Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/he

From Gramps
Revision as of 13:53, 1 July 2021 by Avma (talk | contribs) (Translation)
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא


בחלק זה נתחיל עם היסודות. ראשית נתאר את מושגי היסוד בגרמפס. לאחר מכן, ננסה להמחיש כיצד לתפעלים את גרמפס וכיצד לקבל עזרה ככל שתזדקקו לה.

סקירה

גרמפס היא תכננה חפשית, כתובה בקוד פתוח וחינתית שתוכננה להיות כלי גנאלוגיה גמיש וחזק. אין שיטה נכונה אחת, או 'פתרון בית־ספר' לעבוד או להזין נתונים למערכת. אפשר להשתמש בגרמפס במידה רבה כמעת בכל דרך שתבחרו. אבל, אם תרצו לקיים אינטראקציה עם חוקרים ו/או תכנות אחרות, שווה לקבל מושג על אופן ההפעלה של גרמפס ולקרוא אודות אופן השימוש בתכנת גרמפס.

גרמפס ממין את כל המידע הגנאלוגי ל־9 פריטים עיקריים:

  • אנשים
  • משפחות
  • ראועים

| valign="top" |

  • הערות
  • מדיה
  • מובאות

| valign="top" |

  • מקורות
  • מקומות
  • מאגרים

כל אחד מאלה מורכב מפריטים עצמאיים. המשמעות היא שתוכלו להזין לאילן־היוחסין פריט אחד בכל פעם בכל סדר שתמצאו לנכון. לדוגמה, ייתכן שתרצו להזין תחילה את כל פריטי ה'אדם' ולאחר מכן לחבר אותם יחד על ידי יצירת פריטי 'משפחה' מאוחר יותר. לחלופין, תוכלו להתחיל עם פריטי 'מקור' וליצור פריט 'אדם' בלבד בהתאם לצרכי המחקר. לחלופין, ניתן לערבב סגנונות הזנת נתונים אלה, על ידי הוספת פריטי 'הערה' ו'מקור', ואז פריטי 'משפחה', ואז לחזור מאוחר יותר אל ההערות והמקורות. במילה אחת, אתם מבצעים את המחקר הגנאלוגי שלכם כרצונכם.

אם יש לכם שאלות נוספות, לגרמפס יש קהילת משתמשים ומפתחים. קיימת רשימת שאלות נפוצות; רצימת דיוור; מעקב תקלים ובקשות לשינויים ושיפורים; וחדר שיחוח מקוון.

חיבורים

9 הפריטים העיקריים הללו מחוברים במספר דרכים. חלק מהקשרים הללו נשמרים באופן מרומז. לדוגמא, הוספת פריט 'אדם' לפריט 'משפחה' כהורה, או כילד, יוצרת באופן אוטומטי חיבור מיוחד הנקרא הפניה. ניתן לראות את המשפחות שאדם מחובר אליהן בלשונית 'הפניות' בחלון הראשי המצג 'אדם'. ישנן דרכים רבות אחרות בהן חיבורים אלה מוצגים בגרמפס גם באופן חזותי, כולל תצוגת יחסי־גומלין.

כדי לא לחזור על מידע,ובכך להעמיס על מסד הנתונים, גרמפס מאפשר לעשות שימוש חוזר או לשתף נתונים ופריטים. אלה גם חיבורים מיוחדים, הנקראים קישורים . לדוגמה, ניתן לקשר פריט 'אדם' לכל מספר פריטי הערה. אם הערה מזכירה שני אנשים שונים, ייתכן שיהיה הגיוני לחלוק את ההערה הבודדת עם שני הפריטי ה'אדם'.

בחלק מהקישורים גלום מידע גם כן. לדוגמה, ניתן לקשר 'אדם' ל'אירוע' מסוג נישואין של זוג אחר, אם במקרה ה'אדם' היה עד בחתונתם שלבני הזוג האחר. עם זאת, בני הזוג האחר, (הבעל והאישה) קשורים לאירוע הנישואין בתפקיד ראשוני, ואילו העד ממלא תפקיד אחר, כ'עד לתקפות הנישואין. מידע מסוג זה נשמר בקישור עצמו, במאפיין ה'תפקיד'.

פרטיות

Gramps supports two different methods to protect the privacy of sensitive data in your family tree. These methods are used when sharing your data with others, either through the creation of a report, exporting of data, or through the creation of a website.

The first method protects information on people who Gramps believes are alive. If you have not specifically indicated that a person is dead (by adding a Death Event to a Person item), then Gramps has a sophisticated, automatic function for determining if someone is alive. Living people have their sensitive data redacted when using this method. For example, a person named "Smith, John" could appear as "Smith, [Living]".

The second privacy method is an explicit "private" flag which you can set on each item. For example, you might have sensitive, personal information in a note. If you mark such a note as private, then that note will not be shown in textual and narrative reports or exports. Also be aware that some links themselves can be marked private. This is useful when you want to mark the connection from, say, a person to an event as private, but still have the person and the event available in the report, export, or website.

Fig. 2.1 Privacy overrides for Reports
In order to activate these two methods of privacy, you will need to indicate their use when creating some reports or exporting your data.


ג'דקום

גרמפס גוזר את מבנה הליבה של פריטים מתקן שנקרא ג'דקום. יחד עם זאת, גרמפס מרחיב תקן זה ומוסיף להן תכונות ייעודיות משלו ככל שהדבר נחוץ. במידה ואתם מנהלים אילנות־יוחסין במערכות אחרות/נוספות שתומכות בתקן ג'דקום, ולהעביר נתונים מגרמפס למערכות אלו, סביר להניח שתרצו לנסות להגביל את השימוש בתכנות הייעודיות לגרמפס. מצד שני, אם אינכם מוגבל על ידי תכנות גנאלוגיות אחרות אלו, תוכלו להזין את הנתונים לגרמפס בכל דרך שנראית לכם הגיונית.

ניתן לקרוא פרטים נוספים על נושא זה בעמוד Gramps and GEDCOM/he.

אתחול גרמפס

The best way to learn Gramps is by working with your data. Let's get started!

The way you start Gramps depends on the operating system you are using.

As well as starting Gramps using the normal graphical user interface (GUI) as described below, it is also possible to start Gramps using a command line interface (CLI). CLI use can produce reports that are not available via the GUI, it can be used to create reports, do conversions etc. without opening a window, and can provide extra information in the event of problems. For more information, see the Command Line appendix.

לינוקס

Only the Linux platform is officially supported as Gramps developers use and test the source code on that platform, fixing any problems that arise due to upgrades.

Assuming you have used the standard Package Manager (either through a CLI or a GUI) for your Linux distribution, you will start Gramps in the normal way for your distribution. For example in Ubuntu 18.04, an icon is placed in the launcher, or the program can be started from Dash. For other distributions, an entry may be created in the Application menu (normally in the Office section).

Starting Gramps through the CLI on Linux is covered here.

MS וינדוס

MS(Microsoft) Windows is a community supported platform. If you install the Windows AIO GrampsAIO32 or GrampsAIO64 executable, then this will place an icon on the desktop as well as a menu item in the 'Start' menu, and you click on that to start Gramps.

Starting Gramps through the CLI on MS Windows is covered here.

There are other ways to install Gramps for MS Windows, but these are much more complicated and are not covered here.

מק OS X

Apple Mac OS X (MacOS) is a community supported platform. If you download the Mac OS X disk image (.dmg), then you simply drag the application to your application folder (or anywhere else you want to store it) and start Gramps by double clicking on the application in the normal way.

Starting Gramps through the CLI on Mac OS X is covered here.

There are other ways to install Gramps for Mac OS X, but these are much more complicated and are not covered here.

בחירת אילן־יוחסין

Fig 2.2 מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5.1.0;וינדוס 10)

If Gramps is started without a family tree selected, the initial screen will have little functionality. Most operations will not be available. To load a family tree (also referred to as database), select in the menu Family Trees->Manage Family Trees to open the family tree manager, or click the ChartsFamily Tree icon in the toolbar. Gramps keeps track of your recently opened Family Trees, and these can be selected by clicking on the arrow next to the ChartsFamily Tree button and choosing from the drop down menu.

For more detailed information on the Family Tree manager and the Family Trees menu, see the chapter dedicated to this: Manage Family Trees.


יאללה, איך מתחילים!

We advise everyone to read the manual to learn all about using Gramps. Genealogy takes time, so learning the tools is not wasted time.

However, if you really want the bare minimum to start, then read this:

קבלת עזרה

לגרמפס תפריט עזרה בו ניתן להיוועץ בכל עת.


הקודם מפתח הבא
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions