Gramps 3.0 Wiki Manual/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search

To jest wiki podręcznik dla GRAMPS'a w wersji 3.0. Wszyscy użytkownicy są zachęcani do edytowania tego podręcznika w celu poprawy jego czytelności i użyteczności.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Poprzednia Indeks Następna


Streszczenie

Podręcznik do GRAMPS'a jest podręcznikiem stworzonym dla użytkowników, celem pomocy w używaniu programu GRAMPS. Wszystkie aspekty są uwzględnione, włączając w to ogólne szczegóły, subtelne wskazówki, opcje, narzędzia, raporty, itd.

Table of Contents

Przedmowa
Dlaczego używać GRAMPS?
Typograficzna konwencja
 1. Zaczynamy
 2. Główne Okno
  1. Wprowadzenie
  2. Różne Widoki
  3. Przełączanie Widoków i Tryby oglądania
  4. Gramplety
  5. Osoby
  6. Związki
  7. Rodziny
  8. Rodowód
  9. Zdarzenia
  10. Źródła
  11. Miejsca
  12. Media
  13. Magazyny
  14. Notatki
 3. Zarządzanie Drzewem Rodzinnym
  1. Tworzenie Nowej Bazy Danych
  2. Otwieranie Bazy Danych
  3. Zapisywanie Zmian do Swojej Bazy Danych
  4. Importowanie Danych
  5. Eksportowanie Danych
 4. Wprowadzanie i Edytowanie Danych: Zwięźle
 5. Wprowadzanie i Edytowanie Danych: Szczegółowo
 6. Nawigacja
  1. Używanie Osoby
  2. Używanie Rodziny
  3. Używanie Rodowodu
  4. Ustawienie Domownika
  5. Używanie narzędzi bazujących na historii
  6. Zakładki
  7. Przeszukiwanie archiwum
  8. Używanie Schowka
 7. Gramplety
  1. Gramplet Witaj
  2. Gramplet Najczęstsze Nazwiska
  3. Gramplet Chmura Nazwisk
  4. Gramplet z rzeczami Do Zrobienia)
  5. Gramplet Statystyk
  6. Gramplet Konsoli Pythona
  7. Gramplet Newsów
  8. Gramplet Logu Sesji
  9. Gramplet Kalendarza
  10. Gramplet relacji
 8. Raporty
  1. Generowanie Raportów
  2. Zastępowanie Wartości
  3. Książki
  4. Graficzne Raporty
   1. Drzewo Przodków
   2. Kalendarz
   3. Drzewo Potomków
   4. Wykres Wachlarzowy
   5. Wykresy Statystyczne
   6. Oś Czasu
  5. Grafy
   1. Graf Linii Rodzin
   2. Graf Klepsydrowy
   3. Graf Relacji
  6. Raporty tekstowe
   1. Raport o Przodkach
   2. Raport o urodzinach i rocznicach
   3. Pełny Raport Osobowy
   4. Raport o potomkach
   5. Szczegółowy Raport o Przodkach
   6. Szczegółowy Raport o Potomkach
   7. Raport Krańców Linii Rodu
   8. Grupowy Raport Rodzinny
   9. Raport Pokrewieństwa
   10. Raport Znacznika
  7. Wyświetl
   1. Nie Spokrewniony
   2. Liczba Przodków
   3. Podsumowanie Bazy Danych
  8. Strona Internetowa
   1. Opisowa Strona Internetowa
   2. Kalendarz Web
 9. Narzędzia
  1. Analiza i Poszukiwanie
   1. Compare Individual Events
   2. Interactive Descendant Browser
  2. Database Processing
   1. Calculate Estimated Dates
   2. Database Owner Information
   3. Extract Information from Names
   4. Find Possible Duplicate People...
   5. Fix Capitalization of Family Names...
   6. Rename Event Types
   7. Reorder GRAMPS ID
  3. Database Repair
   1. Check and repair database
   2. Rebuild Reference Maps
   3. Rebuild Secondary Indices
   4. Remove Unused Objects...
  4. Debug
   1. Python Evaluation window...
   2. Reload Plugins
   3. Show uncollected Objects
  5. Utilities
   1. Generate SoundEx codes
   2. Media Manager...
   3. Relationship calculator
   4. Verify the Data
 10. Settings
  1. Preferences
  2. Name Format Editor
  3. Other settings
  4. Advanced manipulation of settings
 11. Filters
  1. General filters
  2. Event filters
  3. Family filters
  4. Ancestral filters
  5. Descendant filters
  6. Relationship filters
  7. Miscellaneous filters


Appendix A: Frequently Asked Questions
Appendix B: Keybindings reference
Appendix C: Command line reference
Available options
Format options
Opening options
Import options
Export options
Action options
List options
Operation
Examples
Environment variables
Appendix D: About GRAMPS


Poprzednia Indeks Następna