Gramps 5.1 Wiki Manual/sk

From Gramps
Revision as of 11:53, 13 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Obsah)
Jump to: navigation, search

Toto je Wiki manuál pre verziu 5.1 programu Gramps. Všetci používatelia sú podporovaní, aby upravili túto príručku tak, aby sa zlepšila jej čitateľnosť a použiteľnosť.

Gramps-notes.png
Manuál Gramps je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.


Posledný kompletný slovenský manuál 3.2.x je dostupný na tomto linku:

Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF.

Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gramp-Small-background-wiki-2020.jpg

Skúmajte, organizujte a zdieľajte svoj rodinný strom s Gramps.

Gramps je bezplatný softvérový projekt a komunita. Snažíme sa vytvoriť genealogický program, ktorý je intuitívny pre amatérov a s mnohými vymoženosťami pre profesionálnych genealógov. Je to komunitný projekt, vytvorený, vyvinutý a riadený genealógmi.

Abstrakt

Tento Wiki manuál Gramps pre verziu 5.1 je online používateľská príručka, ktorá podrobne opisuje väčšinu aspektov programu Gramps, databázy na zhromažďovanie genealogických informácií. V Wednesday, 26 January 2022 je najaktuálnejšou verziou programu Gramps verzia 5.1.4. Program Gramps aj sprievodná príručka Wiki boli preložené do viacerých jazykov.

Staršie príručky Wiki nájdete v archívnych verziách vytvorených pre predchádzajúce vydania programu Gramps. Posledná príručka na stiahnutie (na offline použitie) bola vydaná v roku 2012 pre verziu 3.3.x programu Gramps.

Ak chcete preskúmať ďalšie zdroje informácií o používaní programu Gramps, pozrite si Informačný portál.

Obsah

Predslov
Prečo používať Gramps?
Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli

Vizuálny sprievodca rozhraním Gramps

 1. Čo je nové?
  1. Pred aktualizáciou
  2. Viditeľné zmeny jadra
   1. Dátový model
   2. Primárne zmeny
   3. GUI
   4. Miesto
   5. Správy, nástroje, gramplety
   6. Import/Export
   7. Nové doplnky
  3. Zmeny pod kapotou
   1. Závislosti
  4. Ďalšie informácie
   1. Rôzne
   2. Lokalizácia
   3. Cestovná mapa
   4. Zoznam zmien
 2. Začíname
  1. Prehľad
   1. Prepojenia
   2. Ochrana osobných údajov
   3. GEDCOM
  2. Spustenie Gramps
   1. Linux
   2. MS Windows
   3. Mac OS X
  3. Výber rodinného stromu
  4. Povedzte mi, ako začať hneď teraz!
  5. Získanie pomoci
 3. Hlavné okno
  1. Hlavné okno
   1. Titulný riadok okna
   2. Ponuka
    1. Vysúvacie ponuky
    2. Vyskakovacie ponuky
   3. Panel nástrojov
   4. Navigátor
   5. Zobrazovacia oblasť
   6. Stavový riadok a riadok priebehu
   7. Spodný panel a bočný panel
    1. Ponuka grampletov
     1. Obnoviť predvolené nastavenia? dialóg
    2. Vyhľadávací panel
  2. Prepínanie režimov navigátora
   1. Režim navigátora kategórie (predvolené nastavenie)
   2. Režim rozpínacieho navigátora
   3. Režim rozbaľovacieho navigátora
  3. Prepínanie kategórií
  4. Prepínanie pohľadov
  5. Filtre
 4. Kategórie
  1. Kategórie navigátora
  2. Kategória Informačný panel
   1. Rozloženie grampletov
  3. Kategória Ľudia
   1. Stromový pohľad - Zoskupení ľudia
   2. Pohľad zoznam ľudí
   3. Karty spodného panela kategórie Ľudia
    1. Podrobnosti
    2. Galéria
    3. Udalosti
    4. Deti
    5. Citácie
    6. Poznámky
    7. Atribúty
    8. Odkazy
   4. Karty bočného panela kategória Ľudia
    1. Filter
  4. Kategória Vzťahy
   1. Zobrazenie kategórie Vzťahy
    1. Aktívna osoba
    2. Rodičia
     1. Selektor Výber rodiny
     2. Súrodenci
    3. Rodina
     1. Dialógové okno Zmena poradia Vzťahov
     2. Deti
    4. Konfigurácia
   2. Karty spodného panela kategória Vzťahy
   3. Karty bočného panela kategória Vzťahy
  5. Kategória Rodiny
   1. Karty spodného panela kategória Rodiny
    1. Podrobnosti
    2. Galéria
    3. Udalosti
    4. Deti
    5. Citácie
    6. Poznámky
    7. Atribúty
    8. Odkazy
   2. Karty bočného panela kategória Rodiny
    1. Filter
  6. Kategória Grafy
   1. Pohľad Rodokmeň
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   2. Pohľad Vejárový graf
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   3. Pohľad Vejárový graf potomkov
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   4. Pohľad 2-cestný vejárový graf
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   5. Karty spodného panela kategória Grafy
   6. Karty bočného panela kategória Grafy
    1. Filter
  7. Kategória Udalosti
   1. Pohľad Udalosti
   2. Karty spodného panela kategória Udalosti
    1. Galéria
    2. Citácie
    3. Poznámky
    4. Atribúty
    5. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Udalosti
    1. Filter
  8. Kategória Miesta
   1. ⚙ Možnosti konfigurácie
   2. Pohľad Zoznam miest
   3. Stromový pohľad Miesta
   4. Mapová služba
   5. Karty spodného panela kategória Miesta
    1. Podrobnosti
    2. Poloha
    3. Galéria
    4. Udalosti
    5. Citácie
    6. Poznámky
    7. Odkazy
   6. Karty bočného panela kategória Miesta
    1. Filter
  9. Kategória Zemepis
   1. Rôzne pohľady
    1. Všetky známe miesta
    2. Všetky známe miesta pre jednu rodinu
    3. Mohli sa stretnúť ?
    4. Všetky miesta súvisiace s udalosťami
    5. Všetky známe miesta pre jednu osobu
     1. Všetky známe miesta pre jednu osobu s grafickými informáciami (súbory KML)
    6. Každé bydlisko alebo sťahovanie pre jednu osobu a všetkých potomkov
    7. Mohli sa tieto dve rodiny stretnúť ?
   2. Používanie
    1. Konfigurácia
     1. Všetky pohľady
     2. Špecifické pohľady
    2. Ako priblížiť a pohybovať sa po mape ?
     1. Priblíženie a oddialenie mapy
     2. Pohyb po mape
    3. Akcie myši na mape
     1. tlačidlo 1 ( ľavé tlačidlo )
     2. tlačidlo 2 ( stredné tlačidlo )
     3. tlačidlo 3 ( pravé tlačidlo )
     4. Myš nad značkou
    4. Vyskakovacia ponuka
    5. Kliknutie na značku
    6. Pridanie alebo prepojenie na miesto
    7. Pridávanie miest zo súborov KML
    8. Ako zmeniť poskytovateľa mapy ?
    9. Môžeme zmeniť farbu značky ?
    10. Ako získať/odstrániť krížik ?
    11. Ako uzamknúť/odomknúť mapu ?
   3. Predpoklady na zobrazenie pohľadu Zemepis
   4. Možné problémy
   5. Karty spodného panela kategória Zemepis
   6. Karty bočného panela kategória Zemepis
   7. Filter
  10. Kategória Zdroje
   1. Stromový pohľad Citácia
   2. Pohľad Zoznam zdrojov
   3. Karty spodného panela kategória Zdroje
    1. Galéria
    2. Poznámky
    3. Odkazy
   4. Karty bočného panela kategória Zdroje
    1. Filter
  11. Kategória Citácie
   1. Pohľad zoznam citácií
   2. Karty spodného panela kategória Citácie
    1. Galéria
    2. Poznámky
    3. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Citácie
    1. Filter
  12. Kategória Archívy
   1. Pohľad zoznam archívov
   2. Karty spodného panela kategória Archívy
    1. Podrobnosti
    2. Poznámky
    3. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Archívy
    1. Filter
  13. Kategória Médiá
   1. Pohľad Zoznam médií
   2. Karty spodného panela kategória Médiá
    1. Náhľad
    2. Citácie
    3. Poznámky
    4. Atribúty
    5. Metadáta obrázkov
    6. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Médiá
    1. Filter
  14. Kategória Poznámky
   1. Pohľad Zoznam poznámok
   2. Karty spodného panela kategória Poznámky
    1. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Poznámky
    1. Filter
 5. Správa rodinných stromov
  1. Založenie nového rodinného stromu
   1. Okno správcu rodinných stromov
  2. Otvorenie rodinného stromu
   1. Režim len na čítanie
  3. Uloženie zmien v rodinnom strome
  4. Otvorenie databázy GEDCOM alebo XML
  5. Odstránenie rodinného stromu
  6. Premenovanie rodinného stromu
  7. Zálohovanie rodinného stromu
   1. Dialógové okno Zálohovanie
  8. Archivácia rodinného stromu
  9. Extrahovanie archívu rodinného stromu
  10. Odomknutie rodinného stromu
   1. Dialógové okno Prelomiť uzamknutie databázy "Názov rodinného stromu"?
  11. Oprava poškodeného rodinného stromu
  12. Konverzia rodinného stromu BSDDB do SQLite
  13. Importovanie údajov
   1. Dialógové okno Import rodinného stromu
   2. Import databázy GRAMPS V2.x
    1. Presun databázy Gramps 2.2 do databázy Gramps 3.x
   3. Import súborov Gramps XML a XML Package
   4. Import CSV programu Gramps
   5. Import GEDCOM
    1. Dialógové okno Kódovanie GEDCOM
    2. Dialógové okno Import štatistiky
    3. Dialógové okno Správa o importe GEDCOM
     1. Čítanie správy
    4. Obmedzenia importu GEDCOM
     1. HEADer, SUBMitter a SUBmissioN
     2. INDIvidual
     3. FAM_RECORD
     4. SOURCE_RECORD
     5. REPOSITORY_RECORD
     6. MULTIMEDIA_RECORD
     7. NOTE_RECORD
  14. Exportovanie údajov
   1. Dialógové okno Asistent pre export
    1. Uloženie údajov
    2. Výber výstupného formátu
    3. Nastavenia exportu
     1. Filtre a ochrana osobných údajov
      1. Filter súkromia:
      2. Filter žijúcich:
      3. Person Filter:
      4. Note Filter:
      5. Reference Filter:
     2. File format specific export options
    4. Výber súboru na uloženie
    5. Konečné potvrdenie
    6. Zhrnutie
    7. Export tabuľky s hodnotami oddelenými čiarkami (CSV)
   2. Export GEDCOM
   3. Export GeneWeb
   4. Gramps XML (family tree) export
   5. Gramps XML Package (family tree and media) export
   6. Export Web Family Tree
   7. Export_vCalendar
   8. Export vCard
 6. Import a export CSV
  1. Import/export tabuľky Gramps
  2. Export
  3. Import
   1. Ľudia
   2. Manželstvo
   3. Rodina
   4. Miesto
  4. Podrobnosti
   1. Príklad CSV s viacerými oblasťami
   2. Príklad CSV z tabuľky
 7. Pravdepodobne nažive
  1. Ako Gramps určí, či je niekto nažive?
  2. Náhrada Pravdepodobne nažive
  3. Filter Pravdepodobne nažive
  4. Gramplet Kalendár
 8. Zadávanie a úprava údajov: stručne
  1. Pridanie alebo úprava osoby
   1. Pridanie novej osoby
   2. Úprava existujúcej osoby
  2. Zadanie vzťahu
   1. Zadanie vzťahu pomocou pohľadu Vzťahy
   2. Zadanie vzťahu pomocou pohľadu Zoznam rodín
  3. Zadanie rodičov
  4. Zadanie detí
  5. Pridávanie fotografií a iných mediálnych objektov
  6. Úprava udalostí, citácií/zdrojov, miest a archívov
 9. Zadávanie a úprava údajov: podrobne
  1. Zadávanie a úprava údajov: podrobne - časť 1
   1. Úprava informácií o ľuďoch
    1. Dialógové okno Úprava osoby
    2. Sekcia Uprednostňované meno
    3. Viacnásobné priezviská
    4. Sekcia Všeobecné
    5. Uprednostňovaný obrázok
    6. Stránky karty Úprava osoby
     1. Udalosti
      1. Selektor Výber udalosti
     2. Mená
     3. Zdrojové citácie
     4. Atribúty
     5. Adresy
     6. Poznámky
      1. Selektor Výber poznámky
     7. Galéria
      1. Selektor Výber mediálneho objektu
     8. Internet
     9. Asociácie
      1. Editor odkazu osoby
       1. Selektor Výber osoby
     10. SPD
     11. Odkazy
   2. Úprava informácií o vzťahoch
    1. Dialógové okno Editor rodiny
     1. Selektor Výber otca
     2. Selektor Výber matky
    2. Stránky karty Editor rodiny
     1. Deti
      1. Selektor Výber dieťaťa
      2. Editor odkazu dieťaťa
       1. Karta Citácie zdroja
       2. Karta Poznámky
     2. Udalosti
     3. Zdrojové citácie
     4. Atribúty
     5. Poznámky
     6. Galéria
     7. SPD
      1. Editor obradu SPD
   3. Úprava dátumov
    1. Dialógové okno Výber dátumu
    2. Ukazatele platnosti dátumu
    3. Kvalita dátumu
    4. Formáty dátumov a porovnávacie pravidlá
    5. Kalendáre
     1. Švédsky kalendár
    6. Dvojité dátumy
     1. Alternatívny deň Nového roka
  2. Zadávanie a úprava údajov: podrobne - časť 2
   1. Úprava informácií o udalostiach
    1. Dialógové okno Nová udalosť
    2. Stránky karty Nová udalosť
     1. Zdrojové citácie
     2. Poznámky
     3. Galéria
     4. Atribúty
     5. Odkazy
   2. Úprava odkazov udalosti
    1. Dialógové okno Editor odkazu udalosti
     1. Referenčné informácie
      1. Stránky karty Referenčnéinformácie
       1. Všeobecne
       2. Poznámky
       3. Atribúty
     2. Zdieľané informácie
      1. Všeobecne
      2. Zdrojové citácie
      3. Atribúty
      4. Poznámky
      5. Galéria
      6. Odkazy
   3. Úprava informácií o mediálnych objektoch
    1. Dialógové okno Nové médium
    2. Stránky karty Nové médium
     1. Zdrojové citácie
     2. Atribúty
     3. Poznámky
     4. Odkazy
   4. Úprava odkazov mediálneho objektu
    1. Selektor Výber mediálneho objektu
    2. Dialógové okno Editor odkazu média
     1. Top sekcia
      1. Stránky karty Top sekcia
       1. Všeobecne
       2. Zdrojové citácie
       3. Atribúty
       4. Poznámky
     2. Zdieľané informácie
      1. Stránky karty Zdieľané informácie
       1. Všeobecne
      2. Odkazy
       1. Zdrojové citácie
       2. Atribúty
       3. Poznámky
   5. Editing information about places
    1. Place Editor dialog
    2. Place editor tab pages
     1. Enclosed By
      1. Select Place selector
      2. Editor odkazu miesta
     2. Alternatívne názvy
     3. Zdrojové citácie
     4. Poznámky
     5. Galéria
     6. Internet
     7. Odkazy
    3. Place Name Editor dialog
    4. Supported longitude/latitude formats
   6. Editing information about sources
    1. New Source dialog
    2. New Source tab pages
     1. Poznámky
     2. Galéria
     3. Atribúty
     4. Archívy
      1. Select Repository selector
     5. Odkazy
   7. Editing source citations
    1. Select Source or Citation selector
    2. New Citation dialog
     1. Citation information
      1. Select Source selector
      2. Citation information section tab pages
     2. Shared source information
   8. Editing information about repositories
    1. New Repository dialog
    2. New Repository tab pages
     1. Adresy
     2. Internet
     3. Poznámky
     4. Odkazy
   9. Editing information about notes
    1. New Note editor dialog
     1. Note tab
     2. References tab
     3. Link Editor
    2. Note markup and preformat in reports
  3. Zadávanie a úprava údajov: podrobne - časť 3
   1. Editor mena
    1. Name Editor dialog
     1. Type
     2. Given Name(s) Section
     3. Family Names Section
    2. Name Editor tab pages
     1. General
     2. Zdrojové citácie
     3. Poznámky
   2. Atribúty
    1. Attribute Editor dialog
    2. Attribute Editor tab pages
     1. Zdrojové citácie
     2. Poznámky
   3. Adresy
    1. Address Editor dialog
    2. Address Editor tab pages
     1. Zdrojové citácie
     2. Poznámky
   4. Merging records
    1. Merge People
    2. Merge Families
    3. Merge Events
    4. Merge Sources
    5. Merge Citations
    6. Merge Places
    7. Merge Media Objects
    8. Merge Repositories
    9. Zlúčenie poznámok
 10. Navigácia
  1. Using the People Category
  2. Using the Relationships Category
  3. Using the Families Category
  4. Using the Charts Category
  5. Using Gramplets
  6. Setting the Home Person
  7. Setting the Active Person
  8. Using history-based tools
  9. Záložky
  10. Finding records
  11. Using the Clipboard
  12. Hlavné ponuky
   1. Family Trees
   2. Add
   3. Edit
   4. Pohľad
   5. Go
   6. Záložky
   7. Reports
   8. Nástroje
   9. Okná
   10. Pomoc
 11. Správca zásuvných modulov
  1. Plugin types
  2. Registration and loading
  3. Hide/Unhide
  4. Actions
   1. Registered Plugins
   2. Loaded Plugins
  5. Detailed Info dialog
 12. Gramplety
  1. What is a Gramplet
   1. General Usage and Configuration
   2. Summary of Gramplets
  2. Gramplety
   1. 2-Way Fan Chart
   2. Age on Date
   3. Age Stats
   4. Ancestors
   5. Atribúty
   6. Kalendár
   7. Deti
   8. Citácie
   9. Descendant Fan Chart
   10. Descendants
   11. Podrobnosti
   12. Udalosti
   13. Fan Chart
   14. FAQ
   15. Filter
   16. Galéria
   17. Given Name Cloud
   18. Image Metadata
    1. The interface
     1. Data Fields
     2. Buttons
    2. Prerequisites
    3. Usage scenario
   19. Locations
   20. Poznámky
   21. Pedigree
   22. Preview
   23. Quick View
   24. Records
   25. Odkazy
   26. Relatives
   27. Residence
   28. Session Log
   29. SoundEx
    1. Soundex what is this?
   30. Statistics
   31. Surname Cloud
   32. To Do
   33. Top Surnames
   34. Uncollected Objects
   35. Welcome
   36. What's Next
 13. Reports - Index and Summary.
  1. Generating Reports
   1. Report Settings
   2. Report Format Style
  2. Substitution Values
   1. The Substitution Keys
    1. Other Substitution Keys
    2. Default displayed formats
    3. Deprecated variables
   2. Format Strings
    1. Formatting names
    2. Formatting Dates
    3. Formatting Places
    4. Rules for format strings
   3. Control Variables
   4. Grouping
    1. Rules for groups
    2. Examples
   5. Atribúty
   6. Udalosti
    1. Event format strings
    2. Poznámky for attributes and events
   7. Separators
  3. Books
   1. Manage Books dialog
    1. Book name
     1. Book name toolbar
    2. Available items
    3. Available items selections
     1. Alphabetical Index
     2. Custom Text
     3. Table of contents
     4. Title Page
    4. Current book
     1. Current book toolbar
   2. Generate Book dialog
    1. Paper Options
    2. Document Options
  4. Graphical Reports
   1. Common options
    1. Paper Options
    2. Document Options
   2. Ancestor Tree
    1. Tree Options
    2. Display
    3. Size
    4. Include
   3. Kalendár
    1. Report Options
    2. Content Options
    3. Text Options
   4. Descendant Tree
    1. Tree Options
    2. Display
    3. Replace
    4. Size
    5. Include
   5. Family Descendant Tree
    1. Tree Options
    2. Display
    3. Replace
    4. Size
    5. Include
   6. Fan Chart
    1. Report Options
   7. Statistics Charts
    1. Report Options
    2. Charts 1
    3. Charts 2
   8. Timeline Chart
    1. Report Options
   9. Scale and Resize options
    1. Scale tree to fit:
    2. Resize Page to Fit Tree size
    3. inter-box Y scale factor
    4. box shadow scale factor
    5. Know what you want to print on
  5. Grafy
   1. Common Options
    1. Rozloženie Graphviz
    2. Nastavenia Graphviz
    3. Poznámka
   2. Graf Rodinné línie
    1. Nastavenia zostavy
    2. Nastavenia zostavy (2)
    3. People of Interest
    4. Zahrnúť
    5. Family Colours
    6. Individuals
   3. Hourglass Graph
    1. Report Options
    2. Report Options (2)
    3. Graph Style
   4. Relationship Graph
    1. Report Options
    2. Report Options (2)
    3. Include
    4. Graph Style
    5. Example
  6. Text Reports
   1. Common options
    1. Paper Options
    2. Document Options
   2. Ahnentafel Report
    1. Report Options
   3. Birthday and Anniversary Report
    1. Report Options
    2. Text Options
   4. Complete Individual Report
    1. Report Options
    2. Include
    3. Sections
   5. Database Summary Report
    1. Report Options
   6. Descendant Report
    1. Report Options
   7. Detailed Ancestral Report
    1. Report Options
    2. Content
    3. Include
    4. Missing information
   8. Detailed Descendant Report
    1. Report Options
    2. Content
    3. Include
    4. Missing information
   9. End of Line Report
    1. Report Options
   10. Family Group Report
    1. Report Options
    2. Include
    3. Missing information
   11. Kinship Report
    1. Report Options
   12. Note Link Report
   13. Number of Ancestors Report
    1. Report Options
   14. Place Report
    1. Report Options
   15. Records Report
    1. Report Options
    2. Person Records
    3. Family Records
   16. Tag Report
    1. Report Options
  7. Web Pages
   1. Narrated Web Site
    1. Dialog tabs
     1. Report Options
     2. Page Generation
     3. Privacy
     4. Download
     5. Advanced Options
     6. Place Map Options
    2. Example Web Site output
     1. Home
     2. Introduction
     3. Individuals
     4. Surnames
     5. Families
     6. Udalosti
     7. Miesta
     8. Sources
     9. Archívy
     10. Médiá
     11. Thumbnails
     12. Download
     13. Address Book
     14. Contact
   2. Web Calendar
    1. Dialog tabs
     1. Report Options
     2. Content Options
     3. Jan - Jun Notes
     4. Jul - Dec Notes
     5. Advanced Options
    2. Example Web Site output
  8. Quick Views
   1. Making your own Quick view
 14. Nástroje
  1. Dialógové okno Výber nástroja
  2. Analýza a prieskum
   1. Porovnanie jednotlivých udalostí
  3. Spracovanie rodinného stromu
   1. Úprava informácií o vlastníkovi databázy
   2. Získanie popisu udalosti
   3. Získanie informácií z mien
   4. Získanie údajov o mieste z názvu miesta
   5. Vyhľadanie možných duplicitných osôb
   6. Oprava písania veľkých písmen v rodových menách
   7. Zlúčenie citácií
   8. Premenovanie typov udalostí
   9. Zmena poradia Gramps ID
   10. Triedenie udalostí
  4. Oprava rodinného stromu
   1. Kontrola a oprava databázy
   2. Obnovenie štatistiky pohlavia
   3. Obnovenie referenčných máp
   4. Obnovenie sekundárnych indexov
   5. Odstránenie nepoužívaných objektov
  5. Pomôcky
   1. Správca médií
    1. Nahradenie podreťazcov v ceste
    2. Prevod ciest z relatívnych na absolútne
    3. Prevod ciest z absolútnych na relatívne
    4. Pridanie obrázkov, ktoré nie sú zahrnuté v databáze
   2. Bez vzťahu
   3. Kalkulátor vzťahu
   4. Overenie údajov
    1. Stránky karty Overenie údajov
     1. Všeobecné
     2. Ženy
     3. Muži
     4. Rodiny
    2. Okno Výsledky overovania údajov
    3. Príklady
   5. Vyhľadanie databázovej slučky
  6. Ladenie
   1. Kontrola lokalizovaného zobrazovača a analyzátora dátumu
   2. Výpis štatistiky pohlavia
   3. Generovanie testovacích prípadov pre Osoby a Rodiny
   4. Vyplnenie Zdrojov a Citácií
 15. Settings
  1. Preferences
   1. General
    1. General Gramps settings
    2. Third party addons management
     1. Available Gramps Updates for Addons
    3. Tip of the Day dialog
   2. Family Tree
   3. Display
    1. Display Name Editor
    2. Place Format Editor
   4. Text
   5. ID Formats
   6. Dates
   7. Researcher
   8. Warnings
   9. Farby
    1. Pick a Color selector
   10. Genealogical Symbols
    1. Prerequisite to use Genealogical Symbols
     1. Initial setup
     2. Prerequisite
  2. Other settings
   1. Column Editor
   2. Sorting columns
   3. Setting Home person
   4. Adjusting viewing controls
   5. Export View
    1. Export View as Spreadsheet dialog
   6. Modularity and plugins
   7. Customize report output formats
    1. Document Styles dialog
    2. Style editor dialog
     1. Style editor dialog tabs
      1. Description
      2. Font options
      3. Paragraph options
   8. Kontextová ponuka
  3. Customizing
   1. Preferences
   2. Jazyk
    1. Linux
    2. Mac OS X
    3. MS Windows
   3. Add Windows OS Menu Item
   4. Change the windows LANG variables
   5. Language codes
   6. Advanced manipulation of settings
    1. Example gramps.ini file
    2. Advanced backup filename setting
   7. Theme
 16. Filtre
  1. Filter vs. Search
  2. Regular Expressions
   1. Groups and Sets
   2. Examples
    1. Common variations of a surname
    2. testing regular expressions
  3. Custom Filters
  4. Which filters in which Category?
  5. Ancestral filters
  6. Child filters
  7. Citation/sources filters
   1. Kategória Osoby-, a Vzťah
   2. Kategória Rodiny
   3. Kategória Udalosti
   4. Kategória Miesta
   5. Kategória Médiá
  8. Descendant filters
  9. Event filters
   1. Kategória Osoby-, a Vzťah
   2. Kategória Rodiny
  10. Family filters
  11. Father filters
  12. General filters
   1. Kategória Osoby-, a Vzťah
   2. Kategória Rodiny
   3. Kategória Udalosti
   4. Kategória Miesta
   5. Kategória Zdroje
   6. Kategória Citácie
   7. Kategória Archívy
   8. Kategória Médiá
   9. Kategória Poznámky
  13. Mother filters
  14. Position filters
  15. Source filters
  16. Relationship filters
  17. Tagging
   1. Concept
   2. Differences with markers
   3. Tags and Filters
   4. Operations with tags
    1. Filtrovanie
    2. Tagging a selection of objects
   5. Tags Column

Príloha A: Frequently Asked Questions
General
What is Gramps?
Where do I get it and how much does it cost?
Do I need to register as a user to use Gramps, I am not a programmer?
Does Gramps exist in other languages?
How do I keep backups?
Does Gramps support Unicode fonts?
Installation
What is needed to install Gramps under Linux, Solaris, or FreeBSD?
Does Gramps work on Windows?
Does Gramps work on the Mac?
Does Gramps work on my mobile device?
Does Gramps work on my Google Chromebook?
What are the Minimum Specs to run Gramps?
How do I upgrade Gramps?
Preferences
Can I change the dates in reports to 'day month year'?
Collaboration-Portability
Is Gramps compatible with other genealogical software?
Can Gramps read files created by other genealogy programs?
Can Gramps write files readable by other genealogy programs?
What standards does Gramps support?
How do I import data from another genealogy program into Gramps?
Can I install Gramps on a Linux Web Server and use it via a web browser?
Reports
Can Gramps print a genealogical tree for my family?
In what formats can Gramps output its reports?
How can I change the default language in reports?
Is Gramps compatible with the Internet?
Can I create custom reports/filters/whatever?
Why are non-Latin characters displayed as garbage in PDF/PS reports?
I would like to contribute to Gramps by writing my favorite report. How do I do that?
Database - Gramps file formats
What is the maximum database size (bytes) Gramps can handle?
How many people can Gramps database handle?
My database is really big. Is there a way around loading all the data into memory?
Can I run Gramps from a database on a NFS share?
What does "portable" mean?
Why is the database format (GRDB) not portable?
Bugs and requests
What do I do if I have found a bug?
Requests
Adding to and editing my database
What is the difference between a residence and an address?
How do I change the order of children?
How do I change the order of spouses?

Príloha B: Doporučené klávesové skratky
Zoznam pohľadov
Spoločné klávesové skratky
Všetky skratky zoznamu pohľadov
Skratky pohľadu Ľudia
Editory
Skratky karty Editor
Skratky Editora
Praktické skratky
Pozrite tiež

Príloha C: Odkaz na príkazový riadok
Dostupné možnosti
Nastavenia formátu
Nastavenia otvorenia
Nastavenia importu
Nastavenia exportu
Nastavenia akcie
Nastavenia zoznamu
Operácia
Príklady
Premenné prostredia
GRAMPSHOME
LANG, LANGUAGE, LC_MESSAGE, LC_TIME
GRAMPSI18N
GRAMPSDIR
GRAMPS_RESOURCES

Príloha D: Adresár používateľa
POSIX - štýly systému
MacOS
MS Windows

Príloha E: Odkaz na chyby a varovania
Keď sa niečo pokazí
Upozornenia
Ste si istí, že chcete aktualizovať tento rodinný strom?
Nie je možné otvoriť databázu
Zistené poškodenie databázy na nízkej úrovni
Zistená chyba v databáze
Varovania
Lokálne varovania
Upozornenia na nenačítaný modul
Zobrazenie dialógového okna stavu zásuvného modulu pri chybe

jeho načítania.

Konfiguračné upozornenia
Ďalšie upozornenia
Nie je možné uložiť osobu
Dialógové okno upozornenia na duplicitnú rodinu
Potlačenie upozornenia pri pridávaní rodičov k dieťaťu
Potlačenie upozornenia pri zrušení so zmenenými údajmi
Dialógové okno Uložiť zmeny?
Potlačenie upozornenia o chýbajúcom výskumníkovi pri exporte do GEDCOM
Upozornenie na zrušenie histórie
Errors
Error Report
Error Reporting Assistant dialog
Report a bug page
Error Details page
System Information page
Further Information page
Bug Report Summary page
Send Bug Report page
Complete page
Other Errors
Report could not be created
Seeing all the error messages

Príloha F: O programe Gramps
O programe

Hlavný autor

Prispievatelia

Máte problém alebo nápad?
Licencia

Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions