Fi:Gramps 5.1 Wiki Manual - Error and Warning Reference

From Gramps
Revision as of 20:33, 29 December 2023 by Patsyblefebre (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto SeuraavaKun jotain menee pieleen

Joskus jokin menee pieleen, joko pyydät Grampsia tekemään jotain mitä se osaa tehdä tai tapahtuu jotain mitä Grampsin kehittäjät eivät ennakoineet tai Grampsissa on ohjelmointivirhe.

Tämä osio selittää mitä tehdä jotain odottamatonta tapahtuu.

Gnome-important.png
Varoitus

Joskus kaikki virheet eivät näy ruudussa. Jos tapahtuu jotain odottamatonta, sinun on ehkä tarpeen tutustua ohjeeseen (engl.) näe kaikki virheilmoitukset

Hälytykset

Hälytys on ikkuna, joka ilmestyy Grampsin tarvitessa antaa sinulle tärkeän ilmoituksen virhetilanteesta tai varoittaa sinua mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta tai seurauksista.

Useimmat hälytykset ovat itseselittäviä ja saman tyyppisiä mitä mikä tahansa sovellus voisi antaa. Näitä hälytyksiä ei käsitellä tässä sen enempää.

Jotkut hälytykset vaativat monimutkaisempia toimenpiteitä, joten ne kuvataan alla.

Tietokanta päivitettävä


Kuva E.1 Ikkuna näyttää virheenä tietokannan versionoston tarpeen

Tämä ikkuna tulee esiin, kun yrität avata uudemmalla Grampsin versiolla aikaisemmalla versiolla luodun sukupuun. Jos käytössäsi on vielä aikaisempi Gramps,silloin sinun tulisi:

 • peruuttaa (cancel) tämä ikkuna,
 • avata sukupuu aikaisemmassa Grampsissa,
 • viedä sukupuusi Gramps XML muodossa tai Gramps pakettina (katsoGramps vientimuodot),
 • avaa sukupuu uudemmassa Grampsissa ja napsauta Päivitä nyt tässä ikkunassaKuva E.2 Ikkuna tietokannan ympäristövirheestä

Tietokantaa ei voi avata

Kuten ikkunasta käy ilmi, sukupu oli todennäköisesti luotu Berkeley tietokantaohjelmiston vanhalla versiolla. Se ei tarkoita aivan samaa kuin Grampsin vanha versio, koska Grampsin ja Berkeleyn versiot ovat toisistaan riippumattomia. Kuitenkin vaikutus on lähes sama. Kuten ikkunassa ehdotetaan, mikäli sinulla on vanhan version Gramps ja sen tukiohjemisto, sinun pitäisi:

 • peruuttaa (cancel) tämä ikkuna,
 • avata sukupuu aikaisemmassa Grampsissa,
 • viedä sukupuusi Gramps XML muodossa tai Gramps pakettina (katso Gramps vientimuodot),
 • käynnistää uuden version Gramps,
 • avata 'Hallinnoi sukupuu' ikkuna,
 • napsauta uusi ja luo uusi sukupuu,
 • lataa uusi sukupuu,
 • tuo Gramps XML tai Gramps paketti.

Vaihtoehtoisesti, on ehkä mahdollista käyttää palautus työkaluja (recovery tools). Katso 'obtain the bsddb recovery tools' täältä Recover corrupted family tree

Tietokanta korruptoitunut

Kuva E.3 Ikkuna näyttää tietokantavirheen

Tämä ikkuna tulee esiin, kun on havaittu ongelma tietokannassa joka tukee sukupuita.

 • peruuta (cancel) tämä ikkuna,
 • napsauta Sukupuuhallintaa,
 • valitse sukupuu jota yritit avata,
 • Korjaa painikkeen pitäisi olla käytettävissä; napsauta sitä,
 • sukupuun tulua korjatuksi sen pitäisi olla avattavissa normaalisti.

Jos tämä ei toimi, kokeile'obtain the bsddb recovery tools' täältä Recover corrupted family tree

Tietokantaa ei voi avata

Kuva E.4 Ikkuna näyttää virheen tietokannan version alentamisesta

Toimi ehdotetulla tavalla.

Tietokantaa ei voi avata

Kuva E.5 Ikkuna näyttää tietokannan version virheen

Toimi ehdotetulla tavalla.

Tietokannassa virhe

Kuva E.6 Ikkuna näyttää tietokannan korjaamisen.

Toimi ehdotetulla tavalla.

Varoitukset

Grampsin havaitessa vähäisen virheen tai halutessa informoida sinua ohjelmassa sattuneesta tilanteesta, Gramps saattaa näyttää varoituspainikkeen alla esitetyllä tavalla. Painike on näkyvillä vain 180 sekuntia, joten jos näet sen, sinun tulisi välittömästi napsauttaa sitä, jos haluat nähdä viestit.

Kuva E.7 Gramps pääikkuna näyttää varoituspainikkeen


Jos napsautat varoituspainiketa, silloin ikkunassa näytetään 20 viimeeksi tullutta viestiä. More details

Kuva E.8 Gramps pääikkuna näyttää varoitusviestit


Jotkut varoitukset näkyvät alla kuvatulla tavalla:

Paikalliset varoitukset

Joskus virhe voi liittyä valitsemaasi kieleen.

Jos olet asentanut Grampsin käyttöjärjestelmäsi vakio asennusmenetelmällä (Package manager/AIO installer/Application package) ja käytät käytöjärjestelmääsi sisältyviä mekanismeja (System Setting/Control Panel/System Preferences) kielen/lajittelujärjestyksen/muotoilujen valitsemiseksi, silloin näitä virheitä ei pitäisi tulla, mikä voi merkitä että Grampsissä on ongelma.

Kuitenkin, jos olet asettanut kielen/lajittelujärjestyksen/muotoilut manuaalisesti ympäristömuuttujilla, ks. languages, ja erityisesti jos käytät Grampsia komentoriviltä, silloin ongelma voi liittyä kirjoittamasi. Viestin (josta näytetään alla vain osa) pitäisi auttaa sinua ymmärtämään missä ongelma on.

 • "Päivämäärän '%s' parserointia ei käytettävissä, käytetän oletusta"
 • "Päivämäärän '%s' näyttäjää ei käytettävissä, käytetän oletusta"
 • "Perhesuhteiden kääntäjää ei ole käytettvissä '%s' kielelle. Käytetään sen sijaan 'english'."
 • 'Paikallisuuttasi ei voida päätellä, käytetään English'
 • "Paikallistamiskirjastoa libintl ei ole %PATH% polussa, paikallistaminen jää epätäydelliseksi"
 • "Käännöksiä %s kielelle ei löytynyt, paikalliseksi asetetaan U.S. English"
 • "Koostajaa ei kyetty luomaan: %s"
 • "Kieltä ei annettu, käytetään US English"
 • "Listassa ei ollut käyttökelpoista kieltä, käytetään US English"
 • "Vaadittuja kieliä (%s) ei käytettävissä, käytetään siksi %s"

Moduulia ei ladattu

Gramps sovelluksessa on monia erilaisia 'moduuleita'. Jotkut ovat välttämättömiä Grampsin käyttämiseksi, jotkut "vahvasti suositeltuja" ja jotkut valinnaisia.

Jos olet asentanut Grampsin käyttöjärjestelmäsi vakio asennusmenetelmällä (Package manager/AIO installer/Application package), silloin tämän paketin rakentaja on päättänyt mukaan otettavista moduuleista. Hänen on otettava mukaan kaikki tarvittavat moduulit, muuten Gramps ei toimi, mutta hän voi päättää suositeltavista ja valinnaisista paketeista, jotka ottaa mukaan. Varmista pakettisi dokumentaatiosta (saattaa olla puutteellinen) , mitkä moduulit ovat mukana asennuksessa.

Yrittäessäni tehdä jotain, jossa tarpeellista moduulia ei ole mukana, saat alla olevan kaltaisia varoituksia (vain viestin ensimmäinen osa on otettu mukaan). Riippuu ympäristöstäsi, mitä voit tehdä:

Linux Sinun pitäisi kyetä asentamaan paketti käyttäen jakelusi vakio pakettihallintaa tai sen Gui rajapintaa. Kuitenkin, jossain tilanteissa sinun on rakennettava moduuli lähdekoodista.

MS Windows ja Mac OS X MS Windows AIO installer ja Max OS X sovelluspaketti toimitetaan tietyillä moduuleilla. Normaalikäyttäjän ei ole mahdollista lisätä moduuleja. Tämän vuoksi, jos mielestäsi jonkun moduulin tulisi olla paketissa mukana, sinun tulisi kirjoittaa Gramps sähköpostilistoille (todennäköisesti kehittäjälistalle -deve ja selittää miksi sinun mielestäsi moduulin poisjättäminen on erehdys.

 • "VAROITU: PIL moduulia ei ladattu. "
 • "ICU ei ladattu syynä %s. Paikallistaminen jää epätäydelliseksi. "
 • "OsmGpsMap moduulia ei ladattu. "
 • "GExiv2 moduulia ei ladattu. "
 • "Webkit moduulia ei ladattu. "
 • "PIL (Python Imaging Library) moduulia ei ladattu. "
 • "GtkSpell moduulia ei ladattu. "

Kokoonpanon varoitukset

Joskun kannattaa vain deletoida vanhat kokoonpanotiedostot (configuration files). Katso käyttöympäristösi ohjeista miten se tehdään.

 • "Tuodaan vanhaa avaintiedostoa 'keys.ini'..."
 • "Tuotu vanha avaintiedosto 'keys.ini'"
 • "Määritetyissä käyttäjän suotimissa olevaa %s suodinta ei löydy"
 • "Argumenttien lukumäärä ei ole ..mukanen" +
 • "Arvoa'%(val)s' ei löydy option '%(opt)s' arvoista"
 • "Nykyistä tiedostoa %s ei voi avata, syynä %s",
 • "VAROITUS: ohitetaan vanha avain '%s'"
 • "VAROITUS: ohitetaan väärän tyyppinen avain"
 • "Dokumentin optioiden parserointi epäonnistui"
 • "Hypätty laajennusten listalla oleva rivi: "
 • "Grampletin lataus paikasta %s epäonnistui, syynä %s"

Muut varoitukset

Piilota varoitus, kun lisätään lapselle vanhemmat

Piilota varoitus, kun peruutetaan muutetun datan talletus

Piilota varoitus puuttuvasta tutkijasta, kun viedään sukupuu gedcom-tiedostoon

Virheet

Vakavammista ongelmista tulee virheikkuna kertomaan, mihin toimenpiteisiin sinun pitäisi ryhtyä. Voi olla, että Gramps sulkeutuu äkillisesti tai Gramps ei vain käynnisty.

Virheraportti

Kuva E.9 Ikkuna näyttää odottamatonta virhettä

Tämä ikkuna näytetään Grampsissa, kun tapahtuu jotain mitä sen ohjelmoijat eivät olettaneet tapahtuvan.

Katso ohjetta hyvän virheilmoituksen tekemisestä How to create a good bug report. Jos ajattelet tietäväsi, miten Grampsin ohjelmoijat voisivat toistaa virhetilanteen, napsauta ihmeessä 'Report' painiketta. Silloin avautuu 'Report a bug' ikkuna, jonka ohjeita voit noudattaa.

Virheraporttiavustaja

Kuva E.10 Ikkuna näyttää virheraporttivelhon


Virheen raportointi-sivu

Fig. E.11 Report a bug (page) - Virheraporttivelho

Tämä on virheraporttivelho. Se auttaa sinua tekemän virheraportin Grampsin kehittäjille niin yksityiskohtaiseti kuin mahdollista.

Velho esittää sinulle muutaman kysymyksen ja kerää joitain tietoja tapahtuneesta virheestä ja käyttöympäristöstä.

Velhon lopussa sinua pyydetään toimittamaan raportti Grampsin virhehallintajärjestelmään.

Velho laittaa virheraportin leikepöydälle, josta voit kopioida sen virhehallintajärjestelmän lomakkeelle. Voit samalla tarkistaa mitä tietoja haluat ottaa mukaan.

Virheen yksityiskohdat sivu

Fig. E.12 Error Details (page) - Error Reporting Assistant (Showing example error)

Poista virheestä kaikki mahdolliset henkilökohtaiset tiedot.

Älä välitä vaikka et ymmärtäisi Grampsin virheen yksityiskohtaisia tietoja. Voit lisätä haluamiasi tietoja velhon seuraavilla sivuilla.

Järjestelmätiedot sivu

Fig. E.13 System Information (page) - Error Reporting Assistant

Nämä tiedot järjestelmästäsi auttavat kehittäjiä virheen korjaamisessa.

Lisätiedot sivu

Fig. E.14 Further Information (page) - Error Reporting Assistant

Anna niin paljon kuin voit tietoa siitä, mitä olit tekemässä virheen esiintyessä.

Tässä on mahdollisuutesi itse kuvata tilanne ja siihen johtaneet toimenpiteet.

Virheilmoituksen yhteenveto-sivu

Fig. E.15 Bug Report Summary (page) - Error Reporting Assistant

Tämä on viimeistelty virheraportti. Velhon seuraava ivu auttaa sinua toimittamaan raprtin Grampsin virhehallinna kotisivulle.

Lähetä virheraportti sivu

Fig. E.16 Send Bug Report (page) - Error Reporting Assistant

Käytä alhaalla olevia kahta painiketta, ensiksi kopioidaksesi raportin likepöydälle ja sitten avataksesi nettiselaimen, jolla lähetät virheraportin käyttäen sivua https://gramps-project.org/bugs/login_select_proj_page.php?ref=bug_report_page.php

 • File bug report - Tällä painikkeella käynnistät selaimen ja lähetät raportin Grampsin virhehallintaan.
 • Copy to clipboard - Tällä painikkeella kopioit virheraportin leikepöydälle. Mene sitten edellisellä painikkeella virheenhallinnan sivulle, liitä raportti ja lähetä napsauttamalla raportti.
 • Send Bug Report - Tämä on viimeinen askel. Tällä sivulla olevilla painikkeilla käynnistät selaimen ja lähetät raportin Grampsin virheraporttienhallintaan.


Valmista tuli-sivu

Fig. E.17 Complete (page) - Error Reporting Assistant

Gramps on avoimen lähdekoodin projekti. Sen menestyminen riippuu sen käyttäjistä. Käyttäjäpalaute on tärkeää. Kiitos sinulle kun käytit aikaasi virheraporttien toimittamiseen.

Kaikkien virheviestien näkeminen

Joskus ikkunaan ei tule kaikkea informaatiota, joka on tarpeen tapahtuneen ymmrtämiseksi. ESim., käynnistäessäsi Grampsin väärällä kielivalinnalla (ja joidenkin moduulien puuttuessa) varoitusikkunaan saattaa tulla seuraavaa:

Kuva E.18 Ikkuna näyttää rajoitetusti varoituksia


Kuitenkin täydellinen varoitusviestien joukko on:

(process:10929): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
	Using the fallback 'C' locale.
2013-03-13 18:49:04.376: WARNING: __init__.py: line 69: Date parser for 'xx_XX.UTF-8' not available, using default
2013-03-13 18:49:04.547: WARNING: __init__.py: line 85: Date displayer for 'xx_XX.UTF-8' not available, using default
2013-03-13 18:49:05.949: WARNING: spell.py: line 74: Spelling checker is not installed
2013-03-13 18:49:15.123: WARNING: gramplet.gpr.py: line 400: WARNING: GExiv2 module not loaded. Image metadata functionality will not be available.

Joskus Gramps ei vain käynnisty ja ruudussa ei näy mitään tai Gramps sulkeutuu äkkinäisesti ja et näe mitään näytössä. Kaikissa näissä tapauksissa sinun on toimittava tietyllä tavalla nähdäksesi kaikki virheet.

Linux

Voit käynnistää Grampsin komentoriviltä kuten kuvattu täällä. Näet näyössä koko diagnoosin tilanteesta.

MS Windows

Voit käynnistää Grampsin komentoriviltä kuten kuvattu täällä. Näet näyössä koko diagnoosin tilanteesta.

Mac OS X

Voit katsella Grampsin loki-ilmoituksia Console sovelluksessa. Console application sijaitsee Mac'in Työkalut kansiossa, joka löytyy Sovellukset kansiosta. (Mac OS nykyisissä versioissa pikavalinta tehdään Command ja Välilyönti painikkeilla, mikä käynnistää Spotlight haun. Syötä avautuvaan ikkunaan muutama alkukirjain sanasta "Console" ja valitse sitten Console sovellus.)

Esim. eräs varhaisista Gramps 5.1.0 alpha jakeluista ei käynnistynyt eikä ruutuun tullut mitään. Kuitenkin Console sovelluksessa näppäilemällä "Gramps" yläkulman suotimeen saatiin näkyviin diagnoosia tapahtuneesta. (Itse asiassa kirjoitimme "gramps[" koska siellä oli joitain muita vähemmän relevantteja ilmoituksia, vaikkei niiden mukaantulosta olisi ollut haittakaan).

Kuva E.19 Konsoli informaatio


Valitsemalla kaikki relevantit viestit (shift painikkeella) ja kopioimalla ne saimme:

01/03/2013 00:08:02 [0x0-0x88088].org.gramps-project.gramps[1867] 2939: ERROR: importer.py: line 51: Could not find any typelib for Gtk 
01/03/2013 00:08:05 [0x0-0x88088].org.gramps-project.gramps[1867] Gtk typelib not installed. Install Gnome Introspection, and pygobject version 3.3.2 or later. 
01/03/2013 00:08:05 [0x0-0x88088].org.gramps-project.gramps[1867] Gramps will terminate now. 

Tämä riitti tässä tilanteessa kehittäjälle ongelman löytämiseen.

Edellinen Hakemisto Seuraava


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions