Download/pl

From Gramps
Revision as of 23:05, 22 February 2010 by Yenidai (talk | contribs) (initial translation - part 1)
Jump to: navigation, search

Ostatnie wydane wersje

Odwiedź następujące strony po instrukcje jak zainstalować:

Oficjalnie wspierane

  • Tylko platforma Linux jest oficjalnie wspierana przez deweloperów GRAMPSa jako że na tej właśnie platformie poprawiają oni i testują pojawiające się problemy oraz dokonują aktualizacji.
Platforma Wydanie
GRAMPS
Pobierz Uwagi
Linux Mieszane Instalacja z kodu źródłowego Wymagana budowa GRAMPSa z kodu źródłowego

Community Supported

  • A platform is community supported when users have created an installable version for that platform. Full functionality of GRAMPS is not guaranteed and some components may be disabled. Developers are dependent on the community to fix any issues that arise. The GRAMPS developers aim to have GRAMPS working on all platforms, but have no resources to do specific testing to assure this is the case on release of a new version.
Platform GRAMPS
Release
Download Note
Windows 3.1.3 gramps-3.1.3-1.exe (6.7 MB) Download and Install Windows Dependencies First
Windows 3.1.1 GrampsPortable_3.1.1.paf.exe (23.2 MB) Portable GRAMPS for PortableApps.com all in one with no dependencies.
Linux Assorted Automatic Installation Depends on Version of Linux Used
Linux Assorted Manual Installation Depends on Version of Linux Used
Linux Live CD 3.0.1 ubuntu804-genealogy40-gramps301-i386.iso
(730 MB)
Linux Genealogy CD based on Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)
BSD 3.1.3_1 FreeBSD port BSD Information
Solaris 3.0.1 Solaris Platforms Building of GRAMPS from source required
Mac OS X 3.1.2 Using GRAMPS on Apple Mac (28MB) New and relatively untested (July 2009). There was a missing file. Get it from here.