2021-12-04 - Sorry the Gramps wiki is currently being upgraded to a newer software version. Please check back after the 2021-12-08. We apologize for the inconvenience.

Gramps 5.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief/pl

From Gramps
Revision as of 05:27, 10 December 2017 by Sam888 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Poprzednia Indeks Następna

Sekcja ta pozwoli Ci zdobyć podstawy wprowadzania informacji genealogicznych do programu Gramps. Znajdziesz tutaj informacje, jak wprowadzać osoby do bazy, oraz jak określać relacje rodzinne. (Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w następnym rozdziale: Gramps 5.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed/pl.)

Wprowadzenie

Po pierwsze - powinieneś wiedzieć, jakiego typu informacje możesz wprowadzić do bazy GRAMPS'a Są to:

Informacje o osobie (nazwiska, adresy, daty urodzin czy zgonu, itd.)

Informacje o indywidualnych relacjach (małżeństwa, rozwody, śluby cywilne, etc)

Informacje o rodzicach i dzieciach

Źródła informacji(dokumenty), z których pochodzą owe dane

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Skróty klawiaturowe

Poza komunikacją z programem GRAMPS za pomocą menu i przycisków, możesz wykorzystać szeroki zakres skrótów klawiaturowych. Po więcej informacji zobacz Dodatek - skróty klawiaturowe .

Zobaczmy teraz w skrócie, jak możesz wprowadzać i edytować różne typy informacji.

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Please update or expand this section.


Poprzednia Indeks Następna
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions