Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/he"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Translation)
m (חיבורים: style)
 
(33 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<div dir="rtl" lang="he" class="mw-content-rtl">
 
<div dir="rtl" lang="he" class="mw-content-rtl">
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he |Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}
+
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}
{{languages/he|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started}}
+
{{languages/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Getting_started}}
 +
 
 
{{#vardefine:chapter|2}}
 
{{#vardefine:chapter|2}}
 
{{#vardefine:figure|0}}
 
{{#vardefine:figure|0}}
  
בחלק זה נתחיל עם היסודות. ראשית נתאר את מושגי היסוד בגרמפס. לאחר מכן, ננסה להמחיש כיצד לתפעלים את גרמפס וכיצד לקבל עזרה ככל שתזדקקו לה.
+
החלק הזה יתמקד ביסודות. החל במושגי היסוד בגרמפס, דרך נסיון להמחיש בדוגמאות וצילומי מסף את אופן התפעל של גרמפס, וכיצד לקבל את כל העזרה לה תזדקקו לתעוד המחקר הגנאלוגי.
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
 
==סקירה==
 
==סקירה==
גרמפס היא תכננה חפשית, כתובה בקוד פתוח וחינתית שתוכננה להיות כלי גנאלוגיה גמיש וחזק. אין שיטה נכונה אחת, או 'פתרון בית־ספר' לעבוד או להזין נתונים למערכת. אפשר להשתמש בגרמפס במידה רבה כמעת בכל דרך שתבחרו. אבל, אם תרצו לקיים אינטראקציה עם חוקרים ו/או תכנות אחרות, שווה לקבל מושג על אופן ההפעלה של גרמפס ולקרוא אודות אופן השימוש בתכנת גרמפס.
+
גרמפס היא תכננה חפשית, כתובה בקוד פתוח וחינתית, שתוכננה להוות כלי גנאלוגיה גמיש וחזק. אין 'שיטה נכונה אחת', או 'פתרון בית־ספר' לעבודה או להזינת נתונים למערכת. אפשר להשתמש בגרמפס במידה רבה כמעת בכל דרך שתבחרו. אבל, אם תרצו לקיים אינטראקציה עם חוקרים ו/או תכנות אחרות, שווה לקבל מושג על אופן ההפעלה של גרמפס ולקרוא אודות אופן השימוש בתכנת גרמפס.
  
גרמפס ממין את כל המידע הגנאלוגי ל־9 ישויות עיקריות
+
גרמפס ממינת את כלל המידע הגנאלוגי ל־9 ישויות עיקריות
 
{|
 
{|
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Line 31: Line 32:
  
 
===חיבורים===
 
===חיבורים===
תשעת הישויות העיקריות הללו מחוברות במספר דרכים. חלק מהקשרים הללו נשמרים באופן מרומז. לדוגמא, הוספת ישות 'אדם' לישות 'משפחה' כהורה, או כילד, יוצרת באופן אוטומטי חיבור מיוחד הנקרא '''הפניה'''. ניתן לראות את המשפחות שאדם מחובר אליהן בלשונית 'הפניות' בחלון הראשי המצג 'אדם'. ישנן דרכים רבות אחרות בהן חיבורים אלה מוצגים בגרמפס גם באופן חזותי, כולל תצוגת יחסי־גומלין.
+
תשעת הישויות העיקריות הללו מחוברות במספר דרכים. חלק מהקשרים נשמרים רק באופן מרומז. לדוגמא, הוספת ישות 'אדם' לישות 'משפחה' כהורה, או צאצא, יוצרת באופן אוטומטי חיבור מיוחד הנקרא '''הפניה'''. ניתן לראות את המשפחות שאדם מחובר אליהן בלשונית 'הפניות' בחלון הראשי המצג 'אדם'. קיימות דרכים רבות אחרות בהן חיבורים אלה מוצגים בגרמפס גם באופן חזותי, לרבות מצג יחסי־גומלין.
  
כדי לא לחזור על מידע,ובכך להעמיס על מסד הנתונים, גרמפס מאפשר לעשות שימוש חוזר או לשתף נתונים וישויות. אלה גם חיבורים מיוחדים, הנקראים '''קישורים''' . לדוגמה, ניתן לקשר ישות 'אדם' לכל מספר ישויות הערה. אם הערה מזכירה שני אנשים שונים, ייתכן שיהיה הגיוני לחלוק את ההערה הבודדת עם שני ישויות ה'אדם'.
+
כדי לא לחזור על מידע, ובכך להעמיס על מסד הנתונים, גרמפס מאפשרת לעשות שימוש חוזר או לשתף נתונים וישויות. אלה הם חיבורים מיוחדים, הנקראים '''קישורים'''. לדוגמה, ניתן לקשר ישות 'אדם' לכל מספר ישויות 'הערה'. אם הערה מאזכרת שני אנשים שונים, ייתכן שיהיה הגיוני לחלוק את ההערה הבודדת עם שני ישויות ה'אדם'.
  
בחלק מהקישורים גלום מידע גם כן. לדוגמה, ניתן לקשר 'אדם' ל'אירוע' מסוג נישואין של זוג אחר, אם במקרה ה'אדם' היה עד בחתונתם שלבני הזוג האחר. עם זאת, בני הזוג האחר, (הבעל והאישה) קשורים לאירוע הנישואין בתפקיד '''ראשוני'', ואילו העד ממלא תפקיד אחר, כ'''עד ''' לתקפות הנישואין. מידע מסוג זה נשמר בקישור עצמו, במאפיין ה'תפקיד'.
+
בחלק מהקישורים גלום מידע גם כן. לדוגמה, ניתן לקשר 'אדם' ל'אירוע' מסוג נישואין של זוג אחר, אם במקרה ה'אדם' היה 'עד' לנשואי בני הזוג האחר. עם זאת, בני הזוג האחר, (הזוג הנישא) קשורים לאירוע הנישואין בתפקיד '''ראשוני'', ואילו העד ממלא תפקיד אחר, תפקיד '''עד ''' למשך אירוע ברית־הנישואין. מידע מסוג זה נשמר בקישור עצמו, במאפיין ה'תפקיד'.
 
{{-}}
 
{{-}}
  
 
===פרטיות===
 
===פרטיות===
גרמפס תומך בשתי שיטות שונות להגנה על פרטיות נתונים רגישים באילן־היוחסין. חשיפת מידע עשויה להתרחש בזמן יצוא קובץ ג'דקום (או כל תבנית אחרת), יצירת דוח מקוון, ייצוא נתונים לתכנות צד שלישי שמיצורת אתר אילן־ייחיסין על בסיס הנתונים. לכן שימוש בשיטות אלה בעת שיתוף הנתונים עם אחרים, באחת הדרכים שהוזכרו מעלה עשויה להפחית את פגיעות הנתונים במידה רבה.
+
גרמפס תומכת בשתי שיטות שונות להגנה על פרטיות נתונים רגישים באילן־היוחסין. חשיפת מידע עשויה להתרחש בזמן יצוא קובץ ג'דקום (או כל תבנית אחרת), יצירת דוח מקוון, ייצוא נתונים לתכנות צד שלישי שמיצורת אתר אילן־ייחיסין על בסיס הנתונים. לכן שימוש בשיטות אלה בעת שיתוף הנתונים עם אחרים, באחת הדרכים שהוזכרו מעלה עשויה להפחית את פגיעות הנתונים במידה רבה.
  
השיטה הראשונה מגנה על מידע אודות אנשים שגרמפס 'חישב' שהם בחיים. אם לא צוין במפורש שאדם נפטר (הוספת אירוע פטירה לישות 'אדם'), גרמפס ישתמש בפונקציה פנימית, מתוחכמת ואוטומטית, לקביעת עובדת היות 'אדם' חי. הנתונים הרגישים של אנשים חיים 'מצונזרים' כאשר משתמשים בשיטה זו.  
+
השיטה הראשונה מגנה על מידע אודות אנשים שגרמפס 'חישבה' שהם בחיים. אם לא צוין במפורש שאדם נפטר (הוספת אירוע פטירה לישות 'אדם'), גרמפס תשתמש בפונקציה פנימית, מתוחכמת ואוטומטית, לקביעת עובדת היות 'אדם' חי. הנתונים הרגישים של אנשים חיים 'מצונזרים' כאשר משתמשים בשיטה זו.  
לדוגמה, אדם בשם "כהן , דוד" יופיע  בחוחות/קבצים אל כ"כהן [חי]".
+
לדוגמה, אדם בשם "כהן, דוד" יופיע  בחוחות/קבצים אל כ"כהן [חי]".
  
שיטת הפרטיות השנייה היא [[Gramps_Glossary/he#תג_פרטיות|דגל 'פרטי'] מפורש אותו ניתן להחיל על כל ישות. לדוגמה, ייתכן ונכתב מידע רגיש ואישי בהערה מסוימת. אם ההערה תסומן כפרטית, הערה זו לא תוצג בדוחות או יצוא קבצים. שווה לשים לב  כי ניתן גם לסמן כמה מהקישורים עצמם כפרטיים. שימושי למשל, במצב בו מעוניינים לסמן את עצם ה'''קשר''' בין  מאדם לאדם כאירוע כפרטי, אבל האדם והאירוע (ללא הקשר לאדם האחר) יהיו עדין זמינים בדוח, בייצוא או באתר.  
+
שיטת הפרטיות השנייה היא [[Gramps_Glossary/he#תג_פרטי|דגל 'פרטי']] מפורש אותו ניתן להחיל על כל ישות. לדוגמה, ייתכן ונכתב מידע רגיש ואישי בהערה מסוימת. אם ההערה תסומן כפרטית, הערה זו לא תוצג בדוחות או יצוא קבצים. שווה לשים לב  כי ניתן גם לסמן כמה מהקישורים עצמם כפרטיים. שימושי למשל, במצב בו מעוניינים לסמן את עצם ה'''קשר''' בין  מאדם לאדם כאירוע כפרטי, אבל האדם והאירוע (ללא הקשר לאדם האחר) יהיו עדין זמינים בדוח, בייצוא או באתר.  
  
 
[[File:Include_private.png|thumb|250px|left|איור. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Privacy overrides for Reports]]על מנת להפעיל את שתי שיטות הפרטיות הללו, תדרשו לציין זאת בעת יצירת דוחות מסוימים ו/או ייצוא הנתונים.
 
[[File:Include_private.png|thumb|250px|left|איור. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Privacy overrides for Reports]]על מנת להפעיל את שתי שיטות הפרטיות הללו, תדרשו לציין זאת בעת יצירת דוחות מסוימים ו/או ייצוא הנתונים.
Line 50: Line 51:
  
 
===ג'דקום===
 
===ג'דקום===
גרמפס גוזר את מבנה הליבה של הישויות מתקן שנקרא ג'דקום. יחד עם זאת, גרמפס מרחיב תקן זה ומוסיף להן תכונות ייעודיות משלו ככל שהדבר נחוץ. במידה ואתם מנהלים אילנות־יוחסין במערכות אחרות/נוספות שתומכות בתקן ג'דקום, ולהעביר נתונים מגרמפס למערכות אלו, סביר להניח שתרצו לנסות להגביל את השימוש בתכנות הייעודיות לגרמפס. מצד שני, אם אינכם מוגבל על ידי תכנות גנאלוגיות אחרות אלו, תוכלו להזין את הנתונים לגרמפס בכל דרך שנראית לכם הגיונית.
+
גרמפס גוזרת את מבנה הליבה של הישויות מתקן שנקרא ג'דקום. יחד עם זאת, גרמפס מרחיבה תקן זה ומוסיף להן תכונות ייעודיות משלו ככל שהדבר נחוץ. במידה ואתם מנהלים אילנות־יוחסין במערכות אחרות/נוספות שתומכות בתקן ג'דקום, ולהעביר נתונים מגרמפס למערכות אלו, סביר להניח שתרצו לנסות להגביל את השימוש בתכנות הייעודיות לגרמפס. מצד שני, אם אין מגבלה בתכנות גנאלוגיות אחרות אלו, תוכלו להזין את הנתונים לגרמפס בכל דרך שנראית לכם הגיונית.
  
ניתן לקרוא פרטים נוספים על נושא זה בעמוד [[Gramps and GEDCOM/he]].
+
ניתן לקרוא פרטים נוספים על נושא זה בעמוד [[Gramps and GEDCOM]].
 
{{-}}
 
{{-}}
  
 
==אתחול גרמפס==
 
==אתחול גרמפס==
The best way to learn Gramps is by working with your data. Let's get started!
+
הדרך הטובה ביותר ללמוד להשתמש במערכת היא על ידי עבודה עם הנתונים בפועל. אז בואו נתחיל!
 
+
אתחול גרמפס תלוי במערכת ההפעלה שבה אתם משתמשים.
The way you start Gramps depends on the operating system you are using.
+
בנוסף למנשק המשתמש הגרפי הרגיל (GUI) כמתואר להלן, ניתן לאתחל גם משורת פקודה (CLI) במסוף. שימוש ב־CLI יכול להפיק דוחות שאינם זמינים באמצעות GUI, אפשר באמצעותו ליצור דוחות, לבצע המרות ועוד, כל זאת מבלי להזדקק לפתוח חלון ויכול לספק [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference/he#Seeing_all_the_error_messages|מידע נוסף]] במקרה שצצות בעיות. למידע נוסף, ראו [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Command Line/he|נספח פקודות השורה]].
 
+
{{-}}
As well as starting Gramps using the normal graphical user interface (GUI) as described below, it is also possible to start Gramps using a command line interface (CLI). CLI use can produce reports that are not available via the GUI, it can be used to create reports, do conversions etc. without opening a window, and can provide [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference/he#Seeing_all_the_error_messages|extra information]] in the event of problems. For more information, see [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Command Line/he|the Command Line appendix]].
 
 
 
 
=== לינוקס ===
 
=== לינוקס ===
רק מסדת לינוקס נתמכת באופן רשמי שכן צוות מפתחי גרמפס משתמשים ובודקים את קוד המקור במסדת זו, ומתקנים את הבעיות המתעוררות בעקבות שדרוגים.
+
רק מסדת לינוקס נתמכת באופן רשמי שכן צוות מפתחי גרמפס משתמש ובודק את קוד המקור במסדת זו, ומתקנים את הבעיות המתעוררות בעקבות שדרוגים.
  
בהנחה שהשתמשתם במנהל החבילות התקני (באמצעות CLI או GUI) של הפצת הלינוקס שלכם, אתחלו את גרמפס בצורה הרגילה והמקובלת ההפצה. לדוגמה באובונטו 18.04, סמל גרמפס ממוקם במשגר, או לחליפין ניתן להפעיל את התוכנית מ־Dash. בהפצות אחרות, ניתן ליצור פריט בתפריט היישום (בדרך כלל בקבוצת '''משרד''').
+
בהנחה שנעשה שימוש במנהל החבילות התקני (באמצעות CLI או GUI) של הפצת הלינוקס שלכם, אתחלו את גרמפס בצורה הרגילה והמקובלת של ההפצה. לדוגמה באובונטו 18.04, סמל גרמפס ממוקם במשגר, או לחליפין ניתן להפעיל את התוכנית Dash. בהפצות אחרות, ניתן ליצור פריט בתפריט היישום (בדרך כלל בקבוצת '''משרד''').
  
אתחול גרמפס באמצעות ה־ CLI בלינוקס מכוסה [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line#Linux/he|כאן]].
+
אתחול גרמפס באמצעות ה־ CLI בלינוקס מכוסה [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line#לינוקס/he|כאן]].
 +
{{-}}
 +
=== וינדוס ===
 +
מסדת MS(מקרוסופט) וינדוס היא [[Download/he#MS וינדוס|תמיכת קהילה]] .אם מתקינים מקובצי ההתקנה את [[All_In_One_Gramps_Software_Bundle_for_Windows/he|AIO וינדוס]] GrampsAIO64 או GrampsAIO32, בסיום ההתקנה יוצב סמל חדש על שולחן־העבודה, כמו גם פריט חדש בתפריט ה'התחלה'. הקשה על הסמל באחד מהמקומות הללו יאתחלו את גרמפס.
  
=== MS וינדוס ===
+
כיצד לאתחל את גרמפס משורת הפקודה (CLI) בוינדוס, מכוסה  [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line/he#MS_וינדוס/he|כאן]].
MS(Microsoft) Windows is a [[Download#MS Windows|community supported]] platform. If you install the [[All_In_One_Gramps_Software_Bundle_for_Windows|Windows AIO]] GrampsAIO32 or GrampsAIO64 executable, then this will place an icon on the desktop as well as a menu item in the 'Start' menu, and you click on that to start Gramps.
 
  
Starting Gramps through the CLI on MS Windows is covered [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line#MS_Windows|here]].
+
קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס MS, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.
 
+
{{-}}
There are other ways to install Gramps for MS Windows, but these are much more complicated and are not covered here.
 
  
 
=== מק OS X ===
 
=== מק OS X ===
Apple Mac OS X (MacOS) is a [[Download#Mac OS X|community supported]] platform. If you download the Mac OS X disk image (.dmg), then you simply drag the application to your application folder (or anywhere else you want to store it) and start Gramps by double clicking on the application in the normal way.
+
מסדת אפל מק OS X (MacOS) היא גרסת [[Download/he#מק OS|תמיכת קהילה]]. אם מורידים את קובץ (.dmg) OS X של מק, כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לגרור את הישום לתקיית היישומים, או בכל מקום אחר בו תרצו לאחסן אותו, ותאתחלו את גרמפס בדרך המקובלת, עלי דיד הקשה כפולה על הסמל.
  
Starting Gramps through the CLI on Mac OS X is covered [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line#Mac_OS_X|here]].
+
אתחול מק OS X משורת הפקודה (CLI) מכוסה [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line/he#מק_OS|כאן]].
  
There are other ways to install Gramps for Mac OS X, but these are much more complicated and are not covered here.
+
קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס מק OS X, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.
 +
{{-}}
  
 
== בחירת אילן־יוחסין ==
 
== בחירת אילן־יוחסין ==
 
[[File:Dashboard-category-view-first-open-no-family-tree-loaded-51 he.png|left|thumb|650px|איור {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5.1.3;לינוקס מינט 20.1) ]]  
 
[[File:Dashboard-category-view-first-open-no-family-tree-loaded-51 he.png|left|thumb|650px|איור {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5.1.3;לינוקס מינט 20.1) ]]  
  
אם אתחול גרמפס ולפני בחירת אילן־יוחסין, זמינות היכולות והפונקציונליות במסך הראשי תהיה מועטה ביותר. מרבית האפשרויות לא יהיו זמינות. לטעינת אילן יוחסין (מכונה גם 'מסד נתונים'), נא לבחור מהתפריט{{man menu|אילנות־יוחסין->ניהול אילן־יוחסין}} לפתיחת מנהל אילנות־יוחסין, או בהקשה על סמל {{icon|ance}}{{man button|אילן־יוחסין}} בסרגל הכלים. גרמפס עוקב אחר אילנות־היוחסין שנפתחו לאחרונה, וניתן לבחור אותם בהקשה על החץ לצד לחצן {{icon|ance}}{{man button|אילן־יוחסין}} ואז לבחור מתיבת הרשימה הנפתחת.
+
אם אתחול גרמפס ולפני בחירת אילן־יוחסין, זמינות היכולות והפונקציונליות במסך הראשי תהיה מועטה ביותר. מרבית האפשרויות לא יהיו זמינות. לטעינת אילן יוחסין (מכונה גם 'מסד נתונים'), נא לבחור מהתפריט{{man menu|אילנות־יוחסין->ניהול אילן־יוחסין}} לפתיחת מנהל אילנות־יוחסין, או בהקשה על סמל {{icon|ance}}{{man button|אילן־יוחסין}} בסרגל הכלים. גרמפס עוקבת אחר אילנות־היוחסין שנפתחו לאחרונה, וניתן לבחור אותם בהקשה על החץ לצד לחצן {{icon|ance}}{{man button|אילן־יוחסין}} ואז לבחור מתיבת הרשימה הנפתחת.
  
 
למידע מפורט יותר על מנהל אילן־היוחסין ותפריט אילנות־יוחסין, ראו פרק המוקדש לנושא זה במיוחד:  
 
למידע מפורט יותר על מנהל אילן־היוחסין ותפריט אילנות־יוחסין, ראו פרק המוקדש לנושא זה במיוחד:  
 
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/he|ניהול אילנות־יוחסין]].
 
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/he|ניהול אילנות־יוחסין]].
 
 
{{-}}
 
{{-}}
  
== יאללה, איך מתחילים!==
+
== טוב, איך מתחילים!==
We advise everyone to read the manual to learn all about using Gramps. Genealogy takes time, so learning the tools is not wasted time.
+
אנו ממליצים לכולם לקרוא את המדריך על מנת ללמוד כל מה שניתן ללמוד על השימוש בגרמפס. גנאלוגיה לוקחת המון זמן, לכן לימוד השימוש בכלים אינו בזבוז זמן.
  
However, if you really want the bare minimum to start, then read this:
+
אבל, אם אתם כבר רוצים להתחיל, וצריכים מידע 'על קצה המזלג' כדי להתחיל כבר, קראו את זה:
* [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_brief/he|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief]]
+
* [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_brief/he|5.1 מדריך ויקי גרמפס - הזנת ועריכת מידע: תקציר]]
* [[Start_with_Genealogy/he |How-To start with Genealogy using Gramps]].
+
* [[Start_with_Genealogy/he|כיצד מתחילים עם גנאלוגיה]].
 +
{{-}}
  
 
== קבלת עזרה ==
 
== קבלת עזרה ==
 
 
לגרמפס תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}} בו ניתן להיוועץ בכל עת.
 
לגרמפס תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}} בו ניתן להיוועץ בכל עת.
  
* ראו מקטע תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}}.
+
* מידע נוסף ניתן למצוא במקטע תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}}.
  
 
{{-}}
 
{{-}}
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new/he? |Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}
+
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}
{{languages/he|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting Started}}
+
{{languages/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Getting_started}}
 +
 
 
{{grampsmanualcopyright/he}}
 
{{grampsmanualcopyright/he}}
  
[[Category:Documentation/he]]
+
[[Category:Documentation/he]] [[Category:He/תיעוד]]

Latest revision as of 16:13, 26 July 2022

הקודם מפתח הבאהחלק הזה יתמקד ביסודות. החל במושגי היסוד בגרמפס, דרך נסיון להמחיש בדוגמאות וצילומי מסף את אופן התפעל של גרמפס, וכיצד לקבל את כל העזרה לה תזדקקו לתעוד המחקר הגנאלוגי.

סקירה

גרמפס היא תכננה חפשית, כתובה בקוד פתוח וחינתית, שתוכננה להוות כלי גנאלוגיה גמיש וחזק. אין 'שיטה נכונה אחת', או 'פתרון בית־ספר' לעבודה או להזינת נתונים למערכת. אפשר להשתמש בגרמפס במידה רבה כמעת בכל דרך שתבחרו. אבל, אם תרצו לקיים אינטראקציה עם חוקרים ו/או תכנות אחרות, שווה לקבל מושג על אופן ההפעלה של גרמפס ולקרוא אודות אופן השימוש בתכנת גרמפס.

גרמפס ממינת את כלל המידע הגנאלוגי ל־9 ישויות עיקריות

  • אנשים
  • משפחות
  • ארועים
  • הערות
  • מדיה
  • מובאות
  • מקורות
  • מקומות
  • מאגרים

כל אחד מאלה מורכב מישויות עצמאיות. המשמעות היא שתוכלו להזין לאילן־היוחסין ישות אחת בכל פעם בכל סדר שתמצאו לנכון. לדוגמה, ייתכן שתרצו להזין תחילה את כל ישויות ה'אדם' ולאחר מכן לחבר אותם יחד על ידי יצירת ישות 'משפחה' מאוחר יותר. לחלופין, תוכלו להתחיל עם ישות 'מקור' וליצור ישות 'אדם' בלבד בהתאם לצרכי המחקר. לחלופין, ניתן לערבב סגנונות הזנת נתונים אלה, על ידי הוספת ישויות 'הערה' ו'מקור', ואז ישות 'משפחה', ואז לחזור מאוחר יותר אל ההערות והמקורות. במילה אחת, אתם מבצעים את המחקר הגנאלוגי שלכם כרצונכם.

אם יש לכם שאלות נוספות, לגרמפס יש קהילת משתמשים ומפתחים. קיימת רשימת שאלות נפוצות; רצימת דיוור; מעקב תקלים ובקשות לשינויים ושיפורים; וחדר שיחוח מקוון.

חיבורים

תשעת הישויות העיקריות הללו מחוברות במספר דרכים. חלק מהקשרים נשמרים רק באופן מרומז. לדוגמא, הוספת ישות 'אדם' לישות 'משפחה' כהורה, או צאצא, יוצרת באופן אוטומטי חיבור מיוחד הנקרא הפניה. ניתן לראות את המשפחות שאדם מחובר אליהן בלשונית 'הפניות' בחלון הראשי המצג 'אדם'. קיימות דרכים רבות אחרות בהן חיבורים אלה מוצגים בגרמפס גם באופן חזותי, לרבות מצג יחסי־גומלין.

כדי לא לחזור על מידע, ובכך להעמיס על מסד הנתונים, גרמפס מאפשרת לעשות שימוש חוזר או לשתף נתונים וישויות. אלה הם חיבורים מיוחדים, הנקראים קישורים. לדוגמה, ניתן לקשר ישות 'אדם' לכל מספר ישויות 'הערה'. אם הערה מאזכרת שני אנשים שונים, ייתכן שיהיה הגיוני לחלוק את ההערה הבודדת עם שני ישויות ה'אדם'.

בחלק מהקישורים גלום מידע גם כן. לדוגמה, ניתן לקשר 'אדם' ל'אירוע' מסוג נישואין של זוג אחר, אם במקרה ה'אדם' היה 'עד' לנשואי בני הזוג האחר. עם זאת, בני הזוג האחר, (הזוג הנישא) קשורים לאירוע הנישואין בתפקיד 'ראשוני, ואילו העד ממלא תפקיד אחר, תפקיד עד למשך אירוע ברית־הנישואין. מידע מסוג זה נשמר בקישור עצמו, במאפיין ה'תפקיד'.

פרטיות

גרמפס תומכת בשתי שיטות שונות להגנה על פרטיות נתונים רגישים באילן־היוחסין. חשיפת מידע עשויה להתרחש בזמן יצוא קובץ ג'דקום (או כל תבנית אחרת), יצירת דוח מקוון, ייצוא נתונים לתכנות צד שלישי שמיצורת אתר אילן־ייחיסין על בסיס הנתונים. לכן שימוש בשיטות אלה בעת שיתוף הנתונים עם אחרים, באחת הדרכים שהוזכרו מעלה עשויה להפחית את פגיעות הנתונים במידה רבה.

השיטה הראשונה מגנה על מידע אודות אנשים שגרמפס 'חישבה' שהם בחיים. אם לא צוין במפורש שאדם נפטר (הוספת אירוע פטירה לישות 'אדם'), גרמפס תשתמש בפונקציה פנימית, מתוחכמת ואוטומטית, לקביעת עובדת היות 'אדם' חי. הנתונים הרגישים של אנשים חיים 'מצונזרים' כאשר משתמשים בשיטה זו. לדוגמה, אדם בשם "כהן, דוד" יופיע בחוחות/קבצים אל כ"כהן [חי]".

שיטת הפרטיות השנייה היא דגל 'פרטי' מפורש אותו ניתן להחיל על כל ישות. לדוגמה, ייתכן ונכתב מידע רגיש ואישי בהערה מסוימת. אם ההערה תסומן כפרטית, הערה זו לא תוצג בדוחות או יצוא קבצים. שווה לשים לב כי ניתן גם לסמן כמה מהקישורים עצמם כפרטיים. שימושי למשל, במצב בו מעוניינים לסמן את עצם הקשר בין מאדם לאדם כאירוע כפרטי, אבל האדם והאירוע (ללא הקשר לאדם האחר) יהיו עדין זמינים בדוח, בייצוא או באתר.

איור. 2.1 Privacy overrides for Reports
על מנת להפעיל את שתי שיטות הפרטיות הללו, תדרשו לציין זאת בעת יצירת דוחות מסוימים ו/או ייצוא הנתונים.


ג'דקום

גרמפס גוזרת את מבנה הליבה של הישויות מתקן שנקרא ג'דקום. יחד עם זאת, גרמפס מרחיבה תקן זה ומוסיף להן תכונות ייעודיות משלו ככל שהדבר נחוץ. במידה ואתם מנהלים אילנות־יוחסין במערכות אחרות/נוספות שתומכות בתקן ג'דקום, ולהעביר נתונים מגרמפס למערכות אלו, סביר להניח שתרצו לנסות להגביל את השימוש בתכנות הייעודיות לגרמפס. מצד שני, אם אין מגבלה בתכנות גנאלוגיות אחרות אלו, תוכלו להזין את הנתונים לגרמפס בכל דרך שנראית לכם הגיונית.

ניתן לקרוא פרטים נוספים על נושא זה בעמוד Gramps and GEDCOM.

אתחול גרמפס

הדרך הטובה ביותר ללמוד להשתמש במערכת היא על ידי עבודה עם הנתונים בפועל. אז בואו נתחיל! אתחול גרמפס תלוי במערכת ההפעלה שבה אתם משתמשים. בנוסף למנשק המשתמש הגרפי הרגיל (GUI) כמתואר להלן, ניתן לאתחל גם משורת פקודה (CLI) במסוף. שימוש ב־CLI יכול להפיק דוחות שאינם זמינים באמצעות GUI, אפשר באמצעותו ליצור דוחות, לבצע המרות ועוד, כל זאת מבלי להזדקק לפתוח חלון ויכול לספק מידע נוסף במקרה שצצות בעיות. למידע נוסף, ראו נספח פקודות השורה.

לינוקס

רק מסדת לינוקס נתמכת באופן רשמי שכן צוות מפתחי גרמפס משתמש ובודק את קוד המקור במסדת זו, ומתקנים את הבעיות המתעוררות בעקבות שדרוגים.

בהנחה שנעשה שימוש במנהל החבילות התקני (באמצעות CLI או GUI) של הפצת הלינוקס שלכם, אתחלו את גרמפס בצורה הרגילה והמקובלת של ההפצה. לדוגמה באובונטו 18.04, סמל גרמפס ממוקם במשגר, או לחליפין ניתן להפעיל את התוכנית Dash. בהפצות אחרות, ניתן ליצור פריט בתפריט היישום (בדרך כלל בקבוצת משרד).

אתחול גרמפס באמצעות ה־ CLI בלינוקס מכוסה כאן.

וינדוס

מסדת MS(מקרוסופט) וינדוס היא תמיכת קהילה .אם מתקינים מקובצי ההתקנה את AIO וינדוס GrampsAIO64 או GrampsAIO32, בסיום ההתקנה יוצב סמל חדש על שולחן־העבודה, כמו גם פריט חדש בתפריט ה'התחלה'. הקשה על הסמל באחד מהמקומות הללו יאתחלו את גרמפס.

כיצד לאתחל את גרמפס משורת הפקודה (CLI) בוינדוס, מכוסה כאן.

קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס MS, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.

מק OS X

מסדת אפל מק OS X (MacOS) היא גרסת תמיכת קהילה. אם מורידים את קובץ (.dmg) OS X של מק, כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לגרור את הישום לתקיית היישומים, או בכל מקום אחר בו תרצו לאחסן אותו, ותאתחלו את גרמפס בדרך המקובלת, עלי דיד הקשה כפולה על הסמל.

אתחול מק OS X משורת הפקודה (CLI) מכוסה כאן.

קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס מק OS X, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.

בחירת אילן־יוחסין

איור 2.2 מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5.1.3;לינוקס מינט 20.1)

אם אתחול גרמפס ולפני בחירת אילן־יוחסין, זמינות היכולות והפונקציונליות במסך הראשי תהיה מועטה ביותר. מרבית האפשרויות לא יהיו זמינות. לטעינת אילן יוחסין (מכונה גם 'מסד נתונים'), נא לבחור מהתפריטאילנות־יוחסין->ניהול אילן־יוחסין לפתיחת מנהל אילנות־יוחסין, או בהקשה על סמל Chartsאילן־יוחסין בסרגל הכלים. גרמפס עוקבת אחר אילנות־היוחסין שנפתחו לאחרונה, וניתן לבחור אותם בהקשה על החץ לצד לחצן Chartsאילן־יוחסין ואז לבחור מתיבת הרשימה הנפתחת.

למידע מפורט יותר על מנהל אילן־היוחסין ותפריט אילנות־יוחסין, ראו פרק המוקדש לנושא זה במיוחד: ניהול אילנות־יוחסין.

טוב, איך מתחילים!

אנו ממליצים לכולם לקרוא את המדריך על מנת ללמוד כל מה שניתן ללמוד על השימוש בגרמפס. גנאלוגיה לוקחת המון זמן, לכן לימוד השימוש בכלים אינו בזבוז זמן.

אבל, אם אתם כבר רוצים להתחיל, וצריכים מידע 'על קצה המזלג' כדי להתחיל כבר, קראו את זה:


קבלת עזרה

לגרמפס תפריט עזרה בו ניתן להיוועץ בכל עת.

  • מידע נוסף ניתן למצוא במקטע תפריט עזרה.


הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות