovaciu ponuku schránky. Spodná položka ponuky navrhne, aby bol vybraný objekt aktívny. Pohľad nebude navigovať do kategórie objektu.


Pozrite Kontextová ponuka

Pozrite tiež


Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions